Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropské právnické osoby. Pojem Evropské právnické osoby – právnické osoby upravené právem Evropských společenství Evropské právnické osoby – právnické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropské právnické osoby. Pojem Evropské právnické osoby – právnické osoby upravené právem Evropských společenství Evropské právnické osoby – právnické."— Transkript prezentace:

1 Evropské právnické osoby

2 Pojem Evropské právnické osoby – právnické osoby upravené právem Evropských společenství Evropské právnické osoby – právnické osoby upravené právem Evropských společenství

3 Typy a klasifikace: Obchodní právnické osoby Obchodní právnické osoby Evropské hospodářské zájmové sdružení Evropské hospodářské zájmové sdružení Evropská akciová společnost Evropská akciová společnost Civilní právnické osoby Civilní právnické osoby Evropské družstvo Evropské družstvo Evropská vzájemná společnost Evropská vzájemná společnost Evropský spolek Evropský spolek Evropská nadace Evropská nadace

4 Obchodní právnické osoby

5 Evropské hospodářské zájmové sdružení Nařízení Rady (EHS) č. 2137/85 ze dne 25. 7. 1985 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) Nařízení Rady (EHS) č. 2137/85 ze dne 25. 7. 1985 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) Zákon č. 360/2004 Sb., o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení) Zákon č. 360/2004 Sb., o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení)

6 Evropská akciová společnost Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti Směrnice Rady č. 2001/86/ES ze dne 8. 10. 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců Směrnice Rady č. 2001/86/ES ze dne 8. 10. 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti

7 Civilní evropské právnické osoby

8 Statistiky V družstvech, vzájemných společnostech, spolcích a nadacích pracuje v EU 9 mil. lidí V družstvech, vzájemných společnostech, spolcích a nadacích pracuje v EU 9 mil. lidí Výrobní a spotřebitelská družstva v EU mají 78 až 150 mil. členů Výrobní a spotřebitelská družstva v EU mají 78 až 150 mil. členů Téměř 1/3 Evropanů je pojištěna u vzájemných společností proti ekonomickým rizikům v nemoci a ve stáří Téměř 1/3 Evropanů je pojištěna u vzájemných společností proti ekonomickým rizikům v nemoci a ve stáří

9 Průběh legislativních prací V roce 1992 Komise předložila návrhy tří nařízení na vytvoření V roce 1992 Komise předložila návrhy tří nařízení na vytvoření Evropského družstva Evropského družstva Evropské vzájemné společnosti Evropské vzájemné společnosti Evropského spolku Evropského spolku Na základě stanoviska Parlamentu a Hospodářského a sociálního výboru byly návrhy v roce 1993 pozměněny Na základě stanoviska Parlamentu a Hospodářského a sociálního výboru byly návrhy v roce 1993 pozměněny

10 22. 7. 2003 bylo přijato nařízení č. 1435/2003 o statutu „Evropské družstevní společnosti“ a směrnice Rady 2003/72/ES, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců 22. 7. 2003 bylo přijato nařízení č. 1435/2003 o statutu „Evropské družstevní společnosti“ a směrnice Rady 2003/72/ES, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců Návrhy nařízení a doplňujících směrnic ohledně evropského spolku a evropské vzájemné společnosti vzala Komise v roce 2006 zpět Návrhy nařízení a doplňujících směrnic ohledně evropského spolku a evropské vzájemné společnosti vzala Komise v roce 2006 zpět

11 Charakteristika Sociálně ekonomický účel Sociálně ekonomický účel Společná charakteristika Společná charakteristika Primárním účelem není dosažení zisku, ale uspokojování sociálních a ekonomických potřeb (především svých členů) Primárním účelem není dosažení zisku, ale uspokojování sociálních a ekonomických potřeb (především svých členů) Rovné hlasovací právo – každý člen má 1 hlas Rovné hlasovací právo – každý člen má 1 hlas Dobrovolné a otevřené členství Dobrovolné a otevřené členství

12 Podoba právní úpravy Právní úprava ED, ES a EVS kopíruje úpravu Evropské akciové společnosti (zejména ohledně struktury právnické osoby, jakož i práv a povinností členů) Právní úprava ED, ES a EVS kopíruje úpravu Evropské akciové společnosti (zejména ohledně struktury právnické osoby, jakož i práv a povinností členů) Úprava je většinou obsažena ve třech pramenech, a to v: Úprava je většinou obsažena ve třech pramenech, a to v: Nařízení Nařízení Směrnici Směrnici Vnitrostátním zákonu Vnitrostátním zákonu

