Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PESTICIDY Vratislav Malý Kristýna Černá Tomáš Jarolín Andrea Mikešová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PESTICIDY Vratislav Malý Kristýna Černá Tomáš Jarolín Andrea Mikešová."— Transkript prezentace:

1 PESTICIDY Vratislav Malý Kristýna Černá Tomáš Jarolín Andrea Mikešová

2 Rozdělení pesticidů dle cílových skupin:  Insekticidy – hmyz  Fungicidy – plísně, cizopasné houby  Herbicidy – plevelné houby  Moluskocidy – měkkýši  Rodenticidy – hlodavci  Arakticidy – pavoukovití  Regulátory růstu rostlin – kulturní rostliny

3 Rozdělení pesticidů dle účinné látky:  Chlorované uhlovodíky  Pyrethroidy  Karbamáty  Organofosfáty  Triaziny a diaziny  Sloučeniny na bázi kovů  Pesticidy na bázi derivátů karboxylových kyselin

4 Chlorované uhlovodíky •jsou schopny se hromadit v živočišné i lidské tukové tkáni •do prostředí se dostávají díky zemědělství, kde jsou využívány k ochraně rostlin •do této skupiny patří deriváty: dichlordifenyltricholrethanu (DDT) polychlorované uhlovodíky (PCB) hexachlorbenzenu (HCH)

5 Dichlordifenyltrichlorethan (DDT) •jeden z nejstarších a nejznámějších insekticidů •DDT byl poprvé syntetizován v roce 1874. •stálá látka, ukládá se v tucích, karcinogenní, mutagenní, teratogenní •stále používáno ve třetích zemích - malárie

6 Polychlorované uhlovodíky (PCB) •kumulují se v živočišných tucích. •k expozici člověka dochází kontaminovanou potravou •nežádoucí zdravotní účinky zahrnují porušení hormonální rovnováhy, změny neurotoxické, imunotoxické, vývojovou toxicitu a změny související se zvýšenou indukcí enzymů •karcinogenní efekt •označování: Aroclor, Delor, Clophen (dle počtu atomů Cl různé kongenery - 209 izomerů) Používání PCB •izolanty, teplonosná média •chladící média transformátorů •hydraulické kapaliny

7 Pyrethroidy •syntetické látky vycházející svojí strukturou z přírodních látek získaných z květů kopretiny starčkolisté (Chrysanthenum cinerariaefolium) a příbuzných druhů •vyznačují se širokým spektrem účinnosti •insekticidy na bázi pyretroidů se používají proti obaleči dubovému na semenných porostech dubů •v chovech ryb jsou pyrethroidy (zejména na bázi deltamethrinu a cypermethrinu) používány ve skandinávských zemích k tlumení parazitárních onemocnění

8 Pyrethroidy Na základě chemické struktury a mechanismu účinku se rozdělují do dvou typů:  Pyrethroidy typu I (neobsahují α-kyano skupinu, např. permethrin) reverzibilně blokují sodíkové kanály nervových vláken  Pyrethroidy typu II (obsahují α-kyano 3- fenoxybenzyl skupinu, např. cypermethrin, deltamethrin, fenvalerát) reverzibilně blokují sodíkové kanály nervových vláken a navíc ovlivňují GABA receptory v nervových vláknech

9 Pyrethroidy •jsou vysoce účinné v nízkých koncentracích a málo toxické pro savce a ptáky •jejich velmi nízká toxicita pro teplokrevné obratlovce je předurčuje pro aplikaci ve zdravotnictví, potravinářství a zemědělství •jsou však vysoce toxické pro ryby (hodnota LC 50 je obecně pod 10 µg/l) •nejvíce používané pyrethroidy: Decis flow, Alimethrin, Karate

10 Karbamáty •jsou syntetické látky založené na sloučeninách kyseliny karbaminové •vysoce účinné moderní insekticidy s působením kontaktním, ale i požerovým - vhodné pro hubení hmyzu a roztočů •Karbamáty se dále používají jako akaricidy, herbicidy a fungicidy •Mechanizmus toxického účinku je stejný jako při působení organofosfátů, s tím rozdílem, že proces inhibice AChE je reverzibilní

11 Karbamáty •toxicita pro teplokrevné živočichy je v širokém rozmezí, většinou jsou hodnoceny jako zvláště nebezpečné jedy •toxicita pro člověka je velmi nízká •přípravky na bázi karbamátů jsou pro všechny vodní bezobratlé silně jedovaté •nejvíce používané karbamáty: Furadan Fundazol Betanal Synbetan

12 Organofosfáty •jsou organické sloučeniny – estery kyseliny fosforečné, fosfonové, thiofosforečné nebo pyrofosforečné •všechny organofosfáty mají stejný toxický účinek na nervovou soustavu - tyto látky jsou z části i vysoce jedovaté pro člověka •používají se jako fumiganty, insekticidy a antiparazitika

13 Organofosfáty •inhibují řadu hydrolytických enzymů, zejména acetylcholinesterázu (AChE) na nervových synapsích •při otravě organofosfáty je proces inhibice ACHE ireversibilní •pesticidy na bázi dichlorvosu a imidanu způsobují snížení aktivity enzymu až na 22%, pesticidy na bázi fenitrotinu vyvolávají snížení na 60% fyziologické aktivity

14 Organofosfáty •toxicita těchto přípravků pro ryby je rozdílná podle hodnot 48h LC 50 (0.1 - 100 mg.l-1) •přípravky jsou zařazeny mezi látky středně až velmi silně jedovaté pro ryby •velmi citlivé na organofosfáty jsou lososovité ryby •nejvíce používané organofosfáty: Soldep Metation

15 Triaziny a diaziny •velmi dobrý herbicidní účinek •středně až silně jedovaté •účinek: tvorba transsudátu v dutině tělní •nízká biologická rozložitelnost

16 Sloučeniny na bázi kovů •fungicidní přípravky na bázi Cu, Hg a Al (Kuprikol) •slabě až silně jedovatý •účinky: zrychlenné dýchání, zahlenění kůže a žaber •chronické působení: snížení počtů leukocytů, lymfocytů a vývojové poruchy erytrocytů

17 Pesticidy na bázi derivátů karboxylových kyselin •hlavní představitel – kyselina 2-methyl-4- chlorfenoxyoctová (MCPA) •slabě až středně jedovaté •klinické příznaky jsou charakterizovány útlumovými fázemi


Stáhnout ppt "PESTICIDY Vratislav Malý Kristýna Černá Tomáš Jarolín Andrea Mikešová."

Podobné prezentace


Reklamy Google