Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BIBLIOTERAPIE PRO SENIORY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BIBLIOTERAPIE PRO SENIORY"— Transkript prezentace:

1 BIBLIOTERAPIE PRO SENIORY
Prezentace seminární práce k předmětu BIBLIOTERAPIE Veronika Čtveráková

2 ZAMĚŘENÍ A PŘEDPOKLÁDANÉ ČASOVÉ HORIZONTY
Definice biblioterapie pro seniory v teoretické rovině současnost Navázání konkrétní spolupráce s Domovem klidného stáří ve Žďáře nad Sázavou do 1 roku Studium souvisejících prací následně ½ roku Praktická aplikace teoretických úvah start do dvou let

3 DEFINICE CÍLOVÉ SKUPINY
Podle věku senioři s předpokládaným průměrným věkem okolo 68 let Podle složení muži i ženy různá úroveň vzdělání různé zájmy Další charakteristiky rostoucí zdravotní potíže s postupujícím věkem omezená schopnost udržení pozornosti potíže se zrakem

4 ZDŮVODNĚNÍ POUŽITÍ BIBLIOTERAPIE PRO SENIORY
Změna prostředí v němž se celý život pohybovali Odloučení od rodiny Odloučení od přátel a známých Potřeba začlenění do kolektivu Potřeba rozšíření možností vyžití Zmíněné zdravotní obtíže a s tím související neschopnost samostatné četby

5 OBECNÉ MOŽNÉ CÍLE BIBLIOTERAPIE
Převýchovný prostředek Vyrovnání se s handicapem Překonání závislostí Překonání psychických problémů Zlepšování nálady Prostředek integrace

6 STANOVENÍ CÍLŮ PRO CÍLOVOU SKUPINU SENIOŘI
Překonání psychických problémů odloučení od známého prostředí, rodiny, přátel Zlepšování nálady nabývaní pozitivní energie pro odstranění depresí a podpory optimismu a dobré nálady Prostředek integrace čtení knížek jako vstupní brána pro následnou řízenou i neřízenou diskuzi

7 VÝBĚR VHODNÉ LITERATURY
Dle statistického výzkumu uveřejněného v článku M. Černé a E. Křivé1 je nejvhodnějším typem četby literatura relaxační a úniková a to konkrétně: Detektivní romány Romány Milostná literatura Historické romány Cestopisy 1. ĆERNÁ, Marcela, KŘIVÁ, Eva. Četba v léčebném procesu : výzkum čtenářských aktivit handicapovaných pacientů. Čtenář. 1994, vol. 46, no , s

8 BIBLIOTERAPIE SKUPINOVÁ A INDIVIDUÁLNÍ
S ohledem na toto dělení je nutno správně specifikovat: Výběr skladby literatury Stupeň spolupráce s odborníkem v oboru psychologie Předpokládané cíle a dopady

9 SKUPINOVÁ BIBLIOTERAPIE JAKO PROSTŘEDEK PRO KONTAKT S VNĚJŠÍM SVĚTEM
Předčítání zvoleného titulu pro skupinu posluchačů Snaha o rozpoutání diskuze Diskuze řízená časově omezená na dobu terapie Může sledovat určitý cíl Diskuze neřízená časově neomezená, samovolná, četbou pouze vyprovokovaná

10 INDIVIDUÁLNÍ BIBLIOTERAPIE JAKO LÉK NA PROBLÉMY STÁŘÍ
Výhody Lze lépe vybrat skladbu literatury Tím lépe řešit konkrétní problémy konkrétního jedince Nevýhody Je nezbytné použití biblioterapie více sledovat a konzultovat s odborníkem v oboru Psychologie

11 DRUHOTNÉ EFEKTY SKUPINOVÉ BIBLIOTERAPIE
Řízené i neřízené diskuze V návaznosti na zvolený druh literatury a jeho děj a obsah lze následně iniciovat krátkodobé poznávací zájezdy tématicky příbuzné divadelní představení tématicky příbuzné hudební produkce

12 ČLENĚNÍ PROJEKTU NA FÁZE
Pro tuto cílovou skupinu projekt může fungovat kontinuálně bez bližšího časového omezení. Přesto je nutno rozdělit projekt do jednotlivých fází: Příprava projektu Zahájení běhu projektu Zhodnocení běhu Aplikace korekcí vzešlích z hodnocení Pokračování běhu Nové zhodnocení V případě kladného zhodnocení publikace zkušeností s projektem jako podklad pro následovatele

13 ZPĚTNÁ VAZBA Délku sezení Četnost sezení Výběr literatury
Obzvláště v období náběhu projektu bude nezbytné využít diskuzi i pro získání zpětné vazby od posluchačů. Tato zpětná vazba musí ovlivnit: Délku sezení Četnost sezení Výběr literatury Přístup k diskuzi

14 POUŽITÁ LITERATURA ĆERNÁ, Marcela, KŘIVÁ, Eva. Četba v léčebném procesu : výzkum čtenářských aktivit handicapovaných pacientů. Čtenář. 1994, vol. 46, no , s Články: MEYEROVÁ, Monika. Biblioterapie – jedna z dosud málo využívaných forem práce s knihou. Zlatý máj. 1990, vol. 34, no. 10, s ROSOVÁ, Milena. Několik poznámek o biblioterapii. Ladění. 1999, no. 4, s HOŠEK, Květoslav. Možnosti biblioterapie. Čtenář. 1982, vol. 34, no. 2., s Monografie: VÁŠOVÁ, Lidmila, ČERNÁ, Milena: Bibliopedagogika. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, Vyd s. ISBN X Další literatura týkající se biblioterapie a bibliopedagogiky: SODOMKOVÁ, Jana: Úvod do bibliopedagogiky. Čtenář. 1998


Stáhnout ppt "BIBLIOTERAPIE PRO SENIORY"

Podobné prezentace


Reklamy Google