Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výtvarné zrcadlo nevědomí Výtvarné zrcadlo nevědomí (Jak vlastně léčíme závislosti) Mgr. Luděk Štěpánek arteterapeut – adiktolog Psychiatrická léčebna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výtvarné zrcadlo nevědomí Výtvarné zrcadlo nevědomí (Jak vlastně léčíme závislosti) Mgr. Luděk Štěpánek arteterapeut – adiktolog Psychiatrická léčebna."— Transkript prezentace:

1 Výtvarné zrcadlo nevědomí Výtvarné zrcadlo nevědomí (Jak vlastně léčíme závislosti) Mgr. Luděk Štěpánek arteterapeut – adiktolog Psychiatrická léčebna Jihlava 14.-16. května 2012 Seč

2 Oddělení závislostí PL Jihlava Pacient/ka A Otevřené koedukované oddělení motivace k léčbě Pacient C Uzavřené mužské oddělení finální stavy závislostí arteterapeut terapeutický personál Pacient B Uzavřené mužské oddělení ujasnění motivace, opakované léčby, duální diagnózy ochranné léčby

3 Pacient a vliv na něj psycholog lékař zdravotnický personál prostředí kolektiv pacientů arteterapeut terapeutický personál pacient se závislostí psychické zdraví osobnost fyzické zdraví

4 pacient se závislostí Působení arteterapeuta na pacienta psychické zdraví vliv arteterapie osobnost fyzické zdraví

5 Spolupráce v užším týmu PsychologLékař arteterapeut terapeutický personál

6 Arteterapie součástí psychoterapie Historie 1/ volnočasová aktivita 2/ zážitková metoda 3/ rozvoj kreativity Současnost 4/ neverbální komunikace (zdroj informací) 5/ intervenční projektivní metoda 6/ skupinová psychoterapie (event. individuální) 7/ práce v týmu NE! výtvarný kroužek NE!diagnostika

7 Průběh arteterapie a / pacient v polovině léčby (předpoklad motivace) b/ prostředí ateliéru (mimo oddělení) c/ polouzavřená skupina pacientů (pocit bezpečí, bezprostřednost) d/ nová technika (zvědavost x neschopnost) (kreativita x sebevědomí) e/ jednotné téma - tvorba – samostatnost

8 Průběh arteterapie f/ skupinová terapie - rozbor výtvarného díla - pohled do zrcadla - řeč symbolů, barev – reakce nevědomí - závislost nemusí být zásadním tématem - důraz na individualitu - efekt pochopení sebe sama - vliv abstinence v současnosti g/ zhodnocení zpracovaného tématu

9 Spolupráce v týmu přenos informací ze skupinové terapie do týmu (informace pro diagnostiku psychologa) ukázka výtvarného díla posun v tvorbě (tzn. posun ve vývoji osobnosti i zdravot.stavu) práce se závislostí náhled na abstinenci zpětná vazba pro arteterapeuta od týmu (informace z průběhu léčby, z diagnózy) supervize týmu

10 Spolupráce v týmu VÝHODY součást týmu rovnocenný člen vážnost - smysluplnost terapie přenos informací supervize samostatnost mimo oddělení vlastní prostory (ateliér) civilní oblečení odstup (nezdravotnický, časový) objektivní náhled na pacienta NEVÝHODY součást týmu přizpůsobení rytmu oddělení nezdravotnický obor samostatnost nedostatek informací zpoždění reakcí a názoru akceptace informací subjektivita

11 Arte – kazuistika Martin 25let do léčby dopraven z věznice uzavřené oddělení muži 8B přijatý s diagnózou: syndrom závislosti v rozvoji nezaměstnaný, bezdomovec, svobodný, bezdětný klidný, uzavřený, nedůvěřivý intelekt v horním pásmu průměru porucha sebehodnocení x pocit výjimečnosti rysy emoční nestability, hyperaktivita špatné rodinné poměry opakovaně v dětských ústavech – dítě ulice alkohol od dětství – 21x na záchyt.stanici zkušenost s marihuanou a pervitinem

12 Průběh arteterapie po 3 týdnech hospitalizace 1.kontakt s arte-skupinou pravidelně každých 7 - 14dnů skupina mužů – nezapadl mezi ně introvert, plní úkoly, nekomunikuje diagnóza: smíšená porucha osobnosti nespokojený sám sebou tendence vzdávat věci dopředu

13 Zadaná témata 1.téma 20. 9. 2011 – já jako zvíře 2.téma 27. 9. 2011 – můj sen 3.téma 11.10. 2011 – vlastní erb 4.téma 25.10. 2011 – autoportrét 5.téma 10.11. 2011 – čeho se bojím-strach 6.téma 1.12. 2011 – co mám ve své hlavě 7.téma 14.12.2011 - životní křivka spokojenosti 8.téma 20.12. 2011 – Adam a Eva 9.téma 12. 1. 2012 – začarovaná rodina 10.téma 26. 1. 2012 – jak mne vidí ostatní

14 Ukončení léčby celkový pobyt 6 měsíců diagnóza: F 102 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním alkoholu- Syndrom závislosti, Smíšená porucha osobnosti – hraničně organizovaná osobnost celkové uvolnění - pozitivní prožívání zvládnutá impulzivita x emoční nestabilita práce se závislostí - neporušil abstinenci výrazné zlepšení sociálního kontaktu celkové zralé chování – dodržování pravidel role místostarosty v samosprávě pacientů spokojen sám se sebou

15 Ukončení léčby objektivní náhled na svou minulost celkově optimističtější výhled do budoucna podpora od okolí (personál, pacienti, bratr) kreativita potřeba motivace k větší vytrvalosti potřeba dlouhodobého podpůrného vedení léčba soudem změněna na ambulantní (AT poradna) pravidelný kontakt s psycholožkou spolupráce s doléčovacím centrem v Jihlavě odpracoval soudem nařízených 400hodin VPP našel si pronájem – abstinuje

16 Závěr: úvaha o arteterapii K účinné léčbě Martina mohlo vést více faktorů: pravidla daná PL (abstinence) přijetí ze strany personálu posléze i přijetí kolektivem pacientů provázanost v terap.týmu – zpětná vazba role arteterapeuta kladný vztah k arteterapii možnost seberealizace

17 úvaha o arteterapii Arteterapie mu dala možnost: být kreativní (baví ho to a využil svůj čas v PL) ukázat, že na něco má (zvýšení sebevědomí) otevření se někomu z personálu (introvertní povaha x touha se předvést) uvolnění se při tvorbě prezentace vnitřního prožívání skrze výtvarné dílo dokázal komunikovat přes výtvarné symboly mohl si sám vybrat s kým a jak chce komunikovat (oční kontakt, upřímnost,...) rozšířil si další možnosti seberealizace (výstavy, dbát o sebe, vzdělávat se)

18 Arteterapie dokáže být plnohodnotnou součástí léčby závislostí, pokud je přijata pacientem a akceptovaná v užším terapeutickém týmu.


Stáhnout ppt "Výtvarné zrcadlo nevědomí Výtvarné zrcadlo nevědomí (Jak vlastně léčíme závislosti) Mgr. Luděk Štěpánek arteterapeut – adiktolog Psychiatrická léčebna."

Podobné prezentace


Reklamy Google