Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

18.1.2005 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 1 Transformační projekt Měníme se pro budoucnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "18.1.2005 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 1 Transformační projekt Měníme se pro budoucnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost."— Transkript prezentace:

1 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 1 Transformační projekt Měníme se pro budoucnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost motto

2 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 2 Transformace divize ED (stav k )

3 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 3 zrušení divize Elektrické dráhy zrušení divize Elektrické dráhy zřízení jednotek zřízení jednotek: Provoz Tramvaje (v podřízenosti DŘ) Správa vozidel Tramvaje (v podřízenosti TŘ) Dopravní cesta (dočasný útvar v podřízenosti TŘ) Ekonomika Tramvaje (dočasný útvar v podřízenosti OEŘ) Transformace divize ED k

4 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 4 Organizační schéma divize ED k – referát obrany a ochrany majetku – odd. BOZP a PO – odd. dopravní – odd. jízdních řádů – odd. provozní – odd. zst. služby a pref – odd. přípr. řízení prov – odd. tech. zabez. prov – odd. DORIS – odd. dopravní kontroly – ref. vyhodnocení MU – odd. nehod a škod – odd. školy ED – odd. technické kontroly – odd. technické přípravy – odd. tech. rozvoje – ref. mobilní čety TÚT – odd. energ. hosp. a ekol – odd. energ. disp. tram – odd. org. údržby a oprav tramvají – odd. zajištění autoprov – odd. rozp., cen a kalkul – odd. fin. a hl. pokladny – odd. daní – odd. všeobec. účtárny – odd. účt. vlast. nákladů – ref. rozborů – ref. inventurní – odd. ekonomické – odd. obchodní – odd. vstup. kontr. jakosti materiálu a ND – odd. sklad. hospodář – odd. údržby a služeb – odd. výroby a kvality – odd. tech. správy areálu Malešice – odd. hospodář. správy – odd. péče o stav. a invest. majetek – odd. normování práce – odd. dopravních cest – ref. správy mostů – odd. pasportu a geodez – odd. přípr. a říz. st. výr – odd. spr. kol. pasů a výr – odd. ekonomické – pr. údr. vým. a zst. péče – stř. údržby vozidel – stř. dopravy – stř. staveb. údr. kolejí – stř. svařování – stř. asfaltérů – opravna tramvají – odd. řízení výroby – odd. výrob. technologie – odd. prov. technologie – odd. ekonomické – stř. výst. kontroly – stř. zkušebny agregátů – stř. karosárny a lakovny – stř. oprav elektro – stř. elektroniky – stř. oprav podvozků – stř. oprav agregátů – prov. montážních celků – prov. kontroly jakosti – prov. voz. skříní – odb. technický – prov. dopravy a mech – prov. údr. kol. sítí – odb. tech. výrob – prov. elektrických strojů – úsek výrobní – odb. výrobní – odb. dopr. cest – úsek obch. ekon – odb. financování – odb. ekon. inform – odb. obch.-zásob – úsek technický – odb. technický – odb. energ. a ekol – odb. prov. techn – kancelář ředitele12020 – odd. právní12040 – odd. info. technol – odb. zaměstnanec – vrchní stavba – úsek dopravní – odb. dopravy a JŘ – odb. prov. dispeč – odb. kontroly prov – stř. provozní – provozovna Hloubětín – stř. údržby – stř. provozní – provozovna Kobylisy – stř. údržby – stř. provozní – provozovna Motol – stř. údržby – stř. provozní – provozovna Pankrác – stř. údržby – stř. provozní – provozovna Strašnice – stř. údržby – stř. servisu OIS – stř. provozní – provozovna Vokovice – stř. údržby – stř. provozní – provozovna Žižkov – stř. údržby – stř. LD Petřín – provozov. Střešovice – stř. údržby – stř. dopr.- ekon. čin – stř. muzea MHD – stř. prov. a údr. měníren – měnírny a kabel. síť – stř. prov. a údr. kab. sítě – stř. dálk. ovl. měníren – stř. údržby měníren – stř. stav. a údr. tr. ved – trakční vedení – stř. mechanizace – stř. přípravy výroby technické provozovny výrobní provozovny – odd. osobní a mzdové – odd. plánu mzd. prostř – odd. sociálních služeb – ředitel divize

