Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výkon profese porodní asistentky v arabských zemích s důrazem na kulturní odlišnosti a společenské zvyklosti Königová Pavla Zlín 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výkon profese porodní asistentky v arabských zemích s důrazem na kulturní odlišnosti a společenské zvyklosti Königová Pavla Zlín 2012."— Transkript prezentace:

1 Výkon profese porodní asistentky v arabských zemích s důrazem na kulturní odlišnosti a společenské zvyklosti Königová Pavla Zlín 2012

2 Program: multikulturní ošetřovatelství – všeobecná část Saudská Arábie – základní informace Saudská Arábie – RKH, SFH Praktická část – publikace, fotodokumentace….

3 Nonverbální komunikace Význam neverbálních znaků je podmíněn: Kulturou Dobou Sociální skupinou Prostředím

4 Arabská kultura ??? Mimika Pohledy Proxemika Posturologie Haptika Úprava zevnějšku

5 Etické základy multikulturní péče Komunikace Čas Prostor Sociální organizace ++ Náboženství Jídlo Slavnosti a rituály Struktura společnosti

6 Verbální komunikace Komunikace zvuková (mluvená) Komunikace grafická (psaná) ???? odlišnosti arabské kultury ++

7 Islám Monoteistické náboženství Založené na učení proroka Muhammada (náboženský a politický vůdce, 7.stol.) = „podrobení se“ „odevzdání se „ Bohu(Alláh) Stoupenec islámu – muslim „ten, který se podřizuje Bohu“ Zákl.prameny – Korán a Sunna (Muhammadovy činy a slova)

8 Islám Povinnost dodržovat 5 pilířů Islámu Modlitba (salat) Půst (sawm) Dobročinnost (zakat) Pouť (hadž) Úsilí o šíření víry (džihad) +++

9 Saudská Arábie konzervativní islámské království

10 Saudská Arábie

11 Rozloha : 2 250 000 km2 Populace : 26 mil./2011/ / Riyadh :4,7 mil. / / zahr. pracovníci 5,5mil./ King Abdallah bin Abd al-Aziz Al Saud (2005)

12 KSA Státní zřízení: království Forma vlády: islámská absolutistická monarchie Hlava státu a předseda vlády: král Národnostní složení: Arabové 90% Náboženství: sunnitští muslimové 96% šíitští muslimové 3% Gramotnost: 78,8%

13 Arabská kuchyně zákaz alkoholu a vepřového masa Jehněčí maso Švarma – podobné kebabu Kabsa – rýže s kuřecím masem Falafel –smažené kuličky z bobů Koření, čerstvé ovoce, arabský chléb, homos Arabská káva, čaj……..

14 Sport Fotbal Sokolnictví Windsurfing Závody velbloudů Čtyřkolky

15 Korán – svatá kniha islámu Korán – svatá kniha islámu pouze muslimové mohou být státními občany SApouze muslimové mohou být státními občany SA

16 MAKKAH – město nemuslimům zakázané

17 Info pro cizince: Důkladná celní kontrola Chování v souladu s islámem (Ramadán,…) Prohibice - alkohol, drogy - výrobky z vepřového masa a kůže - pornografie (široký význam) Možné tresty: pokuta, bičování, vězení, deportace ze země

18 Ženy v saudské společnosti podléhají řadě omezení, jako je: - zákaz řídit motorová vozidla (?zrušení?) - zákaz používat MHD - zákaz kamkoli cestovat bez souhlasu muže - zákaz setkávat se s nepříbuznými muži či oslovit cizího muže na veřejnosti Pokud to jejich manžel, případně otec či syn nedovolí, nesmějí podstoupit vyšetření ani operaci. Jsou nuceny k předem dohodnutým sňatkům („předčasným sňatkům“).

