Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠETŘENÍ PSYCHOSOCIÁLNÍCH KOMPETENCÍ STUDENTŮ OBORU VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ SE ZŘETELEM NA IDENTIFIKACI OBAV A STRACHŮ SPOJENÝCH S NÁSTUPEM DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠETŘENÍ PSYCHOSOCIÁLNÍCH KOMPETENCÍ STUDENTŮ OBORU VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ SE ZŘETELEM NA IDENTIFIKACI OBAV A STRACHŮ SPOJENÝCH S NÁSTUPEM DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ."— Transkript prezentace:

1 ŠETŘENÍ PSYCHOSOCIÁLNÍCH KOMPETENCÍ STUDENTŮ OBORU VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ SE ZŘETELEM NA IDENTIFIKACI OBAV A STRACHŮ SPOJENÝCH S NÁSTUPEM DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ

2 Kontext výzkumu Součást OP RLZ projektu „Systém psychosociální prevence pro studenty všeobecného lékařství“, reg. č. CZ.04.1.03/3.2.15.2/0353 Návaznost na sondu PhDr. Králové (2005) Následné aktivity: 1/ Focus groups 2/ Sonda poptávky po vzdělávacích/tréninkových modulech

3 Cíle šetření 1. Jaká je míra obav a strachů studentů medicíny ze stresových situací, které jsou spojeny s výkonem lékařské profese? 2. Jaké psychosociální kompetence dle studentů medicíny vyžaduje výkon lékařské profese? 3. Jak se oni sami cítí být těmito kompetencemi vybaveni? 4. Jak může lékařská fakulta přispět k rozvoji psychosociálních kompetencí svých studentů? 5. Jaké stereotypy povolání lékaře/ky vnímají studenti medicíny? 6. Je mezi studenty zájem o vzdělávací/tréninkové moduly rozvíjející jejich psychosociální kompetence?

4 Sběr dat a použitá technika Technika dotazníku Sběr dat v prvním týdnu výuky v září 2006 Vzorek 240 studentů 4. a 5. ročníku magisterského studijního programu Všeobecné lékařství LF UP v Olomouci Doplňující technika - focus groups (prohloubení výsledků dotazníkového šetření), vzorek 11 studentů z cílové populace

5 Vnímaní prestiže a stereotypů lékařského povolání Lékařské povolání vnímá jako společensky prestižní 82,6 % respondentů Sémantický diferenciál - vlastnosti lékaře/ky: Důvěryhodný, empatický, aktivní, vstřícný, rozhodný, zodpovědný, spolehlivý, moudrý a odborník

6 1,002,003,004,005,00 moudrý profese spolehlivý neoblíbený citlivý naslouchající člověk neodborník nezodpovědný rozhodný vstřícný nervózní zámožný srozumitelný nedůležitý aktivní neempatický důvěryhodný hloupý poslání nespolehlivý oblíbený necitlivý nenaslouchající nadčlověk odborník zodpovědný nerozhodný nevstřícný trpělivý chudý nesrozumitelný důležitý pasivní empatický nedůvěryhodný

7 Jiné vyhodnocení sémantického diferenciálu Hlava - moudrý, profese, nadčlověk, odborník Ruce - spolehlivý, citlivý, zodpovědný, rozhodný Srdce - naslouchající, vstřícný, trpělivý, empatický 87,7 % 91 %

8 Silné a slabé stránky oboru Faktor č. 1. Odbornost Focus_groups_záloha\Evka_příliš odbornosti, nenaučí základ, chtějí i ten obal.wma Tvoří 90 % studia medicíny; nejsilnější stránka studia Zahrnuje získávání odborných a teoretických znalostí, dovednost neustále se učit, přijímat velké množství informací v relativně krátkém čase, získávat všeobecný rozhled, ale i mít možnost specializace Zahrnuje dovednost určit diagnózu, používat logiku a propojovat informace do celku

9 Faktor č. 2. Praxe Tvoří 37 % studia 54 % respondentů považuje praktickou přípravu na budoucí povolání za slabou stránku oboru a přáli by si mít praxe daleko více Zahrnuje kontakt s pacienty, praktické zkušenosti získané v nemocnici a na klinikách, osvojení si dovednosti léčit, dále pozorování práce lékařů a předávání praktické zkušenosti studentům Focus_groups_záloha\Alena_nevieme sa dotýkať pacientov.wma Silné a slabé stránky oboru

10 Faktor č. 3. Manažerské kompetence Tvoří 22 % studia Zahrnují naučení se profesionálnímu přístupu k práci, samostatnosti, řídit a usměrňovat vlastní kariéru, umět si zorganizovat čas, být ctižádostiví, umět pracovat v týmu, ale i chovat se individualisticky Nedostatečné předávání kompetence zvládání administrativy a právní stránky profese Silné a slabé stránky oboru

11 Faktor č. 4. Psychosociální kompetence Tvoří 37 % studia 66 % respondentů považuje psychosociální přípravu za slabou stránku oboru Nedostatečně připravuje na jednání a komunikaci s pacienty a jejich rodinami, komunikaci na pracovišti mezi ostatními lékaři a dalším personálem Jak zvládat zátěž a časový stres, jak se vyrovnat s obtížnými situacemi, vlastním selháním či smrtí pacienta a jak sdělovat špatné zprávy Ne-individuální přístup k pacientům, málo času vyhrazeného na jednotlivého pacienta, nízká empatie, vcítění se do situace pacienta, časté předsudky Silné a slabé stránky oboru

