Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

J AK ZVLÁDAT STRES A PŘEDEJÍT TAK SYNDROMU VYHOŘENÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "J AK ZVLÁDAT STRES A PŘEDEJÍT TAK SYNDROMU VYHOŘENÍ."— Transkript prezentace:

1

2 J AK ZVLÁDAT STRES A PŘEDEJÍT TAK SYNDROMU VYHOŘENÍ

3 OBSAH SEMINÁŘE  Co je stres  Co jsou stresory  Jak funguje náš mozek  Stresová reakce na psychické a fyziologické úrovni  Stresorem sám sobě  Jak zvládám stres  Syndrom vyhoření  Duševní hygiena, efektivní odpočinek  Relaxace, autogenní trénink  Plán prevence syndromu vyhoření

4 CO JE STRES  slovník cizích slov  zátěž, nápor, napětí, tlak  funkční stav, ke kterému dochází při vystavení organismu mimořádným podmínkám,  psychosomatická reakce na stresor (stresový podnět)

5 J AK FUNGUJE NÁŠ MOZEK  příklad – návštěva policie  Naše psychické pocity, ale fyzické projevy mají svůj podklad v dění v mozku.  Mozek se skládá mimo jiné z neuronů, které spolu komunikují chemickými látkami – neurotransmitery. Těch je několik desítek druhů a každý přenáší jiný typ zpráv.  Neuritrasmitery spolu s hormony mají obrovskou moc a zásadním způsobem ovlivňují náš život.

6 CO JE STRESOR Stresor = faktor způsobující stres. Stresorem chápeme negativně na člověka působící faktory. Fyziologický faktor – nedostatek potravy či tekutiny. Sociální faktor – působení agresivního člověka na druhé lidi. Fyzikální faktor – hluk, chlad, teplo, prach. Chemický a biologický faktor - jedy, alkohol, nikotin, kofein a jiné drogy. Emocionální faktor : - úzkost, zármutek, nenávist, strach, velká radost. Jak jste vystaveni stresu

7 I NTENZITA STRESU Podle intenzity stresové reakce rozlišujeme:  Hyperstres – to je stres překračující hranice adaptability jednotlivce, vede k zhroucení  Hypostres – mírný, zvládnutelný, nepříliš intenzivní stres  Podle kvality stresové reakce rozlišujeme:  Distres – negativně působící stres  Eustres – kladně působící stres

8 OSOBNOSTNÍ DISPOZICE KE STRESU Rozhodující není vliv stresu, ale materiál, na který působí. Výzva = reakce na změny - psychicky odolný člověk vnímá změny jako přirozenou součást života, na kterou je třeba aktivně reagovat  Angažovanost = zájem - psychicky odolný člověk vykonává většinu věcí se zaujetím a zájmem  Ovládání dění, ovlivnění událostí = kontrola – psychicky odolný člověk věří, že je strůjcem svého osudu (voluntarismus) Test riziko stresu

9 SYNDROM VYHOŘENÍ Syndrom vyhoření (také syndrom vyhasnutí, vyhaslosti, vyprahlosti, angl. burnout) byl poprvé popsán v roce 1974 H.Freudenbergerem.  Jedná se o psychický stav, prožitek vyčerpání.  Tvoří ho řada symptomů především v oblasti psychické, částečně i fyzické a sociální.  Klíčovou složkou syndromu je emoční vyčerpanost, skutečné vyčerpání a „opotřebení“ a často i celková únava.

10 OHROŽENÉ DRUHY  lidé, kteří pracují s jinými lidmi, jež od nich něco potřebují  lidé, jejichž práce je do značné míry komunikace s jinými  osobnostní předpoklady - přecitlivělost, perfekcionismus, sklon k workoholismu, pedantství, přílišný (naivní) optimismus a počáteční nadšení  okolní faktory - osamělost, málo známých, nefungující rodina, nevyhovující pracovní kolektiv a lhostejný, nebo nekoncepční nadřízený

11 P ŘÍZNAKY VYHOŘENÍ - PSYCHIKA  ztráta nadšení, schopnosti pracovního nasazení, zodpovědnosti  nechuť, lhostejnost k práci  negativní postoj k sobě, k práci, k zaměstnavateli, ke společnosti, k životu;  únik do fantazie  potíže se soustředěním, zapomínání;  sklíčenost, pocity bezmoci, popudlivost, agresivita, nespokojenost  pocit nedostatku uznání

12 P ŘÍZNAKY VYHOŘENÍ - VZTAHY  ubývá angažovanosti, snahy pomáhat problémovým klientům  omezení kontaktů s klienty na nejmenší možnou mez  cynický nebo lhostejný přístup ke klientům  omezení kontaktů s kolegy  přibývání konfliktů v oblasti soukromí;  nedostatečná příprava k výkonu práce, dlouhodobě nízká výkonnost

