Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Pozemní stavitelství Základové konstrukce (STA28) 2 Výpočet rozměrů a návrh výztuže základu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Pozemní stavitelství Základové konstrukce (STA28) 2 Výpočet rozměrů a návrh výztuže základu."— Transkript prezentace:

1 UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Pozemní stavitelství Základové konstrukce (STA28) 2 Výpočet rozměrů a návrh výztuže základu Ing. Milan Kadlec Oblast: Stavebnictví

2 ČÁST 2 VÝPOČET ROZMĚRŮ A NÁVRH VÝZTUŽE ZÁKLADŮ

3 ZJIŠTĚNÍ ÚNOSNOSTI ZEMINY Základem je geologický posudek, vycházející z geologického průzkumu včetně vrtů a ze zkoušek v laboratoři. Tato fáze bývá finančně náročná a zdlouhavá. Proto se ke škodě věci v praxi často zjednodušuje. Sebepodrobnější výpočet zatížení je bezcenný, pokud byla únosnost podloží stanovena odborným odhadem bez kvalitního geologického průzkumu.

4 VZOR GEOLOGICKÝ VRT Je nejdůležitější částí geologického posudku a návrhu. Na obrázku je ukázka výsledků geologického vrtu.

5 VZOR GEOLOGICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN 0.202: Hlína humózní, hnědá, s drnem 0.801: Navážka, jílovitá hlína, šedožlutá, středně plastická, tuhá až pevná, s pevností dle kapesního penetrometru 200 kPa, na povrchu s příměsí suti 1.001: Navážka, pískovcová suť, hrubá, světle žlutošedá 2.4010: Jílovitá hlína, světle hnědá, tuhá až pevná, 200 kPa 8.9010: Jílovitá hlína, šedohnědá, tuhá, 150 kPa, se střípky jílovce, v hl. 3,5 m a 4,7 m s pískovcovou sutí, v hl. 5,9 až 6,1 m modrošedě vrstevnatá, 120 kPa, při bázi až měkká, od hl. 8,4 m až písčitá s drobnou sutí 9.7072: Suť jílovito-písčitá, žlutohnědá, s nedokonale opracovanými valouny vel. do 10 cm, s jílovitou až hrubozrnně písčitou výplní 10.20107: Jílovec, silně zvětralý, šedý, charakteru pevné siltovito- jílovité zeminy, 350 kPa

6 VZOR PODZEMNÍ VODA Mělkými sondami ukončenými v povrchové úrovni slabě zpevněných, zvětralých jílovců a pískovců byla ověřena pouze podzemní voda s napjatou hladinou, vázaná na mírně až dosti slabě propustné prostředí první zvodnělé, fluviální a deluviofluviální sedimenty údolního dna, respektive propustnější lokální suťovité polohy svahových sedimentů a rozhraní svahových sedimentů ve vyšší části pravého údolního svahu. V době sondáže byla ustálená hladina mírně napjaté podzemní vody zaznamenána v hloubkách 0,9 až 3,8 m pod terénem, v důsledku drenážního účinku zahloubeného koryta vodoteče s výrazným spádem k ose údolí, k VJV.

7 VZOR POPIS PODLOŽÍ Podložní jílovce a pískovce odpovídají ve svrchní zóně mocnosti zřejmě do 1,5 m slabě zpevněné jílovité zemině tř. F8 CH až R6, s penetračními odpory dosahujícími hodnot Qd = 5 až 10 MPa, s polohami balvanitě zvětralého pískovce tř. R5-R4, na kterých byly penetrační sondy DPH-1 a DPH-2 ukončeny pro nepřekonatelný odpor. Podložní flyšové sedimenty představují vysoce únosnou, v případě pískovců prakticky nestlačitelnou základovou půdu, vhodnou pro vetknutí respektive opření hlubinných základů. V závislosti na dosažených hodnotách penetračních odporu vyjadřují vlastnosti zvětralé povrchové zóny flyšových sedimentů, řazených do tř. R6 následující průměrné hodnoty směrných normových charakteristik:

8 VZOR VLASTNOSTI PODLOŽÍ objemová tíhaγn=21 kN/m totální soudržnostCu=80 kPa totální úhel vnitřního tření ϕ u=3° oedometrický modulEoed=25 MPa Poissonovo čísloνu=0.40 efektivní soudržnostcef =15 kPa efektivní úhel vnitřního tření ϕ ef = 23° tabulková výpočtová únosnostRdt = 200 - 250 kPa

