Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zvukové dokumenty Školení AACR2R

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zvukové dokumenty Školení AACR2R"— Transkript prezentace:

1 Zvukové dokumenty Školení AACR2R
Magda Šrajbová kontakt: tel SVK Plzeňského kraje

2 Standardy pro katalogizaci
Anglo-americká katalogizační pravidla AACR2R, kapitola 6 Mezinárodní standardní pro bibliografický popis pro neknižní dokumenty ISBD (NBM) Bibliografický formát MARC 21, UNIMARC Formát MARC 21/Autority, UNIMARC/Autority

3 Standardy pro katalogizaci
Benešová, Ludmila, Štorová, Jana. Katalogizace zvukových dokumentů : příručka pro katalogizátora vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, s. AACR2R/UNIMARC : schválené české interpretace. Speciální dokumenty. 1. vyd. Praha : Národní knihovna České republiky, s. Standardizace ; č. 23 Záznam pro souborný katalog : UNIMARC. Speciální dokumenty. 1. vyd. Praha : Národní knihovna České republiky, s. Standardizace ; č. 16

4 On-line informační zdroje pro katalogizaci
Katalogizační politika < elektronická konference Jmenné autority < Česká národní bibliografie - CD ROM, < On-line katalogy knihoven <

5 AACR2R - Zvukové dokumenty kapitola 6
Pravidla se týkají popisu zvukových dokumentů na všech médiích, tj. na deskách, discích, páscích (cívky, kartridže, kazety), perforovaných fonopásech, na filmech pro záznam zvuku. Zvukový dokument (záznam) je dokument (záznam), na kterém jsou zvukové vibrace zaznamenávány pomocí mechanických či elektrických prostředků tak, aby mohl být záznam reprodukován.

6 Zvukové dokumenty AACR2R – kapitola 6
Oblasti popisných údajů 1. Název a odpovědnost 2. Vydání 3. Specifické údaje - nepoužívá se 4. Nakladatelské údaje 5. Fyzický popis 6. Edice 7. Poznámka 8. Standardní číslo a dostupnost  Záznamy ISBD 

7 Hlavní pramen popisu Etiketa na desce, disku, kazetě atd.
Dvě etikety tvoří společně jeden pramen popisu Textový materiál, pouzdro, obal (6.01B1) pokud je na něm uvedený společný název a na etiketách nikoli poznámka o prameni hlavního názvu

8 Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
Pravidlo 6.1., 1.1. Předepsaný pramen popisu - hlavní pramen popisu Hlavní název [označ. druhu dokumentu] = Souběžný název : další názvová informace. Označení části, Název části / první údaj o odpovědnosti ; další údaj o odpovědnosti

9 Oblast o názvu a odpovědnosti UNIMARC
UNIMARC pole 200 200 1#$aHlavní název$boznačení druhu dokumentu$d=Souběžný název$edalší názvová informace $fprvní údaj o odpovědnosti$gdalší údaj o odpovědnosti$hOznačení části$iNázev části

10 Oblast o názvu a odpovědnosti MARC 21 pole 245
1. indikátor – vedlejší názvové záhlaví 0 nevytváří se – používá se tehdy, chybí-li v záznamu hlavní záhlaví v poli 1XX 1 vytváří se – používá se vždy, když je v záznamu hlavní záhlaví v poli v 1XX (osobní jméno, korporace, akce) 2. indikátor – vyloučení znaků z řazení (určitý či neurčitý člen na začátku) 0-9 počet vyloučených znaků

11 Oblast o názvu a odpovědnosti MARC pole 245
$a Název (NO)– Hlavní název a popř. alternativní název $b další údaje o názvu (NO) – Souběžné názvy, názvy dalších děl, podnázvy, tj. údaje až k prvnímu údaji o odpovědnosti nebo číslu či názvu části $c údaj o odpovědnosti atd. (NO) – první údaj o odpovědnosti a všechny údaje následující za prvním lomítkem $h obecné označení druhu dokumentu (NO) – následuje za hlavním názvem (pozor pořadí podpolí $a$n$p$h) v hranatých závorkách $n Číslo části/sekce díla (O) – Číselné nebo abecední označení části dokumentu $p Název části/sekce díla (O) jednotlivá podpole jsou ukončena interpunkcí podle typu následujícího

