Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RNDr.Radek Trojanec, Ph.D. CYTOGENETICKÁ LABORATOŘ Chromozómy a jejich aberace Laboratoř experimentální medicíny (LEM) www.LEM-Olomouc.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RNDr.Radek Trojanec, Ph.D. CYTOGENETICKÁ LABORATOŘ Chromozómy a jejich aberace Laboratoř experimentální medicíny (LEM) www.LEM-Olomouc.cz."— Transkript prezentace:

1 RNDr.Radek Trojanec, Ph.D. CYTOGENETICKÁ LABORATOŘ Chromozómy a jejich aberace Laboratoř experimentální medicíny (LEM) www.LEM-Olomouc.cz

2 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE ZÁKLADNÍ TYPY CYTOGENETICKÝCH ABERACÍ

3 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Změny (aberace, mutace) Numerické: aneusomie, polysomie: Pataův syndrom (trisomie 13, viz obr.), Downův sy. (trisomie 21), Edwardsův sy. (trisomie 18), aneusomie gonosomů (Klinfelterův sy. 47,XXY; Turnerův sy. 45,X atd.), onkologická onemocnění apod. Strukturální: delece, translokace, amplifikace, inverze apod.: Cri du chat sy.(sy.kočičího křiku; 5p-), retinoblastom,onkologická onemocnění apod. Jiné poruchy: uniparentální disomie (Prader- Willi sy.), syndromy chromosomální instability (xeroderma pigmentosum, ataxia telangiectasia) apod. http://www.rodina.cz

4 Downův syndrom incidence 1: 600-800 Trizomie chromozómu 21 při narození: hypotonie, šikmé oční štěrbiny, anomálie uší, ploché záhlaví, opičí rýha, epikantus (vnitřní koutek), srdeční vady, vady dalších orgánů fenotyp starších jedinců: mentální retardace, hypogenitalismus ♂, porucha dentice, krátké, široké ruce, brachydaktylie, poruchy imunity, vyšší riziko nádorových onemocnění (leukémie) EPICANTUS www.vscht.cz/kot/resources/studijni-materialy/bc-p-004/prezentace.pdf http://www.rodina.cz/g/deti/postizeni/dite_down_syndrom.jpg

5 Klinefelterův syndrom 47, XXY incidence: 1: 1000 vysoká postava, průměrná inteligence, psychosexuální orientace mužská, hypoplázie testes, kryptorchismus, sterilita – azoospermie, gynekomastie www.vscht.cz/kot/resources/studijni-materialy/bc-p-004/prezentace.pdf

6 Supermale 47, XYYY mohutnější vzrůst, vysoká postava, průměrná inteligence, pohlavní vývoj normální, plodnost normální, neuvádí se vyšší riziko chromosomálních aberací pro potomstvo, neprokázán narušený psychosociální vývoj dvojčata, vyšší 47, XYY www.vscht.cz/kot/resources/studijni-materialy/bc-p-004/prezentace.pdf

7 Turnerův syndrom 45, X incidence 1: 5000 – 10000 malý vzrůst – možnost hormonální terapie, gonadální dysgeneze, primární amenorea, normální inteligence, krátký, široký krk (pterygium colli), nízká vlasová hranice, štítovitý hrudník, edémy na HK i DK (novorozenci) www.vscht.cz/kot/resources/studijni-materialy/bc-p-004/prezentace.pdf

8 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Balancované změny: „obsah“ DNA v buňce se nezmění Nebalancované změny: v „obsahu“ DNA přebývají či chybí sekvence

9 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Delece: znamená ztrátu genetického materiálu. Může se jednat o deleci celých částí chromozomů, či například jen určitého genu

10 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Inzerce, duplikace : přidání genetického materiálu (párů bází) do DNA v chromozomu

11 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Amplifikace: specifický způsob přidání DNA sekvencí: Jedná se o zmnožení konkrétního genu v rámci chromozomu či určitého úseku v chromozomu

12 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Inverze: vzniká po dvojnásobném zlomu v témž chromozomu. Příslušný úsek vymezený zlomy se z chromozomu odštěpí a připojí převrácený o 180°. Důsledkem je juxtapozice (přiblížení) určitého genu k jinému, což může způsobit tvorbu chimerického proteinu či kontrolu genu jiným promotorem.