9 VZOR NÁVRH A POSOUZENÍ ZÁKLADOVÉ PATKY TVAR A ROZMĚRY VZOROVÉ KONSTRUKCE

10 VZOR VÝPOČET ZATÍŽENÍ [kNm-1] [kNm-1] Stálá zatížení:qkγfqd podlahy dlažba 15 mm0,290,38 potěr 65 mm1,502,02 tep. izol.+ hydroizol. 100 mm0,101,350,14 podklad. beton 100 mm2,503,38 zemina 220 mm4,405,94 8,79 11,86 Užitné zatížení4,001,506,00 Celkem 12,79 17,86

11 VZOR OVĚŘENÍ NAPĚTÍ V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE: Eqd = Fed /Ac = 644,32. 103/ 3,24 = 198,86 kPa Eqd < Rd = 200 kPa Navržené rozměry základové patky 1,8. 1,8. 0,75 vyhoví na přenesení zatížení základové spáry. Patka je z prostého betonu.

12 VÝZTUŽ ZÁKLADOVÉ DESKY Na obrázku je výztuž základové desky pro nádrž. Celá konstrukce je řešena jako plovoucí deska, odizolovaná zespodu. Jedná se o ukázku drahé masivní konstrukce pro speciální účely.

13 KANÁLY JAKO SOUČÁST ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE Základové kanály přerušují rovinu desky a proto s ní musí být monoliticky spojeny.

14 1.Tato práce neobsahuje žádné citace, převzaté obrázky ani části textů. Zdrojem informací je celoživotní praxe v oboru a zkušenosti kolegů. K žádné části neexistují autorská práva jiných subjektů. 2.Zdrojem informací o novinkách a současné úrovni technologie doma i ve světě jsou internetové stránky v češtině a v angličtině. Jejich seznam je v příloze. Nejsou z nich přebírány žádné citace ani obrázky. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

15 [1] ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí [2] ČSN EN 1991-1-1Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb [3] ČSN EN 1991-1-3Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem [4] ČSN EN 1991-1-4Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem [5] ČSN EN 1991-1-7Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-7: Obecná zatížení – Mimořádná zatížení [6] ČSN EN 1992-1-1Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby [7] ČSN EN 1993-1-1Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby [8] ČSN EN 1995-1-1Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí Část 1-1: Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby [9]ČSN EN 1997-1Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí [10]ČSN EN 1998-1Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby SEZNAM ČSN A EN

16 Uvedené internetové stránky byly použity pro porovnání odborných údajů. Nebyly převzaty žádné citace, obrázky ani části textů z uvedených ani jiných int. stránek. http://fast10.vsb.cz/perina/ps1/zakladove-konstrukce.html http://menas.cz/tag/izolace-na-zaklady-domu http://stavba.tzb-info.cz/zaklady http://stavbaweb.dumabyt.cz/Administrativni-budovy/Schneider-Electric-dal-zaklad-jedne-z- nejekologictejsich-budov-v-Cesku.html http://stavebnikomunita.cz/profiles/blogs/zaklady-typologie http://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/materialy-a-vyrobky/tepelne-izolace/zakladem-jsou- zaklady-1810.html http://www.cuok.cz/mistni-centra/ss-polytechnicka-olomouc/kurzy/tzb-14-zaklady-stavitelstvi http://www.denbraven.cz/zaklady-staveb-19.html?do[dataList]=1&paging.pageNo=1 http://www.edb.cz/katalog-firem/stavebnictvi/stavby/zakladani-staveb/ http://www.fce.vutbr.cz/PST/novotny.m/03.Zaklady.pdf http://www.gerotop.cz/cs/sluzby/produkty/energeticke-zaklady-budov/ http://www.kvkparabit.com/poradenstvi/spodni-stavba-zaklady.html http://www.naseinfo.cz/stavby-a-stavebnictvi/odvodnovani-staveb-a-pozemku/jak-na- odvodneni-zakladu-budov-a-staveb http://www.naseinfo.cz/stavby-a-stavebnictvi/zakladove-konstrukce http://www.naseinfo.cz/stavby-a-stavebnictvi/zakladove-konstrukce/jak-na-zaklady-stavby http://www.prolignum.cz/kurzy/kurz-zaklady-modernich-drevostaveb / ODKAZY NA INTERNET


Stáhnout ppt "UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Pozemní stavitelství Základové konstrukce (STA28) 2 Výpočet rozměrů a návrh výztuže základu."

Podobné prezentace


Reklamy Google