Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Datová komunikace Téma:Fyzická vrstva RM-OSI IV. Ročník:4. Datum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Datová komunikace Téma:Fyzická vrstva RM-OSI IV. Ročník:4. Datum."— Transkript prezentace:

1 Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Datová komunikace Téma:Fyzická vrstva RM-OSI IV. Ročník:4. Datum vytvoření:srpen 2013 Název:VY_32_INOVACE_14.1.19.ELE Anotace: Způsoby přenosu dat v metropolitních sítích. Prezentace je určena pro výuku žáků oboru Telekomunikace. Využitím grafických možností sady Microsoft Office 2010 se materiál stává inovativním zejména přehledností výkladu odborného tématu. Využití multimediálních prostředků zvyšuje názornost výuky, usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich zájem a aktivitu. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC a dataprojektoru.

2 Přenos v metropolitních sítích V těchto sítích můžeme kromě vlnovodných médií (optické vlákno, koaxiální kabel a kabel se symetrickými páry nebo čtyřkami) použít pro přenos elektromagnetické energie šířící se volným prostorem. Nejčastějšími technologiemi jsou mikrovlnná pojítka pracující v mikrovlnném rádiovém pásmu, tj. nosné frekvence od 3 GHz výše. Nezřídka se používají i frekvence několik desítek GHz.

3 Přenos v metropolitních sítích V tomto případě se jedná převážně o směrové spoje realizující spojení typu bod-bod (radioreléové spoje). Určitou výjimkou jsou v tomto ohledu lokální víceuživatelské distribuční systémy - LDMS(Local Multipoint Distribution Service). V některých případech lze použít také optická pojítka, která jsou však více náchylná z hlediska kvality přenosu na okolní přírodní vlivy jako déšť, sníh, mlha, teplotní turbulence vzduchu apod.

4 Přenos v metropolitních sítích Vzhledem k vysoké směrovosti jsou také mnohem citlivější na případné mechanické změny polohy vysílacích a přijímacích zařízení. V přístupových sítích lze mimo pozemních rádiových systémů použít také satelitní rádiové systémy.

5 Přenos v metropolitních sítích Velice častou technologií je systém známý pod zkratkou VSAT (Very Small Aperture Terminal). Typicky se lze se satelitními systémy setkat všude tam, kde je ekonomicky a technicky nemožné zajistit položení metalického nebo optického kabelu, nebo instalace pozemního radioreléového systému. Jsou to například vzdálené lokality nebo místa v horském terénu, popřípadě pohybující se objekty na souši či na moři.

6 Přenos v metropolitních sítích Do skupiny technologií pro přístupové či metropolitní sítě můžeme dnes také zařadit systémy mobilních sítí a jejich technologie určené pro přenos dat, jako jsou: GPRS - paketové orientovaná služba přenosu dat HSDPA - datová služba v mobilních sítích HSCSD - mobilní služba přenosu dat s přepínáním okruhů EDGE - metoda přenosu dat v mobilních sítích UMTS - mobilní systém 3. generace, nástupce GSM

7 Přenos v metropolitních sítích Dnes bývá velmi často používaným prvkem v přístupové síti systém bezdrátového na bázi standartu IEEE 802.11 (WiFi), který však původně k tomuto účelu nebyl vůbec určen. Jeho rostoucí popularita zejména z důvodu rychlé a jednoduché montáže a také relativně přijatelné ceny podnítila organizaci IEEE ke standardizaci nové bezdrátové technologie IEEE 802.16 (WiMAX), která je specificky určená pro segmenty přístupových sítí.

8 Použité zdroje: BOHÁČ, Leoš a Pavel BEZPALEC. Datové sítě: přednášky. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 2011, 204 s. ISBN 978-80-01-04694-4 HÄBERLE, Heinz. Průmyslová elektronika a informační technologie. 1. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2003. ISBN 80-867-0604-4. JANSEN, Horst a Heinrich RÖTTER. Informační a telekomunikační technika. 1. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2004, 399 s. ISBN 80-86706-08-7. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bronislav Sedláček.


Stáhnout ppt "Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Datová komunikace Téma:Fyzická vrstva RM-OSI IV. Ročník:4. Datum."

Podobné prezentace


Reklamy Google