13 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Translokace: vzniká výměnou úseků mezi různými chromozomy. Její důsledky jsou podobné, jako u inverze

14 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Ring chromozom: Je-li chromozom porušen 2 zlomy a následně spojen, vzniká kruhová struktura. Je-li v tomto útvaru zachována centromera, může být ring chromozom i mitoticky aktivní.

15 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Genomický imprinting je proces, kdy je aktivita určitého genu regulována v závislosti na tom, od kterého rodiče byl gen zděděn. Ve většině případů to znamená, že pouze maternální nebo paternální alela je exprimována (je aktivní), kdežto druhá je utlumena. Uniparentální disomie - oba chromozómy v páru původem od jednoho rodiče) Angelmanův syndrom: absence mateřské kopie části chromosomu 15 Prader-Williho syndrom: Absence otcovské kopie části chromosomu 15

16 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE problémy s pohybem, koordinací chůze a stabilitou nonverbální komunikační schopnosti jsou mnohem lepší než verbální mávání a vyvažování horními končetinami, vibrující paže zvláštní chování, velmi často se usmívá, obvykle má šťastnou náladu, v excitaci mává a tleská rukama Angelmanův syndrom: „Happy puppet“, „Syndrom šťastného dítěte“ Nejčastěji:neschopnost mluvit, pouze minimum slov, komunikují nonverbálně, nonverbální komunikace převyšuje verbální opoždění psychomotorického vývoje, těžký zpomalený vývoj www.vscht.cz/kot/resources/studijni-materialy/bc-p-004/prezentace.pdf

17 Prader- Williho syndrom - NOVOROZENCI, KOJENCI: těžká hypotonie, neprospívání, opoždění vývoje, faciální dysmorfie POZDNĚJŠÍ VĚK: mentální retardace, polyfagie – těžká obezita, hypogenitalismus, poruchy chování www.vscht.cz/kot/resources/studijni-materialy/bc-p-004/prezentace.pdf

18 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE CYTOGENETICKÝ ZÁPIS

19 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE ISCN (2005): An International System for Human Cytogenetic Nomenclature, Shaffer LG., Tommerup N. (eds); Karger S., Basel 2005 add = Addition material of unknown origin del = Deletion de novo = A chromosome abnormality which has not been inherited der = Derivative Chromosome dic Dicentric dup = Duplication fra = Fragile Site idic = Isodicentric chromosome ins = Insertion inv = Inversion i or iso = Isochromosome mar = Marker chromosome mat = Maternal origin Minus sign (-) = Loss mos = Mosaic p = Short arm of chromosome pat = Paternal origin Plus sign (+) = Gain q = Long arm of chromosome r = Ring chromosome rcp = Reciprocal rea = Rearrangement rec Recombinant chromosome rob = Robertsonian translocation t = translocation tel = Telomere (end of chromosome arm) ter = Terminal end of chromosome upd = Uniparental disomy

20 46,XX - Normal Female Karyotype 46,XY - Normal Male Karyotype These descriptions say there are 46 chromosomes and that it is a male or female. 46,XX,del(14)(q23) Female with 46 chromosomes with a deletion of chromosome 14 on the long arm (q) at band 23. 46,XY,dup(14)(q22q25) Male with 46 chromosomes with a duplication of chromosome 14 on the long arm (q) involving bands 22 to 25. 46,XX,r(7)(p22q36) Female with 46 chromosomes with a 7 chromosome ring. The end of the short arm (p22) has fused to the end of the long arm (q36) forming a circle or 'ring' 47,XY,+21 Male with 47 instead of 46 chromosomes and the extra chromosome is a 21. (Down Syndrome)

21 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE VYŠETŘOVACÍ METODY PŘÍKLADY VYŠETŘENÍ ONKOGENETICKÝCH MARKERŮ

22 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE

23

24 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE

25 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Význam v prenatální dg. i v onkologii: RFC gen (Reduced Folate Carrier Gene)

26 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Fluorescenční in situ hybridizace (FISH) Metodou fluorescenční in situ hybridizace lze lokalizovat cílové nukleotidové sekvence přímo v buňkách (in situ). Metoda FISH je založena na schopnosti jednořetězcové DNA sondy vázat komplementární úsek cílové DNA fixované na mikroskopickém skle.

