Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ANTIPARAZITIKA VE VETERINÁRNÍ MEDICÍNĚ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ANTIPARAZITIKA VE VETERINÁRNÍ MEDICÍNĚ"— Transkript prezentace:

1 ANTIPARAZITIKA VE VETERINÁRNÍ MEDICÍNĚ
Doc. MVDr. Alfred Hera, CSc.

2 Parazitární onemocnění
Parazitičtí červi/ helminti odjímají živiny způsobují mikrotrauma působení toxinů snížení obranyschopnosti

3 Principy léčby parazitóz
Použití komplexních opatření ozdravení zvířat ozdravení prostředí respektovat osobitosti biologie parazita a epizootologie parazitózy

4 Principy léčby parazitóz
Všeobecná opatření zlepšení fyziologického stavu a přirozené odolnosti hostitele ozdravení pastvin Speciální opatření Preventivní a terapeutická aplikace účinných látek/chemoterapeutik

5 ANTIPARAZITÁRNÍ LÁTKY
ANTIPARAZITICA INTERNA - působí proti vnitřním cizopasníkům ANTIPARAZITICA EXTERNA - působí proti vnějším cizopasníkům (Řada substancí však náleží do obou skupin.)  POUŽITÍ: a) terapeuticky b) profylakticky

6 MECHANISMUS ÚČINKU ANTIPARAZITIK
1) Působení na specifické enzymy parazitů nebo na enzymy, které jsou pro parazity nezbytné (nikoliv pro hostitele) 2) Působení v biochemických pochodech v organismu parazita:    ● zásah do energetického metabolismu (např. na úrovni mitochondrií, snižováním využití glukózy, rozpojení procesů oxidativní fosforylace,..)    ● zásah na neuromuskulárním aparátu (cholinomimetický účinek, zvýšení uvolňování GABA,..) 3) Účinek dosud není znám – předpokládá se např. vazba na DNA

7 ZPŮSOB PODÁVÁNÍ ANTIPARAZITIK
1) injekčně – subkutánně, intramuskulárně 2) perorálně – pasty, roztoky, premixy, bolusy 3) lokálně – spreje, pour-on, obojky, pudry, šampóny, pěny FARMAKOKINETIKA ANTIPARAZITIK  1) Absorpce – ze střeva nebo žaludku, z podkoží, přes kůži  2) Cesta do krevního řečiště → orgány  3) Metabolizace – většinou v játrech  4) Vylučování – moč, trus Na rychlosti metabolizace a exkrece závisí délka ochranné lhůty

8 ROZDĚLENÍ ANTIPARAZITIK PODLE CÍLOVÉHO CIZOPASNÍKA
1) Antiprotozoika – účinné proti jednobuněčným parazitům 2) Antitrematoda – účinné proti motolicím 3) Anticestoda – účinné proti tasemnicím 4) Antinematoda – účinné proti oblým červům Pozn: = Antihelmintika

9 ANTIPROTOZOIKA  a) antikokcidika – účinek na rody Eimeria a Isospora využití zejména u drůbeže a králíků, ale i u ostatních druhů zvířat substance biosyntetické (přírodní) – salinomycin, narasin, lasalocid, monensin, maduramicin = ionophorová antibiotika Vytvářejí komplexy s ionty sodíku, draslíku a vápníku a přenášejí je přes biologické membrány. Ovlivňují extracelulární i intracelulární stádia kokcidií.

10 substance syntetické nebo deriváty přírodních substancí – diclazuril, toltrazuril, halofuginon, robenidin, sulfonamidy, amprolium Toltrazuril – kur, krůta - p.o. v pitné vodě – 25 ppm/48 hod nebo 75 ppm/8 hod (BAYCOX 2,5% sol.);sele – p.o. 50 mg/kg ž.h (BAYCOX 5% susp.) Sulfaclozinum – p.o. kuřata, krůty – mg/l pitné vody; králíci – 600 mg/l pitné vody (ESB3 BIO 30% plv.sol.) Sulfadimidinum, diaverdinum – p.o. kuřata – 250 mg sulfadimidinu + 75 mg diaverdinu/pitné vody (SULFAKOMBIN sol.)

11 Mechanismus účinku: liší se podle jednotlivých substancí; působí na různá vývojová stádia kokcidií
Antikokcidika se používají terapeuticky, ale zejména preventivně. Používání jednotlivých antikokcidik jako doplňků krmiv omezuje vyhláška 169/2002 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech 91/1996 Sb.