13 Nařízení Obsahuje vlastní úpravu právnické osoby Obsahuje vlastní úpravu právnické osoby Vznik a zánik Vznik a zánik Organizační struktura Organizační struktura Účelem je rozvoj nadnárodních a přeshraničních aktivit družstev, vzájemných společností a spolků Účelem je rozvoj nadnárodních a přeshraničních aktivit družstev, vzájemných společností a spolků Forma ED, EVS a ES je (má být) volitelná; výhodou je možnost vyvíjet trvale činnost na území několika států bez nutnosti ustanovení pobočky Forma ED, EVS a ES je (má být) volitelná; výhodou je možnost vyvíjet trvale činnost na území několika států bez nutnosti ustanovení pobočky

14 Směrnice Obsahuje právní úpravu zapojení zaměstnanců do rozhodovacích procesů v právnické osobě Obsahuje právní úpravu zapojení zaměstnanců do rozhodovacích procesů v právnické osobě Vyžaduje vnitrostátní úpravu Vyžaduje vnitrostátní úpravu

15 Evropské družstvo (European Cooperative Society, Europaische Genossenschaft)

16 Prameny právní úpravy Nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 ze dne 22. 7. 2003 o statutu Evropské družstevní společnosti (SCO) Nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 ze dne 22. 7. 2003 o statutu Evropské družstevní společnosti (SCO) Směrnice Rady 2003/72/ES ze dne 22. 7. 2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců Směrnice Rady 2003/72/ES ze dne 22. 7. 2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců Zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti Zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti

17 Právo, kterým se ED řídí Nařízením č. 1435 Nařízením č. 1435 Stanovami, pokud na ně výslovně odkazuje nařízení Stanovami, pokud na ně výslovně odkazuje nařízení V neupravených oblastech V neupravených oblastech Vnitrostátními předpisy vydanými k provedení evropské úpravy ED Vnitrostátními předpisy vydanými k provedení evropské úpravy ED Právními předpisy členských států, které by se vztahovaly na družstvo založené podle práva členského státu, v němž má ED sídlo Právními předpisy členských států, které by se vztahovaly na družstvo založené podle práva členského státu, v němž má ED sídlo Stanovami, a to za stejných podmínek jako u družstva založeného podle vnitrostátního práva Stanovami, a to za stejných podmínek jako u družstva založeného podle vnitrostátního práva

18 Právní povaha Ač se hovoří o evropské družstevní společnosti, nejde o společnost ve smyslu § 56 odst. 1 obchodního zákoníku, ale o družstvo Ač se hovoří o evropské družstevní společnosti, nejde o společnost ve smyslu § 56 odst. 1 obchodního zákoníku, ale o družstvo

19 Hlavní charakteristika Dobrovolné a otevřené členství Dobrovolné a otevřené členství Rovná hlasovací práva (viz princip družstevní demokracie) Rovná hlasovací práva (viz princip družstevní demokracie) Členové majetkově participují na základním kapitálu, který je variabilní Členové majetkově participují na základním kapitálu, který je variabilní

20 Účel ED Uspokojování potřeb členů ED nebo rozvoj jejich hospodářských a sociálních činností, zejména uzavíráním smluv se členy na dodávky zboží nebo služeb nebo na provedení prací Uspokojování potřeb členů ED nebo rozvoj jejich hospodářských a sociálních činností, zejména uzavíráním smluv se členy na dodávky zboží nebo služeb nebo na provedení prací Uspokojování potřeb členů ED podporou jejich účasti na hospodářských činnostech v jednom nebo více ED nebo vnitrostátních družstvech Uspokojování potřeb členů ED podporou jejich účasti na hospodářských činnostech v jednom nebo více ED nebo vnitrostátních družstvech ED nesmí poskytovat užitek ze své činnosti nečlenům ani jim umožnit účast na své činnosti (stanovy mohou určit jinak) ED nesmí poskytovat užitek ze své činnosti nečlenům ani jim umožnit účast na své činnosti (stanovy mohou určit jinak)

21 Založení a vznik ED Nutná přítomnost nadnárodního prvku Nutná přítomnost nadnárodního prvku 2 varianty 2 varianty Založení transformací národních družstev Založení transformací národních družstev Fúzí (sloučením, splynutím) Fúzí (sloučením, splynutím) Přeměnou stávajícího družstva na ED Přeměnou stávajícího družstva na ED Založení zcela nového ED Založení zcela nového ED ED vzniká zápisem do obchodního rejstříku ED vzniká zápisem do obchodního rejstříku