13 P ŘÍZNAKY VYHOŘENÍ - TĚLO  poruchy spánku  poruchy chuti k jídlu  náchylnost k nemocem  potíže v oblasti srdeční činnosti, dýchání nebo zažívání  rychlá unavitelnost, vyčerpanost  svalové napětí, vysoký krevní tlak

14 VÝVOJ VYHOŘENÍ 1  nadšení – Začínáme s něčím novým a sršíme elánem, máme velká (a nerealistická) očekávání. Dobrovolně pracujeme přesčas, práce nás zcela naplňuje, identifikujeme se se svou profesí a tak zanedbáváme volnočasové aktivity.  stagnace - Počáteční nadšení uvadá, ve své profesi jsme se již trochu zorientovali a zjistili, že má svá omezení a že ne všechny naše ideály půjdou naplnit.

15 VÝVOJ VYHOŘENÍ 2  frustrace - Začínají nás zajímat otázky efektivity a smyslu vlastní práce, protože se opakovaně setkáváme s nespolupracujícím okolím, technickými a byrokratickými překážkami. Mohou se vyskytnout spory s nadřízenými i počínající emocionální a fyzické potíže.  vyhoření - emoční vyčerpanost, skutečné vyčerpání a „opotřebení“, celková únava, beznaděj, skepse, strach. Nenacházíme v sobě sílu to překonat. Test vyhoření: www.syndrom-vyhoreni.psychoweb.cz/test2

16 D UŠEVNÍ HYGIENA  Životospráva - Dostatečný spánek, zdravá výživa, dostatečný odpočinek i tělesná práce, hospodaření s časem.  Pracovní prostředí - Teplota, prostor, světlo, hlučnost, prašnost, květiny…  Vztahy s ostatními lidmi - Pravidla slušného chování, přátelské vztahy, prevence konfliktů, posuzování druhých lidí.

17 SEBEVÝCHOVA  Sebepoznání – prostřednictvím sebereflexe a informací o mé osobě z okolí  Autoregulace myšlenek a představ – pozitivní myšlení, optimismus  Odreagování – každý máme svoje specifické  Šetření emoční energií – zvyšování nezávislosti, psychické i fyzické otužování, zvládnutí záporných vlastností  Emoční přeladění – systém malých radostí  Volní rozhodování – jasné zásady, přiměřené cíle, samostatnost a nezávislost

18 EFEKTIVNÍ ODPOČINEK  Lehká únava se lépe odstraňuje!  Nic neděláním se únava pouze prohlubuje!  Odpočinek musí být provázen celkovým duševním uklidněním!  Odpočinku napomáhá změna prostředí!  Nečinnost není odpočinek!  Tělesný a duševní odpočinek v rovnováze. Rozdělení odpočinku:  5 min po každé hodině duševní práce  1 den v týdnu  delší dovolená jednou za rok

19 R ELAXAČNÍ TECHNIKY 1 Dechová cvičení Vyzkoušejte si rozdíl mezi dvěma typy dýchání - do hrudníku, kdy se při nádechu rozšiřuje horní a střední část hrudního koše, a dýchání do břicha, kdy se uplatňuje spodní část hrudníku a břicho. Jacobsenova relaxace Tato relaxační metoda pracuje s uvolněním svalstva. Nejdříve je třeba naučit se rozlišovat mezi stavem napětí (tenze) a stavem uvolnění (relaxace). Odvedení pozornosti Jednoduché cvičení na odvedení pozornosti se hodí tehdy, když začne nekontrolovaně narůstat pocit napětí a případně se blíží exploze, třeba v podobě příliš hlasitého a ne právě vybraného verbálního projevu.

20 R ELAXAČNÍ TECHNIKY 2 Uvědomení si smyslů Posaďte se pohodlně na židli, chodidly se dotýkejte země a zavřete oči. Po chvíli si uvědomíte, jak klidně dýcháte, a začnete postupně prociťovat svých pět smyslů. Cítíte tlak na chodidla od země i na záda od židle – to je hmat. Prozkoumejte chuť, kterou právě máte v ústech. Nadechněte se a prociťte vůně ve vašem okolí. Pootevřete mírně oči a dívejte se. Nakonec poznáte i to, že slyšíte. Uvědomte si sami sebe, svou mysl a svých pět smyslů. Nyní už by měli být roztěkanost i nervozita ty tam. Silně dynamické projevy Např. výkřik, dupnutí, výskok, kliky

21 K DE HLEDAT POMOC  psycholog nebo psychoterapeut  náš praktický lékař  psychiatrická ordinace  internetová bezplatná poradna - http://iporadna.cz/psycho/dotazat.php  linka důvěry

22 A KČNÍ PLÁN PREVENCE  typologie osobnosti  analýza stresorů  analýza životního centra  analýza návyků  styl života  relaxační techniky  „Radikální řez“


Stáhnout ppt "J AK ZVLÁDAT STRES A PŘEDEJÍT TAK SYNDROMU VYHOŘENÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google