12 Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
Údaje se zapisují v jazyce dokumentu. Nepoužívají se zkratky. Hlavní název se zapisuje přesně, pokud jde o stylistické znění, pořadí a pravopis. Není nutné dodržet psaní velkých písmen a interpunkci v názvu. Součástí hlavního názvu mohou být údaje týkající se obsazení, tóniny, data vzniku skladby, čísla. Velká písmena na začátku - hlavní název, alternativní název, souběžný název, označení části, název části Malá písmena na začátku - další názvová informace, údaje o odpovědnosti

13 Oblast o názvu a odpovědnosti
Uměle vytvořené názvy se uvádějí v hranatých závorkách. Alternativní název druhá část hlavního názvu, skládajícího se ze dvou částí, z nichž každá má podobu názvu obě části jsou spojeny spojkou aneb nebo jejím ekvivalentem v jiném jazyce, slovní výraz aneb je oboustranně oddělen čárkami Souběžný název je hlavní název v jiném jazyce a/nebo písmu

14 Oblast o názvu a odpovědnosti
Další názvová informace jiný než hlavní nebo souběžný název Zkracování hlavního názvu a podnázvu Nesmí dojít ke ztrátě podstatné informace Ponechává se prvních pět slov Označení výpustky … Údaj o odpovědnosti obsažený v hlavním názvu je jeho nedílnou součástí a nezapisuje se v údaji o odpovědnosti.

15 Oblast o názvu a odpovědnosti
Obecné označení druhu dokumentu [zvukový záznam] Výraz, který označuje obecnou třídu dokumentů, ke které popisná jednotka náleží. Zapisuje se za hlavním názvem s počátečním malým písmenem v jednotném čísle.

16 Oblast o názvu a odpovědnosti Příklady
Koncert C dur pro hoboj a orchestr, K 314 Symfonie č. 3, A dur, op. 56 Mozarts Klavierkonzerte Country kotlík, aneb, Písničky na přání Loutna česká [zvukový záznam] = The czech lute = Bömische Laute Russkije narodnyje pesni [ zvukový záznam] = Ruské národní písně Rýmování o životě [zvukový záznam] : výběr písní Zlato a stříbro [zvukový záznam] : [populární operetní melodie]

17 Oblast o názvu a odpovědnosti
Údaje o odpovědnosti Osoby/korporace odpovědné za intelektuální nebo umělecký obsah popisované jednotky. Zapisuje se údaj o odpovědnosti, vztahující se k autorům mluveného slova, skladatelům hudebních děl, sběratelům materiálu, producentům s uměleckou a/nebo intelektuální odpovědností.

18 Oblast o názvu a odpovědnosti
Pokud účast přesahuje rámec pouhého provedení, výkonu nebo interpretace díla (jak je to běžné v případě populární, rockové a jazzové hudby), uveďte tento údaj jako údaj o odpovědnosti. Interpretace NK ČR: pokud interpret populární, rockové nebo jazzové hudby je současně autorem hudby nebo textu i pouze jediné písně uvedené mezi mnoha dalšími písněmi, náleží do oblasti názvu a odpovědnosti

19 Oblast o názvu a odpovědnosti
Je-li však účast omezena pouze na provedení, výkon nebo interpretaci (jak je to obvyklé v případě vážné nebo klasické hudby a záznamu mluveného slova), uveďte údaj v oblasti poznámky. Pokud jsou vedle jména skupiny, sboru, souboru, společnosti atd. uváděni v hlavním prameni popisu také členové skupiny atd., uveďte je v poznámce, pokud jsou považováni za významné. Jinak je neuvádějte.

20 Oblast o názvu a odpovědnosti
Souborná díla se společným názvem Společný název se uvádí jako hlavní. Názvy jednotlivých děl se uvádějí v poznámce k obsahu. Souborná díla bez společného názvu od jednoho autora (6.1G, 1.1G) Názvy jednotlivých děl se uvádějí jako hlavní v pořadí v jakém se vyskytují.