12

13 Obavy a strachy ze situací spojených s výkonem lékařské profese Ve vztahu k práci Těžce budu zvládat Lehce budu zvládat Vysoké pracovní tempo Profesní zodpovědnost Odborné selhání Nedostačující znalosti Administrativní systém Neustálé učení se nových věcí Komunikace s pacienty a jejich rodinou Komunikace s kolegy Komunikace s nadřízenými Komunikace s ostatním personálem Vyrovnávání se s nepřiměřenými očekáváními pacientů Riziko soudních žalob a medializací Nízké finanční ohodnocení Kritika mé osoby a mé práce A A A A A A A A A A A A A A

14 Ve vztahu k vlastní rodině, k širší rodině, přátelům a známým a ve vztahu k sobě samému Focus_groups_záloha\Peťo_velký problém sladit osobní a pracovní život.wma Focus_groups_záloha\Peťo_velký problém sladit osobní a pracovní život.wma Těžce budu zvládatLehce budu zvládat Vyčlenit dostatek času pro vlastní rodinu Vyčlenit dostatek času pro širší rodinu Nepřenášet pracovní problémy do osobního života Vyčlenit dostatek času pro přátelé a známé Vytvořit si čas pro záliby Věnovat se sobě A A A A A A Obavy a strachy ze situací spojených s výkonem lékařské profese

15 Vybavenost psychosociálními kompetencemi Prostor pro rozvoj všech psychosociálních kompetencí

16 Zastoupení a efektivita psychosociálně orientovaných předmětů

17 Zájem o kurzy rozvíjející psychosociální kompetence Focus_groups_záloha\Bude zájem o tyto kurzy.wma

18 Jak může přispět lékařská fakulta Zájem o jinou než přednáškovou formu Preference praktického výcviku, prožitkových metod, modelových situací, diskuze se spolužáky, cvičení v malých skupinách, team-buildingových akcí Focus_groups_záloha\Barča_adaptační kurzy_stmelení kolektivu.wma Focus_groups_záloha\Klárka_chybí kolektivita mezi spolužáky a to je choré.wma Focus_groups_záloha\Evka_systém školy_každý je tvůj potenciální konkurent.wma Focus_groups_záloha\Evka_motivace_pacient_chci mu pomoct.wma

19 Sonda poptávky po vzdělávacích/tréninkových modulech Focus_groups_záloha\Alena_dúfam, že někdo se životom medika zaoberá aj v globále.wma Součást focus groups Cíl Zjistit preferovaný obsah a formu vyvíjených vzdělávacích/tréninkových modulů Vzorek 11 studentů 4. a 5. ročníku magisterského studijního programu Všeobecné lékařství LF UP v Olomouci (5 mužů, 6 žen) Termín 29. listopad 2006

20 Název a obsah modulů Focus_groups_záloha\Peťo_krásne 3 riadky v bielej knížke.wma Focus_groups_záloha\Barča_udělat dobrý první workshop pro motivaci dalších.wma Životní styl jako sebeobrana Hezký název i obsah Nebojme se komunikovat Velmi potřebné, protože většina neví, jak začít s pacientem komunikovat Ocenění neverbální komunikace - jak se na pacienta tvářit, neuchechtávat se apod.

21 Lékař jako lék – umění naslouchat svým pacientům a jak se z toho nezbláznit Výborný název, zaujme Jak prožít kvalitní život v roli lékaře Neznalost termínů gender problematika, age management Tuto terminologii potřeba přeložit, vysvětlit Dobré vztahy, šance pro život Hezký název, potřeba zjednodušit obsah Název a obsah modulů

22 Návrhy optimalizace formulace obsahu modulů Forma je přátelská, proto by tomu měla odpovídat i formulace obsahu, být uvolněná, aby nepůsobila jako definice, kterou je potřeba se naučit Obsah by měl být koncipován lidsky, ne učebnicově Líbí se aktivní formulace obsahu, je to změna, která uvolňuje Typ: take it easy

23 Metody modulů Velmi oceňují, je to aktivní forma, změna Typy metod podmíněné velikostí skupiny, potřeba vytvořit atmosféru důvěry, intimity Potřeba mediky tyto metody naučit - např. kresební projevy a relaxace jsou jim cizí Focus_groups_záloha\Barča_příklad s obrazem_medici necítí obraz.wma Focus_groups_záloha\Peťo_relaxace_myslím na čerešne.wma

24 Počet studentů ve skupině a preferované dny 10 – 15 studentů 25 je příliš mnoho Focus_groups_záloha\Tomáš_skupina 25 velká.wma Výhodnější je směrovat kurzy do víkendu – pátek, sobota a neděle (lepší než čtvrtek, pátek a sobota) Místo konání kurzů mimo Olomouc výhodou Velký zájem o výjezd mimo místo konání kurzu

25 Charakteristika lektora Dovednost navodit a udržet atmosféru důvěry Dovednost bezpečného zacházení s používanými metodami Riziko nižšího zájmu o vzdělávací/tréninkové kurzy vedené lektory z LF UP: „Já třeba bych tam nešla. Oni můžou být super, ale na tyto metody, kde se mám otevřít, bych k nim nešla.“

26 Kreditové ohodnocení Velká diskuze s ohledem na počet kreditů 3 diskutované možnosti: 1/ 1 kredit - není motivující vzhledem k nutnosti dostát kreditnímu systému 2/ 2 kredity - optimální 3/ 3 kredity - riziko účasti „lovců kreditů“

27 Děkuji za pozornost Mgr. Alena Husárová Koordinátorka výzkumných šetření TARA Professionals, o.p.s. Wurmova 7 771 80 Olomouc +420 585 633 250 +420 774 508 589 www.medici-za-sebeprevenci.upol.cz


Stáhnout ppt "ŠETŘENÍ PSYCHOSOCIÁLNÍCH KOMPETENCÍ STUDENTŮ OBORU VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ SE ZŘETELEM NA IDENTIFIKACI OBAV A STRACHŮ SPOJENÝCH S NÁSTUPEM DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google