Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Malá virtuální procházka po internetových stránkách Ti, co slyší, se mnoho informací dozví z televize, rozhlasu, při hovoru atd. Sluchově postižení jsou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Malá virtuální procházka po internetových stránkách Ti, co slyší, se mnoho informací dozví z televize, rozhlasu, při hovoru atd. Sluchově postižení jsou."— Transkript prezentace:

1 Malá virtuální procházka po internetových stránkách Ti, co slyší, se mnoho informací dozví z televize, rozhlasu, při hovoru atd. Sluchově postižení jsou však odkázáni na informace převážně v písemné podobě, které si musí vyhledat sami. Krásně se k tomu hodí právě internet, kde se dá najít mnoho věcí. Navíc každá státní instituce má své stránky. Tam bývají zveřejněny například nové zákony, vyhlášky a další. Nejdříve se tedy podíváme na stránky státních institucí, úřadů a užitečné weby, potom na ty, které se zabývají přímo sluchovým postižením. Pokud v této procházce neobjevíte nějaký zajímavý web, který by tu měl rozhodně být, dejte mi vědět, rád ho sem doplním. Kráťa Na další snímek  kliknout myší, či zmáčknout mezerník

2 Terminologie Nejdříve několik pojmů. www – Zkratka world wide web, ve volném překladu „Celosvětová pavučina“, je označení pro aplikace internetového protokolu HTTP. Je tím myšlena soustava propojených hypertextových dokumentů. Také se často používá výraz „net“, což je v překladu síť, takže na netu = na síti Web – může být chápán jako zkratka pro www, ale také se webem nazývá nějaká celá prezentace na internetu. Něco jako je normální poštovní adresa (U Průhonu 15, Pršoblesky). S tím souvisí vysvětlení od „hosta“ z www.poradna.net web site => webové místo => tedy celý web skládající se ze samostatných stránek web page => webová stránka => jednotlivá stránka Eva_M: pojem "webové místo" se moc nepoužívá. Říká se, že firma má "webové stránky" nebo "web". V kontextu je to každému jasné. host: Ano, máš pravdu, "webové místo" se běžně nepoužívá. Já jsem doslovný překlad použil úmyslně, aby byl na první pohled zřetelný rozdíl v těch termínech. Jan Fiala: "web site" se pouziva jako pojem pro web (nekolik stranek).

3 Portál veřejné správy www.portal.gov.cz Portál veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo informatiky, je elektronickou bránou do úředního světa České republiky. Jeho smyslem je pomoci občanům v orientaci a komunikaci s úřady veřejné správy. Portál je budován postupně v několika etapách a prozatím je ve zkušebním provozu. Aktuálně naleznete v sekci Občané a Podnikatelé podporu, rady a doporučení pro řešení některých životních situací. Adresář obsahuje kontakty na orgány státní správy a samosprávy. Odkaz Zákony umožňuje vyhledávání aktuálních platných znění zákonů ČR, včetně směrnic a předpisů EU.

4 Internetová poradna www.internetporadna.cz Internetová poradna má tyto rubriky: zrakové postižení, sluchové postižení, tělesné postižení, mentální postižení, drogy a závislosti, občanské poradenství, duchovní poradenství, psychol. poradenství, e-linka důvěry, menšiny a cizinci, zaměstnanost.

5 Časopis Sociální práce www.socialniprace.cz Jedná se o jediný profesní časopis sociálních pracovníků v České i Slovenské republice. Časopis se dělí na praktickou (publicistickou) a akademickou část. V praktické a publicistické části naleznete rozhovory, ankety a příspěvky vztahující se především k praktickým otázkám každodenního profesionálního života sociálních pracovníků. Akademická část nabízí prostor pro kvalitní statě relevantní odbornému diskurzu v sociální práci a příbuzných oborech.

6 Noviny Můžeš www.muzes.cz Nadace Charty - Konto Bariéry, kromě toho, že získává peníze pro humanitární účely a pro pomoc v kritických situacích sociálních i zdravotních, vydává i noviny pro zdravotně postižené nazvané Můžeš. Vycházejí již desátým rokem. Možná jste se s nimi už setkali, jsou to noviny, které přinášejí svým odběratelům rady, informace i pomoc, ne ovšem finanční, ale morální, i pomoc konkrétními radami v oblasti zdravotní, právní, ekonomické atp.