21 Oblast o názvu a odpovědnosti Příklady
Osmá barva duhy [zvukový záznam] / hudba, texty, zpěv a kytara Jaromír Nohavica František [zvukový záznam] / hudba a text Jan Nedvěd Sonety [zvukový záznam] / William Shakespeare String quartets op. 18. Part I-III. [zvukový záznam] / Ludwig van Beethoven Má vlast [zvukový záznam] / Bedřich Smetana Rapsody in Blue [zvukový záznam] ; An American in Paris / George Gerschwin

22 Oblast údajů o vydání Pravidlo 6.2., 1.2.
Předepsaný pramen popisu - hlavní pramen popisu, doprovodný textový materiál, pouzdro Označení vyd., údaj o doplňkovém vyd. / první údaj o odpovědnosti k vyd. UNIMARC pole 205 205 ##$aOznačení vyd.$bdoplňkové vyd.$fprvní údaj o odpovědnosti MARC 21 pole 250 250 $aoznačení vydání (celé označení včetně doplňkového)$bdalší údaje o vydání (obvykle odpovědnost a souběžné údaje)

23 Oblast údajů o vydání Zapisuje se tak, jak je uvedeno v dokumentu (v jazyce dokumentu). Mohou se používat zkratky (vyd., ed., éd., izd.). Římské a slovně vyjádřené číslice se přepisují na arabské číslice. Řadové číslovy v angličtině 1st, 2nd, 3rd, 4th atd., ve francouzštině 1er, 2re, 2e, 3e atd. Doplňkové údaje o vydání začínají velkým písmenem.

24 Oblast nakladatelských údajů
Pravidlo 6.4., 1.4. Předepsaný pramen popisu - hlavní pramen popisu, doprovodný textový materiál, pouzdro Místo vydání : Jméno nakladatele, datum vydání UNIMARC pole 210 210 ##$aMísto vydání$cbJméno nakladatele$dDatum vydání MARC 21 pole 260 260 $aMísto vydání$bJméno nakladatele$cDatum vydání Zapisuje se v jazyku dokumentu.

25 Oblast nakladatelských údajů
Místo vydání Zapisuje se v takové formě a mluvnickém tvaru, v němž se vykytuje v dokumentu. Více míst vydání Místo vydání ; Místo vydání Neuvedené místo vydání [Praha?], [Česko?] , [S. l.]

26 Oblast nakladatelských údajů
Jméno nakladatele Zapisuje se v nejkratší srozumitelné formě (vypouští se úvodní mluvnický člen). Více jmen nakladatelů Místo vydání : Jméno nakladatele : Jméno nakladatele Místo vydání : Jméno nakladatele ; Místo vydání : Jméno nakladatele Neuvedené jméno nakladatele [s. n.]

27 Oblast nakladatelských údajů
Pokud se na zvukovém dokumentu vyskytuje jak jméno nakladatelského podniku, tak jméno jeho podřízené složky nebo obchodní jméno nebo značka nakladatelství, uveďte jméno podřízené složky nebo obchodní jméno nebo značku jako nakladatele. Panton (na etiketě: p2000 Supraphon a.s. + obchodní značka Panton) Bonton (na etiketě: p2000 Sony Music/Bonton (Slovakia) s.r.o.)

28 Oblast nakladatelských údajů
Datum vydání Uvádí se v arabských číslicích. Způsob zápisu 1995, p1995, c1995 datum fonogramu má přednost před datem copyrightu; v případě více fonogramů se uvádí datum posledního fonogramu Neuvedené datum vydání [1995?] [199-?] [18--], [18--?] [1993 nebo 1994] Údaje o výrobě (Místo výroby : Jméno výrobce)

29 Oblast nakladatelských údajů Příklady
Praha : Audio Story, p1996 Praha : Presston, [1999?] Praha : B&M Music, p1997 V Praze : Angličtina Expres, c1995 [Bratislava] : Opus, p1975 [Praha] : AN umělecká skupina, 2000 [Německo] : Archiv Produktion, p2000

30 Oblast údajů fyzického popisu
Pravidlo 6.5., 1.5. Předepsaný pramen popisu - jakýkoli pramen Rozsah : další fyzické údaje ; rozměr + doprovodný materiál UNIMARC pole 215 215 ##$arozsah$cdalší fyzické údaje$drozměr$edoprovodný materiál MARC 21 pole 300 300 $arozsah$bdalší fyzické údaje$crozměr$e doprovodný materiál