5 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 5 Začlenění činností stávajících útvarů divize Elektrické dráhy do nové organizační struktury k – referát obrany a ochrany majetku – odd. BOZP a PO – odd. dopravní – odd. jízdních řádů – odd. provozní – odd. zst. služby a pref – odd. přípr. řízení prov – odd. tech. zabez. prov – odd. DORIS – odd. dopravní kontroly – ref. vyhodnocení MU – odd. nehod a škod – odd. školy ED – odd. technické kontroly – odd. technické přípravy – odd. tech. rozvoje – ref. mobilní čety TÚT – odd. energ. hosp. a ekol – odd. energ. disp. tram – odd. org. údržby a oprav tramvají – odd. zajištění autoprov – odd. rozp., cen a kalkul – odd. fin. a hl. pokladny – odd. daní – odd. všeobec. účtárny – odd. účt. vlast. nákladů – ref. rozborů – ref. inventurní – odd. ekonomické – odd. obchodní – odd. vstup. kontr. jakosti materiálu a ND – odd. sklad. hospodář – odd. údržby a služeb – odd. výroby a kvality – odd. tech. správy areálu Malešice – odd. hospodář. správy – odd. péče o stav. a invest. majetek – odd. normování práce – odd. dopravních cest – ref. správy mostů – odd. pasportu a geodez – odd. přípr. a říz. st. výr – odd. spr. kol. pasů a výr – odd. ekonomické – pr. údr. vým. a zst. péče – stř. údržby vozidel – stř. dopravy – stř. staveb. údr. kolejí – stř. svařování – stř. asfaltérů – opravna tramvají – odd. řízení výroby – odd. výrob. technologie – odd. prov. technologie – odd. ekonomické – stř. výst. kontroly – stř. zkušebny agregátů – stř. karosárny a lakovny – stř. oprav elektro – stř. elektroniky – stř. oprav podvozků – stř. oprav agregátů – prov. montážních celků – prov. kontroly jakosti – prov. voz. skříní – odb. technický – prov. dopravy a mech – prov. údr. kol. sítí – odb. tech. výrob – prov. elektrických strojů – úsek výrobní – odb. výrobní – odb. dopr. cest – úsek obch. ekon – odb. financování – odb. ekon. inform – odb. obch.-zásob – úsek technický – odb. technický – odb. energ. a ekol – odb. prov. techn – kancelář ředitele12020 – odd. právní12040 – odd. info. technol – odb. zaměstnanec – vrchní stavba – úsek dopravní – odb. dopravy a JŘ – odb. prov. dispeč – odb. kontroly prov – stř. provozní – provozovna Hloubětín – stř. údržby – stř. provozní – provozovna Kobylisy – stř. údržby – stř. provozní – provozovna Motol – stř. údržby – stř. provozní – provozovna Pankrác – stř. údržby – stř. provozní – provozovna Strašnice – stř. údržby – stř. servisu OIS jednotka Provoz Tramvaje – stř. údržby – stř. provozní – provozovna Žižkov – stř. údržby – stř. LD Petřín – provozov. Střešovice – stř. údržby – stř. dopr.- ekon. čin – stř. muzea MHD – stř. prov. a údr. měníren – měnírny a kabel. síť – stř. prov. a údr. kab. sítě – stř. dálk. ovl. měníren – stř. údržby měníren – stř. mechanizace – stř. přípravy výroby technické provozovny výrobní provozovny – odd. osobní a mzdové – odd. plánu mzd. prostř – odd. sociálních služeb – ředitel divize jednotka správa vozidel Tram. jednotka spr. voz. Tramvaje-dočasná Dopravní úsek Obchodně - ekonomický úsek Personální úsek Bezpečnostní úsek jednotka Dopravní cesta – stř. provozní – provozovna Vokovice pravy a JŘ Služby (ICT, vnitropod. doprava) zrušeno – stř. stav. a údr. tr. ved – trakční vedení pref.