7 Helpnet www.helpnet.cz Internetový portál se zaměřením na problematiku lidí se zdravotním postižením, v širším smyslu osob se specifickými potřebami, který by sloužil jako informační, komunikační a vzdělávací médium pro tuto oblast. Existují sice jednotlivé internetové stránky či servery, ale ty jsou úzce zaměřeny na některý druh postižení, chybělo jedno místo na českém internetu, které by usnadnilo orientaci v komplexní problematice osob se specifickými potřebami.

8 Národní rada zdravotně postižených www.nrzp.cz MENU NRZP Legislativa, Publikace, Zahraničí, Členské organizace, Organizační normy, Střednědobá koncepce, Národní rozvojový program Mobility pro všechny, Národní plán, Cena Mosty, Skok do reality, Centra pro zdravotně postižené, Media, Sociálně právní poradna

9 občanské sdružení „Bez bariér“ www.bezbarier.cz Občanské sdružení Bez bariér se zabývá mapováním všech bezbariérových míst a prostředků na území České republiky.

10 poradna.net www.poradna.net Projekt Poradna.net vznikl z nadšení několika lidí, kteří ji udržují a rozvíjejí ve svém volném čase. Každý, kdo může někomu pomoct a poradit, je vítaný. Stejně tak je vítaný i ten, kdo pomoc potřebuje nebo se chce na něco zeptat. Cílem poradny je poskytnout kvalitní odpovědi na otázky. Nabízíme místo k diskuzi, která je díky stromové struktuře přehledná a intuitivní. Poradna má zatím dvě větve (2006). Počítačovou a teraristickou.

11 Agentura profesního poradenství pro neslyšící http://appn.neslysici.cz Hlavním cílem je aktivně působit na vytváření a rozvoj zdravého a stabilního trhu práce pro neslyšící, jejich integrace do světa slyšících zvýšením dostupnosti a kvality sociálních služeb. Uvědomujeme si, že k dosažení tohoto cíle potřebujeme vstřícné a otevřené jednání ze strany majoritní skupiny slyšících, proto se soustředíme zvláště na poskytnutí podpory při získávání a udržení pracovního uplatnění a zvýšení vzájemného respektu a informovanosti o této minoritní skupině. V rámci své práce komunikujeme s příslušnými institucemi i státními orgány.

12 Gong www.gong.cz Měsíčník pro sluchově postižené. Na webu časopisu jsou i některé články z předchozích čísel.

13 Federace rodičů a přátel sluchově postižených www.frpsp.cz Federace rodičů a přátel sluchově postižených je občanské sdružení rodičů, přátel a profesionálů, které vyjadřuje a hájí zájmy sluchově postižených dětí a jejich rodičů. Federace rodičů a přátel sluchově postižených vznikla v roce 1990 z potřeby rodičů sluchově postižených dětí vzájemně si pomáhat při výchově svých dětí. Snahou organizace je tedy už počátku přispívat k rozvoji péče o sluchově postižené děti a pomáhat jim a jejich rodičům překonávat následky sluchového postižení.

14 A N T I C E R www.anticer.cz Individuální zvukovodová sluchadla a kompenzační pomůcky pro sluchově postižené.

15 Kompone www.kompone.cz Kompenzační a komunikační pomůcky pro sluchově postižené.

16 Centrum služeb pro sluchově postižené Ústí nad Labem www.cespo.wz.cz Centrum služeb pro sluchově postižené (CESPO), dříve Severočeské sdružení neslyšících a nedoslýchavých, je neziskové a nepolitické občanské sdružení s plnou právní subjektivitou, které na základě dobrovolného členství sdružuje neslyšící, nedoslýchavé, ohluchlé a další občany se sluchovou vadou, osoby zabývající se péčí o ně a osoby sympatizující se sluchově postiženými.

17 STRÁNKY NEJEN PRO OBČANY S POSTIŽENÍM www.sweb.cz/-postizeni Na tomto webu najdete zajímavé články a hlavně obrovskou sbírku odkazů na: Servery pro SP, neslyšící a ostatní postižené; Weby postižených internetistů; Výběr výukových stránek týkajících se programů v PC; Výběr DISKUZNÍHO FORA pro zdravotně postižené; Některé inzerce; Mapy; Jízdní řády; Výběr tisku; Pracovní příležitosti; Volná místa v zahraničí...

18 Křižovatka.cz www.krizovatka.cz Pod logem webu je psáno: „Vyhledávač nejen pro postižené“ Najdete zde 7,5 spoust odkazů a informací.

19 Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel www.asnep.cz Základním posláním ASNEP je umožňovat zástupcům subjektů pracujících ve prospěch sluchově postižených lidí nebo jejich rodičů, aby se pravidelně setkávali. Organizace zastupující občany různých sluchových vad, a tedy i různých zájmů tak mají možnost navrhovat a připomínkovat předpisy, které mají ovlivnit život sluchově postižených občanů.