19 Oficiální otevření v prosinci 1978 / King Khalid /

20 RKH

21 v roce 2004 počet lůžek : počet lůžek : 1 192 / vč.„A&E“, LW,NICU,OT / + 48 dialyzačních „chairs“ + PSCC : 158 lůžek stav zaměstnanců : stav zaměstnanců : 7 179

22 South West Corner – por.gyn.kl

23 počet lůžek : 3 + 2 počet lůžek : 3 + 2 12-ti hod služby 12-ti hod služby 24 hod servis pro „eligible“ pacientky 24 hod servis pro „eligible“ pacientky 24 týd. těhotenství a více 24 týd. těhotenství a více vstupní posouzení: vstupní posouzení: - rodičky - rodičky - těhotné ženy s problémy spojenými těhotenstvím - těhotné ženy s problémy spojenými těhotenstvím u překotných porodů – vedení porodu a případná resuscitace novorozence u překotných porodů – vedení porodu a případná resuscitace novorozence OAU – Obstetric Assessment Unit příjem

24 3A – předporodní odd. počet lůžek : 29 počet lůžek : 29 12-ti hod služby 12-ti hod služby péče : 1 : 6 den péče : 1 : 6 den 1 : 10 noc 1 : 10 noc stav : por.as. „in charge“ stav : por.as. „in charge“ por.as.,sestry – den / noc por.as.,sestry – den / noc 1 ošetřovatelka 1 ošetřovatelka

25 3B - labour ward porodní sál počet lůžek : 7 + 2 porodní pokoje počet lůžek : 7 + 2 porodní pokoje HDU – 3 lůžka HDU – 3 lůžka 12-ti hod služby 12-ti hod služby PS - péče 1 : 1 PS - péče 1 : 1 HDU - péče 1 : 3 HDU - péče 1 : 3

26 HDU po porodu nutná další observace po porodu nutná další observace těhotné ženy s vysokým rizikem těhotné ženy s vysokým rizikem 1. APH, PPH 2. PPI 3. preeklampsie 4. kardiomyopatie 5. Sickle cell anemie / srpkovitá /

27 Stav PA + sester na PS „head nurse“ „head nurse“ „charge nurse“ „charge nurse“ 5 – 7 por. asistentek 5 – 7 por. asistentek 1 všeobecná sesta 1 všeobecná sesta 1 – 2 ošetřovatelky 1 – 2 ošetřovatelky

28 Stav lékařů na PS Consultant – porodník Consultant – porodník Consultant – gynekolog Consultant – gynekolog Fellow Fellow Senior resident Senior resident Resident Resident / + resident na příjmu a na gyn. / / + resident na příjmu a na gyn. / Intern Intern 24 hod „on call“ 24 hod „on call“

29 4A,54 – postnatal šestinedělí počet lůžek : 30 + 32 počet lůžek : 30 + 32 12-ti hod služby 12-ti hod služby péče : 1 : 5 – 6 péče : 1 : 5 – 6 stav : por.as. „head nurse“ stav : por.as. „head nurse“ por.as. „ in charge“ por.as. „ in charge“ por. as.,sestry - 6 por. as.,sestry - 6 ošetřovatelky - 4 ošetřovatelky - 4

30 lékař / porodník / - vizita 1 x denně lékař / porodník / - vizita 1 x denně lékař / neonatolog / - vizita 1 x denně lékař / neonatolog / - vizita 1 x denně lékař „on call“ lékař „on call“ por.asistentky por.asistentky sestry – s porodnickou nástupní praxí a sestry – s porodnickou nástupní praxí a zkušenostmi zkušenostmi ošetřovatelky ošetřovatelky fyzioterapeut – denně fyzioterapeut – denně...... péče na šestinedělí:

31 5B - gynekologie počet lůžek : 32 počet lůžek : 32 12-ti hod služby 12-ti hod služby péče : 1 : 5 den péče : 1 : 5 den 1 : 6 noc 1 : 6 noc 1. těhotné ženy do 24. týd.gravidity 2.plánované gynekologické operace a výkony 3.akutní případy /ectop.grav.,torze ovarií.,incoml.AB,…/ /ectop.grav.,torze ovarií.,incoml.AB,…/

32 7A,7B - VIP počet pokojů : 6 + 8 počet pokojů : 6 + 8 12-ti hod služby 12-ti hod služby všechny skupiny žen, všechny skupiny žen, jejichž stav jejichž stav „vyžaduje“ „vyžaduje“ por.-gyn. péči por.-gyn. péči

