Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Archeologické kultury na našem území Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Archeologické kultury na našem území Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno."— Transkript prezentace:

1 Archeologické kultury na našem území Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Nejprve to zásadní… ► Co to tedy archeologická kultura je? ► Současná věda ji definuje přibližně takto: Je to soubor dochovaných a znovu nalezených pozůstatků existence a činnosti jedné a téže skupiny lidí, pracující v jedné a téže výrobní tradici a žijící společně. Příbuzné kultury potom tvoří kulturní komplexy. a téže výrobní tradici a žijící společně. Příbuzné kultury potom tvoří kulturní komplexy. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

3 Jak vlastně názvosloví vznikalo a co vyjadřuje? ► Pochází vesměs z období počátku archeologie, a je proto často nesystematické. ► Kultury bývají nazývány podle: ► a) místa prvního naleziště (únětická) ► b) oblasti (lužická) ► c) výzdoby keramiky (vypíchaná) ► d) charakteristických pozůstatků (mohylová) ► e)převodu jmen francouzských lokalit (magdalénien). Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

4 Proč se vůbec tímto pojmem zabývat? ► Dejme slovo odborníkovi… ► Protože… je jednou ze základních historických kategorií, zvláště pro starší období pravěku. Poznat, co se za ní skrývá (jazyk, společenská, politická a hospodářská struktura), je jedním z nejzásadnějších, ale i nejobtížnějších problémů dějin pravěku. Jen hlubším poznáváním kultur je také možno lépe řešit otázky jejich vzniku a významu v celém dějinném vývoji, např. pro problémy vzniku národů. ► Zdroj: PEČINKA, J.: Dějiny pravěku a starověku I. 2. vyd. Praha: SNP, 1989, str. 16. ISBN 80-7203-778-1. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

5 Neolitické kultury ► Lid s lineární keramikou (6. tisíciletí) - první zemědělci. ► Sídlí v tzv.dlouhých domech. ► Naleziště: Bylany u Kutné Hory, Tetín u Prahy. ► Po nich následují kultury další: s vypíchanou keramikou, lengyelská… Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

6 Eneolitické kultury ► České země se v tomto období stávají doslova křižovatkou kultur. ► Zmiňme ty klíčové: ► Kultura s nálevkovitými poháry (4. tisíciletí) - centrem severní Čechy, nálezy měděných předmětů. ► Kultura se šňůrovou keramikou (3. tisíciletí) - název podle šňůr otiskovaných do keramiky, nejznámější lokalitou Vikletice na Chomutovsku. ► Kultura zvoncovitých pohárů (3. tisíciletí) - kromě keramiky používán i jantar na výrobu šperků. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

7 Kultury doby bronzové ► Kultura únětická (1800 – 1500 let př. n. l.) ► Rozšířena v celé střední Evropě, centrum v Čechách. ► Kolonizace důležitá hlavně na jihu Čech. ► Pohřebiště – nad hroby navršeny mohyly. ► Knovízská kultura (1200 – 700 let př. n. l.) ► Řadíme ji mezi tzv. kultury popelnicových polí. ► Většina pohřbů je tedy žárová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Archeologické kultury na našem území Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno."

Podobné prezentace


Reklamy Google