12 b) ostatní antiprotozoika
proti parazitům z rodů: Trichomonas, Histomonas, Giardia, Toxoplasma Nitroimidazoly Metronidazol, dimetridazol -  poměrně dobrá snášenlivost, při delším používání se však mohou objevit nefrotoxické a hepatotoxické účinky, zřejmě i účinky mutagenní a karcinogenní (zákaz používání u potravinových zvířat) -  účinkují i při anaerobních infekcích Mechanismus účinku: průnik do buňky  aktivace redukčních procesů  toxický účinek vznikajících meziproduktů Metronidazolum – p.o. holubi – 600 mg/l pitné vody (METROZOL plv.sol.)

13 Benzimidazoly – viz antinematoda U protozoárních infekcí se v terapii uplatňují i antibiotika, jako např. tetracykliny nebo paromomycin (aminosidin)

14 ANTITREMATODA -  antiparazitika účinná proti motolicím z rodu Fasciola,Paramphistomum, Paragonimus fasciolóza -  jaterní motoličnatost – zvěř spárkatá, postiženy mohou být i ovce Dříve se k terapii používaly chlorované uhlovodíky – ty ale byly toxické i pro hostitele Současná terapie: Halogenované salicylanilidy Rafoxanid – působí na dospělce i larvální stadia Využití i u jiných parazitóz (střečkovitost, Haemonchus spp., Bunostomum spp, Oestrus ovis)

15 mechanismus účinku: rozpojení oxidativní fosforylace, brání transportu ATP na mitochondriích
Rafoxanidum – p.o. skot – 15 mg/kg ž.h. (RAFENDAZOL prm.)

16 ANTICESTODA - antiparazitika proti tasemnicím – Taenia, Dipylidium caninum -  dříve se používalo přírodních preparátů na rostlinné bázi popř. anorganických substancí (sloučeniny cínu, arsenu, olova), později přechod na syntetické přípravky Niclosamid -  k léčbě se používá piperazinová sůl nebo kombinace s benzimidazoly nebo levamisolem -  dobrá snášenlivost, špatná absorpce z GIT -  mechanismus účinku: inhibice oxidativní fosforylace Niclosamidum – p.o. psi, kočky – mg/ kg ž.h. (TAENIFUGIN tbl., AMBEX tbl.)

17 Praziquantel -  velmi široké spektrum účinku, rychlá absorpce z GIT -  derivát piperazinu - používají se kombinace s pyrantelem, febantelem -  mechanismus účinku: zvyšuje prostupnost buněčné membrány pro Ca2+ Praziquantelum – p.o.psi, kočky – 2,5 - 5 mg/ kg ž.h. (DRONCIT tbl., PARATAK tbl., PRATEL tbl.) Mebendazol – viz antinematoda

18 ANTINEMATODA - antiparazitika proti oblým červům – Ascaris, Trichuris, Strongyloides, Trichostrongylus, Oesophagostomum, Haemonchus,…. Benzimidazoly  Albendazol, fenbendazol, mebendazol, flubendazol, oxfendazol -  široké spektrum účinku (používají se zejména proti nematodům) -  poměrně rychle se vylučuje, dobrá snášenlivost -  aplikují se orálně většinou v dělených dávkách -  mechanismus účinku:vazba na mikrotubuly v buňce → brání tvorbě enzymů Albendazolum – p.o. skot 37,5 – 50 mg/kg ž.h.; ovce, kozy – 25 –37,5 g/100 kg ž.h. (VERMITAN 20% gran., ALBEX 10% susp., ALDIFAL 2,5% susp.)

19 Fenbendazolum – p. o. skot 7,5 – 20 mg/kg ž. h
Fenbendazolum – p.o. skot 7,5 – 20 mg/kg ž.h.; ovce, prasata – 5 – 20 mg/kg ž.h. (FENBION2,5% plv.), pes, kočka – 50 mg/kg ž.h. (PANACUR tbl.) Mebendazolum – p.o. koně – 5 – 8g/100 kg (ANTIVERM gran.); psi, kočky – 100 mg pro toto (TELMIN pasta) Flubendazolum – p.o. prase – 30 g/t krmiva (FLUBENOL 50% plv.); drůbež – 20 – 60 g/t krmiva; psi, kočky – 200 – 300 mg/10 kg ž.h.(FLUBENOL KH pasta) Oxfendazolum – p.o. skot, prase - 4,5 mg/kg ž.h.; ovce – 5 mg/kg ž.h. (INTERZOL susp.)

