Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

18.1.2005 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 1 Transformační projekt Měníme se pro budoucnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "18.1.2005 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 1 Transformační projekt Měníme se pro budoucnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost."— Transkript prezentace:

1 18.1.2005 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 1 Transformační projekt Měníme se pro budoucnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost motto

2 18.1.2005 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 2 Transformace divize ED (stav k 1.1.2005)

3 18.1.2005 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 3 zrušení divize Elektrické dráhy 31.12.2004zrušení divize Elektrické dráhy zřízení jednotek 1.1.2005zřízení jednotek: Provoz Tramvaje (v podřízenosti DŘ) Správa vozidel Tramvaje (v podřízenosti TŘ) Dopravní cesta (dočasný útvar v podřízenosti TŘ) Ekonomika Tramvaje (dočasný útvar v podřízenosti OEŘ) Transformace divize ED k 1.1.2005

4 18.1.2005 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 4 Organizační schéma divize ED k 30.9.2004 12005 – referát obrany a ochrany majetku 12201 – odd. BOZP a PO 12111 – odd. dopravní 12112 – odd. jízdních řádů 12113 – odd. provozní 12114 – odd. zst. služby a pref. 12121 – odd. přípr. řízení prov. 12122 – odd. tech. zabez. prov. 12123 – odd. DORIS 12141 – odd. dopravní kontroly 12142 – ref. vyhodnocení MU 12143 – odd. nehod a škod 12144 – odd. školy ED 12211 – odd. technické kontroly 12212 – odd. technické přípravy 12213 – odd. tech. rozvoje 12218 – ref. mobilní čety TÚT 12231 – odd. energ. hosp. a ekol 12232 – odd. energ. disp. tram. 12241 – odd. org. údržby a oprav tramvají 12243 – odd. zajištění autoprov. 12302 – odd. rozp., cen a kalkul. 12331 – odd. fin. a hl. pokladny 12332 – odd. daní 12341 – odd. všeobec. účtárny 12342 – odd. účt. vlast. nákladů 12344 – ref. rozborů 12345 – ref. inventurní 12351 – odd. ekonomické 12352 – odd. obchodní 12353 – odd. vstup. kontr. jakosti materiálu a ND 12354 – odd. sklad. hospodář. 12401 – odd. údržby a služeb 12411 – odd. výroby a kvality 12412 – odd. tech. správy areálu Malešice 12413 – odd. hospodář. správy 12414 – odd. péče o stav. a invest. majetek 12415 – odd. normování práce 12491 – odd. dopravních cest 12492 – ref. správy mostů 12493 – odd. pasportu a geodez. 12511 – odd. přípr. a říz. st. výr. 12512 – odd. spr. kol. pasů a výr 12520 – odd. ekonomické 12530 – pr. údr. vým. a zst. péče 12541 – stř. údržby vozidel 12542 – stř. dopravy 12551 – stř. staveb. údr. kolejí 12552 – stř. svařování 12553 – stř. asfaltérů 12700 – opravna tramvají 12710 – odd. řízení výroby 12721 – odd. výrob. technologie 12722 – odd. prov. technologie 12730 – odd. ekonomické 12741 – stř. výst. kontroly 12742 – stř. zkušebny agregátů 12751 – stř. karosárny a lakovny 12752 – stř. oprav elektro 12753 – stř. elektroniky 12761 – stř. oprav podvozků 12762 – stř. oprav agregátů 12760 – prov. montážních celků 12740 – prov. kontroly jakosti 12750 – prov. voz. skříní 12720 – odb. technický 12540 – prov. dopravy a mech. 12550 – prov. údr. kol. sítí 12510 – odb. tech. výrob. 12770 – prov. elektrických strojů 12400 – úsek výrobní 12410 – odb. výrobní 12490 – odb. dopr. cest 12300 – úsek obch. ekon 12330 – odb. financování 12340 – odb. ekon. inform. 12350 – odb. obch.-zásob. 12200 – úsek technický 12210 – odb. technický 12230 – odb. energ. a ekol. 12240 – odb. prov. techn. 12004 – kancelář ředitele12020 – odd. právní12040 – odd. info. technol.12060 – odb. zaměstnanec. 12500 – vrchní stavba 12100 – úsek dopravní 12110 – odb. dopravy a JŘ 12120 – odb. prov. dispeč. 12140 – odb. kontroly prov. 12611 – stř. provozní 12610 – provozovna Hloubětín 12612 – stř. údržby 12621 – stř. provozní 12620 – provozovna Kobylisy 12622 – stř. údržby 12631 – stř. provozní 12630 – provozovna Motol 12632 – stř. údržby 12641 – stř. provozní 12640 – provozovna Pankrác 12642 – stř. údržby 12651 – stř. provozní 12650 – provozovna Strašnice 12652 – stř. údržby 12658 – stř. servisu OIS 12671 – stř. provozní 12670 – provozovna Vokovice 12672 – stř. údržby 12681 – stř. provozní 12680 – provozovna Žižkov 12682 – stř. údržby 12691 – stř. LD Petřín 12690 – provozov. Střešovice 12692 – stř. údržby 12693 – stř. dopr.- ekon. čin. 12698 – stř. muzea MHD 12811 – stř. prov. a údr. měníren 12810 – měnírny a kabel. síť 12812 – stř. prov. a údr. kab. sítě 12813 – stř. dálk. ovl. měníren 12818 – stř. údržby měníren 12831 – stř. stav. a údr. tr. ved. 12830 – trakční vedení 12832 – stř. mechanizace 12833 – stř. přípravy výroby technické provozovny výrobní provozovny 12061 – odd. osobní a mzdové 12062 – odd. plánu mzd. prostř. 12063 – odd. sociálních služeb 12000 – ředitel divize

