Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza kvantitativních dat II. Poměr šancí - ODDS RATIO Vztahy mezi kategorizovanými znaky v kontingenční tabulce Jiří Šafr jiri.safr(zavináč)seznam.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza kvantitativních dat II. Poměr šancí - ODDS RATIO Vztahy mezi kategorizovanými znaky v kontingenční tabulce Jiří Šafr jiri.safr(zavináč)seznam.cz."— Transkript prezentace:

1 Analýza kvantitativních dat II. Poměr šancí - ODDS RATIO Vztahy mezi kategorizovanými znaky v kontingenční tabulce Jiří Šafr jiri.safr(zavináč)seznam.cz poslední aktualizace 10.5. 2013 UK FHS Historická sociologie (LS 2012)

2 Poměr šancí - ODDS RATIO

3 Poměr šancí - ODDS RATIO (OR) OR ukazuje asociaci v kontingenčních tabulkách šance (O) = poměr pravděpodobnosti jedné možnosti p1 (událost nastala) ke druhé p2(událost nenastala) (šance nebo také riziko) OR = poměr dvou šancí (odds) OR = f 11 *f 22 / f 12 *f 21 =

4 Vlastnosti poměru šancí (OR) OR - podíl šancí výskytu (rizika výskytu) pro dvě různé hodnoty dvou proměnných. OR: A k B a B k A jsou komplementární, vždy však s opačným směrem 1:3 =0,33 a 1/0,33 =3 OR je kladné číslo, kdy: >1 vyšší šance a <1 nižší šance, ale pozor rozpětí je nesymetrické: 0 až 1 a 1 až ∞ Proto se také používá přirozený logaritmus poměru šance LOR OR není citlivé na marginální distribuce (změníme-li velikost n o konstantu, OR zůstávají stejné) Pomocí OR můžeme vyjádřit vztahy mezi kategoriemi v kontingenční tabulce (a to nejen ve čtyřpolní 2 x 2)

5 Příklad ODDS RATIO: vztah dvou proměnných „šance na účast u voleb podle vzdělání (VŠ)“ OR = f 11 f 22 / f 12 f 21 = OR = (424*68)/(19*674) = 2,25 U vysokoškoláků je v porovnání s ostatními 2,25x vyšší šance, že půjdou volit. V CROSSTABS v SPSS pozor na kódování kategorií (nelze nastavit, pouze překódovat).

6 Vlastnosti ODDS RATIO (příklad) Šance nabývá hodnoty 0 – nekonečno, kdy:  0 – 1 menší šance jevu A (oproti jevu B)  >1 větší šance na jev A (oproti jevu B)  1 je stejný výskyt jevu A i B, tj. stejná šance obou konkurenčních možností, tj. nezávislost Šance jsou inverzní Odds-Ratio p1 p2: 2,25 Inverse p2 p1: 0,44

7 Interval spolehlivosti a standardní chyba ODDS RATIO Pro Odds-Ratio na výběrových datech lze odhadnout standardní chybu a interval spolehlivosti p1↔p2: 2,25 (~SE: 0,600) 95,0% CI: 1,33 ← 2,25 →3,798 (Wald's) Inverzně p2 ↔ p1: 0,44 (~SE: 0,118) 95,0% CI: 0,263 ← 0,44 → 0,749 (Wald's)

8 Kde spočítat ODDS RATIO CROSSTAB v SPSS pro mikrodata i tabelární (viz komplikované načtení frekvencí pomocí vah). Pozor, pouze pro dichotomické proměnné. v SPSS pozor na kódování kategorií. CROSSTABS volil BY Praha /FORMAT=AVALUE TABLES /STATISTICS=CMH(1). Nebo lépe v Excelu, kde zadáme vzoreček do buňky viz http://metodykv.wz.cz/odds_ratio_volil.xls SPSS zároveň testuje, zda je OR statisticky významně odlišné od 1 (tj. stejné šance), nebo jiné zvolené hodnoty.

