Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marginalistická revoluce II: rakouská a lausanneská škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marginalistická revoluce II: rakouská a lausanneská škola"— Transkript prezentace:

1 Marginalistická revoluce II: rakouská a lausanneská škola
Carl Menger a rakouská škola Léon Walras a lausanneská škola

2 Carl Menger ( ) Grundsätze der Volkswirtschaftslehre [Základy národohospodářské nauky] (1871) teorie mezního užitku: nematematické a neutilitaristické (X Jevons) jen první díl, druhý nedopsal, neboť… Untersuchungen über die Methode der Sozialwissenschaften und der politischen Ökonomie insbesondere [Zkoumání o metodě společenských věd a politické ekonomie zvláště] (1883) methodenstreit proti Schmollerovi jeho pokračovatelé, nikoliv studenti: Eugen von Böhm-Bawerk a Friedrich von Wieser

3 Mengerův marginalismus (1871)
teorie statků definice statku statky prvního řádu přímo uspokojují potřeby statky vyšších řádů podílejí se na produkci statků nižších řádů komplementární užitečnost odvozena ze statků nižších řádů a pouze po uplynutí nějakého času! vzácné X volné statky teorie hodnoty není vnitřní vlastností statku věc může být užitečná, a přesto nemít hodnotu! relativní hodnoty (ceny) statků prvního řádu dány užitečností nejméně závažné uspokojované potřeby (mezním užitkem) „Mengerovy škály“ hodnoty statků vyšších řádů odvozené snížené o úrok a zisk podnikatele náznak imputace, „princip ztráty“ teorie směny příčinou nerovnost hodnocení klíčová role poptávky (nabídka fixní) od směny dvou k trhu teorie peněz směnitelnost statků

4 Eugen von Böhm-Bawerk (1851-1914)
teorie ceny od bilaterálního monopolu („koňský handlíř“) k trhu teorie kapitálu „oklikovost“ výroby: vyšší produktivita, ale delší čas teorie úroku subjektivní faktory (časové preference) i objektivní faktory Irving Fisher Friedrich von Wieser ( ) autor termínů Grenznutzen, Zurechnung, Gossensche Gesetze náklady obětované příležitosti dále D. I. Green – „On Opportunity Cost“ (QJE, 1894), nebo Wicksteed (1910) teorie imputace soustava rovnic

5 Friedrich August von Hayek (1899-1992)
Ludwig von Mises ( ) Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel (1912) monetární teorie (marginalismus) „Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen“ (Archiv für Sozialwissenschaften, 1920) možnost kalkulace v socialismu => debata se socialisty (Oskar Lange) Nationalökonomie (1940) všeobecné pojednání, později jako Human action [Lidské jednání] (1949) Die Bürokratie (1944) předchůdce „public-choice“ Friedrich August von Hayek ( ) Prices and Production (1931) teorie kapitálu, teorie hospodářského cyklu The Road to Serfdom (1944) politická ekonomie „The Use of Knowledge in Society“ [Využití znalostí ve společnosti] (AER, 1945) „rozptýlené znalosti“ „The Meaning of Competition“ (v Individualism and Economic Order, 1948) kritika dokonalé konkurence Denationalization of Money (1976) renesance free banking

6 Joseph A. Schumpeter (1883-1950)
stranou tradiční rakouské školy podobnosti, ale jinak originální, nezařaditelný Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung (1911) podnikatel-inovátor Business Cycles (1939) reálná teorie hospodářských cyklů (inovace) Capitalism, Socialism and Democracy (1942) hypotéza zániku kapitalismu dynamické pojetí konkurence („kreativní destrukce“) History of Economic Analysis (1954) DET…

7 Murray N. Rothbard (1926-1995) Israel Kirzner (*1930)
Man, Economy and State (1962) poslední z „pojednání“ o ekonomii Power and Market (1970) analýza státních intervencí do ekonomiky anarchokapitalismus Israel Kirzner (*1930) Competition and Entrepreneurship (1973) podnikatelství

8 Leon Walras ( ) Éléments d'économie politique pure [Základy čisté politické ekonomie ] (1874) matematický model všeobecné rovnováhy ceny vyčišťují trh poptávka a nabídka odvozeny z maximalizace užitku fikce aukcionáře a „tâttonement“ v pozdějších vydáních: teorie produkce poptávky po vstupech odvozeny z poptávky po výstupech teorie mezní produktivity Walrasův zákon jeho pokračovatelé: Lausanneská škola (Pareto, Barone)

9 Vilfredo Pareto (1848-1923) Enrico Barone (1848-1923)
ekonomie jako studium preferencí, omezení a jejich slaďování v rovnováze Manuale di Economia Politica [Manuál politické ekonomie] (1906) velmi matematické indiferenční křivky v teorii spotřebitele i výrobce definice společenského optima – efektivnosti poprvé Edgeworthův box inspirace pro Hicks, Allen (1934) teorie hodnoty = teorie chování spotřebitele Enrico Barone ( ) „Il Ministro della Produzione nello Stato Collettivista“ (Giornale degli Economisti, 1908) první příspěvek k socialistické debatě myšlenka kompenzačních plateb


Stáhnout ppt "Marginalistická revoluce II: rakouská a lausanneská škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google