22 Základní kapitál Základní kapitál činí minimálně 30 000 euro Základní kapitál činí minimálně 30 000 euro Lze jej zvýšit následnými úpisy členů nebo přijetím nových členů Lze jej zvýšit následnými úpisy členů nebo přijetím nových členů Lze jej snížit úplným nebo částečným vyplacením podílů (kapitál nesmí klesnout pod 30 tisíc) Lze jej snížit úplným nebo částečným vyplacením podílů (kapitál nesmí klesnout pod 30 tisíc) Změny základního kapitálu nevyžadují změnu stanov ani zveřejnění (na rozdíl např. od evropské akciové společnosti) Změny základního kapitálu nevyžadují změnu stanov ani zveřejnění (na rozdíl např. od evropské akciové společnosti)

23 Ručení členů 2 typy ED 2 typy ED ED, za jehož závazky členové neručí, případně ručí jenom do výše svého nesplaceného upsaného vkladu (ED musí mít firemní dodatek „s ručením omezeným“) ED, za jehož závazky členové neručí, případně ručí jenom do výše svého nesplaceného upsaného vkladu (ED musí mít firemní dodatek „s ručením omezeným“) ED, za jejíž závazky členové neručí ED, za jejíž závazky členové neručí

24 Organizační struktura Valná hromada Valná hromada Dále se organizační struktura liší podle toho, zda je ED založeno na monistickém nebo dualistickém systému: Dále se organizační struktura liší podle toho, zda je ED založeno na monistickém nebo dualistickém systému: Dozorčí orgán (kontrolní komise) a řídící orgán (představenstvo) - dualistický systém Dozorčí orgán (kontrolní komise) a řídící orgán (představenstvo) - dualistický systém Správní orgán (správní rada - monistický systém Správní orgán (správní rada - monistický systém

25 Valná hromada Princip členské demokracie: každému členovi ED náleží zásadně 1 hlas, bez ohledu na velikost jeho členského podílu Princip členské demokracie: každému členovi ED náleží zásadně 1 hlas, bez ohledu na velikost jeho členského podílu

26 Evropský spolek a evropská nadace

27 Amended proposal for a Council Regulation (EEC) on the statute for a European association. Official Journal C 236, s.1, 31. 8. 1993 Amended proposal for a Council Regulation (EEC) on the statute for a European association. Official Journal C 236, s.1, 31. 8. 1993 Zpětvzetí v roce 2006 Zpětvzetí v roce 2006

28 Evropská vzájemná společnost

29 Charakteristika Právnická osoba korporačního typu Právnická osoba korporačního typu Působí především v oblasti pojištění, zdravotnictví a sociálního zabezpečení (např. výrazné zastoupení v oblasti neživotního pojištění ve Francii, v Německu a ve Španělsku) Působí především v oblasti pojištění, zdravotnictví a sociálního zabezpečení (např. výrazné zastoupení v oblasti neživotního pojištění ve Francii, v Německu a ve Španělsku) Vzájemností je vyjádřeno zaměření činnosti této právnické osoby na vzájemný prospěch, tj. na prospěch členů, a nikoliv třetích osob Vzájemností je vyjádřeno zaměření činnosti této právnické osoby na vzájemný prospěch, tj. na prospěch členů, a nikoliv třetích osob

30 Rovnost hlasovacích práv (1 člen = 1 hlas) Rovnost hlasovacích práv (1 člen = 1 hlas) Nevytváří základní kapitál, ale spravuje určité kolektivní a nedělitelné fondy; členové se nepodílí členskými vklady, ale členskými příspěvky (např. v podobě placení pojistného) Nevytváří základní kapitál, ale spravuje určité kolektivní a nedělitelné fondy; členové se nepodílí členskými vklady, ale členskými příspěvky (např. v podobě placení pojistného)

31 Amended proposal for a Council Regulation (EEC) on the statute for a European mutual society. Official Journal C 236, s.40, 31. 8. 1993 Amended proposal for a Council Regulation (EEC) on the statute for a European mutual society. Official Journal C 236, s.40, 31. 8. 1993 V roce 2006 vzat zpět V roce 2006 vzat zpět


Stáhnout ppt "Evropské právnické osoby. Pojem Evropské právnické osoby – právnické osoby upravené právem Evropských společenství Evropské právnické osoby – právnické."

Podobné prezentace


Reklamy Google