20 Občansnké sdružení "Neslyšící CZ" www.neslysici.cz Na webu občanského sdružení probíhají velmi zajímavé a mnohdy i obsáhlé diskuze. Zde je menu a na úvodní straně jsou i odkazy na projekty.

21 Česká unie neslyšících www.cun.cz Přáním autorů stránek je poskytnout Vám veškeré informace o činnosti České unie neslyšících. Česká unie neslyšících je nestátní a nezisková organizace, která sdružuje neslyšící z celého Česka. V současnosti má necelé 2000 neslyšících členů, přihlášených do šesti oblastních organizací: Brna, Kroměříže, Liberce, Ostravy, Prahy a Zlína.

22 Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha www.praha.cun.cz Fotogalerie oblastní organizace.

23 klub ohluchlých v České unii neslyšících – oblastní organizace Praha www.ko.cun.cz Klubové stránky s programem a diskuzí. V v České unii neslyšících - oblast Praha jsou ještě další kluby (šipky, joker, turisté, senioři), ale ty stránky nemají.

24 Pevnost - České centrum znakového jazyka www.pevnost.com Jméno ČCZJ nikterak nenaznačuje zájem jeho členů o vytváření nových bariér mezi světem slyšících a světem Neslyšících, nebo uvnitř těchto světů; naopak naznačuje pevnou vůli tyto stávající bariéry bourat, a to jak osvětou, tak vlastní činností jeho členů, která chce pomáhat slyšícím při vstupu do fascinujícího světa neslyšící komunity. Naše kurzy znakového jazyka s profesionálními neslyšícími lektory jsou tím nejlepším způsobem, jak se naučit plnohodnotný jazyk, který vám umožní komunikovat s vašimi neslyšícími přáteli, kolegy, zákazníky,...

25 TICHO.CZ www.ticho.cz Na tomto webu jsou k vidění hlavně videa se znaky. V současné době (listopad 2006) jich tam mají 420.

26 AIMA s r.o. www.aima.cz Společnost Aima, s.r.o. je výhradním dovozcem kochleárních implantátů Nucleus australské firmy Cochlear pro Českou republiku a již 14 let zajišťuje spolehlivé zázemí programu kochleárních implantací Nucleus v České republice po stránce obchodní, organizační a odborně poradenské.

27 Sdružení uživatelů kochleárního implantátu www.suki.cz Sdružení uživatelů kochleárního implantátu je nezisková organizace založená v roce 1994 sdružující především rodiče implantovaných dětí, dospělé implantované a odborníky zabývající se problematikou kochleárních implantátů. V České republice má v současné době kochleární implantát přes 200 dětí a 70 dospělých.

28 CENTRUM KOCHLEÁRNÍCH IMPLANTACÍ u DĚTÍ www.ckid.cz Centrum kochleárních implantací u dětí (CKID) bylo zřízeno Ministerstvem zdravotnictví roku 1996 na ORL klinice UK 2. LF a Fakultní nemocnici Praze-Motole jako jediné pracoviště v České republice, které se zabývá problematikou kochleárních implantací u dětí a mladistvých do 18 let. Vedoucím tohoto centra je doc. MUDr. Zdeněk Kabelka, přednosta ORL kliniky a Subkatedry pro dětskou otorinolaryngologii IPVZ.

29 Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz Český klub ohluchlých byl založen v roce 1991 a registrován u Ministerstva vnitra. ČKO je neziskové občanské sdružení, které pomáhá především osobám, které jsou postiženy náhlou ztrátou sluchu. Takto postižení lidé jsou zbaveni možnosti normální komunikace s okolím, nemohou poslouchat rozhlas, televizi, telefonovat a dostávají se do úplné izolace rodinné, společenské i pracovní.

30 Kochlear www.kochlear.unas.cz Kochlestránky byly původně myšleny pro uživatele sluchového implantátu. 5/2006 však byla změněna koncepce na webík pro všechny. Nejvíce navštěvované je na kochlestránkách diskuzní fórum, kde se probírá mnoho různých věcí, od implantátů přes skryté titulky až po sociální a počítačové záležitosti. Web je zcela soukromý projekt financovaný z vlastních zdrojů autora této prezentace.


Stáhnout ppt "Malá virtuální procházka po internetových stránkách Ti, co slyší, se mnoho informací dozví z televize, rozhlasu, při hovoru atd. Sluchově postižení jsou."

Podobné prezentace


Reklamy Google