5 18.1.2005 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 5 Začlenění činností stávajících útvarů divize Elektrické dráhy do nové organizační struktury k 1.1.2005 12005 – referát obrany a ochrany majetku 12201 – odd. BOZP a PO 12111 – odd. dopravní 12112 – odd. jízdních řádů 12113 – odd. provozní 12114 – odd. zst. služby a pref. 12121 – odd. přípr. řízení prov. 12122 – odd. tech. zabez. prov. 12123 – odd. DORIS 12141 – odd. dopravní kontroly 12142 – ref. vyhodnocení MU 12143 – odd. nehod a škod 12144 – odd. školy ED 12211 – odd. technické kontroly 12212 – odd. technické přípravy 12213 – odd. tech. rozvoje 12218 – ref. mobilní čety TÚT 12231 – odd. energ. hosp. a ekol 12232 – odd. energ. disp. tram. 12241 – odd. org. údržby a oprav tramvají 12243 – odd. zajištění autoprov. 12302 – odd. rozp., cen a kalkul. 12331 – odd. fin. a hl. pokladny 12332 – odd. daní 12341 – odd. všeobec. účtárny 12342 – odd. účt. vlast. nákladů 12344 – ref. rozborů 12345 – ref. inventurní 12351 – odd. ekonomické 12352 – odd. obchodní 12353 – odd. vstup. kontr. jakosti materiálu a ND 12354 – odd. sklad. hospodář. 12401 – odd. údržby a služeb 12411 – odd. výroby a kvality 12412 – odd. tech. správy areálu Malešice 12413 – odd. hospodář. správy 12414 – odd. péče o stav. a invest. majetek 12415 – odd. normování práce 12491 – odd. dopravních cest 12492 – ref. správy mostů 12493 – odd. pasportu a geodez. 12511 – odd. přípr. a říz. st. výr. 12512 – odd. spr. kol. pasů a výr 12520 – odd. ekonomické 12530 – pr. údr. vým. a zst. péče 12541 – stř. údržby vozidel 12542 – stř. dopravy 12551 – stř. staveb. údr. kolejí 12552 – stř. svařování 12553 – stř. asfaltérů 12700 – opravna tramvají 12710 – odd. řízení výroby 12721 – odd. výrob. technologie 12722 – odd. prov. technologie 12730 – odd. ekonomické 12741 – stř. výst. kontroly 12742 – stř. zkušebny agregátů 12751 – stř. karosárny a lakovny 12752 – stř. oprav elektro 12753 – stř. elektroniky 12761 – stř. oprav podvozků 12762 – stř. oprav agregátů 12760 – prov. montážních celků 12740 – prov. kontroly jakosti 12750 – prov. voz. skříní 12720 – odb. technický 12540 – prov. dopravy a mech. 12550 – prov. údr. kol. sítí 12510 – odb. tech. výrob. 12770 – prov. elektrických strojů 12400 – úsek výrobní 12410 – odb. výrobní 12490 – odb. dopr. cest 12300 – úsek obch. ekon 12330 – odb. financování 12340 – odb. ekon. inform. 12350 – odb. obch.-zásob. 12200 – úsek technický 12210 – odb. technický 12230 – odb. energ. a ekol. 12240 – odb. prov. techn. 12004 – kancelář ředitele12020 – odd. právní12040 – odd. info. technol.12060 – odb. zaměstnanec. 12500 – vrchní stavba 12100 – úsek dopravní 12110 – odb. dopravy a JŘ 12120 – odb. prov. dispeč. 12140 – odb. kontroly prov. 12611 – stř. provozní 12610 – provozovna Hloubětín 12612 – stř. údržby 12621 – stř. provozní 12620 – provozovna Kobylisy 12622 – stř. údržby 12631 – stř. provozní 12630 – provozovna Motol 12632 – stř. údržby 12641 – stř. provozní 12640 – provozovna Pankrác 12642 – stř. údržby 12651 – stř. provozní 12650 – provozovna Strašnice 12652 – stř. údržby 12658 – stř. servisu OIS jednotka Provoz Tramvaje 12672 – stř. údržby 12681 – stř. provozní 12680 – provozovna Žižkov 12682 – stř. údržby 12691 – stř. LD Petřín 12690 – provozov. Střešovice 12692 – stř. údržby 12693 – stř. dopr.- ekon. čin. 12698 – stř. muzea MHD 12811 – stř. prov. a údr. měníren 12810 – měnírny a kabel. síť 12812 – stř. prov. a údr. kab. sítě 12813 – stř. dálk. ovl. měníren 12818 – stř. údržby měníren 12832 – stř. mechanizace 12833 – stř. přípravy výroby technické provozovny výrobní provozovny 12061 – odd. osobní a mzdové 12062 – odd. plánu mzd. prostř. 12063 – odd. sociálních služeb 12000 – ředitel divize jednotka správa vozidel Tram. jednotka spr. voz. Tramvaje-dočasná Dopravní úsek Obchodně - ekonomický úsek Personální úsek Bezpečnostní úsek jednotka Dopravní cesta 12651 – stř. provozní 12670 – provozovna Vokovice pravy a JŘ Služby (ICT, vnitropod. doprava) zrušeno 12831 – stř. stav. a údr. tr. ved. 12830 – trakční vedení pref.

