Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Archeologické kultury na našem území

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Archeologické kultury na našem území"— Transkript prezentace:

1 Archeologické kultury na našem území
Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Nejprve to zásadní… Co to tedy archeologická kultura je?
Současná věda ji definuje přibližně takto: Je to soubor dochovaných a znovu nalezených pozůstatků existence a činnosti jedné a téže skupiny lidí, pracující v jedné a téže výrobní tradici a žijící společně. Příbuzné kultury potom tvoří kulturní komplexy. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

3 Jak vlastně názvosloví vznikalo a co vyjadřuje?
Pochází vesměs z období počátku archeologie, a je proto často nesystematické. Kultury bývají nazývány podle: a) místa prvního naleziště (únětická) b) oblasti (lužická) c) výzdoby keramiky (vypíchaná) d) charakteristických pozůstatků (mohylová) e)převodu jmen francouzských lokalit (magdalénien). Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

4 Proč se vůbec tímto pojmem zabývat?
Dejme slovo odborníkovi… Protože… je jednou ze základních historických kategorií, zvláště pro starší období pravěku. Poznat, co se za ní skrývá (jazyk, společenská, politická a hospodářská struktura), je jedním z nejzásadnějších, ale i nejobtížnějších problémů dějin pravěku. Jen hlubším poznáváním kultur je také možno lépe řešit otázky jejich vzniku a významu v celém dějinném vývoji, např. pro problémy vzniku národů. Zdroj: PEČINKA, J.: Dějiny pravěku a starověku I. 2. vyd. Praha: SNP, 1989, str. 16. ISBN Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

5 Neolitické kultury Lid s lineární keramikou (6. tisíciletí) - první zemědělci. Sídlí v tzv.dlouhých domech. Naleziště: Bylany u Kutné Hory, Tetín u Prahy. Po nich následují kultury další: s vypíchanou keramikou, lengyelská… Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

6 Eneolitické kultury České země se v tomto období stávají doslova křižovatkou kultur. Zmiňme ty klíčové: Kultura s nálevkovitými poháry (4. tisíciletí) - centrem severní Čechy, nálezy měděných předmětů. Kultura se šňůrovou keramikou (3. tisíciletí) - název podle šňůr otiskovaných do keramiky, nejznámější lokalitou Vikletice na Chomutovsku. Kultura zvoncovitých pohárů (3. tisíciletí) - kromě keramiky používán i jantar na výrobu šperků. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

7 Kultury doby bronzové Kultura únětická (1800 – 1500 let př. n. l.)
Rozšířena v celé střední Evropě, centrum v Čechách. Kolonizace důležitá hlavně na jihu Čech. Pohřebiště – nad hroby navršeny mohyly. Knovízská kultura (1200 – 700 let př. n. l.) Řadíme ji mezi tzv. kultury popelnicových polí. Většina pohřbů je tedy žárová. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Archeologické kultury na našem území"

Podobné prezentace


Reklamy Google