31 Oblast údajů fyzického popisu
Rozsah popisné jednotky zapíše se počet fyzických jednotek zvukového dokumentu arabskými číslicemi a použije se výraz pro specifické označení druhu dokumentu zvuková kazeta zvuková deska zvuková cívka zvuková kartridž

32 Oblast údajů fyzického popisu
Přehrávací doba zapište tak, jak je uvedena na popisné jednotce 1 zvuková deska (70:05) je-li snadno zjistitelná, uveďte ji 1 zvuková kazeta (20:05) - uveďte přibližnou dobu 1 zvuková deska (ca 60 min.) pokud části vícedílné popisné jednotky mají stanovenou jednotnou přehrávací dobu, uveďte dobu každé části se slůvkem „každý“. Jinak uveďte celkovou přehrávací dobu. 4 zvukové desky (12:30 každá) 3 zvukové desky (165:25)

33 Oblast údajů fyzického popisu
Jestliže není na popisné jednotce uvedena celková přehrávací doba, ale délka přehrávek (durata) jednotlivých částí (stran) ano, sečtěte uvedená durata dohromady. Nepište „ca“ u přehrávací doby. Další fyzické údaje každý zvukový dokument musí být označen jako „analog“ nebo „digital“ 1 zvuková kazeta : analog přehrávací rychlost se uvádí u gramofonových desek; neuvádí u zvukových kazet a kompaktních desek 1 zvuková deska : analog, 33 1/3 ot/min

34 Oblast údajů fyzického popisu
Další fyzické údaje charakteristika drážek se uvádí pouze v případě nestandardního typu desek počet stop se neuvádí, pokud se jedná o standardní popisnou jednotku výrazy „mono“, „stereo“ a „kvadro“ se uvádějí pouze tehdy, je-li tato informace uvedena na popisné jednotce nahrávací a přehrávací charakteristiky se uvádějí 1 zvuková kazeta (60:35) : analog, Dolby HX Pro

35 Oblast údajů fyzického popisu
Rozměr rozměr kartridží a kazet se uvádí pouze u zvukových dokumentů nestandardních rozměrů rozměr u zvukových desek se uvádí v cm 1 zvuková deska (45:20) : analog, 33 1/3 ot/min ; 30 cm 1 zvuková deska (ca 120 min.) : digital ; 12 cm Doprovodný materiál volně vložené dokumenty 1 zvuková deska (55:35) : digital, stereo ; 12 cm + 1 brožura (11 s.)

36 Oblast údajů o edici Pravidlo 6.6., 1.6.
Předepsaný pramen popisu - hlavní pramen popisu, doprovodný textový materiál, pouzdro (Hlavní název edice : další názvová informace / údaj o odpovědnosti, ISSN edice ; číslování v rámci edice. Název subedice ; číslování v rámci subedice)

37 Oblast údajů o edici UNIMARC pole 225 a 410 (forma selekčního údaje)
225 2# $aHlavní název edice$edalší názvová informace$fúdaj o odpovědnosti$hČíslo části (subedice) $iNázev části (subedice)$xISSN edice$voznačení svazku (číslování v rámci edice, subedice)

38 Oblast údajů o edici MARC 21 pole 440 nebo 490
1. indikátor – nedefinován 2. indikátor – vyloučení znaků z řazení 0-9 počet vyloučených znaků $anázev$nčíslo části/sekce díla$pnázev části/sekce díla$voznačení svazku/pořadí$xISSN vedlejší záhlaví pro edice 800 Vedlejší záhlaví pro edici – osobní jméno 810 Vedlejší záhlaví pro edici – jméno korporace 811 Vedlejší záhlaví pro edici – jméno akce 830 Vedlejší záhlaví pro edici – unifikovaný název

39 Oblast údajů o edici Zapisuje se ve stejné formě, v jaké se vyskytuje v dokumentu (v jazyce dokumentu). Velká písmena - Hlavní název, Název subedice Malá písmena - podnázev edice, odpovědnost, číslování edice Číslo edice - používají se zkratky a arabské číslice (římské číslice se používají pouze v komplikovaném číslování, aby byla zachována srozumitelnost údaje)