6 18.1.2005 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 6 12100 - jednotka Provoz Tramvaje Petr Hloch 12101 - sekretariátZdeňka Baxová - zástupce vedoucího jednotkyPavel Čeněk Ing. Anna Míková - ekonom jednotky 12102 – referát statistikyAnežka Dražďáková 12120 – odbor řízení provozuJaroslav Stůj 12121 – odd. provozního dispečinku 12123 – odd. řídících systémů 12232 – odd. energetického dispečinku 12813 – technologického dispečinku Luboš Vacek Jiří Sedláček Miroslav Rokyta Ing. Antonín Anděra 12140 – odbor zabezpečení provozuJaroslav Šimon 12113 – odd. přípravy provozu 12141 – odd. dopravní kontroly 12122 – odd. technického zabezpečení provozu 12142 – odd. mimořádných událostí Radek Holubík Jaroslav Lukeš Pavel Balíček Blanka Dušková 12143 – odd. škodových událostíJiří Karmazín 12611 – provozovna HloubětínIng. Petr Reindl 12621 – provozovna KobylisyBohdan Kanjuga 12631 – provozovna MotolFrantišek Hrabánek 12641 – provozovna PankrácRobert Domašínský 12651 – provozovna StrašniceJiří Bareš 12671 – provozovna VokoviceIng. Jan Šurovský Ph.D 12681 – provozovna ŽižkovZdeněk Hrubeš 126191 – provozovna LD PetřínStanislav Laně Organizační schéma jednotky Provoz Tramvaje k 1.1.2005