27 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Fluorescenční in situ hybridizace (FISH)

28 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE

29 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE E.Kočárek et al.:Vybrané kapitoly z lékařské cytogenetiky a genetického poradenství; Ústav biologie a lékařské genetiky FN Motol a UK 2.LF (2004)

30 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE WCP –Whole Chromosome Painting (celochromozómové sondy)

31 CEP 17 Her-2/neu Jádro s normálním počtem kopií genu a chromozomu Nepravá amplifikace (polyzomie) Amplifikace LABORATOŘ EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

32 LABORATOŘ EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY CEP 17 Her-2/neu

33 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE t(9;22)(q34;q11) Philadelphia (Ph) chromozom (Nowell, Hungerford,1962) BCR-ABL CML, ALL, AML, ST STI-571 (Glivec) t(15;17)(q22;q11-21) PML-RARA AML M3 (PML) ATRA

34 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE CGH (Kallioniemi, 1992)

35 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE

36 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE

37

38 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Mnohobarevná FISH (M-FISH)

39 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Mnohobarevná FISH (M-FISH)

40 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Multicolor banding

41 Microarrays

42 Her-2/neu (c-erbB-2) Receptor EGF Nejčastěji amplifikovaný onkogen u ca prsu (10-15%) Protein p185 HER-2 – souvisí s maligní transformací a agresivitou choroby Pacientky s overexpresí proteinu a/nebo amplifikací genu indikovány k terapii monoklonální protilátkou trastuzumab (Herceptin) Různé metody vyšetření LABORATOŘ EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

43 Vyšetření Her-2/neu (c-erbB-2): IHC x FISH IHC fotografie byly získány ve spolupráci s Ústavem patologie LF UP IHC:0 FISH: normální IHC: 1+ až 2+ FISH: normální nepravá amp. amplifikace IHC: 3+ FISH: amplifikace CEP 17 Her-2/neu

44 CEP 17 LSI Her-2/neu

45 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Her-/neu (c-erbB-2): amplifikované případy:  senzitivita na antracykliny  aplikace Herceptinu TOP2A: Topoizomeráza II  = cíl pro některé typy cytostatik: inhibitory topoizomeráz II tj. senzitivita na antracykliny

46 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE

47 LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE EGFR1 (Her-1) ca.plic FISH & sekvenace aplikace inhibitorů: Cetuximab (Erbitux). Gefitinib (Iressa), erlotinib (Tarceva)…

48 Common Approaches to Targeting HER1/EGFR Slamon DJ, Leyland-Jones B, Shak S, et al. N Engl J Med. 2001;344:783-792; Mendelsohn J, Baselga J. Oncogene. 2000;19:6550-6565; Noonberg SB, Benz CC. Drugs. 2000;59:753-767; Raymond E, Faivre S, Armann JP. Drugs. 2000;60(Suppl 1):15-23; Arteaga C. J Clin Oncol. 2001;19:32s-40s; Pedersen MW, Meltom M, Damstrup L, et al. Ann Oncol. 2001;12:745-760. Anti-HER1/EGFR- blocking antibodies Anti-ligand- blocking antibodies TK inhibitors Ligand– toxin conjugates Antibody– toxin conjugates P P P P

49 Sekvenace DNA A T C C A C G G C T G

50 Priklad praktickeho vystupu analyzy DNA - detekce bodovych mutaci v sekvenci

51 CEP 17 LSI Her-2/neu

52 LASEROVÁ MIKRODISEKCE (LCM) LCM je metoda která umožňuje isolaci buněk z komplexu tkáně. Přístroj VERITAS pro LCM od firmy ARCTURUS. LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE

53 TECHNIKA LASEROVÉ MIKRODISEKCE Cytospin, buněčná linie K562 Cytologický preparát adenokarcinomu plic Parafinový/kryořez nádorové tkáně LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE

54 Protoonkogeny rodiny MYC (c-myc, n-myc, l-myc aj.) Geny účastnící se regulace buněčného cyklu a n apotózy (geny pro CDK, CDK-I, cykliny) Tumor-supresorové geny (TP53, RB1) Protoonkogeny rodiny RAS BCL-2 a příbuzné protoonkogeny TOP2A, RARA a jiné Některé další geny, účastnící se maligní transformace buňky


Stáhnout ppt "RNDr.Radek Trojanec, Ph.D. CYTOGENETICKÁ LABORATOŘ Chromozómy a jejich aberace Laboratoř experimentální medicíny (LEM) www.LEM-Olomouc.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google