Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Neoklasická ekonomie Neoklasika v kostce Představitelé

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Neoklasická ekonomie Neoklasika v kostce Představitelé"— Transkript prezentace:

1 Neoklasická ekonomie Neoklasika v kostce Představitelé
Cambridgeská škola Lausanneská škola (Pareto) Američtí marginalisté (Fisher) Švédští marginalisté Paretovská renesance

2 Neoklasická ekonomie v kostce
„hlavní proud“ ekonomie jako následek marginalistické revoluce nepřesný obsah a hranice (nejde o školu nebo konkrétní učení) nástroje a koncepty: S/D, indiferenční křivky, efektivnost, rovnováha (optimum) „otcem“ Alfred Marshall a jeho economics navazující směry: Cambridgeská škola Rakouská škola Lausanneská škola Švédská škola Američtí marginalisté Paretovská renesance Teorie her Neowalrasovská teorie celkové rovnováhy Chicagská škola Nová institucionální ekonomie a, samozřejmě, mnoho dalších… Odpůrci (tzv. „mimo hlavní proud“): Rakouská škola (později) Institucionalisté Postkeynesovství Marxisté Francouzští strukturalisté

3 Alfred Marshall (1842-1924) Principles of Economics (1890)
termín „Economics“ učebnice na mnoho desetiletí (anti)marginalista: eklekticismus Marshallovy „nůžky“: hodnota dána jak užitkem tak náklady přebytky spotřebitele a výrobce „komparativní statika“, částečná rovnováha zakladatelem cambridgeské školy a zosobněním neoklasické ekonomie Používej matematiku jako těsnopisný jazyk, spíše než jako prostředku vědeckého zkoumání. Používej ji, dokud jsi s prací neskončil. Vše přelož do češtiny. Poté vše ilustruj na příkladech ze skutečného života. Spal matematiku. Pokud neuspěješ v bodě (4), spal i (3).

4 Cambridgeská škola Francis Ysidro Edgeworth (1845-1926)
Cambridgeská škola Francis Ysidro Edgeworth ( ) Mathematical Psychics (1881)   poprvé užitková funkce a indiferenční křivka Arthur Cecil Pigou ( ) The Economics of Welfare (1920) ekonomie blahobytu externality: rozlišení mezního produktu a nákladů na soukromé a společenské daně a dotace: internalizace externalit John Maynard Keynes ( ) Joan Robinson ( ) The Economics of Imperfect Competition (1933) homogenita produktu, nákladové a příjmové křivky, monopson,cenová diskriminace konverze ke keynesovství, marxismu a anti-marginalismu

5 Vilfredo Pareto ( ) ekonomie jako studium preferencí, omezení a jejich slaďování v rovnováze Manuale di Economia Politica [Manuál politické ekonomie] (1906) velmi matematické indiferenční křivky v teorii spotřebitele i výrobce definice společenského optima – efektivnosti poprvé Edgeworthův box inspirace pro Hicks, Allen (1934) teorie hodnoty = teorie chování spotřebitele Řekneme, že členové společnosti se těší maximální ofelimitě [užitku] tehdy, když … jakkoliv malá změna tohoto stavu má za následek zvýšení ofelimity, které se těší někteří jednotivci, a její snížení pro ostatní; tedy že je tato změna příznivá pro jedny a nepříznivá pro druhé.

6 Marginalismus v USA: Irving Fisher (1867-1947)
všeobecná rovnováha („stroj“), indiferenční křivky, doplnění užitkové funkce, kardinalismus, základy ekonometrie spotřebitele (1892) Purchasing Power of Money (1911) MV=PT „The Statistical Relation Between Unemployment and Price Changes“ (ILR, 1926) idea Phillipsovy křivky – vliv na Friedmana Theory of Interest (1930, původně již 1896 a 1907) úrok jako důsledek časové preference a investičních příležitostí („willingness & opportunity“) rozlišení úroku na nominální a reálný

7

8 Další američané… Frank W. Taussig (1859-1940)
„americký Marshall“ cla v mezinárodním obchodě (1883 až po 1915), mechanismus platební bilance Frank A. Fetter ( ) americký představitel rakouské školy (proti Marshallovi) spotřeba jako „psychický důchod“ (psychic income) Edward H. Chamberlin ( ) příspěvek k teorii nedokonalé konkurence (1933) závislost jednání firmy na jednání ostatních firem  skupinová rovnováha velká skupina: monopolistická konkurence malá skupina: oligopol dále v rámci Chicagské školy, Nové institucionální ekonomie apod. (Frank Knight, Jacob Viner)

9 Švédská škola Knut Wicksell (1851-1926) Gustav Cassel (1866-1945)
teorie kapitálu šířka a hloubka vztah akumulace kapitálu a míry zisku přirozená úroková míra řešení problému vyčerpání produktu náklady v praxi konstantní  TMP relevantní Gustav Cassel ( ) teorie úroku: odměna za čekání teorie parity kupní síly Eli F. Heckscher ( ) Heckscher-Ohlinův teorém dějiny merkantilismu

10 Paretovská tradice a renesance
návaznost na Pareta (celková rovnováha, maximalizace cílové funkce, existence a stabilita rovnováhy, implikace pro blahobyt, mezinárodní obchod apod.) oživení zájmu po době relativního úpadku (průnik všeobecné rovnováhy do anglosaského světa) Enrico Barone ( ) „Il Ministro della Produzione nello Stato Collettivista“ (Giornale degli Economisti, 1908) první příspěvek k debatě o ekonomii socialismu myšlenka kompenzačních plateb Jevgenij Slutsky ( ) odvození poptávkové křivky a dekompozice vlivu změny na poptávané množství substituční X důchodový efekt (1915)

11 John R. Hicks (1904-1989) Nicholas Kaldor (1908-1986)
produkční analýza: izokvanty a izokosty (1932) odvození poptávkové křivky z indiferenční analýzy (1934) Nicholas Kaldor ( ) efektivnost: Kaldorův-Hicksův test (1938, Hicks 1939) Abba P. Lerner ( ) mezinárodní obchod grafické znázornění výhod z MO (1932) symetrie mezi vývozními a dovozními cly (1934) měření monopolní síly: Lernerův index = (P-MC)/P (1934) efektivnost: 3 podmínky teorémy ekonomie blahobytu (DK vždy efektivní)

12 Paul A. Samuelson (*1915) teorie projevených preferencí (1938)
produkční analýza, nákladové křivky (1947) funkce společenského blahobytu (1947) Bergsonova-Samuelsonova fce: W=W(U1, U2, U3, …, UH) mezinárodní obchod (1948) teorém mezinárodního vyrovnávání cen výrobních faktorů a další ( HOS model) teorie veřejných statků (1954) další v makroekonomické oblasti (Phillipsova křivka, …) učebnice Economics (1948)


Stáhnout ppt "Neoklasická ekonomie Neoklasika v kostce Představitelé"

Podobné prezentace


Reklamy Google