7 18.1.2005 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 7 12200 – jednotka Správa vozidel Tramvaje Ing. Jan Doubek 12210 – odbor technicko-provozní Martin Němeček 12202 - sekretariát - ekonom jednotky Ing. Alena Woitschová - zástupce ved. jednotky Radovan Kaprálek 12211 - odd. technické kontroly 12212 - odd. technických předpisů 12213 - odd. technického rozvoje 12214 - odd. technické dokumentace 12215 - odd. konstrukce 12216 - odd. řízení a údr. stroj. a zař., rev. 12218 - stř. mob. četa tech. údržby tram. 12241 - odd. oprav a údržby tramvají 12415 - odd. normování práce 12610 – Provozovna Hloubětín Pavel Uhlík 12620 – Provozovna Kobylisy Jiří Piffl 12630 – Provozovna Motol Eduard Bláha 12640 – Provozovna Pankrác Pavel Tetliak 12612 – stř. opravy vozidel 12615 – stř. technologií a budov 12622 – stř. opravy vozidel 12625 – stř. technologií a budov 12632 – stř. opravy vozidel 12635 – stř. technologií a budov 12642 – stř. opravy vozidel 12645 – stř. technologií a budov 12650 – Provozovna Strašnice František Dupkala 12670 – Provozovna Vokovice Jan Sotona 12680 – Provozovna Žižkov Leoš Linka 12690 – Provozovna Střešovice Ing. Milan Pokorný 12652 – stř. opravy vozidel 12655 – stř. technologií a budov 12672 – stř. opravy vozidel 12675 – stř. technologií a budov 12682 – stř. opravy vozidel 12685 – stř. technologií a budov 12692 – stř. opravy vozidel 12693 – stř. dopravně - ekonomické 12698 – stř. Muzeum MHD 12700 – Provozovna Opravna tramvají Václav Havlík 12710 - odd. řízení výroby 12720 - stř. provozní technologie 12721 - stř. výrobní technologie 12730 - odd. ekonomické 12750 - prov. vozových skříní 12751 - stř. karosárna a lakovna 12752 - stř. oprav elektro 12753 - stř. elektroniky a OIS 12760 - provoz montážních celků 12761 - stř. oprav podvozků 12762 - stř. oprav agregátů 12770 - provoz elektrické stroje 12401 - provoz strojně stavební údržby Organizační schéma jednotky Správa vozidel Tramvaje k 1.1.2005

8 18.1.2005 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 8 12400 – dočasná jednotka Dopravní cesta Ing. Jiří Bezdíček 12402 - sekretariátMiluška Pospíšilová 12412 – odd. tech. správy areálu Malešice 12413 – odd. hospodářské služby 12414 – odd. péče o stavby a investiční majetek Petr Smolař Věra Jirouchová Vladimír Hrouda 12410 – odbor výrobníIng. Jan Founě 12450 – odbor zastávkyIng. Milan Lacina 12451 – odd. správa zastávkového zařízení 12452 – odd. označníky a informační systémy Jan Lukeš Jaroslav Bláha 12490 – odbor technické správy kolejové sítěJiří Slaba 12491 – odd. dopravních cest 12992 – odd. pasportu a geodezie Ing. Petr Páta Petr Bulíček 12500 – provozovna Vrchní stavbaIng. Ladislav Sarnovský 12510 – odd. technicko provozní 12520 – odd. odd. ekonomické 12530 – stř. údržby výměn Petr Janák Ivana Vančurová Jindřich Švarc 12550 – stř. kolejových sítíJiří Vejnar 12810 – provozovna Měnírny a kabelová síťVladimír Farář 12811 – stř. provoz a údržba měníren 12812 – stř. údržba kabelové sítě 12818 – stř. opravy měníren Otakar Höschl Jindřich Šmejkal Stanislav Navrátil 12830 – provozovna Trakční vedeníIng. Josef Mysík 12831 – stř. stavba a údržba trakčního vedení 12833 – odd. příprava výroby Vladimír Košík Pavel Pražák Organizační schéma dočasné jednotky Dopravní cesta k 1.1.2005

