Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.Neoklasika v kostce 2.Představitelé Cambridgeská škola Lausanneská škola (Pareto) Američtí marginalisté (Fisher) Švédští marginalisté Paretovská renesance.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.Neoklasika v kostce 2.Představitelé Cambridgeská škola Lausanneská škola (Pareto) Američtí marginalisté (Fisher) Švédští marginalisté Paretovská renesance."— Transkript prezentace:

1 1.Neoklasika v kostce 2.Představitelé Cambridgeská škola Lausanneská škola (Pareto) Američtí marginalisté (Fisher) Švédští marginalisté Paretovská renesance Neoklasická ekonomie

2 „hlavní proud“ ekonomie jako následek marginalistické revoluce nepřesný obsah a hranice (nejde o školu nebo konkrétní učení) nástroje a koncepty: S/D, indiferenční křivky, efektivnost, rovnováha (optimum) „otcem“ Alfred Marshall a jeho economics navazující směry: –Cambridgeská škola –Rakouská škola –Lausanneská škola –Švédská škola –Američtí marginalisté –Paretovská renesance –Teorie her –Neowalrasovská teorie celkové rovnováhy –Chicagská škola –Nová institucionální ekonomie –a, samozřejmě, mnoho dalších… Neoklasická ekonomie v kostce Odpůrci (tzv. „mimo hlavní proud“): – Rakouská škola (později) – Institucionalisté – Postkeynesovství – Marxisté – Francouzští strukturalisté

3 Alfred Marshall (1842-1924) Principles of Economics (1890) –termín „Economics“ –učebnice na mnoho desetiletí –(anti)marginalista: eklekticismus Marshallovy „nůžky“: hodnota dána jak užitkem tak náklady přebytky spotřebitele a výrobce „komparativní statika“, částečná rovnováha zakladatelem cambridgeské školy a zosobněním neoklasické ekonomie (1)Používej matematiku jako těsnopisný jazyk, spíše než jako prostředku vědeckého zkoumání. (2)Používej ji, dokud jsi s prací neskončil. (3)Vše přelož do češtiny. (4)Poté vše ilustruj na příkladech ze skutečného života. (5)Spal matematiku. (6)Pokud neuspěješ v bodě (4), spal i (3).

4 Cambridgeská škola Francis Ysidro Edgeworth (1845-1926) –Mathematical Psychics (1881) poprvé užitková funkce a indiferenční křivka Arthur Cecil Pigou (1877-1959) –The Economics of Welfare (1920) ekonomie blahobytu externality: rozlišení mezního produktu a nákladů na soukromé a společenské  daně a dotace: internalizace externalit John Maynard Keynes (1883-1946) Joan Robinson (1903-1983) –The Economics of Imperfect Competition (1933) homogenita produktu, nákladové a příjmové křivky, monopson,cenová diskriminace –konverze ke keynesovství, marxismu a anti-marginalismu

5 Vilfredo Pareto (1848-1923) ekonomie jako studium preferencí, omezení a jejich slaďování v rovnováze Manuale di Economia Politica [Manuál politické ekonomie] (1906) –velmi matematické –indiferenční křivky v teorii spotřebitele i výrobce –definice společenského optima – efektivnosti –poprvé Edgeworthův box inspirace pro Hicks, Allen (1934) –teorie hodnoty = teorie chování spotřebitele Řekneme, že členové společnosti se těší maximální ofelimitě [užitku] tehdy, když … jakkoliv malá změna tohoto stavu má za následek zvýšení ofelimity, které se těší někteří jednotivci, a její snížení pro ostatní; tedy že je tato změna příznivá pro jedny a nepříznivá pro druhé.

6 všeobecná rovnováha („stroj“), indiferenční křivky, doplnění užitkové funkce, kardinalismus, základy ekonometrie spotřebitele (1892) Purchasing Power of Money (1911) –MV=PT „The Statistical Relation Between Unemployment and Price Changes“ (ILR, 1926) –idea Phillipsovy křivky – vliv na Friedmana Theory of Interest (1930, původně již 1896 a 1907) –úrok jako důsledek časové preference a investičních příležitostí („willingness & opportunity“) –rozlišení úroku na nominální a reálný Marginalismus v USA: Irving Fisher (1867-1947)

7

8 Frank W. Taussig (1859-1940) –„americký Marshall“ –cla v mezinárodním obchodě (1883 až po 1915), mechanismus platební bilance Frank A. Fetter (1863-1949) –americký představitel rakouské školy (proti Marshallovi) –spotřeba jako „psychický důchod“ (psychic income) Edward H. Chamberlin (1899-1967) –příspěvek k teorii nedokonalé konkurence (1933) závislost jednání firmy na jednání ostatních firem  skupinová rovnováha velká skupina: monopolistická konkurence malá skupina: oligopol dále v rámci Chicagské školy, Nové institucionální ekonomie apod. (Frank Knight, Jacob Viner) Další američané…

9 Švédská škola Knut Wicksell (1851-1926) –teorie kapitálu šířka a hloubka vztah akumulace kapitálu a míry zisku –přirozená úroková míra –řešení problému vyčerpání produktu náklady v praxi konstantní  TMP relevantní Gustav Cassel (1866-1945) –teorie úroku: odměna za čekání –teorie parity kupní síly Eli F. Heckscher (1879-1952) –Heckscher-Ohlinův teorém –dějiny merkantilismu

10 Enrico Barone (1848-1923) –„Il Ministro della Produzione nello Stato Collettivista“ (Giornale degli Economisti, 1908) první příspěvek k debatě o ekonomii socialismu myšlenka kompenzačních plateb Jevgenij Slutsky (1880-1948) –odvození poptávkové křivky a dekompozice vlivu změny na poptávané množství substituční X důchodový efekt (1915) návaznost na Pareta (celková rovnováha, maximalizace cílové funkce, existence a stabilita rovnováhy, implikace pro blahobyt, mezinárodní obchod apod.) oživení zájmu po době relativního úpadku 1920-1930 (průnik všeobecné rovnováhy do anglosaského světa) Paretovská tradice a renesance

11 John R. Hicks (1904-1989) –produkční analýza: izokvanty a izokosty (1932) –odvození poptávkové křivky z indiferenční analýzy (1934) Nicholas Kaldor (1908-1986) –efektivnost: Kaldorův-Hicksův test (1938, Hicks 1939) Abba P. Lerner (1903-1982) –mezinárodní obchod grafické znázornění výhod z MO (1932) symetrie mezi vývozními a dovozními cly (1934) –měření monopolní síly: Lernerův index = (P-MC)/P (1934) efektivnost: 3 podmínky teorémy ekonomie blahobytu (DK vždy efektivní)

12 teorie projevených preferencí (1938) produkční analýza, nákladové křivky (1947) funkce společenského blahobytu (1947) –Bergsonova-Samuelsonova fce: W=W(U 1, U 2, U 3, …, U H ) mezinárodní obchod (1948) –teorém mezinárodního vyrovnávání cen výrobních faktorů a další (  HOS model) teorie veřejných statků (1954) další v makroekonomické oblasti (Phillipsova křivka, …) učebnice Economics (1948) Paul A. Samuelson (*1915)


Stáhnout ppt "1.Neoklasika v kostce 2.Představitelé Cambridgeská škola Lausanneská škola (Pareto) Američtí marginalisté (Fisher) Švédští marginalisté Paretovská renesance."

Podobné prezentace


Reklamy Google