9 Kde spočítat ODDS RATIO V různých apletech/aplikacích, např. SISA Odds-Ratio p1 p2: 0,697649 (~SE: 0,140196) 95,0% CI: 0,470523 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/8/2400929/slides/slide_9.jpg", "name": "Kde spočítat ODDS RATIO V různých apletech/aplikacích, např.", "description": "SISA Odds-Ratio p1 p2: 0,697649 (~SE: 0,140196) 95,0% CI: 0,470523

10 Úkol Procvičit v SPSS 2 x 2 tabulky Pohlaví a volil v 2006 Pohlaví a Vzdělání n x n Velikost bydliště x Vzdělání → sloučení nebo vybraná pole tabulky

11 ODDS RATIO v mobilitní tabulce

12 Vzdělanostní mobilita (otec → syn/dcera) Data ISSP 2007, ČR

13 mobilitní šance potomků vysokoškoláků získat rovněž VŠ vzdělání oproti tomu, že skončí nanejvýše s výučním listem v porovnání s šancí potomků rodičů s nanejvýše vyučením skončit s VŠ vzděláním: OR = (40/23)/(31/305), nebo (40*305)/(23*31) = 17,1 Dtto ale pro potomky rodičů s maturitou: OR = (40/59)/(60/197), nebo (40*305)/(23*31) = 2,3 Šance na VŠ pro SŠ oproti VYUČ: (60/126)/(31/305) = 4,7 Data: Distinkce a hodnoty 2008 (kohorta 30-34 let) ČR [Šafr a kol. 2012] ODDS RATIO v mobilitní tabulce

14 OR nyní pro sloučené kategorie (např. VŠ vs. zbytek) Šance potomků vysokoškoláků, že vystudují VŠ oproti šancím potomků nejvýše vyučených na VŠ diplom. Vzdělání potomka ZŠ+VYSŠVŠTotal Vzdělání rodičůZŠ+VY30515631492 SŠ12619760383 VŠ235940122 Total454412131997 pro min. SŠ ORVŠ/VY7,02 ORVŠ/SŠ2,11 ORSŠ/VY3,33 pro VŠ ORVŠ/VY7,25 ORVŠ/SŠ2,63 ORSŠ/VY2,76 Data: Distinkce a hodnoty 2008 (kohorta 30-34 let) ČR Zdroj: [Šafr a kol. 2012: 30-31]

15 Mobilitní tabulka (absolutní četnosti) [Katrňák 2006: 139]

16 Mobilitní tabulka. A – mobilitní šance pouze v rámci jedné třídy (kategorie) původu Šance VM dostat se do VN /oproti do NN: 1043 / 587 = 1,78 [Katrňák 2006: 139, 160]

17 mobilitní šance potomků z třídy vyšších nemanuálů (VN) zůstat v této třídě (VN) oproti tomu, že skončí ve třídě nižších nemanuálů (NN) v porovnání s šancí potomků z třídy nižších nemanuálů (NN) skončit ve stejných třídách (VN resp. NN): OR = (VN=VN / VN→NN) / (NN→VN / NN=NN) OR = (1275/364)/(1055/597), nebo (1275*597)/(1055*364) = 1,98 [Katrňák 2006: 139, 161] Mobilitní tabulka. B – porovnání tj. poměr šancí dvou tříd (kategorií) původu

18 Odds Ratio v mobilitní tabulce Obecně můžeme vyjádřit OR pro kterákoliv políčka tabulky (větší než 2x2): F i *F j / G i *G j, kde i = řádky, j= sloupce

19 ODDS RATIO v mobilitní tabulce → relativní mobilita Vlastností poměru šancí je, že jsou invariantní k marginálním četnostem v mobilitní tabulce. → Vyjadřují relativní mobilitu, nejsou tedy ovlivněny strukturní mobilitou (změna ve struktuře vzdělanostních/ profesních kategorií mezi generacemi).


Stáhnout ppt "Analýza kvantitativních dat II. Poměr šancí - ODDS RATIO Vztahy mezi kategorizovanými znaky v kontingenční tabulce Jiří Šafr jiri.safr(zavináč)seznam.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google