Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oblast: Stavebnictví Pozemní stavitelství Základové konstrukce (STA28)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oblast: Stavebnictví Pozemní stavitelství Základové konstrukce (STA28)"— Transkript prezentace:

1 Oblast: Stavebnictví Pozemní stavitelství Základové konstrukce (STA28)
2 Výpočet rozměrů a návrh výztuže základu Ing. Milan Kadlec

2 ČÁST 2 Výpočet rozměrů a návrh výztuže základů
Zdroje ČÁST 2 Výpočet rozměrů a návrh výztuže základů Příklad: Stránka pro uvedení dílčích témat

3 Zjištění únosnosti zeminy
Zdroje Zjištění únosnosti zeminy Základem je geologický posudek, vycházející z geologického průzkumu včetně vrtů a ze zkoušek v laboratoři. Tato fáze bývá finančně náročná a zdlouhavá. Proto se ke škodě věci v praxi často zjednodušuje. Sebepodrobnější výpočet zatížení je bezcenný, pokud byla únosnost podloží stanovena odborným odhadem bez kvalitního geologického průzkumu. Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek

4 Zdroje vzor geologický vrt Je nejdůležitější částí geologického posudku a návrhu. Na obrázku je ukázka výsledků geologického vrtu. Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek

5 vzor GEOLOGICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
Zdroje vzor GEOLOGICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN 0.20 2: Hlína humózní, hnědá, s drnem : Navážka, jílovitá hlína, šedožlutá, středně plastická, tuhá až pevná, s pevností dle kapesního penetrometru 200 kPa, na povrchu s příměsí suti : Navážka, pískovcová suť, hrubá, světle žlutošedá : Jílovitá hlína, světle hnědá, tuhá až pevná, 200 kPa : Jílovitá hlína, šedohnědá, tuhá, 150 kPa, se střípky jílovce, v hl. 3,5 m a 4,7 m s pískovcovou sutí, v hl. 5,9 až 6,1 m modrošedě vrstevnatá, 120 kPa, při bázi až měkká, od hl. 8,4 m až písčitá s drobnou sutí : Suť jílovito-písčitá, žlutohnědá, s nedokonale opracovanými valouny vel. do 10 cm, s jílovitou až hrubozrnně písčitou výplní : Jílovec, silně zvětralý, šedý, charakteru pevné siltovito-jílovité zeminy, 350 kPa Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek

6 Zdroje vzor Podzemní voda Mělkými sondami ukončenými v povrchové úrovni slabě zpevněných, zvětralých jílovců a pískovců byla ověřena pouze podzemní voda s napjatou hladinou, vázaná na mírně až dosti slabě propustné prostředí první zvodnělé, fluviální a deluviofluviální sedimenty údolního dna, respektive propustnější lokální suťovité polohy svahových sedimentů a rozhraní svahových sedimentů ve vyšší části pravého údolního svahu. V době sondáže byla ustálená hladina mírně napjaté podzemní vody zaznamenána v hloubkách 0,9 až 3,8 m pod terénem, v důsledku drenážního účinku zahloubeného koryta vodoteče s výrazným spádem k ose údolí, k VJV. Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek

7 Zdroje Vzor popis podloží Podložní jílovce a pískovce odpovídají ve svrchní zóně mocnosti zřejmě do 1,5 m slabě zpevněné jílovité zemině tř. F8 CH až R6, s penetračními odpory dosahujícími hodnot Qd = 5 až 10 MPa, s polohami balvanitě zvětralého pískovce tř. R5-R4, na kterých byly penetrační sondy DPH-1 a DPH-2 ukončeny pro nepřekonatelný odpor. Podložní flyšové sedimenty představují vysoce únosnou, v případě pískovců prakticky nestlačitelnou základovou půdu, vhodnou pro vetknutí respektive opření hlubinných základů. V závislosti na dosažených hodnotách penetračních odporu vyjadřují vlastnosti zvětralé povrchové zóny flyšových sedimentů, řazených do tř. R6 následující průměrné hodnoty směrných normových charakteristik: Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek

8 Vzor vlastnosti podloží
Zdroje Vzor vlastnosti podloží objemová tíha γn = 21 kN/m totální soudržnost Cu = 80 kPa totální úhel vnitřního tření ϕu = 3° oedometrický modul Eoed = 25 MPa Poissonovo číslo νu = 0.40 efektivní soudržnost cef = 15 kPa efektivní úhel vnitřního tření ϕef = 23° tabulková výpočtová únosnost Rdt = kPa Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek

9 Vzor Návrh a posouzení základové patky
Zdroje Vzor Návrh a posouzení základové patky TVAR A ROZMĚRY VZOROVÉ KONSTRUKCE Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek

10 Zdroje Vzor výpočet Zatížení [kNm-1] [kNm-1] Stálá zatížení: qk γf qd podlahy dlažba 15 mm 0,29 0,38 potěr 65 mm 1,50 2,02 tep. izol.+ hydroizol. 100 mm 0,10 1,35 0,14 podklad. beton 100 mm 2,50 3,38 zemina 220 mm 4,40 5,94 8,79 11,86 Užitné zatížení 4,00 1,50 6,00 Celkem 12,79 17,86 Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek

11 Vzor OVĚŘENÍ NAPĚTÍ V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE:
Zdroje Vzor OVĚŘENÍ NAPĚTÍ V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE: Eqd = Fed /Ac = 644, / 3,24 = 198,86 kPa Eqd < Rd = 200 kPa Navržené rozměry základové patky 1,8 . 1,8 . 0,75 vyhoví na přenesení zatížení základové spáry. Patka je z prostého betonu. Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek

12 Výztuž základové desky
Zdroje Výztuž základové desky Na obrázku je výztuž základové desky pro nádrž. Celá konstrukce je řešena jako plovoucí deska, odizolovaná zespodu. Jedná se o ukázku drahé masivní konstrukce pro speciální účely. Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek

13 Kanály jako součást základové konstrukce
Zdroje Kanály jako součást základové konstrukce Základové kanály přerušují rovinu desky a proto s ní musí být monoliticky spojeny. Příklad: Stránka se dvěma rámci – textovým a rámcem pro obrázek

14 Seznam použité literatury
Tato práce neobsahuje žádné citace, převzaté obrázky ani části textů. Zdrojem informací je celoživotní praxe v oboru a zkušenosti kolegů. K žádné části neexistují autorská práva jiných subjektů. Zdrojem informací o novinkách a současné úrovni technologie doma i ve světě jsou internetové stránky v češtině a v angličtině. Jejich seznam je v příloze. Nejsou z nich přebírány žádné citace ani obrázky.

15 Seznam ČSN A en [1] ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
[2] ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb [3] ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem [4] ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem [5] ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-7: Obecná zatížení – Mimořádná zatížení [6] ČSN EN Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby [7] ČSN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby [8] ČSN EN Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí Část 1-1: Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby [9] ČSN EN Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí [10] ČSN EN Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

16 ODKAZY NA Internet Uvedené internetové stránky byly použity pro porovnání odborných údajů. Nebyly převzaty žádné citace, obrázky ani části textů z uvedených ani jiných int. stránek. /


Stáhnout ppt "Oblast: Stavebnictví Pozemní stavitelství Základové konstrukce (STA28)"

Podobné prezentace


Reklamy Google