Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PARALELNÍ INŽENÝRSTVÍ A EFEKTIVNÍ SPRÁVA ELEKTRONICKÉ DOKUMENTACE PŘI VÝVOJI NOVÝCH STROJNÍCH SOUČÁSTÍ tel.:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PARALELNÍ INŽENÝRSTVÍ A EFEKTIVNÍ SPRÁVA ELEKTRONICKÉ DOKUMENTACE PŘI VÝVOJI NOVÝCH STROJNÍCH SOUČÁSTÍ tel.:"— Transkript prezentace:

1 PARALELNÍ INŽENÝRSTVÍ A EFEKTIVNÍ SPRÁVA ELEKTRONICKÉ DOKUMENTACE PŘI VÝVOJI NOVÝCH STROJNÍCH SOUČÁSTÍ http://uk.fme.vutbr.cz/ jiri_spacek@yahoo.com tel.: +420 5 4114 3238 fax: +420 5 4114 3231 Ing. Jiří Špaček FSI VUT v Brně Ústav konstruování Technická 2896/2 616 69 Brno Česká republika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 20

2 Vzdělání PROFIL Střední průmyslová škola strojnická a vyšší odborná škola technická, Sokolská 1, Brno (1994-1998), Technická zařízení budov, strojírenství Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební (1998-2003), Pozemní stavitelství, technická zařízení budov Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství (2001-2004), Ústav automatizace a informatiky, aplikovaná informatika a řízení Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství (2003-dosud), Ústav konstruování 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 20

3 Řešené grantové projekty - Autodesk VÝZKUMNÁ ČINNOST 2002 - Internetová podpora projektování a správa projektů řešitelé: Jiří Špaček (FAST), Gűnter Gebauer (FAST) 2002 - GIS pro školství, státní správu, samosprávu řešitelé: Jiří Špaček (FSI), David Paloušek (FSI) 2003 - Paralelní metody konstruování v Autodesk Inventoru řešitelé: Jiří Špaček (FSI), David Paloušek (FSI) 2004 - Internet CAD services řešitelé: Vlastimil Kaluža (FIT), Jiří Špaček (FSI) 2005 - Koncept infrastruktury a nástrojů pro práci s ICS řešitelé: Vlastimil Kaluža (FIT), Jiří Špaček (FSI) 2006 - Product Lifecycle Management – efektivní kontrola výrobku od návrhu po recyklaci řešitel: Jiří Špaček (FSI) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 20

4 Řešené grantové projekty – Fond vědy FSI VÝZKUMNÁ ČINNOST 2002 - Fond vědy FSI, Virtual Prototyping řešitelé: David Paloušek (FSI), Jiří Špaček (FSI) 2006 - Fond vědy FSI, Optimalizace doby vývoje strojních součástí pomocí metod paralelního inženýrství (?) řešitel: Jiří Špaček (FSI) Výzkumná skupina Konstrukce a virtuální navrhování Vedoucí skupiny: David Paloušek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 20

5 Články, knihy PUBLIKAČNÍ ČINNOST COMPUTER DESIGN ISSN 1212-4389, odborné články z oblasti návrhového CAD software, recenze, přehledy, testování – celkem 31 článků www.autodeskclub.cz, www.cdesign.cz, www.24hdesign.cz odborné články z oblasti návrhového CAD software, tutoriály, přehledy – celkem cca 140 článků AutoCAD – Názorný průvodce pro verze 2002 až 2005 ISBN: 80-251-0624-1, EAN: 978-80-2510-624-2 AutoCAD – Názorný průvodce pro verze 2005 až 2007 připravuje se, termín vydání cca srpen 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 20

6 Výuka, vývoj vzdělávacích modulů VÝUKOVÁ ČINNOST Computer Agency, o.p.s. Výuka programů AutoCAD, Autodesk Architectural Desktop, CADKON Centrum vzdělávání a poradenství VUT v Brně Vývoj a výuka modulu Didaktické a informační technologie v rámci projektu „Doplňující pedagogické studium“ Vývoj a výuka modulu PLM (Product Lifecycle Management) v rámci projektu „Digitální design“ Vývoj a výuka e-learningového kurzu pro oblast iDesign technologií v rámci dotací Evropského sociálního fondu na projekt „Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků“ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 20

7 Proč je nutné tuto oblast řešit SPRÁVA ELEKTRONICKÉ DOKUMENTACE Výpočetní technika znásobila objemy vznikajících dat Archivace, správa a řízení dokumentů v těchto objemech je tradičními prostředky nezvladatelná Data se často ve firmě pohybují zcela nekontrolovaně Týmová práce nad společnými dokumenty je neefektivní Časová (v důsledku finanční) náročnost práce s nekoordinovanými daty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 20

8 Základní principy SPRÁVA ELEKTRONICKÉ DOKUMENTACE Ukládat všechny dokumenty na bezpečném místě do logických struktur Spolu s dokumenty ukládat doplňkové informace (atributy) v databázi Definovat workflow a různá přístupová práva k dokumentům pro různé uživatele Informovanost o vznikajících dokumentech – automatické notifikace Rozšířené možnosti vyhledávání informací Možnost bezpečných vzdálených přístupů k datům Otevřenost systému 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 20

