Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Pozemní stavitelství Základové konstrukce (STA28) 3 Realizace základů Ing. Milan Kadlec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Pozemní stavitelství Základové konstrukce (STA28) 3 Realizace základů Ing. Milan Kadlec."— Transkript prezentace:

1 UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Pozemní stavitelství Základové konstrukce (STA28) 3 Realizace základů Ing. Milan Kadlec Oblast: Stavebnictví

2 ČÁST 3 REALIZACE ZÁKLADŮ

3 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Základ - nepodsklepená část pod dveřmi Projektová dokumentace základů je nedílnou součástí celkového projektu stavby.

4 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Základ - nepodsklepená část Rozměry a typ základů určí projektant statiky podle gelogického průzkumu a statického výpočtu

5 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Podsklepená část Časté chyby v zakládání jsou zobrazeny v části: 4 - Chyby v zakládání staveb a opravy základů

6 ZAMĚŘENÍ STAVENIŠTĚ Zaměření obvodu staveniště Může být provedeno vápnem, pískem, stavebními lavičkami nebo jenom kolíky. Stavební lavičky bývají 1,5 až 2 m od místa výkopů, aby nebyly zničeny po zahájení výkopových prací. Všechny lavičky by měly vyznačovat stejnou výškovou úroveň - Tato rovina bývá obvykle v úrovni podlahy prvního nadzemního podlaží.

7 VYTYČENÍ ZÁKLADŮ Vychází z vytyčovacích bodů a stavebních laviček. Výkres výkopů je součástí projektu a je nutný pro stavební povolení. Vyznačení přesné polohy základů může být upřesněno kolíky, pískem nebo vápnem..

8 VÝKOP ZÁKLADŮ Ruční výkopy jsou dnes již vzácné. Výhodou byla vysoká kvalita základové spáry. Strojní výkopy bagrem nebo rýpadlem. Ruční dočištění strojního výkopu včetně zajištění kvality základové spáry. Bývá často odbyto a může být příčinou pozdějšího praskání základů.

9 HUTNĚNÍ ÚZKÉ ZÁKLADOVÉ SPÁRY Úzkou základovou spáru hutníme ručním pneumatickým dusadlem (žába). V nouzi se dusání nahrazuje proléváním – u základů však tato technologie není vhodná

10 HUTNĚNÍ ŠIROKÉ ZÁKLADOVÉ SPÁRY U větších staveb používáme vibrační válce. Umožňují vysokou rychlost a kvalitu hutnění.

11 PODSYPY ZÁKLADŮ Hutněné podsypy jsou zatlačeny do měkkého jílu v podloží a tím zvyšuji jeho únosnost. Současně se přeruší vzlínání podzemní vody a tím se zmenší sedání základů. Nejcennější vlastností je však zajištění stejnoměrné vlhkosti základové spáry a tím rovnoměrného sedání stavby

12 GEOTEXTILIE Separuje jednotlivé vrstvy od sebe, zlepšuje rovnoměrnou vlhkost v podloží a částečně omezuje vzlínání vody. Působí podobně jako podsypy. Použije se především na měkkém jílovitém podloží.

13 BEDNĚNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH ZÁKLADŮ Je nutné u železobetonových základů a je součástí zajištění krytí výztuže minimálně 35 mm. Výztuž volně vhozená do bláta na dně základů je zmařenou investicí.

14 BEDNĚNÍ ŠTĚTOVNICÍ Je drahé a používá se ve speciálním případech, například ve svahu.

15 VÝZTUŽ ŽELEZOBETONOVÝCH ZÁKLADŮ Je pracná a proto se používá se u velkých staveb a speciálních konstrukcí. U jednoduchých staveb a v jednoduchých základových podmínkách dáváme přednost základům z prostého betonu

16 VÝZTUŽ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY Deskové železobetonové základy se provádí v nepříznivých základových podmínkách a ve výškových stavbách, v jímkách a speciálních konstrukcích.

17 VÝZTUŽ ŽELEZOBETONOVÝCH PASŮ Základové pasy mohou mít konstruktivní příčnou výztuž nebo masivní podélnou výztuž podle velikosti a charakteru zatížení a stavby. Řeší se jako obrácené železobetonové nosníky zatížení tlakem zeminy.

