Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HOSPODÁŘSKÁ GEOGRAFIE. 5.Přednáška CHARAKTERISTIKA PRŮMYSLOVÉ VÝROBY VE SVĚTĚ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HOSPODÁŘSKÁ GEOGRAFIE. 5.Přednáška CHARAKTERISTIKA PRŮMYSLOVÉ VÝROBY VE SVĚTĚ."— Transkript prezentace:

1 HOSPODÁŘSKÁ GEOGRAFIE

2 5.Přednáška CHARAKTERISTIKA PRŮMYSLOVÉ VÝROBY VE SVĚTĚ

3 Osnova: 5. CHARAKTERISTIKA PRŮMYSLOVÉ VÝROBY 5.1 CHARAKTERISTIKA PRŮMYSLOVÉ VÝROBY (P V) 5.2 POKLES VÝZNAMU P V A PŘESUN TĚŽIŠTĚ DO TERCIÁLNÍHO A KVARTÁLNÍHO SEKTORU 5.3 KLASIFIKACE PRŮMYSLOVÉ VÝROBY 5.4 CHARAKTERISTIKA „SOFISTICKY“ NEJNÁROČNĚJŠÍHO ODVĚTVÍ STROJÍRENSKÉHO PRŮMYSLU 5.5 PÁSMA KONCENTRACE STROJÍRENSKÉHO PRŮMYSLU VE SVĚTĚ 5.6 GLOBÁLNÍ ZMĚNY V ROZMÍSTĚNÍ ENERGETIKY 5.6.1 Struktura spotřeby energie 5.6.2 Ropný průmysl 5.6.3 Plynárenství

4 5.1 Charakteristika prům. výroba (P.V.) … je zřejmé, že P.V. je v řadě RTE nosným sektorem (kotvou) NH, i když její historická úloha je již překonána ve prospěch sektoru „služeb“. Pojem průmyslově vyspělá země se překrývá s pojmem „vyspělá země“ !? P.V. naplňuje následující funkce:  Materiální (produkce mat.statků - 2/3 svět.mater. výroby)  Pro NH produkce technologií pro ostatní odvětví  Tvorba pracovních míst  Nositel inovačních procesů … Průmyslová výroba je soustředěna do tzv. „ industrial beltu „, tj. na sev. polokouli v destinaci 35 - 65 st.

5 A )Formální členění PV na „průmyslová odvětví... je souhrn specializovaných výr. jednotek nebo samostatných výrob, vyznačujících se tím, že vyráběná produkce má příbuzné ekonomické určení, dále mají vlastní specifickou technickou základnu, stejnorodé suroviny a společnou technologii výroby. Průmyslová odvětví:  Průmysl paliv  Výroba elektřiny a tepla  Hutnictví Fe  Hutnictví neželez. kovů ((Fe))  Chemický a gumárenský  Strojírenský a kovodělný  Průmysl stavebních hmot

6  Průmysl dřevozpracující  Průmysl papíru a celulozy  Průmysl skla a keramiky a porcelán  Průmysl textilní  Průmysl potravin a pochutin  Průmysl polygrafický a kultur. potřeb  Ostatní obory PV B) Pokles významu P.V. a přesun těžiště do terciál. a kvartárního sektoru … současný „globální“ vývoj naznačuje větší dynamiku ( i efektivnost) rozvoje dalších sektorů - 3.a 4. V rámci P.V. se polarizuje produkce v RTE do tzv. high-tech oborů s vysokou PH a sofistikovanou technologií s důsledkem do vyšších finálních cen – v rámci celosvětového obchodu (viz WTO) v neprospěch RZ a jejich „ jednoduché“ produkce. !!

7 … některé RTE již položily základy 4. sektoru jako nositele „ nemateriálních “ výstupů v oblasti tvorby softových produktů, know-how, komunikací, znalostní ekonomiky a kapitálových transferů…! C) Klasifikace P.V. dle hledisek … lze použít několik (tradičních) různých hledisek, např.: dle postavení k primárn. vstupu (surov.) dle produkce (užití) finálního výrobku dle úrovně používaných technologií - automatizované, robotizované… - jednoduché s převahou obsluhy… * dle kvalifikace pracovní a managerské síly dle podílu „ nosných“ oborů v globálním rozměru

8 … tato hlediska lze naplnit následovně: jako tradiční pojetí (členění) jako moderní pojetí (členění) …dle těchto hledisek ( včetně jejich kombinace) lze P.V. jednotlivých zemí zařadit do následujících kategorií:  Kat A(+++) – kombinace všech hledisek je optimální  Kat A (++) – v kombinaci je jeden prvek negativní  Kat A (+) – v kombinaci je více prvků negativních  Kat B – nevhodná struktura ale objemově silné výstupy  Kat C – nedostatečné kapacity

