Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Ing. Peter Podoba Předmět/vzdělávací oblast: Elektrotechnická zařízení Tematická oblast: Údržba elektrických zařízení Téma: Programování PLC LOGO! Siemens Ročník: 4. Datum vytvoření: květen 2013 Název: VY_32_INOVACE_ ELE Anotace: Popis zásad programování PLC LOGO! firmy Siemens, pomocí funkčních tlačítek PLC. Materiál je určen pro žáky oboru Mechanik elektrotechnik. Je určen pro praktická cvičení na výukových panelech. Vlastní schémata provázejí žáka krok za krokem úzce specializovaným tématem a usnadňují jeho porozumění. Multimediální výuka se stává názornější a podporuje zájem a aktivitu i u slabších žáků. Metodický pokyn: Prezentace je primárně určena pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 LOGO! 12/24 RC programování Začínáme s LOGO!
Programováním se v tomto kontextu označuje vytváření programu pro obvod. Program LOGO! není nic jiného, než schémata zapojení zobrazená v trochu jiné formě. V následujícím programu bude vysvětlen postup při zadávání dat a souvislosti mezi bloky. OK Pro rozsáhlejší programy je vhodné použít LOGO!Soft Comfort, který lze v plné verzi zakoupit, nebo v omezené verzi stáhnout s webových stránek výrobce zdarma.

3 LOGO! 12/24 RC programování >Edit Prg Edit Name AQ Memory?
B2 Q1 Zadávání funkcí a parametrů programu. Zobrazí se vždy jeden blok. OK blikající kurzor Před samotným zadáváním programu si připravte schému zapojení jednotlivých bloků s označením vstupů a výstupů. OK Jednotlivé bloky a propojení zadávejte do LOGO! směrem od výstupu ke vstupům.

4 LOGO! 12/24 RC programování Příklad: Q3 = I1*(I2 + I3)
Světlo připojené na výstup Q3 se rozsvítí, když bude log „1“ na vstupu I1 a současně bude log „1“ na vstupech I2, nebo I3. Q3 = I1*(I2 + I3) OK Q3 I3 I2 I1 & >1

5 LOGO! 12/24 RC programování Q3 = I1*(I2 + I3)
1) Pomocí kurzorových tlačítek vyberte výstup Q3. Q3 Pomocí tlačítka doleva přesuňte kurzor před blok. Potvrďte tlačítem OK. Q3 GF Pomocí kurzorových tlačítek vyberte skupinu funkcí GF (kombinační funkce). Potvrďte tlačítkem OK.

6 LOGO! 12/24 RC programování Q3 = I1*(I2 + I3)
číslo bloku je přiděleno automaticky In1 In2 In3 In4 & B1 Q3 Pomocí tlačítek vyberte funkci & (AND). Potvrďte OK. výstup funkce je propojen s výstupem Q3 In1 In2 In3 In4 & B1 Q3 Kurzor se přesune pod In1. Potvrďte OK. Pomocí tlačítek vyberte skupinu Co. Potvrďte OK a Co se změní na I1 (vstup I1). V případě jiného čísla vstupu jej vyberte tlačítkami. Potvrďte OK a kurzor se přesune na In2.

7 LOGO! 12/24 RC programování Q3 = I1*(I2 + I3) 7) Vyberte skupinu GF.
& B1 Q3 7) Vyberte skupinu GF. Potvrďte OK. Vyberte funkci >1 (OR). Potvrďte OK. I2 I3 x >1 B2 B1 Podle předchozího postupu nastavte In1 jako I2 a In2 jako I3. Podle předchozího postupu nastavte In3 a In4 jako x.(nezapojený vstup) To samé nastavte v bloku B1 na In3 a In4. Pro návrat použijte tlačítko ESC.

8 LOGO! 12/24 RC programování Q3 = I1*(I2 + I3) Program.. Card.. Setup..
>Start.. Pomocí ESC se vraťte do výchozí nabídky menu a šipkami vyberte Start. Potvrďte OK. Blahopřeji! - spustili jste program. Na displeji je zobrazen časový údaj 12) Pro zastavení programu zmáčkněte ESC a na displeji vyberte Stop. Poté vyberte Yes a potvrďte OK. >Stop Set Param Set... Prg Name

9 LOGO! 12/24 RC programování Q3 = I1*(I2 + I3) >1 &
OK Q3 I3 I2 I1 & >1 Porovnejte zadaný program s původním náčrtkem. Čísla bloků pomáhají v orientaci při přecházení mezi bloky. Každý vstup, nebo výstup musí odkazovat na funkční blok, nebo koncové zařízení. Označení „x“ u nevyužitých vstupů systém ošetří tak, aby byla zachována správná funkce bloku. I1 B2 x & B1 Q3 I2 I3 >1 B1

10 Použité zdroje: SIEMENS. LOGO! 0BA6 Manuál [on line] [cit ]. Dostupné z: logo/zakladni_pristroje/manualy/manual_logo-0ba6_ _cz.pdf Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Peter Podoba.


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google