Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní lesnický program II Expertní skupina pro klíčovou akci 9 – Zlepšení zdravotního stavu a ochrany lesů - Dílčí okruhy opatření KA9 - Zodpovědní řešitelé.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní lesnický program II Expertní skupina pro klíčovou akci 9 – Zlepšení zdravotního stavu a ochrany lesů - Dílčí okruhy opatření KA9 - Zodpovědní řešitelé."— Transkript prezentace:

1 Národní lesnický program II Expertní skupina pro klíčovou akci 9 – Zlepšení zdravotního stavu a ochrany lesů - Dílčí okruhy opatření KA9 - Zodpovědní řešitelé dílčích okruhů - Seznam členů expertní skupiny - První námět pro KR NLP Zpravodaj ES KA9: Jiří Zahradníček Zástupce zpravodaje ES KA9: Libor Jankovský

2 KA 9 - Zlepšení zdravotního stavu a ochrany lesů Klíčová akce 9 - 14 opatření 5 dílčích tematicky příbuzných okruhů 5 zodpovědných řešitelů a 5 jejich zástupců Jednání ES dne 12.6.2009 na LF MZLU v Brně:

3 A Obnova a pěstování lesa 1 Omezit holoseče přednostně podporou a zaváděním přírodě blízkých způsobů hospodaření, a to diferencovaně podle přírodních podmínek a druhu vlastnictví. A1 - Ing. Vladislav Ferkl, A2 - Doc. Ing. Jiří Remeš, Ing. Jiří Zahradníček, MVDR. Jaromír Bláha, RNDr. Pavel Cudlín, Ing. Milan Košulič, Doc. Ing. Antonín Jurásek,CSc., Mgr. Jindřich Chlápek A2 Podle přírodních a porostních podmínek podporovat využívání přirozené obnovy a omezit obnovu umělou. A3 Umožnit a podporovat využívání přípravných dřevin zejména na kalamitních holinách a při zalesňování zemědělských půd s cílem připravit podmínky pro úspěšnou obnovu cílové dřevinné skladby. A4 Podporovat diverzifikaci prostorové a druhové dřevinné skladby bližší skladbě přirozené jako předpoklad pro eliminaci působení stresových faktorů. KA 9 - Zlepšení zdravotního stavu a ochrany lesů

4 B Monitoring škodlivých činitelů 5 Rozvíjet výzkum, prognózy a poradenství v rámci lesní ochranné služby a podporovat tlumení biotických škodlivých činitelů zejména ekologicky šetrnými postupy. B1 - Doc. Dr. Ing. Libor Jankovký, B2 - Doc. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D., Prof. Ing. Radomír Mrkva, CSc., Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D., Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., B6 Monitorovat výskyt a rozšíření zavlečených škodlivých organismů zejména karanténních a v případě akutního rizika přijmout opatření k zamezení dalšího šíření a vzniku škod.

5 KA 9 - Zlepšení zdravotního stavu a ochrany lesů C Ochrna vody a půdy 7 Zajistit, aby lesy a trvale udržitelné hospodaření v nich hrály aktivní úlohu při udržování a zlepšování kvality a množství vody a při zmírňování následků živelných nebezpečí, jako jsou záplavy, sucha, laviny, sesuvy půdy, jakož i při boji s půdní erozí. C1 - Ing. Vladimír Krečmer, C2 - Ing. František Šach, CSc., Mgr. Zdeněk Poštulka C8 Vybudovat soudržnost mezi lesnickou a vodohospodářskou politikou a koordinovat trvale udržitelné lesní hospodářství a integrované hospodaření s vodními zdroji. C9 Rozvíjet a zavádět inovační nástroje pro zabezpečení služeb spojených s vodou, které lesy poskytují, jako jsou platby za ekosystémové služby nebo jiná opatření. C10 Při lesním hospodaření zajistit dostatečnou ochranu lesních půd před erozí a degradací. C11 Revidovat opatření lesotechnických meliorací a hrazení bystřin s cílem zvýšit retenční schopnost lesů a omezit negativní ovlivnění přirozené morfologie vodních toků.

6 KA 9 - Zlepšení zdravotního stavu a ochrany lesů D - KA2 Oceňování 12 Upravit výpočet poplatku za odnětí z PUPFL tak, aby zohledňoval celospolečenský význam lesů. D1 - Prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc., D2 - RNDr. Pavel Cudlín, D13 Vypracovat definici ekologické újmy, stanovit metodiku jejího vyčíslování a promítnout ji do legislativy; jako jeden z podkladů využít zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, podepsaný prezidentem republiky dne 5. května 2008. 12- KA9 jen oponentní podíl

7 KA 9 - Zlepšení zdravotního stavu a ochrany lesů E Kategorizace lesů 14 Přehodnotit kategorizaci lesů na základě odborné diskuse tak, aby odpovídala funkčnímu potenciálu i záměru využití lesů, včetně stanovení priorit funkcí. E1 - Ing. Petr Navrátil, E2 - Dr. Ing. Jaromír Macků, Ing. Vladimír Zatloukal,

8 KA 9 - Zlepšení zdravotního stavu a ochrany lesů Ing. Pavel Indra Mgr. Jindřich Chlapek doc. Ing. Petr Zahradník, CSc. MVDr. Jaromír Bláha Ing. Vladimír Pelíšek, Ph.D. Ing. Petr Navrátil, CSc. Ing. Tomáš Bittner Ing. Vladimír Zatloukal RNDr. Pavel Cudlín, CSc. Ing. Vladimír Krečmer Ing. Pavel Češka Ing. Vladislav Ferkl Mgr. Zdeněk Poštulka Ing. František Šach, CSc. Doc. Ing. Jiří Remeš Ing. Milan Košulič Doc. Ing. Jaroslav Holuša Prof. Ing. Radomír Mrkva Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. Prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. Dr. Ing. Jaromír Macků 21

9 KA 9 - Zlepšení zdravotního stavu a ochrany lesů Námět pro KR NLP: -MŽP a MZe by měla prověřit možnost znovuotevření projednávání novely „Vodního zákona“ což je důležitým předpokladem realizace opatření 9.7 a 9.8 ZÁKON č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění zákona č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 20/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 222/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 25/2008 Sb., č. 167/2008 Sb. a č. 181/2008 Sb. Jednání ES dne 12.6.2009 na LF MZLU v Brně:

10 Národní lesnický program II Expertní skupina pro klíčovou akci 9 – Zlepšení zdravotního stavu a ochrany lesů DISKUSE


Stáhnout ppt "Národní lesnický program II Expertní skupina pro klíčovou akci 9 – Zlepšení zdravotního stavu a ochrany lesů - Dílčí okruhy opatření KA9 - Zodpovědní řešitelé."

Podobné prezentace


Reklamy Google