Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TEORIE DEMOKRATIZACE A LIDSKO-PRÁVNÍ STUDIA Mgr. Petr Preclík, E.MA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TEORIE DEMOKRATIZACE A LIDSKO-PRÁVNÍ STUDIA Mgr. Petr Preclík, E.MA."— Transkript prezentace:

1 TEORIE DEMOKRATIZACE A LIDSKO-PRÁVNÍ STUDIA Mgr. Petr Preclík, E.MA

2 Státy považující se za demokracie http://filipspagnoli.wordpress.com

3 Ratifikace ICCPR

4 Zajímavá práva Právo na odpočinek a zotavení, včetně placené dovolené Právo na pravdu Právo na rozvojPrávo na rodinný život Právo účastnit se kulturního života společnosti, těšit se z umění a podílet se na vědeckém pokroku a jeho výsledcích. Právo svobodně opustit svůj stát a opět se do něj svobodně vrátit. Právo na adekvátní bydlení, přístup k vodě, ošacení, medicíně.Právo na mír

5 Co to jsou lidská práva?  „Nezcizitelná základní práva člověka, které nabývá už tím, že je člověk.“  Univerzální a egalitářská  Přirozená i uzákoněná práva  Ukotvená v národním i mezinárodním právu  Dělení lidských práv  Negativní a pozitivní aspekt práv (R-P-P)

6 Právo na demokracii?  Všeobecná deklarace o lidských právech OSN (UDHR, 1946), čl. 21.  Mezinárodní konvence o občanských a politických právech OSN (ICCPR, 1966), čl. 25  Evropská konvence o lidských právech (ECHR, 1958), Dodatečný protokol 1, čl. 3.  African charter on human and people‘s rights (1986), čl. 13.

7 Lidská práva a svoboda

8 Vídeňská deklarace (1993) Art. 8: Democracy, development and respect for human rights and fundamental freedoms are interdependent and mutually reinforcing.

9 Rozmach LP: Média Zdroj: Ramos et al. (2007): Shaping the Northern Media‘s Human Rights Coverage, 1986-2000. Journal of Peace Research 44(4), p. 387.

10 Rozmach LP: Národní ústavy Zdroj: Elkins et al. (2013): Getting to rights: Treaty ratification, constitutional convergence, and human rights practice. Harvard ILJ 54(1), p. 70.

11 Rozmach LP: Národní ústavy Zdroj: Elkins et al. (2013): Getting to rights: Treaty ratification, constitutional convergence, and human rights practice. Harvard ILJ 54(1), p. 71.

12 Lidská práva a demokratizace  LP jako dominantní globální diskurz  Lidsko-právní kondicionilta  Human-rights based programming  Podpora demokracie a lidských práv.  Volební asistence a pozorování.  Příklad Evropské Unie: Podpora demokracie, lidských práv a právního státu „je cílem každé aktivity Unie“ (SEU, čl. 21) – democracy promoters.

13 Jenže:  „Všichni mluví v kategoriích práv.“  Inflace pojmu.  Absolutnost práv => nerealistická očekávání.  De-politizace a de-demokratizace diskurzu.  Judicializace politiky?

14 Jenže:  Status lidských práv? Soft power / Hard power / Zvykové mezinárodní právo / Mezinárodní právo / politika?  Hierarchie lidských práv? Jsou některá práva důležitější než jiná?  Vymahatelnost dodržování? Přesto na mezinárodní úrovni není před demokracií a lidskými právy úniku.

15 Jenže:  Otázka vlivu ekonomických a sociálních práv: Je-li populace hladová, negramotná, bez přístřeší a přístupu k vodě (všechno práva pod ICESCR, 1966), může demokracie fungovat?

16

17 Definice: Lidská práva  Definice vycházející z:  přirozeného práva  positivistický přístup (Hart)  koncepty založené na spravedlnosti (Rawls)  lidská práva jako trumfy (Dworkin)

18 Definice: Demokracie  Nutné podmínky (R. Dahl): Kontrola vlády zvolenými reprezentanty Svobodné a férové volby Obecné právo volit Svoboda projevu, informací, sdružování Svoboda zvolených reprezentantů od těch nezvolených (armáda, náboženství) Politické zřízení musí být sebe-regulující  Nikoli nutné podmínky, ale spíše indikátory (L. Diamond): konsenzus, participace, přístup, přístupnost, většinová vláda, nezávislost parlamentu, politické strany, pojistky vládnutí, horizontální i vertikální odpovědnost, právní stát.  Dnešní demokracie: Globální, dominantní a očekávaná.

