Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

České a československé právní dějiny Právo v letech 1848-1918 II. Živnostenské, … a uherské právo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "České a československé právní dějiny Právo v letech 1848-1918 II. Živnostenské, … a uherské právo."— Transkript prezentace:

1 České a československé právní dějiny Právo v letech 1848-1918 II. Živnostenské, … a uherské právo

2 ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO Živnostenský řád č. 227/1859 ř. z. Živnostenský řád č. 227/1859 ř. z. organizační formy, …organizační formy, … pracovněprávní ustanovenípracovněprávní ustanovení

3 Živnost nedefinována, ale nedefinována, ale jakákoliv právně a morálně dovolená výdělečná činnostjakákoliv právně a morálně dovolená výdělečná činnost provozovaná pravidelně, resp. trvale, na odbyt a za účelem dosažení ziskuprovozovaná pravidelně, resp. trvale, na odbyt a za účelem dosažení zisku s výjimkou těch, na něž se vztahovaly jiné předpisy (například tovární výroby, svobodných povolání, literární činnosti nebo zemědělského podnikání) s výjimkou těch, na něž se vztahovaly jiné předpisy (například tovární výroby, svobodných povolání, literární činnosti nebo zemědělského podnikání)

4 Druhy živností osobní živnosti (vázaly k osobě svého nositele a jeho smrtí zanikaly) osobní živnosti (vázaly k osobě svého nositele a jeho smrtí zanikaly) svobodné živnostisvobodné živnosti koncesované živnosti, později ikoncesované živnosti, později i řemeslné živnostiřemeslné živnosti obchodní živnosti vázané na průkaz způsobilostiobchodní živnosti vázané na průkaz způsobilosti reálné živnosti (bylo s nimi možné obchodovat a smrtí svého nositele přecházely na dědice) reálné živnosti (bylo s nimi možné obchodovat a smrtí svého nositele přecházely na dědice)

5 Novelizace živnostenského řádu řemeslnická novela (1883) = zúžení volnosti živnostenského podnikání řemeslnická novela (1883) = zúžení volnosti živnostenského podnikání dělnická novela 1885 dělnická novela 1885 organizační novela 1907 organizační novela 1907

6 Úprava pracovněprávních vztahů pečeť dřívější úpravy cechovních poměrů pečeť dřívější úpravy cechovních poměrů neupraveny jednotně neupraveny jednotně posuny (zaměstnávání dětí, stávky, dělnická novela živnostenského zákona, nedělní a sváteční klid,všeobecné nemocenské pojištění, úrazové pojištění a d.) posuny (zaměstnávání dětí, stávky, dělnická novela živnostenského zákona, nedělní a sváteční klid,všeobecné nemocenské pojištění, úrazové pojištění a d.) spory řešily živnostenské soudy (1869) spory řešily živnostenské soudy (1869)

7 ŘÍZENÍ V CIVILNĚPRÁVNÍCH VĚCECH občanské soudní řízení z josefínské doby občanské soudní řízení z josefínské doby nesporné řízení 1854 nesporné řízení 1854 mandátní (příkazní) řízení 1855 mandátní (příkazní) řízení 1855 rozhodování o nepatrných (bagatelních) záležitostech 1873 rozhodování o nepatrných (bagatelních) záležitostech 1873 nový občanský soudní řád 1895 nový občanský soudní řád 1895 jurisdikční norma + exekuční řád + uvozovací zákonyjurisdikční norma + exekuční řád + uvozovací zákony

8 Občanský soudní řád 1895 rovnost před zákonem rovnost před zákonem oddělení soudnictví od správy oddělení soudnictví od správy samostatnost a nezávislost soudců samostatnost a nezávislost soudců odborné právnické vzdělání odborné právnické vzdělání kombinace zásady ústnosti s písemností řízení kombinace zásady ústnosti s písemností řízení soudní řízení veřejné soudní řízení veřejné dispoziční a projednací zásada dispoziční a projednací zásada zásada volného hodnocení důkazů zásada volného hodnocení důkazů možnost odvolání možnost odvolání formálnost formálnost

9 Trestní zákon z roku 1852 = modernizující revize hmotněprávních ustanovení zákoníku z roku 1803 = modernizující revize hmotněprávních ustanovení zákoníku z roku 1803 dva díly: - o zločinech dva díly: - o zločinech - o přečinech a přestupcích liberální zásady (zákonnost, zákaz retroaktivity) liberální zásady (zákonnost, zákaz retroaktivity) pregnantní formulace skutkových podstat pregnantní formulace skutkových podstat (X přežívání dobou překonaných institutů) (X přežívání dobou překonaných institutů)

10 Mírov

11 Doplnění trestního zákona zákon o policejním dohledu 1873 zákon o policejním dohledu 1873 = postih tuláctví a žebroty zákon proti obecně nebezpečnému užívání třaskavin 1885 zákon proti obecně nebezpečnému užívání třaskavin 1885 = postih anarchistické činnosti

12 Vojenský trestní zákon 1855 (č. 19/1855 ř.z.) pro osoby podléhající vojenským soudům pro osoby podléhající vojenským soudům obsahoval i skutkové podstaty běžných (nevojenských) deliktů obsahoval i skutkové podstaty běžných (nevojenských) deliktů

13 TRESTNÍ PROCES Trestní řády prozatímní trestní řád z roku 1850 prozatímní trestní řád z roku 1850 v duchu revolučních postulátův duchu revolučních postulátů trestní řád z roku 1853 trestní řád z roku 1853 v duchu bachovského absolutismuv duchu bachovského absolutismu trestní řád z roku 1873 trestní řád z roku 1873 návrat k principům z roku 1850návrat k principům z roku 1850

