Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Infračervená spektroskopie. absorpce záření = absorpce energie Mnohem menší změny energetických stavů, než v UV-Vis spektrometrii : rotační a vibrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Infračervená spektroskopie. absorpce záření = absorpce energie Mnohem menší změny energetických stavů, než v UV-Vis spektrometrii : rotační a vibrační."— Transkript prezentace:

1 Infračervená spektroskopie

2 absorpce záření = absorpce energie Mnohem menší změny energetických stavů, než v UV-Vis spektrometrii : rotační a vibrační energie µm IČ spektroskopie vlnočet [cm -1 ]

3 model - kvantový harmonický oscilátor - stejně vzdálené energetické hladiny přechod dvou vibračních hladin s kvantovým číslem 0  1 = fundamentální frekvence (0  2 = 2. harmonická, 1.overtone atd.) molekuly = anharmonické oscilátory - rozdílné vzdálenosti hladin + více atomů !!! Složitý vibrační pohyb si lze ROZLOŽIT (vektorově) na několik NORMÁLNÍCH vibrací (vibračních módů), při nichž by všechny atomy kmitaly stejnou, charakteristickou frekvencí valenční vibrace - mění se převážně jen mezijaderné vzdálenosti symetrické (symetrie molekuly je zachována) S antisymetrické (symetrie je porušena) AS

4 - - + deformační vibrace - měni se převážně velikost valenčních úhlů  - nůžkové,  - kyvadlové,  - torzní,  - vějířové aj. mají-li normální vibrace stejnou frekvenci (energii) = degenerované Kolik existuje normálních vibrací ??? 3N - 6 (nelineární molekula - např. H 2 O  ) 3N - 5 (lineární molekula - např. CO 2  ) Projeví se všechny normální vibrace v IČ spektru ??? NE - pouze dochází-li k periodické změně dipólového momentu

5

6 skupina (vazba) typ sloučeninyOblast vlnočtů (cm-1) intenzit a pásu C-Halkany (-CH 3, - CH 2 -) -CH 3 -CH , silná střední alkeny (=CH 2 ) střední silná aldehydy slabá na benzenovém kruhu silná C-Calkany slabá C=Calkeny variab. CCCC alkiny variab. C=Caromáty střední C=Oamidy~1650silná karboxylové kyseliny ~1710silná ketony~1715silná aldehydy~1725silná estery~1735silná

7 C-OHalkoholy silná O=C-O-estery karbox. kyselin silná ethery silná O-Halkohol volný var. (ostrý pás) alkohol s vodíkovým můstkem silná (široký pás) N-Hprim. amin, amid střední sekundární amin, amid 3500střední terciární amin, amid - C-Naminy střední CNCN nitrily silná NO 2 nitro skupina1550,1370silná

8 n-oktan 1-okten

9 poloha maxima oktanpoloha maxima 1-okten (cm -1 )vazbavibrace(cm -1 )vazbavibrace 2925C-Hvalenční3080C-H v CH 2 valenční 1465C-H v CH 2, CH 3 deformační rovinná, nůžková 1640C=Cvalenční 1380C-H v CH 3 deformační rovinná, nůžková 1450C-H v CH 2 a CH 3 deformační rovinná, nůžková 720C-H v CH C-H v CH 3 deformační rovinná, kyvadlová alkenická C-Hdeformační mimorovinná takovéto detailní přiřazení je obvykle možné - do cca 20 atomů výklad vibrací oktanu a 1-oktenu: takovéto detailní přiřazení je obvykle možné u molekul, které mají do cca 20 atomů

10 alkany=parafiny valenční vibrace + deformační vibrace C-C, C-H cm -1 valenčnídeformační CH 2 as s rovinná nůžková rovinná kyvadlová mimorovinná vějířová mimorovinná torzní CH 3 as s as s rovinná kyvadlová alkeny=olefiny v(C=C) cm -1 v(C-H) >3000 cm -1  (C-H) 1416, cm -1 (viz okten) alkiny v(C  C) cm -1 v(C-H) cm -1 (úzký)  (C-H) , overtone (široký)

11 Aromáty C=C cm -1 C-H deformační vibrace cm -1 polystyren empiricky bylo zjištěno, že počet a relativní intenzita pásů cm -1 ZÁVISÍ JEN NA TYPU SUBSTITUCE, nikoli na druhu substituentů - u monosubstituovaných ( ) cm pásy - u disubstituovaných - ortho- 4 pásy, meta- 3 pásy, para - 2 pásy atd.

12 cm -1 velké vzájemné ovlivňování skupin = nelze přímo přiřazovat skupiny, ale můžeme najít charakteristický otisk molekuly = fingerprint. Oblast tzv. fingerprintu (otisku prstu)

13 1-hexin o-xylen n-dodekan 1-deken Příklady

14


Stáhnout ppt "Infračervená spektroskopie. absorpce záření = absorpce energie Mnohem menší změny energetických stavů, než v UV-Vis spektrometrii : rotační a vibrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google