9 18.1.2005 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 9 Organizační schéma jednotky Vnitropodniková doprava k 1.1.2005 906200 – jednotka Vnitropodniková doprava Adolf Bouček 906201 odd. řízení zakázek a ekonomiky Věra Moravcová 906202 odd. správy vozidel a majetku František Bláha 906210 – provozovna Nákladní vozidla Jiří Urválek 906220 – provozovna osobní vozidla Zdeněk Bílý 906230 provozovna Opravárenství Jiří Holý 906211 – stř. nákladní dopravy Švábky Pavel Sommer 906212 – stř. nákladní dopravy Kačerov František Vojtek 906221 – stř. osobních vozidel Sokolovská Karel Ptáčník 906222 – stř. osobních vozidel CD Václav Dobal 906213 – stř. nákladní dopravy Hostivař Karel Babánek 906214 – stř. nákladní dopravy Orionka Bohumil Kureš 906231 – stř. opravárenství Švábky a dílna Hloubětín zatím neobsazeno 906232 – stř. opravárenství Orionka a dílna Kačerov Jiří Souček

10 18.1.2005 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 10 Organizační schéma Dopravního úseku k 1.1.2005 90100 – dopravní ředitel Ing. Petr Blažek dozor nad provozy zatím neobsazeno 90101 - sekretariát 90102 – grafické středisko Martin Jágr 90103 – rozvoj a pref. dopravy Ing. Jindřich Prior 90110 – odb. přípravy provozu Ing. Markéta Hlaváčková 90120 – odb. inform. servisu Ing. Jiří Černík 90130 – odb. přepravní kontroly Josef Hocek 90140 – odb. řízení a kontroly prov. Ing. Jan Kutílek 90150 – odb. jízdních řádů Magdaléna Hornová 90111 – odd. vyhod. dopr. a přepr. Ing. Jan Májek 90112 – odd. projekt. dopravy. Ing. Jan Přívora 90113 – odd. dopr. stav. koordinace Ing. Miloš Pechar 90115 – odd. organizace dopravy Danuše Mitterbachová 90121 – odd. tvorby informací Josef Černohorský 90122 – odd. informačních středisek Václav Richter 90131 – odd. přepravní kontroly Zdeněk Procházka 90132 – odd. zabezpečení kontroly Ing. Miroslav Gryc 90141 – odd. dopravního dozoru Miloš Trnka 90142 – odd. řízení provozu Ing. Jan Cibulka 90144 – odd. dopravních předpisů Mgr. Antonín Ježek 131000 – jednotka Provoz Autobusy Václav Jelínek 12100 – jednotka Provoz Tramvaje Petr Hloch

11 18.1.2005 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 11 Personální úsek Technický úsek Dopravní úsek Obchodně-ekonomický úsek Bezpečnostní úsek Generální ředitel referát tiskového mluvčího referát zmocněnce pro zahraniční vztahy kancelář generálního ředitele odbor právní odbor interního auditu a kontroly odbor nemovitého majetku odbor Transformačního projektu sekretariát dopravního ředitele referát grafické středisko oddělení IDS odbor přípravy dopravních procesů odbor informačních systémů odbor přepravní kontroly odbor dopravního dozoru sekretariát technického ředitele odbor strategie odbor investic odbor staveb sekretariát obchodně-ekonom. ředitele odbor financování odbor finančního účetnictví a controllingu odbor odbytu a tarifů MHD sekretariát personálního ředitele oddělení organizace a techniky řízení odbor zaměstnanecký odbor krizového řízení a plánování sekretariát bezpečnostního ředitele PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI Divize Metro Divize Elektrické dráhy Divize Autobusy Organizační struktura DP a.s. k 30.9.2004 odbor informační technologie