6 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost jednotka Provoz Tramvaje Petr Hloch sekretariátZdeňka Baxová - zástupce vedoucího jednotkyPavel Čeněk Ing. Anna Míková - ekonom jednotky – referát statistikyAnežka Dražďáková – odbor řízení provozuJaroslav Stůj – odd. provozního dispečinku – odd. řídících systémů – odd. energetického dispečinku – technologického dispečinku Luboš Vacek Jiří Sedláček Miroslav Rokyta Ing. Antonín Anděra – odbor zabezpečení provozuJaroslav Šimon – odd. přípravy provozu – odd. dopravní kontroly – odd. technického zabezpečení provozu – odd. mimořádných událostí Radek Holubík Jaroslav Lukeš Pavel Balíček Blanka Dušková – odd. škodových událostíJiří Karmazín – provozovna HloubětínIng. Petr Reindl – provozovna KobylisyBohdan Kanjuga – provozovna MotolFrantišek Hrabánek – provozovna PankrácRobert Domašínský – provozovna StrašniceJiří Bareš – provozovna VokoviceIng. Jan Šurovský Ph.D – provozovna ŽižkovZdeněk Hrubeš – provozovna LD PetřínStanislav Laně Organizační schéma jednotky Provoz Tramvaje k

7 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost – jednotka Správa vozidel Tramvaje Ing. Jan Doubek – odbor technicko-provozní Martin Němeček sekretariát - ekonom jednotky Ing. Alena Woitschová - zástupce ved. jednotky Radovan Kaprálek odd. technické kontroly odd. technických předpisů odd. technického rozvoje odd. technické dokumentace odd. konstrukce odd. řízení a údr. stroj. a zař., rev stř. mob. četa tech. údržby tram odd. oprav a údržby tramvají odd. normování práce – Provozovna Hloubětín Pavel Uhlík – Provozovna Kobylisy Jiří Piffl – Provozovna Motol Eduard Bláha – Provozovna Pankrác Pavel Tetliak – stř. opravy vozidel – stř. technologií a budov – stř. opravy vozidel – stř. technologií a budov – stř. opravy vozidel – stř. technologií a budov – stř. opravy vozidel – stř. technologií a budov – Provozovna Strašnice František Dupkala – Provozovna Vokovice Jan Sotona – Provozovna Žižkov Leoš Linka – Provozovna Střešovice Ing. Milan Pokorný – stř. opravy vozidel – stř. technologií a budov – stř. opravy vozidel – stř. technologií a budov – stř. opravy vozidel – stř. technologií a budov – stř. opravy vozidel – stř. dopravně - ekonomické – stř. Muzeum MHD – Provozovna Opravna tramvají Václav Havlík odd. řízení výroby stř. provozní technologie stř. výrobní technologie odd. ekonomické prov. vozových skříní stř. karosárna a lakovna stř. oprav elektro stř. elektroniky a OIS provoz montážních celků stř. oprav podvozků stř. oprav agregátů provoz elektrické stroje provoz strojně stavební údržby Organizační schéma jednotky Správa vozidel Tramvaje k

8 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost – dočasná jednotka Dopravní cesta Ing. Jiří Bezdíček sekretariátMiluška Pospíšilová – odd. tech. správy areálu Malešice – odd. hospodářské služby – odd. péče o stavby a investiční majetek Petr Smolař Věra Jirouchová Vladimír Hrouda – odbor výrobníIng. Jan Founě – odbor zastávkyIng. Milan Lacina – odd. správa zastávkového zařízení – odd. označníky a informační systémy Jan Lukeš Jaroslav Bláha – odbor technické správy kolejové sítěJiří Slaba – odd. dopravních cest – odd. pasportu a geodezie Ing. Petr Páta Petr Bulíček – provozovna Vrchní stavbaIng. Ladislav Sarnovský – odd. technicko provozní – odd. odd. ekonomické – stř. údržby výměn Petr Janák Ivana Vančurová Jindřich Švarc – stř. kolejových sítíJiří Vejnar – provozovna Měnírny a kabelová síťVladimír Farář – stř. provoz a údržba měníren – stř. údržba kabelové sítě – stř. opravy měníren Otakar Höschl Jindřich Šmejkal Stanislav Navrátil – provozovna Trakční vedeníIng. Josef Mysík – stř. stavba a údržba trakčního vedení – odd. příprava výroby Vladimír Košík Pavel Pražák Organizační schéma dočasné jednotky Dopravní cesta k