20 Imidothiazoly Levamisol -  široké spektrum účinku, využití téměř u všech druhů zvířat -  podává se orálně, subkutánně, popř. lokálně -  rychle se absorbuje -  mechanismus účinku: stimulace nervových ganglií parazita → paralýza Levamisolum – s.c. prase – 8 mg/kg ž.h. (CODIVERM 50 inj.) Levamisoli hydrochloridum – p.o. - drůbež – 10 – 20 mg pro toto (BIOVERM tbl.)

21 Organofosfáty Dichlorvos, trichlorfon, fenthion - široce se využívaly zejména v minulosti - mají účinek na ektoparazity i endoparazity (zejména abomasální) - mechanismus účinku: inhibice acetylcholinesterázy  V současnosti se využívají pouze jako ektoparazitika

22 Tetrahydropyrimidiny
Pyrantel, morantel - účinné proti roupům, škrkavkám, strongylům - u přežvýkavců pomalejší absorpce - kombinují se často s praziquantelem, Pyranteli pamoas – p.o. psi, kočky – 5 mg/kg ž.h. (BANMINTH pasta, PRATEL tbl.) Pyranteli tartras – p.o. koně 1,25 g/100 kg ž.h. (PIRITEL plv.)

23 Avermectiny Ivermectin, doramectin, moxidectin, eprinomectin - širokospektrá antiparazitika - využití u různých druhů zvířat - mechanismus účinku: podporuje uvolňování GABA (kys gamaaminomáselná) a postsynapticky posiluje vazbu GABA na receptory → porucha řízení svalové činnosti podávají se orálně, subkutánně nebo dermálně (pour on) Ivermectinum – s.c. skot, ovce – 2 mg/ 10 kg ž.h. prase – 3 mg/10 kg ž.h. (ECOMECTIN 1% inj.) ; p.o. – prase 0,1 mg/ kg ž.h. (DEVOMIC 50 prm.); kůň – 0,2 mg/kg ž.h. (EQVALAN pasta); dermálně – skot – 5 mg/ 10 kg ž.h. (IVOMEC POUR-ON sol.)

24 EKTOPARAZITIKA substance účinné proti zevním parazitům - členovcům: klíšťata, zákožky, vši, blechy,… léčba zvířat ošetření zevního prostředí Způsoby podávání: ZEVNĚ: Koupele – nepraktické u velkých zvířat, problémy se stabilitou používaného roztoku Rozprašovače, spraye, pudry, šampony, pěny Pour-on a spot-on metoda Napuštěné stripy nebo obojky VNITŘNĚ: Injekčně

25 Přípravky s insekticidním účinkem na rostlinné bázi
Pyrethriny – insekticidní estery pocházející z květu Chrysanthemum cinerariaefolium a příbuzných druhů. Mají nízkou toxicitu vůči savcům a ptákům, ale jsou vysoce toxické pro ryby! - celkem 6 typů: pyrethrin I, pyrethrin II, jasmolin I, jasmolin II, cinerin I a cinerin II Pyrethroidy – syntetické analogy pyrethrinů permethrin, cypermethrin, cyfluthrin, fenvalerate, cyhalothrin, tertramethrin Mechanismus účinku: ovlinění kinetiky iontů sodíku na nervových membránách hmyzu  letální účinek Permethrinum – BIO KILL spray Cypermethrinum, Tetramethrinum - NEOSTOMOSAN

26 Další insekticidy na přírodní bázi:
Rotenon – získává se z kořene dřevin rodu Derris a Lonchocarpus primárně se používal proti demodikóze psů a ušním roztočům; v současnosti je nahrazován jinými látkami Citrusové extrakty D-limonen; linalool – získávají se z čerstvých šupinek citrusových plodů

27 Přípravky syntetické Chlorované uhlovodíky – DDT, Lindan
- už se nepoužívají nízká toxicita pro savce, ale zanechávají rezidua karcinogenní