40 Oblast údajů o edici Příklady
(Emi classic. Opera) (Supraphon archiv) (Karel Gott komplet ; 8) (Nestárnoucí smích) (Country styl) (Pohádky pod polštář) (Prestige Classic in digital) (Classic music ; č. 5)

41 Oblast údajů poznámky Pravidlo 6.7., 1.7.
Předepsaný pramen popisu - jakýkoli pramen Poznámka. -- Poznámka. -- Poznámka UNIMARC pole 3XX, MARC 21 pole 5XX 301 ##aPoznámka k nakladatelským číslům / MARC 500 322 ##aPoznámka o realizátorech / MARC 508 323 ##aPoznámka o účinkujících / MARC 511 327 ##aPoznámka k obsahu / MARC 505

42 Oblast údajů poznámky Poznámky formalizované - návěští
Zapisují se v češtině, mohou se používat zkratky. Poznámky formalizované - návěští Podnázev na obalu: Durata: Objednací čísla: Obsahuje: citační - v uvozovkách „Vychází k 50. výročí osvobození Plzně“--Obal volně tvořené Zpíváno v češtině a francouzštině Vydáno též na kazetě Určeno pro posluchače konzervatoře

43 Oblast údajů poznámky  Příklady 
Doporučené pořadí poznámek pro zobrazení podle ISBD poznámka k interpretům na novém řádku na začátku v oblasti poznámek v oblasti popisu vydavatelské číslo se uvádí na samostatný řádek pod blokem poznámek V UNIMARCu blok polí 3XX V MARCu 21 blok polí 5XX  Příklady 

44 Oblast o standardním čísle a dostupnosti
Pravidlo 6.8., 1.8. Předepsaný pramen popisu - jakýkoli pramen ISBN (vysvětlivka) : Údaje o dostupnosti a/nebo ceně (vysvětlivka) ISBN výjimečně, někdy u jazykových zvuk. dokumentů UNIMARC pole 010 010 ##$aISBN$bVysvětlivka $dÚdaje o dostupnosti a/nebo ceně$zChybné ISBN MARC 21 pole 020 020 $aISBN (vysvětlivka)$cÚdaje o dostupnosti a/nebo ceně$zChybné ISBN

45 Volba selekčních údajů
Kapitola 21.23 Jmenné údaje, podle kterých lze vyhledávat - autor, korporace, název Hlavní záhlaví/Vedlejší záhlaví Popis pod autorem Hlavní záhlaví - osoba s hlavní odpovědností za vytvoření díla

46 Volba selekčních údajů
Popis pod korporací Korporace je organizace nebo skupina osob identifikována svým vlastním jménem, která jedná nebo může jednat jako celek. Hlavní záhlaví pod korporací - 5. kategorie Díla, která jsou výsledkem společné aktivity skupin interpretů jako celku, za předpokladu, že odpovědnost skupiny přesahuje rutinní provedení.

47 Volba selekčních údajů
Popis pod názvem Autor není znám nebo je autorů mnoho (více než tři) a dílo nepochází od korporace Jde o sbírku/sborník děl různých osob nebo korporací Pochází od korporace, ale nespadá do žádné z kategorií, kdy je korporace hlavním záhlavím

48 Volba selekčních údajů Zvukové dokumenty
Kapitola 21.23 Jedno dílo (21.23A1) hlavní záhlaví vhodné pro dílo (skladatel, spisovatel) vedlejší záhlaví pro hlavní účinkující (zpěváci, vypravěči, recitátoři, orchestry apod.), pokud nejsou více jak tři, pak prvního z nich

49 Volba selekčních údajů
Mahler, Gustav, Symfonie č. 4, G dur … Maria Tauberová, zpěv. -- Česká filharmonie, Karel Šejna, dirigent I. Tauberová, Maria, II. Šejna, Karel, III. Česká filharmonie Němcová, Božena, Pohádky B. Němcové čte Karel Höger ... I. Höger, Karel,