33 příjem pacientky : ? důvod přijetí,? anamnéza od pacientky ? důvod přijetí,? anamnéza od pacientky fyz. f-ce,analýza moči fyz. f-ce,analýza moči - týd.gravidity /výška fundu/ PALPACE - týd.gravidity /výška fundu/ - poloha plodu - poloha plodu - postavení plodu - postavení plodu - naléhající část - naléhající část - vztah n.č. ke k. pánevní - vztah n.č. ke k. pánevní / ? pětin n.č. ještě palpujeme/ / ? pětin n.č. ještě palpujeme/ KTG – minimálně 30 min /dle situace/ KTG – minimálně 30 min /dle situace/

34 kontrola dokumentace – „file“ kontrola dokumentace – „file“ podrobné zdokumentování podrobné zdokumentování vaginální vyš. / digitální,v zrcadlech / vaginální vyš. / digitální,v zrcadlech / dle aktuální situace odběry,infuze,... dle aktuální situace odběry,infuze,... „files register“

35 transport bez kontroly lékaře : 3B /porodní sál/ 3B /porodní sál/ fyziologické těhotenství - fyziologické těhotenství - porod v běhu „established labour“ - porod v běhu „established labour“ - fyziologické KTG - fyziologické KTG - poloha podélná záhlavím - poloha podélná záhlavím - žádné patologie - žádné patologie porod na OAU/příjmu/-fyziol. porod na OAU/příjmu/-fyziol.

36 transport po kontrole lékařem: domů domů 3Apočínající porod „early labour“ 3A - počínající porod „early labour“ - g.h. 24 a více s potížemi - g.h. 24 a více s potížemi / kompenzovaná/ / kompenzovaná/ HDU- g.h. 24 a více s akut. potížemi HDU - g.h. 24 a více s akut. potížemi nebo dekompenzované nebo dekompenzované 7A,7B 7A,7B porod - na OAU/příjmu/ + patologie porod - na OAU/příjmu/ + patologie - mimo nemocnici / BBA / + kontrola - mimo nemocnici / BBA / + kontrola neonatologem neonatologem

37 transport na 3B / por.sál / transport na 3B / por.sál / přítomna patologie plodu či rodičky - APH,PP,PET,HELLP,DM,kardiomyop. - APH,PP,PET,HELLP,DM,kardiomyop. - patol. KTG,nepravidelné polohy plodu, - patol. KTG,nepravidelné polohy plodu, ? naléhání plodu,KP,... ? naléhání plodu,KP,...

38 3B – péče porodní as. příjem rodičky z OAU nebo 3A /dokumentace/ příjem rodičky z OAU nebo 3A /dokumentace/ ? fyz.f-ce, ? stav rodičky ? fyz.f-ce, ? stav rodičky abdominální palpace abdominální palpace kontinuální KTG – abdominální sonda kontinuální KTG – abdominální sonda zákl.odběry – KS + Rh,KO zákl.odběry – KS + Rh,KO zajištění 1 žilního vstupu / RL / zajištění 1 žilního vstupu / RL /

39 vaginální vyšetření / po 4 hod / vaginální vyšetření / po 4 hod / V + V V + V ? centralizace cervixu ? centralizace cervixu konzistence konzistence spotřebování - % spotřebování - % dilatace dilatace ? vedoucí část - ? záhlaví, ? vstupování ? vedoucí část - ? záhlaví, ? vstupování ? šípový šev / LOA / ? šípový šev / LOA / + amniotomie + amniotomie + zavedení sculp elektrody / FSE / + zavedení sculp elektrody / FSE /

40 Syntocinon 5(2) IU / 500 ml RL Syntocinon 5(2) IU / 500 ml RL start 40 ml / hod......max 240 ml / hod start 40 ml / hod......max 240 ml / hod vedení 2.d.p.,3.d.p. vedení 2.d.p.,3.d.p. / Syntometrin,Methergin / / Syntometrin,Methergin / zahájení resuscitace novorozence zahájení resuscitace novorozence / neonatolog „on call“ / / neonatolog „on call“ / kontrola a ošetření porodního poranění kontrola a ošetření porodního poranění první přiložení novorozence k prsu matky první přiložení novorozence k prsu matky transport na šestinedělí transport na šestinedělí

41 další povinnosti PA na PS : při SC ošetření novorozence na oper.sále při SC ošetření novorozence na oper.sále s neonatologem s neonatologem asistence lékaři při koml.porodu asistence lékaři při koml.porodu / VEX,kleště,KP,mnohočetné těh.,.../ / VEX,kleště,KP,mnohočetné těh.,.../ asistence lékaři při kompl.výkonech asistence lékaři při kompl.výkonech / extraamn. Prostaglandin,amniocentéza, / extraamn. Prostaglandin,amniocentéza, TRF plodu in utero,.../ TRF plodu in utero,.../......