28 Organofosfáty - Coumaphos, dichlorvos, metrifonát, fenthion, trichlorfon, pirimphos, malathion, phosmet široká skupina látek s insekticidními, akaricidními a helmicidními vlastnostmi odvozeny od kyseliny fosforečné Mechanismus účinku: vazba a inhibice acetylcholinesterázy Nežádoucí účinky: možná intoxikace (podrážděnost, křeče, ataxie, koma, poruchy dýchací a srdeční činnosti) – antidotum je atropin. Některé organofosfáty zřejmě mají i karcinogenní účinky. Opatrnost při používání: - možnost resorpce přes kůži! Metrifonatum,trichlorfonum – ARPALIT 1% spray

29 Karbamáty – Carbaryl, propoxur
- odvozené od kyseliny dithiokarbamové Mechanismus účinku: viz organofosfáty - vyšší citlivost u koní! Propoxurum – BOLFO SHAMPOO, KILTIX obojek Formamidiny – Amitraz Mechanismus účinku: inhibice monoaminoxidázy  zamezení přenosu nervového vzruchu Amitraz je jediná substance z této skupiny používaná jako ektoparazitikum (zejména u demodikózy psů). Nežádoucí účinky: sedace zvířat Amitrazum – ECTODEX sol., TAKTIK sol.

30 Avermectiny - Ivermectin, doramectin, moxidectin, eprinomectin
- širokospektrá antiparazitika využití u různých druhů zvířat podávají se orálně, subkutánně nebo dermálně (pour on) Mechanismus účinku: podporuje uvolňování GABA (kys gamaaminomáselná) a postsynapticky posiluje vazbu GABA na receptory → porucha řízení svalové činnosti Ivermectinum – IVOMEC inj., IVOMEC POUR-ON sol. Doramectinum – DECTOMAX inj. Eprinomectinum – IVOMEC EPRINEX Pour-on sol. Moxidectinum – CYDECTIN inj.

31 Chloronicotinyly Imidacloprid Mechanismus účinku: Vazba na postsynaptické acetylcholinové receptory Imidaclorpidum – ADVANTAGE 100 pro psy SPOT-ON sol., ADVANTAGE 80 pro kočky SPOT-ON sol.

32 Regulátory růstu Methopren – juvenilní hormon; zabraňuje metamorfóze larev - dospělce neničí degradace slunečním zářením, lze použít pouze ve vnitřních prostorech Fenoxycarb – podobný účinek jako methopren stabilnější vůči slunečnímu záření Fipronyl účinek podobný avermektinům náleží do skupiny phenylpyrazolů dobře se absorbuje do kožního mazu Fipronilum – FRONTLINE spray

33 Repelenty – odpuzovače hmyzu
Butoxypolypropylenglykol Dimethylftalát N-N-diethyl-m-toluamid Repelentní účinek se přisuzuje i permethrinu, citrusovým a některým rostlinným olejům

34 Při výběru vhodného ektoparazitika je třeba se řídit:
• správnou diagnózou (identifikací parazita) • časem účinku • bezpečností přípravku s ohledem na: druh zvířete (obecně vyšší citlivost koček k insekticidům), na člověka (bezpečnost práce), na prostředí (rezidua) • vhodností aplikačního systému

35 ANTIKOKCIDIKA VE VETERINÁRNÍ MEDICÍNĚ

36 Kokcidióza • hospodářsky velmi závažné protozoární onemocnění střevního traktu drůbeže • postihuje i králíky, telata, prasata, ovce a kozy, psy, kočky • původce: kmen Apicomplexa čeleď Eimeriidae rody Eimeria (drůbež i ost. druhy – vyjma psů a koček) Isospora (psi, kočky, prasata) Pozn.: termín „kokcidie“ může zahrnovat i některé další prvoky, jako je Cryptosporidium, Sarcocystis, Toxoplasma – většinou se však uvádí jako samostatné onemocnění

37 Kokcidie jsou oportunní patogenní agens – klinicky se kokcidióza projevuje při špatném výživném stavu, při stresu v období odstavu, při špatných zoohygienických podmínkách, při přepravě,.. • všechny druhy kokcidií, které parazitují u zvířat, nejsou stejně patogenní • v rámci patogenních druhů je rozdíl ve virulenci K infekci dochází pozřením vysporulovaných oocyst většinou v období mezi 1. měsícem a 1. rokem stáří (starší zvířata obvykle nemají klinické příznaky, ale mohou sloužit jako zdroj infekce).