50 Volba selekčních údajů
dvě nebo více děl od téže osoby nebo korporace (21.23B) hlavní záhlaví vhodné pro tato díla (skladatel, spisovatel) vedlejší záhlaví pro hlavní účinkující, pokud nejsou více jak tři, pak pro prvního z nich Gershwin, George, Rapsody in blue [zvukový záznam]; An American in Paris ... Josef Hála, klavír. -- Slovenská filharmónia, Dennis Burkh, dirigent I. Burkh, Dennis II. Hála, Josef, 1928-

51 Volba selekčních údajů
Díla různých osob nebo korporací se společným názvem (21.23C) hlavní záhlaví pro osobu nebo korporaci, která je uváděna jako hlavní nebo první účinkující, více jak tři účinkující záhlaví pod názvem Bílá, Lucie, 1966- Koncert hvězd na Žofíně … Zpívají: Lucie Bílá, Peter Dvorský, Eva Urbanová I. Dvorský, Peter, II. Urbanová, Eva, 1961-

52 Volba selekčních údajů
Dvorana slávy … Chet Atkins, Jim Reeves, Eddy Arnold, Jonny Cash, Elvis Presley, Bobby Helms, Brenda Lee, Tommy Jackson a další. -- Výběr a sestava Miroslav Černý I. Černý, Miroslav, 1937-

53 Volba selekčních údajů
Díla různých osob nebo korporací bez společného názvu (21.23D) a) účast účinkujícího jde za rámec pouhého provedení, výkonu nebo interpretace (tak, jak je to běžné v populární, rockové nebo jazzové hudbě) Interpretace NK ČR: pokud interpret je současně autorem hudby nebo textu i pouze jediné písně uvedené mezi mnoha dalšími písněmi, náleží do hlavního záhlaví

54 Volba selekčních údajů
hlavní záhlaví pro osobu nebo korporaci, která je uvedena jako hlavní nebo první účinkující, nebo účinkující prvního díla Nohavica, Jaromír, 1953- Ukolébavky [zvukový záznam] / hudba, text, hraje a zpívá Jaromír Nohavica. Balady / hudba a text Jan Nedvěd I. Nedvěd, Jan, 1946-

55 Volba selekčních údajů
b) účast účinkujícího nepřekročí rámec provedení, výkonu a interpretace (tak, jak je to obvyklé v případě klasické a vážné hudby) hlavní záhlaví pro první dílo vedlejší záhlaví pro další dílo a pro hlavní účinkující každého díla podle A1

56 Volba selekčních údajů
Čajkovskij, Petr Il´jič, Eugene Onegin [zvukový záznam] / P.I. Tchaitskovsky. Romeo and Juliet / S. S. Prokofiev Skladby přednesl Plzeňský rozhlasový orchestr I. Prokof´jev, Sergej Sergejevič, Romeo i Džullieta II. Plzeňský rozhlasový orchestr

57 Volba selekčních údajů
Vedlejší záhlaví - vytváří se pro osoby, korporace a názvy za účelem zajištění dalších přístupů k záznamům Analytický přístup (21.30M) vytvořte další záhlaví pro jednotlivá díla obsažená v katalogizované popisné jednotce, záhlavím může být osoba, korporace, název, pod kterým by mělo být dílo zařazené jméno/název (pokud je to možné použijte unifikovaný název- jméno/unifikovaný název)

58 Volba selekčních údajů
Operní recitály [zvukový záznam] ... Rusalka. Měsíčku na nebi hlubokém / A. Dvořák (5:29) -- Libuše. Můj otče slyšte / B. Smetana (5:30) -- … odkaz Dvořák, Antonín, Rusalka. Měsíčku na nebi hlubokém UNIMARC pole 423 423 #0 $150010$aRusalka$iMěsíčku na nebi hlubokém$700#1aDvořák$bAntonín$f $4230 MARC 21 pole 700 70012 $aDvořák, Antonín,$d $tRusalka.$p Měsíčku na nebi hlubokém

59 Personální záhlaví Kapitola 22 UNIMARC 700, 701, 702
700 #1$aVstupní prvek (pořadatel záhlaví)$bČást jména jiná než vstupní prvek$cDoplňky ke jménu jiné než data$dŘímské číslice$fData$gRozpis iniciál rodného jména$4Kód role

