Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Práce klinického psychologa v PL Šternberk

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Práce klinického psychologa v PL Šternberk"— Transkript prezentace:

1 Práce klinického psychologa v PL Šternberk
Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/ Název projektu: Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FFUP v Olomouci PhDr. Michal Věžník

2 Status Psychiatrické léčebny
Psychiatrická léčebna Šternberk vznikla jako samostatný právní subjekt na základě rozhodnutí MZ ČR č.j.OP ze dne a byla delimitována z FN Olomouc ke dni Zřizovatelem Psychiatrické léčebny je Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Posláním Psychiatrické léčebny je poskytování zdravotní péče osobám postiženým duševními poruchami, u nichž je třeba specializované péče ústavní, event. ambulantní. Počet lůžek: 520 (k březnu 2013)

3 Primariáty v PL Šternberk
Primariát I. - Gerontopsychiatrie muži Primariát II. - Psychiatrie ženy Primariát III. - Psychiatrie muži Primariát V. - Interní oddělení muži a ženy Primariát VI. - Pedopsychiatrie Primariát VII. - Léčba závislostí Primariát VIII. - Gerontopsychiatrie ženy Rehabilitační oddělení a oddělení psychoterapeutické

4 Primariát I. - Gerontopsychiatrie muži
na oddělení 1 se poskytuje péče mužům starším 65 let s různými psychiatrickými diagnózami, především demencí, schizofrenií, bipolární afektivní poruchou, depresí, mentální retardací. na oddělení 3 A jsou v přízemí budovy umístěni pacienti, kterým zdravotní stav umožňuje pobyt mimo lůžko, jsou odkázáni na ošetřovatelskou péči. V patře jsou umístěni imobilní pacienti, často s infaustní prognózou, neklidní pacienti, delirantní stavy pacientů, pacienti v těžké fázi syndromu demence.

5 Primariát II. - Psychiatrie ženy
poskytuje komplexní péči ženám ve věku 18 až 65 let jak s poruchami psychotického a afektivního okruhu, tak s obtížemi osobnostními a reaktivními (neurotické poruchy, deprese, poruchy adaptace, manželské, pracovní a jiné problémy). Primariát má tři oddělení – 15 B je uzavřené, 7 A polootevřené a oddělení 7 B funguje v otevřeném režimu.

6 Primariát III. - Psychiatrie muži
poskytuje péči mužům ve věku let. Spektrum diagnóz: klienti s těžkým psychotickým onemocněním, neklidní klienti, klienti s afektivními poruchami, mentální retardací, s poúrazovým postižením mozku, klienti se sebevražednými tendencemi i neklidnými až agresivními. Na oddělení jsou přijímáni i klienti se soudně nařízeným ochranným ústavním léčením psychiatrickým. má 2 oddělení – 3 B, 15 A

7 Primariát V. - Interní oddělení muži a ženy
má dvě oddělení (19 A, 19 B), která slouží k hospitalizaci psychiatrických klientů, u kterých došlo ke zhoršení interních onemocnění a somatických funkcí.

8 Primariát VI. - Pedopsychiatrie
má jedno oddělení pro děti ve věku 6 až 18 let, které navštěvují jakýkoliv typ základní školy nebo vyšší stupeň dalšího vzdělávání. Na dětském oddělení je poskytována terapie všech psychických poruch dětí od psychotických, pervazivních vývojových poruch, OCD poruch, poruch příjmu potravy, přes hyperkinetické poruchy, depresivní, úzkostné včetně separačních, reaktivní poruchy po poruchy sociálního přizpůsobení a tradičně i poruchy chování. Dále jsou to děti disharmonicky se vyvíjející (sebepoškozující chování, abnormální psychosexuální vývoj, následky šikany), enuretické, enkopretické a děti deprivované a týrané.

9 Primariát VII. - Léčba závislostí
má 4 oddělení, na dvou odděleních (21 A, 21 B) poskytuje péči pro muže a ženy závislé na psychoaktivních látkách a dvě oddělení (23 A, 23 B), rovněž pro muže a ženy, mají charakter doléčovací.