12 18.1.2005 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 12 Organizační struktura DP a.s. k 1.10.2004 Generální ředitel referát tiskového mluvčího referát zmocněnce pro zahraniční vztahy kancelář generálního ředitele odbor právní odbor interního auditu a kontroly odbor nemovitého majetku odbor Transformačního projektu - sekretariát dopravního ředitele - referát grafické středisko - oddělení IDS - odbor přípravy dopravních procesů - odbor informačních systémů - odbor přepravní kontroly - odbor dopravního dozoru - sekretariát technického ředitele - odbor strategie - odbor investic - odbor staveb - sekretariát obchodně-ekonom. ředitele - odbor finančního účetnictví a controllingu - odbor odbytu a tarifů MHD - sekretariát personálního ředitele - odbor zaměstnanecký - odbor krizového řízení a plánování - sekretariát bezpečnostního ředitele PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI Divize Autobusy Divize Elektrické dráhy Divize Metro - odbor dopravy a přepravy - středisko STK jednotka Provoz Autobusy zbytkové činnosti (právní, IT, BOZP..) jednotka Ekonomika Autobusy - dočasná - odbor personální strategie – stř. Hostivař – stř. Kačerov – stř. Sokolovská - odbor kolekt. vyjednávání a soc. péče - odbor výchovy a vzdělávání - oddělení organizace a techniky řízení Obchodně-ekonomický úsek - odbor financování Bezpečnostní úsek Dopravní úsek Technický úsek Personální úsek jednotka Správa vozidel Autobusy odbor informační technologie

13 18.1.2005 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 13 Organizační struktura DP a.s. k 1.1.2005 Generální ředitel referát tiskového mluvčího referát zmocněnce pro zahraniční vztahy kancelář generálního ředitele odbor právní odbor interního auditu a kontroly odbor nemovitého majetku odbor Transformačního projektu - sekretariát dopravního ředitele - referát grafické středisko - oddělení rozvoj a preference dopravy - odbor přípravy provozu - odbor informačního servisu - odbor přepravní kontroly - odbor řízení a kontroly provozu - sekretariát technického ředitele - odbor strategie - odbor investic - odbor staveb - sekretariát obchodně-ekonom. ředitele - odbor finančního účetnictví a controllingu - odbor odbytu a tarifů MHD - sekretariát personálního ředitele - odbor zaměstnanecký - sekretariát bezpečnostního ředitele PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI Divize Autobusy Divize Elektrické dráhy Divize Metro - odbor jízdních řádů - středisko STK jednotka Provoz Autobusy jednotka Správa vozidel Autobusy jednotka Ekonomika Autobusy - dočasná - odbor personální strategie – stř. Hostivař – stř. Kačerov – stř. Sokolovská - odbor kolekt. vyjednávání a soc. péče - oddělení organizace a techniky řízení Obchodně-ekonomický úsek - odbor financování Bezpečnostní úsek Technický úsek Personální úsek jednotka Provoz Tramvaje zbytkové činnosti (právní, správní..) jednotka Správa vozidel Tramvaje zbytkové činnosti (právní, správní..) jednotka Dopravní cesta - dočasná jednotka Ekonomika Tramvaje - dočasná - odbor výchovy a vzdělávání - Hasičský záchranný sbor jednotka Inform. a komunik. technologie jednotka Vnitropodniková doprava - odbor krizového řízení a plánování Dopravní úsek Dopravní úsek odbor informační technologie

14 18.1.2005 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 14 Personální úsek Technický úsek Dopravní úsek Obchodně-ekonomický úsek Bezpečnostní úsek Generální ředitel referát tiskového mluvčího referát zmocněnce pro zahraniční vztahy kancelář generálního ředitele odbor právní odbor interního auditu a kontroly odbor nemovitého majetku odbor Transformačního projektu jednotka Informační a komunikační technologie jednotka Vnitropodniková doprava Organizační struktura DP a.s. k 1.1.2005 jednotka Provoz Autobusy jednotka Provoz Tramvaje odbor přípravy provozu odbor informačního servisu odbor přepravní kontroly odbor řízení a kontroly provozu odbor jízdních řádů jednotka správa vozidel Autobusy jednotka správa vozidel Tramvaje jednotka Dopravní cesta odbor strategie odbor investic odbor staveb odbor financování odbor finančního účetnictví a conrollingu odbor odbytu a tarifů MHD jednotka Ekonomika Autobusy jednotka Ekonomika Tramvaje oddělení organizace a techniky řízení odbor personální strategie odbor zaměstnanecký odbor soc. péče a kolekt. vyjednávání odbor výchovy a vzdělávání zaměstnanců odbor krizového řízení a plánování Hasičský záchranný sbor Služby: Sdělovací a zabezpečovací technika Elektrotechnická Staveb a tratí Technologických zařízení Ochranného systému Divize Metro PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI


Stáhnout ppt "18.1.2005 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 1 Transformační projekt Měníme se pro budoucnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google