60 Personální záhlaví MARC 21
100 Hlavní záhlaví - osobní jméno (NO) 700 Vedlejší záhlaví - osobní jméno (O) INDIKÁTORY První indikátor (indikátor formy jména) 0 jméno se uvádí pod rodným/křestním jménem 1 jméno se uvádí pod příjmením 3 jméno rodiny (rodu) Druhý indikátor 100 nedefinován 700 typ vedlejšího záhlaví 1001 $aOsobní jméno$bŘímské číslice$cDoplňky ke jménu jiné než data$dData$qRozpis iniciál rodného jména$4Kód role

61 Personální záhlaví Volba (výběr) jména
Vstupní prvek - pořadatel záhlaví Doplňky ke jménu

62 Korporativní záhlaví Kapitola 24 UNIMARC 710, 711, 712
710 02$aVstupní prvek (pořadatel záhlaví)$bZpřesnění (nižší hierarchická úroveň)$cDoplňky ke jménu nebo kvalifikátor$dČíslo akce$eMísto konání akce$fDatum konání akce$4Kód role

63 Korporativní záhlaví MARC 21
110 Hlavní záhlaví - jméno korporace (NO) 710 Vedlejší záhlaví - jméno korporace (O) 111 Hlavní záhlaví - jméno akce (NO) 711 Vedlejší záhlaví - jméno akce (O) INDIKÁTORY První indikátor (indikátor formy jména) invertovaná forma jména jméno jurisdikce jméno v přímém pořadí Druhý indikátor 110, 111     nedefinován typ vedlejšího záhlaví 1102 $aJméno korporace-vstupní prvek včetně kvalifikátoru$bPodřízená složka$cMísto konání akce$dDatum konání akce$nČíslo akce$4Kód role

64 Korporativní záhlaví Volba jména Vstupní prvek Kvalifikátory (doplňky)
přímé pořadí nepřímé pořadí Kvalifikátory (doplňky)

65 Unifikovaný název Hudební díla
Kapitola Je prostředkem k propojení všech katalogizačních záznamů díla, které se vyskytuje v různých podobách (úpravy, překlady) a pod různými názvy. Umožňuje identifikaci díla, pokud se název, pod kterým je dílo známo, liší od hlavního názvu popisované jednotky. Umožňuje rozlišení děl s totožnými hlavními názvy. Je povinný údaj pro Souborný katalog ČR.

66 Unifikovaný název Soubory autorit unifikovaných názvů
složitá problematika, Národní knihovna ČR - příprava materiálů, souboru autorit, zatím katalog NK, ČNB Sedláková, Barbora. Unifikované názvy hudebních děl. Národní knihovna : knihovnická revue, 2001, roč. 12, č. 3, s

67 Unifikovaný název UNIMARC pole 500
500 10$aUnifikovaný název$hČíslo části$iNázev části$mJazyk$lFormální zpřesnění$rObsazení$s Číselné označení$uTónina$vSvazek$wÚdaj o aranžmá 500 10$aAlbum für die Jugend$iSoldatenmarsch $rOrchestr,smyčcové trio, klavír$sOp. 68, Nr. 2$uG-dur, fis moll$warr. 501 10$aSkupinový unifikovaný název !!! Pole se nepoužívá. Skupinový unifikovaný název se zapisuje do pole 500.

68 Unifikovaný název MARC 21
130 Unifikovaný název - hlavní záhlaví 240 Unifikovaný název - vedlejší záhlaví 1. unifikovaný název 730 Unifikovaný název - vedlejší záhlaví 2. a další unifikované názvy 1300 $aUnifikovaný název (kvalifikátor)$k Podzáhlaví pro formu$mObsazení$lJazyk$nČíslo části/sekce díla$oÚdaje o aranžmá$pNázev části /sekce díla$rTónina$vOznačení svazku/pořadí 1300$aAlbum für die Jugend.$iSoldatenmarsch,$morchestr, smyčcové trio, klavír,$nop. 68, Nr. 2,$rG-dur, fis moll;$oarr.