14 Trestní řízení správní = řízení o trestních věcech vedeném správními (politickými) a policejními orgány nejednotné nejednotné zejména Prügelpatent (výpraskový patent, č. 96/1954 ř. z.) zejména Prügelpatent (výpraskový patent, č. 96/1954 ř. z.) = široké zmocnění postihovat nerespektování úředních nařízení (tzv. zprotivení se)

15 Druhy trestných činů zločiny zločiny přečiny přečiny přestupky přestupky

16 Odpovědnost nenesli nedospělí (do 14 let věku) nedospělí (do 14 let věku) osoby duševně nemocné osoby duševně nemocné zcela nepříčetní zcela nepříčetní opilí opilí ti, kdo jednali ti, kdo jednali v omylu (muselo jít o skutkový omyl a o delikty, které bylo možné spáchat jen úmyslně)v omylu (muselo jít o skutkový omyl a o delikty, které bylo možné spáchat jen úmyslně) v nutné obraněv nutné obraně v krajní nouziv krajní nouzi

17 Odpovědni i ti, kdo pachatele navedli navedli nadržovali mu nadržovali mu napomáhali mu při spáchání trestného činu napomáhali mu při spáchání trestného činu mu předem slíbili pomoc po spáchání skutku mu předem slíbili pomoc po spáchání skutku s ním smlouvali o podílu na zisku nebo užitku s ním smlouvali o podílu na zisku nebo užitku se o trestný čin pokusili (nedokonání = polehčující okolnost) se o trestný čin pokusili (nedokonání = polehčující okolnost)

18 Polehčující okolnosti zákon je vymezoval u zločinů a u přečinů a přestupků dosti odlišně zákon je vymezoval u zločinů a u přečinů a přestupků dosti odlišně například u zločinů: například u zločinů: nedokonání zločinunedokonání zločinu věk do 20 letvěk do 20 let bezúhonostbezúhonost svedení k činu jinou osobousvedení k činu jinou osobou „prudké hnutí mysli“„prudké hnutí mysli“ dobrovolné zdržení se způsobení větší škodydobrovolné zdržení se způsobení větší škody způsobení nepatrné škodyzpůsobení nepatrné škody

19 Přitěžující okolnosti zákon je vymezoval u zločinů a u přečinů a přestupků dosti odlišně zákon je vymezoval u zločinů a u přečinů a přestupků dosti odlišně například u zločinů: například u zločinů: spáchání více různých zločinů nebo určitého zločinu opětovněspáchání více různých zločinů nebo určitého zločinu opětovně dřívější potrestání za stejný zločindřívější potrestání za stejný zločin svedení jiného k zločinusvedení jiného k zločinu původcovství, návodcovství nebo náčelnictví skupiny pachatelůpůvodcovství, návodcovství nebo náčelnictví skupiny pachatelů

20 Systém trestů Za zločiny: trest smrti trest smrti vykonáván zásadně oběšenímvykonáván zásadně oběšením žalář žalář dva stupně podle podmínek výkonudva stupně podle podmínek výkonu podle délky doživotní a časově omezenýpodle délky doživotní a časově omezený

21 Systém trestů Za přečiny a přestupky: - pokuta - propadnutí věci - ztráta práv a povolení - vězení - tělesné tresty (bití holí nebo metlou, do roku 1867) - vyhoštěním z určitého místa nebo korunní země - vyhoštění ze všech zemí soustátí (cizinci)

22 Systém trestů Za přečiny a přestupky: pokuta pokuta propadnutí věci propadnutí věci ztráta práv a povolení ztráta práv a povolení vězení vězení tělesné tresty (do roku 1867) tělesné tresty (do roku 1867) vyhoštěním z určitého místa nebo korunní země vyhoštěním z určitého místa nebo korunní země vyhoštění ze všech zemí soustátí (cizinci) vyhoštění ze všech zemí soustátí (cizinci)

23 Zločiny proti státu a jeho představitelům proti státu a jeho představitelům proti náboženství proti náboženství proti svévoli státních úředníků proti svévoli státních úředníků proti životu a zdraví, osobní svobodě a cti občanů proti životu a zdraví, osobní svobodě a cti občanů proti vlastnictví proti vlastnictví

24 Přečiny a přestupky tři skupiny: tři skupiny: proti veřejné bezpečnostiproti veřejné bezpečnosti proti bezpečnosti jednotlivcůproti bezpečnosti jednotlivců proti veřejné mravopočestnostiproti veřejné mravopočestnosti

25 UHERSKÉ PRÁVO A. Do rakousko-uherského vyrovnání: přežívalo staré uherské obyčejové právo přežívalo staré uherské obyčejové právo 1861 tzv. Judexkuriální konference 1861 tzv. Judexkuriální konference Prozatímní právní pravidlaProzatímní právní pravidla 1. zásadně platí feudální uherské právo 2. při převodu nemovitostí platí ustanovení rakouského ABGB 1. zásadně platí feudální uherské právo 2. při převodu nemovitostí platí ustanovení rakouského ABGB 3. nadále platí i rakouské pozemkověknižní právo a horní právo

26 B. Po rakousko-uherském vyrovnání: a) úsilí o kodifikaci práva - obchodní zákon 1875 - trestní zákon 1878 - přestupkový zákon 1879 - trestní řád 1896 - občanský soudní řád z roku 1911 - exekuční řízení 1881 - manželský zákon 1894 (obligatorní civilní sňatek) b) decizie


Stáhnout ppt "České a československé právní dějiny Právo v letech 1848-1918 II. Živnostenské, … a uherské právo."

Podobné prezentace


Reklamy Google