Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kona BikePark, Špičák vypracoval Jan Richtr - omezuje NP rozvoj turistiky na Šumavě?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kona BikePark, Špičák vypracoval Jan Richtr - omezuje NP rozvoj turistiky na Šumavě?"— Transkript prezentace:

1 Kona BikePark, Špičák vypracoval Jan Richtr - omezuje NP rozvoj turistiky na Šumavě?

2 BikePark Špičák www.kona.cz základní informace: lokalita: Zimní areál Špičák u Železné Rudy, Šumava provozovatel: Sport Service s.r.o. ve spolupráci s Konou majitel: Vladimír Krasík výška vrcholu: 1202 m.n.m. převýšení: 336 m délka trati: 2.300 m investice: 250.000 Kč v provozu od 16.6.07 do 16.9.07 a příští rok opět cena jedné jízdy: 60 Kč průměrný počet bikerů: 20 denně, 5000 za sezónu ( 20.000 průjezdů) Podle profesionálů jedna ze dvou nejlepších tratí v ČR. V záměru provozovatelů je postavit ještě jednu, drsnější DH trať. Zdroje: ČTK, iDnes.cz, www.mtbs.cz, www.kona.cz

3 BikePark Špičák problém: Koncem července nařídili správci CHKO Šumava (pracoviště Nýrsko) do 60 dnů zrušit jediný bikepark v regionu, uvést přírodu v lese do původního stavu a zaplatit pokutu 150.000 Kč. Dále nařídili sledovat po dobu pěti let erozní rýhy a v případě jejich hloubky větší jak 5 cm provést protierozní opatření. Důvodem byla stavba DH trati bez souhlasu orgánu ochrany přírody. Majitel Vladimír Krasík se proti tomuto nařízení 10.8.07 odvolal k MŽP (českobudějovické pracoviště). Zdroj: ČTK

4 BikePark Špičák postoje jednotlivých stran: Co vadilo správě CHKO? „Odstranění vegetačního krytu a půdy na trati, umělé nahrnutí půdy, nevratné poškození a nemožná regenerace. Bikepark se navíc nachází ve 2. zóně CHKO, kde je zakázáno nevratně zasahovat do půdního krytu. V této zóně se dále nachází naturové biotopy a zvláště chráněné druhy,“ uvedl Pavel Hubený, vedoucí CHKO Šumava v rozhovoru pro Českou televizi. Na Špičáku byly provedeny terénní úpravy značného rozsahu, což zákon 114 nedovoluje, tvrdí ing. Ivo Procházka z Nýrské správy CHKO. Vyjádření Okrášlovacího spolku Zdíkovska: „Spolek se obrátil na MŽP. To jim 14.6.07 potvrdilo, že tento podnikatelský záměr měl být posuzován podle zákona č.100, tudíž musí být provedeno zjišťovací řízení,“ řekla D. Kjučuková pro ČT. Řízení ale neproběhlo a tyto dvě strany mají za to, že byl porušen zákon. Zdroje: Česká televize, iDnes.cz

5 BikePark Špičák postoje jednotlivých stran: Vladimír Krasík, Sport Service s.r.o. BikePark se sice nachází ve 2. zóně CHKO, ale trať je na místě, které je zařazeno v kategorii Lesy zvláštního určení (v tomto případě pro sport a rekreaci). To bylo schváleno v daném lesním hospodářském plánu z r. 2004 vytvořeným samotnou Správou CHKO. Nesouhlas Správy CHKO Nýrsko nepovažuje Krasík za oficiální názor vedení šumavského parku, s nímž projekt údajně konzultoval a správci areálu podali námitku proti podjatosti ing. Ivana Procházky (CHKO Nýrsko). Jeho nadřízený ji zamítl, ale areál se proti tomu odvolal. K nařízení sledování erozních rých po dobu 5 let se V. Krasík vyjádřil takto: „To je směšné, když vidíte, jak vypadají lesy po likvidaci orkánu Kyrill.“ Podle vyjádření Krasíka v ČT, žáměr s CHKO konzultovali a když jim bylo sděleno ze jim to neprojde, zvolili pouze cestu přes stavební úřad, kde zjistil, že pro tuto stavbu mu postačuje pouze souhlas majitelů pozemků. Posouzení vlivu na životní prostředí nebylo podle pana Krasíka v tomto případě potřeba. Zdroje: Česká televize, ČTK, iDnes.cz

6 BikePark Špičák … postoje jednotlivých stran: Stavební úřad na jaře schválil bikepark bez správního řízení, ale v srpnu již zahájil řízení o odstranění terénních úprav. Důvod byl podle stavebního úřadu ten, že při místním šetření na jaře nebyly terénní úpravy takového rozsahu, které by vyžadovaly územní rozhodnutí a žádný projekt stavebnímu úřadu předložen nebyl. Na základě stížnosti Občanského sdružení Okrášlovací spolek Zdíkovska provedli v červenci nové místní šetření, kde již zjistili, že v určitých částech trati byly provedeny rozsáhlé terénní úpravy a přenosná zařízení, které vyžadovali územní souhlas a rozhodnutí. Podle o.s. měla být CHKO dotázána staveb. úřadem zda má záměr významný vliv na evropsky významnou lokalitu a pokud ano, měl jít celý proces do územního řízení a měla být provedena EIA. Zdroj: Česká televize