9 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 9 Organizační schéma jednotky Vnitropodniková doprava k – jednotka Vnitropodniková doprava Adolf Bouček odd. řízení zakázek a ekonomiky Věra Moravcová odd. správy vozidel a majetku František Bláha – provozovna Nákladní vozidla Jiří Urválek – provozovna osobní vozidla Zdeněk Bílý provozovna Opravárenství Jiří Holý – stř. nákladní dopravy Švábky Pavel Sommer – stř. nákladní dopravy Kačerov František Vojtek – stř. osobních vozidel Sokolovská Karel Ptáčník – stř. osobních vozidel CD Václav Dobal – stř. nákladní dopravy Hostivař Karel Babánek – stř. nákladní dopravy Orionka Bohumil Kureš – stř. opravárenství Švábky a dílna Hloubětín zatím neobsazeno – stř. opravárenství Orionka a dílna Kačerov Jiří Souček

10 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 10 Organizační schéma Dopravního úseku k – dopravní ředitel Ing. Petr Blažek dozor nad provozy zatím neobsazeno sekretariát – grafické středisko Martin Jágr – rozvoj a pref. dopravy Ing. Jindřich Prior – odb. přípravy provozu Ing. Markéta Hlaváčková – odb. inform. servisu Ing. Jiří Černík – odb. přepravní kontroly Josef Hocek – odb. řízení a kontroly prov. Ing. Jan Kutílek – odb. jízdních řádů Magdaléna Hornová – odd. vyhod. dopr. a přepr. Ing. Jan Májek – odd. projekt. dopravy. Ing. Jan Přívora – odd. dopr. stav. koordinace Ing. Miloš Pechar – odd. organizace dopravy Danuše Mitterbachová – odd. tvorby informací Josef Černohorský – odd. informačních středisek Václav Richter – odd. přepravní kontroly Zdeněk Procházka – odd. zabezpečení kontroly Ing. Miroslav Gryc – odd. dopravního dozoru Miloš Trnka – odd. řízení provozu Ing. Jan Cibulka – odd. dopravních předpisů Mgr. Antonín Ježek – jednotka Provoz Autobusy Václav Jelínek – jednotka Provoz Tramvaje Petr Hloch

11 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 11 Personální úsek Technický úsek Dopravní úsek Obchodně-ekonomický úsek Bezpečnostní úsek Generální ředitel referát tiskového mluvčího referát zmocněnce pro zahraniční vztahy kancelář generálního ředitele odbor právní odbor interního auditu a kontroly odbor nemovitého majetku odbor Transformačního projektu sekretariát dopravního ředitele referát grafické středisko oddělení IDS odbor přípravy dopravních procesů odbor informačních systémů odbor přepravní kontroly odbor dopravního dozoru sekretariát technického ředitele odbor strategie odbor investic odbor staveb sekretariát obchodně-ekonom. ředitele odbor financování odbor finančního účetnictví a controllingu odbor odbytu a tarifů MHD sekretariát personálního ředitele oddělení organizace a techniky řízení odbor zaměstnanecký odbor krizového řízení a plánování sekretariát bezpečnostního ředitele PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI Divize Metro Divize Elektrické dráhy Divize Autobusy Organizační struktura DP a.s. k odbor informační technologie