38 Klinické příznaky • jsou způsobeny destrukcí střevního epitelu a někdy i pojivové části sliznice (krváceniny, katarální zánět) Průjem (až krev a zbytky tkání v trusu) Tenesmus Dehydratace Diagnóza • identifikace oocyst v trusu nebo v seškrabu ze střevní sliznice – do druhu kokcidie

39 Prevence a léčba kokcidiózy
• podávání antikokcidik v krmivu • vakcinace • dobré zoohygienické podmínky v chovu TERAPIE • perorální přípravky na bázi sulfonamidů, amprolia, tortrazurilu

40 Z hlediska původu lze látky, které působí proti kokcidiím , rozdělit na:
substance biosyntetické (přírodní) – salinomycin, narasin, lasalocid, monensin, maduramicin = ionophorová antibiotika substance syntetické nebo deriváty přírodních substancí – diclazuril, toltrazuril, halofuginon, robenidin, sulfonamidy, amprolium

41 Preventivní podávání antikokcidik
podle vyhlášky 169/2002 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech 91/1996 Sb. lze podávat jako doplněk do krmiva následující substance: • decoquinát – v dávce 20 – 40 mg/kg krmiva (kuřata) • diclazuril – v dávce 1 mg/kg krmiva (kuřata, krůty-výkrm) • halofuginon – v dávce 2 – 3 mg/kg krmiva (kuřata, kuřice, krůty) • lasalocid – v dávce 75 – 125 mg/kg krmiva (kuřata, kuřice, krůty) • maduramicin – v dávce 5 mg/kg krmiva (kuřata, krůty) • monensin – v dávce 90 – 125 mg/kg krmiva (kuřata, kuřice,krůty) • narasin – v dávce 60 – 70 mg/kg krmiva (kuřata)

42 • narasin + nicarbazin v dávce 80 – 100 mg/kg krmiva (kuřata)
• robenidin – v dávce 30 – 36 mg/kg krmiva (kuřata, krůty) v dávce 50 – 66 mg/kg krmiva (králíci) • salinomycin – v dávce 50 – 70 mg/kg (kuřata-výkrm) v dávce 20 – 25 mg/kg (králíci) Do konce roku 2002 lze používat jako doplňkovou látku do krmiva také: • diclazuril – pro odchov kuřat a kuřic • salinomycin - pro odchov kuřat a kuřic

43 Terapeutické podávání antikokcidik
Registrovány jsou následující substance a přípravky: Toltrazuril – BAYCOX 2,5% sol. - kur, krůta - v pitné vodě – 25 ppm/48 hod nebo 75 ppm/8 hod BAYCOX 5% susp.- sele – p.o. 50 mg/kg ž.h Sulfaclozinum – ESB3 BIO 30% plv.sol. - kuřata, krůty – mg/l pitné vody; králíci – 600 mg/l pitné vody Sulfadimidinum, diaverdinum – SULFAKOMBIN sol., SULFACOX sol. - kuřata – 250 mg sulfadimidinu + 75 mg diaverdinu/l pitné vody Amprolium – AMPROL 12% sol. - kur, krůta – v pitné vodě - 60 – 120 ppm

44 Vakcinace LIVACOX vakcína, která navozuje u kura domácího doživotní imunitu (nepropukne klinická kokcidióza) 2 druhy: trivalentní – obsahuje atenuované oocysty Eimeria acervulina, E. maxima a E. tenella (pro výkrm brojlerů) kvadrivalentní - obsahuje oocysty Eimeria acervulina, E. maxima, E. tenella a E. necatrix. (pro odchov  snáškových i masných plemen kura domácího na podestýlce). Nutná je dvojí expozice: - při aplikaci vakcíny (v pitné vodě nebo v podobě spraye) a následně při požití oocyst vyloučených trusem

45 Kokcidióza psů a koček Kočky: Isospora, Besnoitia, Hammondia, (Sarcocystis), (Toxoplasma) Psi: Isospora, Hammondia, (Sarcocystis) U kokcidií rodu Hammondia jsou nutní mezihostitelé (hlodavci, přežvýkavci) Klinická kokcidióza se může vyskytnou u štěňat a koťat. Projevuje se průjmem (někdy krvavý), dehydratací, úbytkem hmotnosti. Často souvisí s jiným infekčním onemocněním, stresem nebo imunosupresí. Terapie: není nezbytná, většinou spontánní vyléčení. V chovných stanicích je důležitá asanace prostředí. Nezkrmovat syrové maso!


Stáhnout ppt "ANTIPARAZITIKA VE VETERINÁRNÍ MEDICÍNĚ"

Podobné prezentace


Reklamy Google