18 VÝZTUŽ DOPLŇKOVÝCH KONSTRUKCÍ V ZÁKLADECH Mívá různý tvar podle typu základu a stavby. Obvykle se jedná o jímky ve dně desky, kanály, opěrné stěny atd.

19 BETONÁŽ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ Provádí se přímo z domíchávače, čerpadly nebo koši, pověšenými na jeřábu.

20 BETONÁŽ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ Beton se ukládá z výšky max. 1 metr, a ukládáme jej po vrstvách max. 0,80m. Tyto vrstvy je nutno nejdříve zhutnit vibrováním a teprve následně ukládat další vrstvu. Při ukládání je nutno dodržet niveletu horního okraje základů.

21 1.Tato práce neobsahuje žádné citace, převzaté obrázky ani části textů. Zdrojem informací je celoživotní praxe v oboru a zkušenosti kolegů. K žádné části neexistují autorská práva jiných subjektů. 2.Zdrojem informací o novinkách a současné úrovni technologie doma i ve světě jsou internetové stránky v češtině a v angličtině. Jejich seznam je v příloze. Nejsou z nich přebírány žádné citace ani obrázky. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

22 1.[1] ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 2.[2] ČSN EN 1991-1-1Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – 3.Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 4.[3] ČSN EN 1991-1-3Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 1-3: Obecná zatížení – 5.Zatížení sněhem 6.[4] ČSN EN 1991-1-4Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 1-4: Obecná zatížení – 7.Zatížení větrem 8.[5] ČSN EN 1991-1-7Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-7: Obecná zatížení – 9.Mimořádná zatížení 10.[6] ČSN EN 1992-1-1Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 11.[7] ČSN EN 1993-1-1Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 12.[8] ČSN EN 1995-1-1Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí Část 1-1: Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 13.[9]ČSN EN 1997-1Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí 14.[10]ČSN EN 1998-1Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby SEZNAM ČSN A EN

23 Uvedené internetové stránky byly použity pro porovnání odborných údajů. Nebyly převzaty žádné citace, obrázky ani části textů z uvedených ani jiných int. stránek. http://fast10.vsb.cz/perina/ps1/zakladove-konstrukce.html http://menas.cz/tag/izolace-na-zaklady-domu http://stavba.tzb-info.cz/zaklady http://stavbaweb.dumabyt.cz/Administrativni-budovy/Schneider-Electric-dal-zaklad-jedne-z- nejekologictejsich-budov-v-Cesku.html http://stavebnikomunita.cz/profiles/blogs/zaklady-typologie http://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/materialy-a-vyrobky/tepelne-izolace/zakladem-jsou- zaklady-1810.html http://www.cuok.cz/mistni-centra/ss-polytechnicka-olomouc/kurzy/tzb-14-zaklady-stavitelstvi http://www.denbraven.cz/zaklady-staveb-19.html?do[dataList]=1&paging.pageNo=1 http://www.edb.cz/katalog-firem/stavebnictvi/stavby/zakladani-staveb/ http://www.fce.vutbr.cz/PST/novotny.m/03.Zaklady.pdf http://www.gerotop.cz/cs/sluzby/produkty/energeticke-zaklady-budov/ http://www.kvkparabit.com/poradenstvi/spodni-stavba-zaklady.html http://www.naseinfo.cz/stavby-a-stavebnictvi/odvodnovani-staveb-a-pozemku/jak-na- odvodneni-zakladu-budov-a-staveb http://www.naseinfo.cz/stavby-a-stavebnictvi/zakladove-konstrukce http://www.naseinfo.cz/stavby-a-stavebnictvi/zakladove-konstrukce/jak-na-zaklady-stavby http://www.prolignum.cz/kurzy/kurz-zaklady-modernich-drevostaveb/ ODKAZY NA INTERNET


Stáhnout ppt "UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Pozemní stavitelství Základové konstrukce (STA28) 3 Realizace základů Ing. Milan Kadlec."

Podobné prezentace


Reklamy Google