12 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 12 Organizační struktura DP a.s. k Generální ředitel referát tiskového mluvčího referát zmocněnce pro zahraniční vztahy kancelář generálního ředitele odbor právní odbor interního auditu a kontroly odbor nemovitého majetku odbor Transformačního projektu - sekretariát dopravního ředitele - referát grafické středisko - oddělení IDS - odbor přípravy dopravních procesů - odbor informačních systémů - odbor přepravní kontroly - odbor dopravního dozoru - sekretariát technického ředitele - odbor strategie - odbor investic - odbor staveb - sekretariát obchodně-ekonom. ředitele - odbor finančního účetnictví a controllingu - odbor odbytu a tarifů MHD - sekretariát personálního ředitele - odbor zaměstnanecký - odbor krizového řízení a plánování - sekretariát bezpečnostního ředitele PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI Divize Autobusy Divize Elektrické dráhy Divize Metro - odbor dopravy a přepravy - středisko STK jednotka Provoz Autobusy zbytkové činnosti (právní, IT, BOZP..) jednotka Ekonomika Autobusy - dočasná - odbor personální strategie – stř. Hostivař – stř. Kačerov – stř. Sokolovská - odbor kolekt. vyjednávání a soc. péče - odbor výchovy a vzdělávání - oddělení organizace a techniky řízení Obchodně-ekonomický úsek - odbor financování Bezpečnostní úsek Dopravní úsek Technický úsek Personální úsek jednotka Správa vozidel Autobusy odbor informační technologie

13 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 13 Organizační struktura DP a.s. k Generální ředitel referát tiskového mluvčího referát zmocněnce pro zahraniční vztahy kancelář generálního ředitele odbor právní odbor interního auditu a kontroly odbor nemovitého majetku odbor Transformačního projektu - sekretariát dopravního ředitele - referát grafické středisko - oddělení rozvoj a preference dopravy - odbor přípravy provozu - odbor informačního servisu - odbor přepravní kontroly - odbor řízení a kontroly provozu - sekretariát technického ředitele - odbor strategie - odbor investic - odbor staveb - sekretariát obchodně-ekonom. ředitele - odbor finančního účetnictví a controllingu - odbor odbytu a tarifů MHD - sekretariát personálního ředitele - odbor zaměstnanecký - sekretariát bezpečnostního ředitele PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI Divize Autobusy Divize Elektrické dráhy Divize Metro - odbor jízdních řádů - středisko STK jednotka Provoz Autobusy jednotka Správa vozidel Autobusy jednotka Ekonomika Autobusy - dočasná - odbor personální strategie – stř. Hostivař – stř. Kačerov – stř. Sokolovská - odbor kolekt. vyjednávání a soc. péče - oddělení organizace a techniky řízení Obchodně-ekonomický úsek - odbor financování Bezpečnostní úsek Technický úsek Personální úsek jednotka Provoz Tramvaje zbytkové činnosti (právní, správní..) jednotka Správa vozidel Tramvaje zbytkové činnosti (právní, správní..) jednotka Dopravní cesta - dočasná jednotka Ekonomika Tramvaje - dočasná - odbor výchovy a vzdělávání - Hasičský záchranný sbor jednotka Inform. a komunik. technologie jednotka Vnitropodniková doprava - odbor krizového řízení a plánování Dopravní úsek Dopravní úsek odbor informační technologie

14 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 14 Personální úsek Technický úsek Dopravní úsek Obchodně-ekonomický úsek Bezpečnostní úsek Generální ředitel referát tiskového mluvčího referát zmocněnce pro zahraniční vztahy kancelář generálního ředitele odbor právní odbor interního auditu a kontroly odbor nemovitého majetku odbor Transformačního projektu jednotka Informační a komunikační technologie jednotka Vnitropodniková doprava Organizační struktura DP a.s. k jednotka Provoz Autobusy jednotka Provoz Tramvaje odbor přípravy provozu odbor informačního servisu odbor přepravní kontroly odbor řízení a kontroly provozu odbor jízdních řádů jednotka správa vozidel Autobusy jednotka správa vozidel Tramvaje jednotka Dopravní cesta odbor strategie odbor investic odbor staveb odbor financování odbor finančního účetnictví a conrollingu odbor odbytu a tarifů MHD jednotka Ekonomika Autobusy jednotka Ekonomika Tramvaje oddělení organizace a techniky řízení odbor personální strategie odbor zaměstnanecký odbor soc. péče a kolekt. vyjednávání odbor výchovy a vzdělávání zaměstnanců odbor krizového řízení a plánování Hasičský záchranný sbor Služby: Sdělovací a zabezpečovací technika Elektrotechnická Staveb a tratí Technologických zařízení Ochranného systému Divize Metro PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI


Stáhnout ppt "18.1.2005 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 1 Transformační projekt Měníme se pro budoucnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google