Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jiří Šafr jiri.safr(zavináč)seznam.cz

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jiří Šafr jiri.safr(zavináč)seznam.cz"— Transkript prezentace:

1 Jiří Šafr jiri.safr(zavináč)seznam.cz
UK FHS Historická sociologie, Řízení a supervize (LS ) Analýza kvantitativních dat I. Popisné statistiky v grafech 1. (třídění 1. stupně) Jiří Šafr jiri.safr(zavináč)seznam.cz poslední aktualizace

2 Lodyhový (cifrový) graf (Stem-and-Leaf Plot )
Ukazuje distribuci dat: hustotu a rozložení; identifikace outlierů (extrémů), Vhodný pouze pro data s menším počtem případů → histogram nebo boxplot Postup: hodnoty znaku vzestupně uspořádáme; určíme úroveň dle číslice: lodyha (stem) = např. desítky a listy (leafs) = např. jednotky; vek Stem-and-Leaf Plot Frequency Stem & Leaf 3, 3, 1, Stem width: ,00 Each leaf: case(s)

3 Histogram sloupcový graf, v němž každé kategorii přiřadíme její četnost (nejde procenta!). Zobrazuje distribuci kategorií numerického- kardinálního (nebo ordinálního) znaku (proto ho někdy doplňujeme o distribuční křivku normálního rozdělení). Osa Y znázorňuje počet případů (četnost) v dané kategorii. Osa X – intervaly, ty jsou stejné šířky. Pozor nesprávná šířka intervalu může zkreslovat.

4 Sloupcový graf – Barchart, v %
Pokud je zadán v % znázorňuje relativní podíly kategorií (ty lze dále je porovnávat pro určité podskupiny).

5 Sloupcový graf – Barchart, absolutní četnosti
Pokud ho zadáme v absolutních četnostech, dostaneme vlastně histogram (ale viz rozdíl).

6 Histogram a Sloupcový graf (Barchart) v SPSS
Histogram není příliš vhodný pro malý počet případů.

7 Barchart → četnosti kategorií kategorizovaného znaku (zde nominální znak Kraj)
Zdroj: ISSP2007, ČR

8 Barchart → četnosti kategorií kategoriálního znaku (zde ordinální kategorie věku)
Zdroj: ISSP2007, ČR

9 Histogram → četnosti/ hustota kardinálního (numerického – spojitého) znaku (věk u dospělé populace ČR) Zdroj: ISSP2007, ČR

10 Stem and Leaf → četnosti/ hustota kardinálního (numerického – spojitého) znaku (věk u dospělé populace ČR) vek Stem-and-Leaf Plot Frequency Stem & Leaf 53, 104, 62, 89, 76, 95, 107, 112, 135, 112, 118, 75, 84, Stem width: 10 Each leaf: case(s)

11 Koláčový graf (Pie chart), v %
Zdroj: ISSP2007, ČR

12 Koláčový graf (Pie chart), v %
Zdroj: TV&knihy 2013, studenti FHS

13 Boxplot – vousaté krabičky, graf rozptýlení
KVARTILY dělí statistický soubor na desetiny: dolní Q0,25 (Q1) a horní Q0,denní5 (Q3) medián, kvartily (II. a III.), přilehlá (outliers) a vzdálená (extremes) pozorování Interkvartilové rozpětí (vnitřní hradby): HH = horní kvartil + 1,5 násobku interkvartilového rozpětí DH = dolní kvartil + 1,5 násobku interkvartilového rozpětí

14 Syntax pro základní grafy v SPSS
Jednoduše v rámci příkazu FREQUENCIES: FREQ vek / HISTO. FREQ vek / BARCHART PERCENT. FREQ vek / BARCHART FREQ. FREQ vek /PIECHART PERCENT. Samostatný příkaz GRAPH (jde o původní zadávání v SPSS, které je přehledné a lze jednoduše zadávat ze syntaxu. Novější verze SPSS mají rozhraní Chart Builder a Interactive, které je v podstatě nutné zadávat klikáním přes okna) GRAPH /HISTOGRAM=vek. GRAPH /BAR(SIMPLE)=PCT BY vekkat. GRAPH /BAR(SIMPLE)=PCT BY q14b BY s30. /*2. stupeň: AxB. GRAPH /PIE=PCT BY vekkat. Parametr COUNT → absolutní četnosti, PCT → procenta Další grafy pro třídění 2. a 3. stupně viz prezentaci 7. Grafy třídění 2.&3.st. .

15 Stem-and-Leaf EXAMINE VARIABLES=vek /PLOT BOXPLOT HISTOGRAM STEMLEAF
V rámci příkazu EXPLORE resp. EXAMINE: EXAMINE VARIABLES=vek /PLOT BOXPLOT HISTOGRAM STEMLEAF /COMPARE GROUPS /STATISTICS NONE /CINTERVAL 95 /MISSING LISTWISE /NOTOTAL. *specifikace STATISTICS=NONE vypíná zobrazení výpočtů statistik – tabulek příkazu Explore /STATISTICS=ALL naopak zobrazí všechny.

16 BOXPLOT (fousaté krabičky)
EXAMINE VARIABLES= vek BY vzd4 /PLOT=BOXPLOT /STATISTICS=NONE /NOTOTAL. *pro třídění 2. stupně (věk podle vzdělání).

17 Třídění 2. stupně pro kategoriální proměnné
Podrobně viz 7. Grafy třídění 2. a 3. stupně

18 Barchart: často pro třídění 2
Barchart: často pro třídění 2.stupně Příklad: Zájem o politiku podle pohlaví


Stáhnout ppt "Jiří Šafr jiri.safr(zavináč)seznam.cz"

Podobné prezentace


Reklamy Google