7 BikePark Špičák další vyjádření: Pavel Hubený, vedoucí CHKO Šumava: „Podnikatelský duch by měl dodržovat pravidla, která jsou jasně dána a ve 2. zóně CHKO ve výšce 1200 m.n.m. ty pravidla dána jsou. Stačí se jen přizpůsobit.“ František Krejčí, ředitel NP a CHKO Šumava: „Obecně proti rozvoji letních aktivit v zimních areálech osobně nic nemám. Navíc rada areálu existovala už před vznikem NP, je to letitá záležitost, na druhé straně nemůžeme nečinně přihlížet na výstavbu různých projektů, které by se děly v rozporu s platnou legislativou." Zdroj: Česká televize

8 BikePark Špičák … další vyjádření: Podpora přichází i od radnice v Železné Rudě a ostatních podnikatelů. Podle místostarosty města může trať pro cyklisty přilákat do oblasti další návštěvníky, kterých v posledních letech spíče ubývá. DH bikeři dokonce sepsali petici pro podporu bikeparku. Zdroje: Česká televize, ČTK, iDnes.cz

9 BikePark Špičák stav kauzy k 5.11.07 : Českobudějovický odbor MŽP rozhodl, že firma Sport Service s.r.o. musí zaplatit pokutu v dané výši 150.000 Kč, nemusí ale uvést terén do původního stavu ani odstranit dřevěné překážky, tak jak požadovalo CHKO. Důvod pokuty je ten, že firma neměla na terénní úpravy vyjádření orgánu ochrany přírody. Sport Service má získat posudek orgánu ochrany přírody dodatečně, ale bikepark odstraňovat nemusí. V rozhodnutí odboru MŽP se dále uvádí, že bikepark má mimo jiné pozitivní vliv na stahování ilegálních, mimo cesty jezdících, cyklistů na jedno místo. Trať je na sjezdovce a nebyl prokázán zásadní negativní vliv na ochranu přírody a biodiverzitu. Sport Service se podle ČTK proti pokutě odvolá. Podle Krasíka je výše pokuty neadekvátní k ostatním, které NPŠ udělil, je ale spokojen s tím, že nemusí napravit terénní úpravy. Výše pokuty je tříměsíční výdělek bikeparku. Zdroj: ČTK

10 BikePark Špičák zhodnocení: Firmě Sport Service byla udělena pokuta za to, že postavila svůj podnikatelský záměr bez souhlasu orgánu ochrany přírody, avšak stavba bikeparku může zůstat a nemusí být zrušena. Firma se proti pokutě odvolala (odvolání ale zanedlouho stáhla a s pokutou souhlasila). Podle mého názoru, to mohla být úmyslná strategie, jak plně realizovat podnikatelský záměr v CHKO bez rizika zamítnutí nebo v lepším případě omezení cyklistické tratě v zjišťovacím řízení EIA. Sport Service má jasné dlouholeté zkušenosti v podnikání na území CHKO a tudíž určitě věděli co vše je potřeba a jaké mohou být důsledky těchto nedostatků. Spor defacto vyhráli a příští rok bikepark otevřou znovu. Tato kauza může ukazovat na to, že situace pro podnikání v NP Šumava je v dnešní době nestabilní a rozvoj v NP potřebuje jasný směr. Jaroslav Fischer, předseda Asociace hotelů a restaurací Plzeňského regionu: „Podnikatelé se vinou zásahů ochranářů bojí jít do nových rozvojových projektů.“ Šumava se podle něj za 17 let více uzavřela a „vytváříme z ní spíše vojenský prostor, který nehlídají vojáci, ale ochranáři.“ Například k žádné z 58 změn územního plánu schváleného Železnou Rudou se NP nevyjádřil kladně a o 38 změnách nechce diskutovat. Do tohoto stavu by mohla vnést jasnější pravidla připravovaná společná studie NP a obcí pro patnáctiletý vývoj parku. Mělo by jít o kompromis plánu péče a územních plánů. Obec, které park uzemní plán neschválí může díky studii argumentovat a naopak. Studie bude zveřejněna na konci roku. Na úvodní otázku zda NP omezuje rozvoj turistiky na Šumavě musím odpovědět, že existence NP určitě ovlivňuje podnikání a rozvoj na jeho území a v této chvíli spíše negativně. To co schází a je nutně potřeba, je stabilní vývoj s jasně danými pravidly a směry, kterými se Šumava bude řídit. Zdroj: MF Dnes


Stáhnout ppt "Kona BikePark, Špičák vypracoval Jan Richtr - omezuje NP rozvoj turistiky na Šumavě?"

Podobné prezentace


Reklamy Google