9 5.4 CHARAKTERISTIKA „SOFISTIC.“ NEJNÁROČ. ODVĚTVÍ- STROJÍRENSKÉHO PRŮMYSLU … je to vedoucí odvětví P.V. které zahrnuje desítky oborů a podoborů (viz OKEČ – NACE = EU). Používá nejdokonalejší technologie (včetně robotizace) a produkuje výstupy pro ostatní průmyslové ( i neprůmyslové) obory. V RTE větší podíl „ high tech „ produkce. S.P. vyžaduje také nejkvalifikovanější prac. sílu a nejefektivnější metody řízení, viz. Just in time, kanban atd. Produkce S.P. je velmi „komfortně“ vybavena a její ceny převyšují ceny ostatních oborů i ceny „produkce“ Jihu !

10 5.4.1 ČINITELÉ ROZMÍSTĚNÍ STR.PR. … konkrétní lokalizace urč. oboru je závis lá na přítomnosti relevantních činitelů. Převládá „přítomnost“ dostatku kvalifikované prac. síly, trhu a dopravního faktoru. V případě ČR i tzv. historické zázemí. V současnosti přispívá druhý sektor více než 30% GDP do NH. PÁSMA KONCENTRACE S.P. ve světě … viz globální rozmístění P.V. mezi 35 – 65 st. s.š. Lze určit následující pásma soustředění: 1. evropské pásmo 2. severoamerické 3. dálně východoasijské

11 ad1 Evropské pásmo koncentrace – tzv evropský průmyslový půlměsíc

12 -lze vymezit následovně: Počátek jižního „pólu“ v severozápadní Itálii - Lombardie a Piemont – široká škála stroj. produkce, dominuje aut. strojírenství a výroba lodí…města – Miláno, Turín, Janov oblast tzv. Mittelandu a Jury v Švýcarsku – přesné, automatizované, měřící strojírenství přes střední (jihozápadní) Německo – střední – dopravní technika, obráběcí stroje, optika, elektrotechnika… pařížská oblast – dopravní strojírenství oblast Beneluxu – textilní strojírenství, elektrotechnika… široké zázemí Londýna – střední Anglie – široké spektrum stroj. produkce – letecké motory, dopravní strojírenství…

13 konec severního „pólu“ v skotském Glasgow o další významná soustředění: dolní Sasko a Bavorsko – automobilový průmysl Severových. Španělsko – aut. Průmysl Skandinávské „soustředění“ – automobil. průmysl, dřevozprac. techn., loďařství, mobil. Telefonie tzv. středoevropský Detroit – automob průmysl (i komponenty) v ČR a SR

14 Hlavní rozvojové osy v Evropě hlavní evrops ká osa růstu hlavní budoucí osy rozvíjející se oblasti s novými aktivitami

15 ad2 Severoamerické pásmo-a koncentrace … lze vymezit 3 okruhy soustředění S.P 1. okruh = obsahuje soustředění Atl. oblasti 1 + 2 + 3 + 4 +5 + 6 2. okruh = obsahuje soustř. Texas oblasti 7 3. okruh = obsahuje soustředění Kalifornie 8

16 1. okruh – pásmo podél Velkých jezer a severových. pobřeží Atlantiku. Zde jsou všechny předpoklady pro komplexní rozvoj S.P : − dostatek kvalifik. pracovních sil − barevná a černá metalurgie − výzkumné základny (UNI + …) − rozsáhlý trh… 2. okruh – pásmo podél Mexického zálivu. Produkce: petrochem. produkty, kosmická technika, nároč. Strojírenství 3. okruh – kalifornská oblast – tichomořská Produkce: letecká a kosmická techn ika, fototechnika, potravinářské pr.

17 Auta,l odě,el ektron ika... Ad 3 dálně východoasijské pásmo USA – Evropa - Afrika Export -svět Export –spotř.výrobků

18 … vymezují se 3 oblasti: 1.Japonská – podoblasti-pásma : 1.1 pásmo - „Kanto“ : Tokio – Jokohama - Jokosuka 1.2 pásmo - „Kinki“ : Osaka – Kobe - Kjoto 1.3 pásmo -ostrov Kitakyushu – Fukuoka 2. Čínská – severových. Čína + pobřežní 3. Jihokorejská – dominance aut.prům.

19


Stáhnout ppt "HOSPODÁŘSKÁ GEOGRAFIE. 5.Přednáška CHARAKTERISTIKA PRŮMYSLOVÉ VÝROBY VE SVĚTĚ."

Podobné prezentace


Reklamy Google