42 analgezie na PS : entonox – inhalace dle potřeby entonox – inhalace dle potřeby opiáty – Pethidine 75-100 mg i.m.,/i.v./ opiáty – Pethidine 75-100 mg i.m.,/i.v./ Phenergan 25 mg i.m. Phenergan 25 mg i.m. PCA /patient controled anaesthesia / PCA /patient controled anaesthesia / - Pethidine,Morphine - Pethidine,Morphine epidurál epidurál

43 +++ pohotovostní operační sál pohotovostní operační sál operační sály operační sály neonatologické odd./ JIP + „HDU“/ neonatologické odd./ JIP + „HDU“/ antenatal. kl.,IVF antenatal. kl.,IVF 24 hod „refferal“ systém 24 hod „refferal“ systém 24 hod farmakologický servis 24 hod farmakologický servis 24 hod Centrální sterilizace 24 hod Centrální sterilizace ultrazvukové odd. / 7,00 – 16,30 / ultrazvukové odd. / 7,00 – 16,30 /

44 statistika / rok 2004 / : Deliveries 8 881 Deliveries 8 881 Primi 25% Primi 25% Ventouse 4.1% Ventouse 4.1% C.S 16.7% C.S 16.7% Forceps 0.3% Forceps 0.3% Preterm 7.7% Preterm 7.7% Breech 1.6% / 56% of them by C.S / Breech 1.6% / 56% of them by C.S / Epidural 8.4% Epidural 8.4%

45 Placenta praevia / 56 cases / 0.01% Placenta praevia / 56 cases / 0.01% / 87% by C.S / / 87% by C.S / Gestational diabetes 12.2% Gestational diabetes 12.2% Cardiac 1.1% Cardiac 1.1% 9 027 infants born 9 027 infants born / 114 twins, 13 triplets, 2 quadrepts / / 114 twins, 13 triplets, 2 quadrepts / 2.6 per 1 000 neonatal death 2.6 per 1 000 neonatal death 6.6 per 1 000 stillbirth 6.6 per 1 000 stillbirth statistika / rok 2004 / :

46

47 Security Forces Hospital SFH

48 SFH Jako jediná poskytuje služby přímo ministru vnitra a jeho rodině. Jako jediná poskytuje služby přímo ministru vnitra a jeho rodině.

49 Typ instituce: Státní nemocnice vzdělávacího typu Akreditovaná Saudskou radou lékařských specialistů Spadá pod Ministerstvo vnitra Akreditovaná Kanadskou lékařskou radou Kapacita: 508 lůžek Systém řízení: britský/kanadský

50 Oddělení: Internal Diseases: cardiology, dermatology, diabetics, endocrine glands, digestive system, hematology diseases, infectious diseases, internal diseases, kidney and urology unit, neurology, psychiatry clinic, lung diseases, and rheumatic diseases

51 Oddělení: Surgery Dept.: general surgery unit, orthopedics unit, urinary tracts surgery, plastic surgery, brain and neurology surgery, children surgery, ophthalmic surgery, and ENT surgery

52 Oddělení: Labour Ward Labour Ward Gynecology Dept. Paediatrics Dept./ Neonatology Dentistry Dept. Emergency Room Pharmacy dept. Laboratory and Blood Bank X-Ray Physiotherapy Dept. Gynecology Dept. Paediatrics Dept./ Neonatology Dentistry Dept. Emergency Room Pharmacy dept. Laboratory and Blood Bank X-Ray Physiotherapy Dept.

53 Uplatnění pro porodní asistentku: Emergency Dept. – Labour Assessment Labour Ward – Neonatology Antenatal / Postnatal Dept. Gynaecology

54

55 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Výkon profese porodní asistentky v arabských zemích s důrazem na kulturní odlišnosti a společenské zvyklosti Königová Pavla Zlín 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google