Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pěvecká interpretace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pěvecká interpretace."— Transkript prezentace:

1 Pěvecká interpretace

2 1. Portály věnující se problematice hlasu a hlasové výchovy
Hlasové centrum, o.p.s. Jitka Vydrová: Schopnosti a možnosti hlasivek Vzácné poruchy hlasu

3 Televizní pořad o hlase a uměleckém hlase http://www. ceskatelevize
Akustické listy Centrum léčby hlasových poruch

4 Hlasohled Výzkumné centrum hudební akustiky – podsekce výzkum hlasu Hlas, mluva řeč

5 2. Základní poznatky z oblasti hlasové výchovy (shrnutí)
„Tak jako houslista rozeznívá struny svého nástroje smyčcem, tak zpěvák rozezní svoje hlasivky správně ovládaným proudem vydechovaného vzduchu, který opírá o dobře vytrénovaný brániční sval.“

6 mísení hrudní a hlavové rezonance

7 Vlastnosti hlasu A) síla B) barva C) výška soprán (h-c3)
mezzosoprán (g-a2) alt (e-e2) tenor (H-c2) baryton (G-g1) bas (E-e1)

8 Přirozený pěvecký střed
Zde musí začít hlasová a pěvecká výuky všemi základními cvičeními) Přirozený pěvecký střed má rozsah cca č.5 - v.6 Hlasová cvičení: Tón zazní nejprve v představě a potom měkkým hlasovým začátkem Ústa se otvírají především na výšku než na šířku

9 brumendo Patří k základním hlasovým cvičením začátečník se při něm může snadno kontrolovat a zároveň plněn soustředit na tvorbu tónu Správně tvořené zní bez jakéhokoliv tlaku, neunavuje… V počátku jsou nejvhodnější sestupná cvičení

10 Hlasová hygiena - pedagogický syndrom
Hlas velice trpí, jestliže je nucen do zpěvu po nějakém rozčilení. V takovém případě je nutné se nejprve uklidnit, aby překrvené hlasivky nebyly namáhány…

11 3. Stručně k historii pěvecké interpretace
Kastráti Katolická církev se od počátku, zejména pak ve středověku, řídila slovy svatého Pavla, že ženy mají být v kostele zticha. Pro provozování chrámové hudby byl vybírán zpěv dětí a vysoce posazené hlasy přirozených tenorů. Později tento výběr nestačil, neboť kontratenoristé často vydávali nepříjemné zvuky a kastráti se stali ideálním řešením. vali nepříjemné zvuky a kastráti se stali ideálním řešením

12 Farinelli (Carlo Broschi; 1705-1782)

13 k zamyšlení, aneb co zůstalo od baroka dodnes:
Sylabický vs. melismatický zpěv (způsob zpěvu, kdy je řada tónů nebo melodie zpívána na jedné slabice) Barokní ornamentika - zpočátku snaha zdůraznit nejvýznamnější či nejexpresivnější slova textu. k zamyšlení, aneb co zůstalo od baroka dodnes: Protože společnost mnohdy oceňovala výše virtuózní výkon interpreta než výkon skladatele, osoboval si interpret často nadměrná práva.

14 belcanto či bel canto (italsky krásný zpěv) je pěvecká technika, která vznikla v Itálii počátkem 17. století spolu s vznikem opery a byla až asi do roku 1840 převládající technikou evropské opery. Vyznačuje se legátovým vedením hlasu, použitím techniky messa di voce (změnou síly hlasu při zpívání jednoho tónu) a používáním různých ozdob (appoggiatury, koloratury, fioritury). Belcanto vyšlo z módy s nástupem Verdiho a verismu; bylo to i z praktických důvodů, protože belcantový zpěv se nemohl prosadit proti rozšířenému orchestrálnímu aparátu.