69 Unifikovaný název Určitý, konkrétní název
skladatelův původní název v jazyce, ve kterém byl prezentován více známý název v témže jazyce identifikace díla s původně dlouhým názvem použití krátkého názvu, kterým je dílo identifikováno v příručkových pramenech použití krátkého názvu formulovaného katalogizátorem

70 Unifikovaný název Dvořák, Antonín, 1841-1904 [Slovanské tance]
Slawische Tänze Verdi, Giuseppe, [Nabucco] Nabucodonosor Wagner, Richard, [Ring des Nibelungen] Prsten Nibelungův Čajkovskij, Petr Il´jič, [Ščelkunčik] Louskáček

71 Unifikovaný název Typové označení skladby
Úvodní část se sestává pouze z označení jednoho nebo více typů skladby (kvartet, preludium a fuga, balady, sonáty, dua atd.) Ke zpřesnění a identifikaci se vytvářejí doplňky, které se v úvodní části vynechávají údaj o obsazení, pořadová, opusová čísla a čísla tematického katalogu, tónina, datum vzniku skladby, část díla, úpravy, jazyk a další údaje

72 Unifikovaný název Obsazení
zaznamenejte obsazení přesně, nejvýše však tři položky v tomto pořadí - hlasy, klávesové nástroje, ostatní nástroje v pořadí dané partiturou, continuo [Dua, hlasy, klavír] [Tria, klavír, klarinet, violoncello] [Scherza, flétny (2), klarinety (2)]

73 Unifikované názvy zaznamenejte obsazení u instrumentální hudby pro jeden nástroj u jednoho partu tímto způsobem a) ustálená kombinace obsazení komorního souboru - (smyčcové trio (housle, viola, violoncello) atd.) [Tria, smyčcové nástroje ...] b) jednotlivé nástroje (klavír, klavíry (2), klarinet atd.) [Písně, klavír, 4 ms…] c) nástrojové skupiny (dechové, bicí, drnkací, klávesové, smyčcové nástroje atd.) [Sextety, smyčcové nástroje …]

74 Unifikované názvy zaznamenejte obsazení u instrumentální hudby pro více nástrojů u jednoho partu [Koncerty, orchestr ...] zaznamenejte obsazení u sólového nástroje (nástrojů) a doprovodného souboru [Rapsódie, housle, orchestr ...] zaznamenejte obsazení pro sólové hlasy a sbory [Koncerty, cemballo , instrumentální soubor ...]

75 Unifikované názvy Číselné identifikující údaje Tónina Pořadová čísla
[Kvartety, smyčcové nástroje, č ] [Symfonie, č ] Opusová čísla nebo čísla tematického katalogu [Zrání, op ] [Duety, flétna, viola, op. 20 …] [Divertimenti, K. 131, D dur ...] Tónina díla vzniklá do r tónina se uvádí vždy, rozlište durový a mollový tónorod díla po r uveďte, pokud je výslovně uvedena v katalogizované jednotce [Symfonie, č. 24, D dur ]

76 Unifikované názvy Další doplňky Části díla
Fibich, Zdeněk, [Hippodamie. Námluvy Pelopovy] Námluvy Pelopovy Smetana, Bedřich, [Tajemství. Což ta voda s výše strání padá] Zpěv Blaženky ze zpěvohry Tajemství ...

77 Unifikované názvy Doplňky, které označují manifestaci díla - skici, klavírní výtahy a sborové partitury, libreta a písňové texty Dvořák, Antonín, [Svatební košile. Klavírní výtah] Svatební košile, klavírní výtah Doplňky, které označují úpravu díla - úpravy (aranžmá) a jiné adaptace díla, překlady a vydání v jiných jazycích Smetana, Bedřich, [Má vlast; arr.] My country Lennon, John, [Let it be. Francouzsky & anglicky] Let it be : en englais et francais

78 Unifikované názvy Skupinové unifikované názvy
Slouží k soustředění publikací jednoho autora, které obsahují více než dvě díla nebo výtahy z několika děl. Sebraná díla, výběry, díla jedné formy [Výběr] [Komorní hudba] [Klavírní hudba, 4 ms] [Hudba pro housle a klavír] [Sonáty] [Opery. Výběr] [Sonáty, housle, klavír. Výběr]


Stáhnout ppt "Zvukové dokumenty Školení AACR2R"

Podobné prezentace


Reklamy Google