9 Atributy SPRÁVA ELEKTRONICKÉ DOKUMENTACE U výkresů: číslo výkresu, formát měřítko, kdo kreslil, kdo schválil… U norem, směrnic: ID, název, obor, platnost… U finančního dokumentu: např. IČ, DIČ, částka, datum splatnosti… U smluv: zákazník, platnost, datum schválení, odpovědná osoba, … 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 20

10 Provázanost sestav, kusovníků, rohových razítek a databází SPRÁVA ELEKTRONICKÉ DOKUMENTACE Naimportované sestavy musí automaticky držet vazby Stejná data z jednoho místa se databázově linkují na všechna potřebná místa Databázové linky musí být obousměrné 1 … 10 11 12 13 14 15 16 … 20

11 Příklad přínosů v projekční a konstrukční kanceláři SPRÁVA ELEKTRONICKÉ DOKUMENTACE Redlining (potřeba grafických poznámek bez zásahu do binární strukty původního souboru) Prohlížení CAD dokumentů nonCAD pracovníky (pokud je vyřešeno, šetří se licence za CAD software – značná úspora finančních prostředků) Potřeba revizního/změnového řízení (běžná záležitost při vývoji dokumentace, závisí na podnikových zvyklostech) Provázání s rohovým razítkem (všechny informace se zadávají pouze jednou, data se automaticky přenesou z atributů přímo z/do rohového razítka - typicky autor změn, název dokumentu, číslo aktuální revize, vztahy mezi sestavou a podsestavou…) 1 … 10 11 12 13 14 15 16 … 20

12 Autodesk Vault Autodesk Streamline AutoCAD a Inventor Autodesk Productstream Zákazníci Dodavatelé Partneři ERP/MRP System DWF Firewall Konstruktér Marketing Obchod VýrobaNákup Konstruktér Příklad řešení komplexní správy dokumentace - Autodesk SPRÁVA ELEKTRONICKÉ DOKUMENTACE 1 … 10 11 12 13 14 15 16 … 20

13 Princip tvorby a řízení kusovníků - Autodesk SPRÁVA ELEKTRONICKÉ DOKUMENTACE Návrh kusovníku Seznam součástek Autodesk Productstream Autodesk Vault Inventor, AutoCAD… 1 … 10 11 12 13 14 15 16 … 20

14 Základní informace TEORIE HER Novodobé počátky teorie her můžeme najít ve 40. letech 20. století, kdy von Neumann a Morgenstern vydali knihu, která popisuje aplikaci teorie her na ekonomické chování. V širších souvislostech představuje teorie her specializovaný a zároveň mimořádně rozvinutý případ modelu rozhodování za neurčitosti. V tomto smyslu je teorie rozhodování jakýmsi východiskem teorie her. 1 … 10 11 12 13 14 15 16 … 20

15 Rozhodovací situace TEORIE HER Rozhodování za určitosti - nejjednodušší rozhodovací situace, kdy rozhodovatel respektuje požadavky pouze jednoho kritéria. Rozhodovatel pak vybírá rozhodnutí, které vede k nejlepšímu výsledku. Rozhodování za rizika - výsledková funkce přiřazuje každému rozhodnutí nějaké rozložení pravděpodobností a konkrétní výsledek je vybírán právě podle rozložení. Rozhodování za neurčitosti – existuje více kritérií, která jsou často protichůdná a úkolem bývá nalezení vhodného kompromisu. 1 … 10 11 12 13 14 15 16 … 20

16 Možné oblasti využití TEORIE HER 1 … 10 11 12 13 14 15 16 … 20

17 Základní informace GENETICKÉ ALGORITMY Původ genetických algoritmů sahá až do 19. století, kdy byly postupně formulovány zákony klasické genetiky a byly objeveny základní principy reprodukce. Technologie genetických algoritmů je vhodná pro řešení nejobtížnějších problémů. Protože genetické algoritmy mají svůj vzor v přírodě, jejich hlavním principem je schopnost vyvíjet se a přizpůsobovat se okolním podmínkám a omezením. V tom spočívá způsob hledání řešení jakéhokoliv problému. Aplikace genetických algoritmů představuje využití velmi vyspělé technologie pro řešení problémů z různých oblastí praxe. Obrovskou výhodou této progresivní metody je schopnost řešit dané úlohy bez ohledu na charakter dat (lineární, nelineární, skokový), provázanost jednotlivých částí systému nebo existenci zpětných vazeb. Na rozdíl od klasických matematických metod nedochází při přidávání podmínek a omezení k nárůstu složitosti popisu daného problému a tak je možné řešit i velmi složité, klasickou matematikou nepopsatelné úlohy. 1 … 12 13 14 15 16 17 18 19 20

18 Běžný stav SPRÁVA ELEKTRONICKÉ DOKUMENTACE Engineering Prodej/objednávky IT oddělení Plánování, údržba, nákup Realizace 1 … 12 13 14 15 16 17 18 19 20

19 Požadovaný stav SPRÁVA ELEKTRONICKÉ DOKUMENTACE Engineering Prodej/objednávky IT oddělení Plánování, údržba, nákup Realizace Aplikace pro řízení elektronické dokumentace 1 … 12 13 14 15 16 17 18 19 20

20 Děkuji za pozornost 1 … 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Stáhnout ppt "PARALELNÍ INŽENÝRSTVÍ A EFEKTIVNÍ SPRÁVA ELEKTRONICKÉ DOKUMENTACE PŘI VÝVOJI NOVÝCH STROJNÍCH SOUČÁSTÍ tel.:"

Podobné prezentace


Reklamy Google