19 Jenže:  Ve své podstatě jsou lidská práva anti- demokratická – omezují totiž možnosti demokratické volby. (Donelly)  Demokracie: kolektivní a maximalizující.  Lidská práva: individuální a distributivní.

20 John Rawls  Redefinice konceptu společenské smlouvy – přemostění Locke / Rousseau. Ochrana určitých práv poprvé nutností k demokratické společnosti  Dva principy spravedlnosti:  svoboda (liberty)  rovnost (equality)  Demokratická společnost nemůže existovat pokud tyto dva principy nejsou splněny. Volby samotné nestačí.

21 Ronald Dworkin  Všichni účastníci demokratické společnosti musí mít možnost participovat, musejí mít zaručený podíl na vládě, ale jejich svoboda rozhodnutí musí zůstat nedotčena:  Princip participace.  Princip hmotného zájmu.  Princip nezávislosti.

22 Ronald Dworkin  V Dworkinově pojetí se lidská práva stávají trumfy (Set of unpolitical normative demands that trump any legislative policies and administration discretion.).  Práva jsou  Absolutní  Okamžitě aplikovatelná  Platná bez ohledu na místní kontext

23 Martti Koskenniemi  Kritika Dworkina a teorií, které dávají přílišný důraz na koncept práv v demokratické společnosti.  Tři zásadní vlivy práv na politickou kulturu:  Politika ztrácí kreativní potenciál, jen realizuje práva definovaná mimo politický kontext.  Lidská práva přehlížejí otázku identity.  Politická kultura falešné víry.

24 Martti Koskenniemi  Práva jsou konfliktní a jejich konflikt nelze vyřešit mimo politiku, ačkoli v Dworkinově pojetí žádný prostor nad právy již není.  Právo na ochranu soukromí X Právo na svobodu projevu  Právo na život – ale eutanázie? potrat?  Proces balancování práv proti sobě a proti potřebám demokratické společnosti: politický proces.

25 Jurgen Habermas  Univerzální rozum neexistuje (posun od Kanta) – existuje jen nekonečné množství lokálních, stejně platných pravd, morálek a názorů.  Práva tedy nemohou existovat jako univerzální trumfy mimo čas a prostor.

26 Jurgen Habermas  Ideální společnost je samostatná komunita svobodných a navzájem si rovných občanů, kteří koordinují své kolektivní záležitosti skrze neustálou komunikativní akci.  Důraz je tedy kladen na:  Nikdy nekončící proces validace a legitimizace  Proceduru argumentace  Svobodu a rovnost tohoto procesu – lidská práva

27 Jurgen Habermas  Svoboda a rovnost všech účastníků komunikativní akce musí být ochráněna – LP.  Oproti Dworkinovi je obsah těchto práv podroben validaci a legitimizaci skrze diskurs, tudíž se jejich obsah může měnit.  Poprvé také důraz na osobní práva: koncept ko- originality veřejné a soukromé sféry.

28 Závěrem I.  Postupný rozvoj robustnějších modelů demokracie založených na nezbytné ochraně lidských práv.  Překonání přirozeně-právní podstaty práv coby trumfů (Dworkin) a její nahrazení diskurzivní proměnnou podstatou (Habermas).  Procedurální teorie demokracie marginální.

29 Závěrem II.  Diskurs lidských práv dodává mocný nástroj mnohým nestátním aktérům demokratizačního procesu (NGO, univerzity, odbory, jednotlivci).  Demokratizační proces je ovšem nestabilní a zvrátitelný, pořádání voleb nákladné a lidsko- právní kritika oslabující režim.  Přesto konstituční demokracie nejstabilnějším a ekonomicky nejúspěšnější model vlády. (Paul Collier)


Stáhnout ppt "TEORIE DEMOKRATIZACE A LIDSKO-PRÁVNÍ STUDIA Mgr. Petr Preclík, E.MA."

Podobné prezentace


Reklamy Google