15 Klasicistní umírněnost – snaha o rovnováhu rozumu citu (mizí barokní efekt a afekt), v duchu estetických ideálů 3P – prostota, pravdivost, přirozenost W. A. Mozart – 1791 premiéra Kouzelné flétny – libreto je psáno v němčině (v té doby byla pro jazyk opery běžná italština) – podhoubí pro vznik oper v národním jazyce

16 Romantismus určité zintimnění (domácí muzicírování – hra na klavír a zpěv jako znak „dobré výchovy“ měšťanů…) Píseň prokomponovaná – každou sloku textu zhudebňuje jiným způsobem, vysoké nároky Píseň strofická – všechny sloky jsou zhudebněny stejně Franz Schubert – napsal přes 600 písní

17 Wagnerovský pěvec Wagnerovy opery jsou extrémně dlouhé (asi jako Pán prstenů  ) v extrémně vypjatých polohách, pro pěvce fyzicky náročné Dříve se v jedné roli wagnerovské oper vystřídalo více zpěváků

18 20. století Debussy – (Pélleas a Melisanda) – vyznání lásky milenců umisťuje do pološeptaných slov bez doprovodu orchestru… celá opera záměrně pracuje s deklamací s poměrně malými intervalovými odchylkami U Janáčka hudba vyplývá z mluveného slova, nářečí – tzv. nápěvková mluva Alois Hába – čtvrttónová opera Matka

19 Nejslavnější operní árie – kulturní přehled
Nessun dorma - Turandot (Giacomo Puccini). O Mio Babbino Caro - Gianni Schicchi (Giacomo Puccini) Měsíčku na nebi hlubokém – Rusalka (Antotnín Dvořák)

20 4. Alternativní hlasové techniky
Alikvotní zpěv - technika, pomocí které lze zesílit alikvotní tóny, přirozeně obsažené v hlase a vytvořit iluzi dvojhlasého zpěvu Sprechgesang - technika, která se nachází přibližně napůl cesty mezi řečí a zpěvem. Využil ji například Arnold Schoenberg ve své skladbě Pierrot Lunaire Scat - improvizovaný jazzový zpěv beze slov nebo s nesmyslným textem Jódlování - technika, která je součástí lidové hudby v Alpských zemích, převážně v Rakousku a Švýcarsku. Je založena na velkých a rychlých intervalových skocích, které jsou navíc doprovázeny změnou hlasového rejstříku. Nižší tón je zpíván prsním rejstříkem a vyšší pak falzetem

21 5. Jak si vybrat vhodnou píseň?
Ideálně, pokud máte k písni „citový“ vztah Vymezte se rozsahem svého hlasu (tzn. soprán-alt-tenor-bas + určete, zda-li zní Váš hlas v celém svém rozsahu uceleně…) Určete si, zda umíte zpívat dlouhé tóny, pakliže ne, zvolte písničku, kde se hodně střídají slabiky (písnička má jakoby „herecký“ charakter – trefování se do tonů)

22 Pokud si ve zpěvu nevěříte, vyberte píseň, kterou zpívají herci (např
Pokud si ve zpěvu nevěříte, vyberte píseň, kterou zpívají herci (např. B. Polívka, J. Bohdalová ad. Inspirujte se v televizních estrádách…) Pokud Vám píseň svým charakterem vyhovuje, ale tóninou nikoli, transponujte ji do Vám vyhovující tóniny.

23 Příklady pěvecké literatury:
Já písnička 1-5 Písnička 2 Písničky z pohádek a dětských filmů 1-4 Jan Masaryk: Národní písně Ferdinand Sládek: Náš poklad 1-2 Ema Destinová: Album klasiků Americký musical Svet muzikálov aj.

24 Shrnutí požadavků k získání zápočtu z předmětu KHV/55PN3
Zazpíváte 3 písně zpaměti s klavírním doprovodem (nemusíte se doprovázet sami, ale můžete požádat své spolužáky) V zásadě můžete vyžít jakoukoli zpěvníkovou literaturu, nezpívejte primárně tzv. dětské písně typu "Houpy houpy, kočka snědla kroupy“ Ideální je, pokud budou písně vzájemně kontrastní (dur - moll, lidová - umělá) Zápočet proběhne v čase – (viz systém STAG)


Stáhnout ppt "Pěvecká interpretace."

Podobné prezentace


Reklamy Google