10 Primariát VIII. - Gerontopsychiatrie ženy
má tři oddělení (9 A, 9 B, 9 C) a přijímá ženy nad 65 let s různými psychiatrickými diagnózami – zejména s demencemi nejrůznější etiologie, schizofrenií, bipolární afektivní poruchou, depresí, mentální retardací aj. Všechna oddělení jsou uzavřená. Pro klientky je celoročně přístupná vyhrazená zahrada. Na zahradě se konají pro klienty léčebny pravidelné kulturní akce.

11 Rehabilitační oddělení
jedná se o terapie zahrnující fyzikální terapii, skupinovou i individuální léčebnou tělesnou výchovu, jógu, terapii tancem a ergoterapii. Péče je poskytována klientům přímo na lůžkových oddělěních, dále v samostatném pavilonu, kde je umístěno pracoviště vodoléčby a fyzikální terapie-zahrnující elektroléčbu, magnetoterapii, sonoterapii, světloléčbu a vodoléčbu.

12 Psychoterapeutické oddělení
nabízí následující léčebné postupy: systematickou skupinovou psychoterapii včetně práce s deníkem a životopisem, nácvik relaxačních technik metodou základního i vyšších stupňů autogenního tréninku, arteterapii, ergoterapii včetně práce v keramické dílně a zahradnictví, kinezioterapii v tělocvičně, práci s tělem, apod

13 Oddělení klinické psychologie
jedná se o centrální uskupení klinických psychologů, pravidelné porady psychologů probíhají v budově psychocentra. Oddělení umožňuje psychologům organizační a metodickou koordinaci, lepší zastupitelnost, komunikaci a flexibilitu. Oddělení také zajišťuje neatestovaným psychologům praktickou přípravu na jednotlivých odděleních.

14 Další terapeutické či resocializační aktivity v PL Šternberk
arteterapie – organizována centrálně s klinickou psycholožkou činnostní terapie (dříve „pracovní“ terapie) – organizována centrálně (ateliér, ruční práce, stolárna, zahradnictví) režimová terapie – organizována na jednotlivých odděleních (režimová sestra je pod metodickým vedením psychologa) sportovní terapie – organizována centrálně se sportovním terapeutem taneční terapie - organizována centrálně s taneční terapeutkou spirituální péče - organizována centrálně s nemocniční kaplankou canisterapie – organizována centrálně dle zájmu jednotlivých oddělení knihovna pro pacienty dobrovolnická činnost

15 Používané diagnostické metody
klinické (pozorování, rozhovor) testové projektivní: FDT, Baum test, ROR, Hand test, aj. výkonové: WAIS-III, WMS-IIIa, Bentonův test, MMSE, Adenbrookský test, Neuropsychologická baterie PCP, aj. dotazníky: MMPI, CAQ, PSSI, Eysenckovy dotazníky, aj.

16 Klinická praxe v PL Šternberk
probíhá na jednotlivých odd. dle preference studenta klinickou praxi garantuje vedoucí praxe jádrem klinické praxe je osobní kontakt studenta s pacientem, použití diagnostických metod, vypracování kazuistiky (ostatní aktivity jsou studentovi nabídnuty dle typu oddělení a dle aktuálních podmínek) student podepisuje povinnou mlčenlivost a seznámení se zásadami bezpečnosti práce důležité: doklad o studiu, bílý plášť, poznámkový blok, tužka, přezůvky (?)

17 Kazuistika muž, 34 let, svobodný, bezdětný
OA: opakovaně psychiatricky hospitalizovaný pacient pro sebepoškozování, v AN Porucha přizpůsobení, Smíšená porucha osobnosti, Škodlivé zneužívání cannabinoidů psychofarmakoterapie: Questax, Invega, Haloperidol, Tisercin, Rispen, Sulpirol, Rivotril, Apaurin, Oxazepam, Fevarin dif.dg: Psychotická porucha (simulace?) – psychologické vyšetření psychoterapie propuštěn pro opakované porušování režimu (abúzus psychoaktivních látek)

18 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Práce klinického psychologa v PL Šternberk"

Podobné prezentace


Reklamy Google