Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Profesní vzdělávání sociálních kurátorů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Profesní vzdělávání sociálních kurátorů"— Transkript prezentace:

1 Profesní vzdělávání sociálních kurátorů
Vězeňství Mgr. Iva Günzlová

2

3 Vězeňská služba České republiky
Byla zřízena zákonem č. 555/1992 Sb., o vězeňské a justiční stráži Zajišťuje výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody v rozsahu stanoveném zákonem Zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách a v místech činnosti soudů a ministerstva

4 Vězeňská služba České republiky – základní údaje
Počet věznic v České republice: 36 Počet vězněných (květen 2008): k prosinci Počet zaměstnanců: Vězeňskou službu tvoří: Vězeňská stráž, Justiční stráž, Správní služba

5 Rozmístění věznic

6 Vězeňská služba České republiky – organizační struktura

7 Typy věznic Se zvýšenou ostrahou S ostrahou S dozorem S dohledem

8 Rozložení v typech věznic - muži
Dohled 540 Dozor 7182 Ostraha 9543 Zvýšená Ostraha 1199 Mladiství 158 Celkem 18625

9 Rozložení v typech věznic - ženy
Dohled 36 Dozor 600 Ostraha 363 Zvýšená ostraha 24 Mladiství 7 Celkem 1030

10 Vývoj počtu vězňů

11 Výkon trestu odnětí svobody
Vychází z principů restorativní justice Zahrnuje: Programy zacházení Pracovní aktivity Speciálně-výchovné aktivity Vzdělávací aktivity Zájmové aktivity Utváření vnějších vztahů

12 Výkon trestu – specializovaná oddělení
Typy specializovaných oddělení: Ochranná léčba Protitoxikomanická Sexuologická Protialkoholní Patologické hráčství Duševní poruchy a poruchy chování Trvale pracovně nezařaditelní Matky s nezletilými dětmi

13 Způsoby zaměstnávání odsouzených
Podnikatelé mimo VS ČR Střediska hospodářské činnosti věznic Vzdělávání denním studiem Vnitřní provozy věznic

14 Zaměstnanost vězňů Zaměstnanost vězňů vzrostla nejvíce za uplynulých 15 let Teprve od dubna 2008 klesla pod 60 procent V současnosti pracuje přes 8000 odsouzených z práceschopných Vězeňská služba rozšiřuje a pronajímá vnitřní provozy

15 Vzdělávání odsouzených
Vzdělávání mladistvých v učebních oborech Vzdělávání dospělých v učebních oborech Vzdělávání v rozsahu základní školy Všeobecně vzdělávací a odborné kurzy, jazykové kurzy apod.

16 Vzdělávání odsouzených a obviněných
Povinnou školní docházku u mladistvých obviněných zajišťují vazební věznice ve spolupráci s místními základními školami Z výučních listů a jiných dokladů o vzdělání není patrno, že byly získány ve výkonu trestu odnětí svobody Odsouzeným ve věznicích s dohledem a dozorem a mladistvým odsouzeným lze povolit docházku do školy mimo věznici

17 Vzdělávání odsouzených a obviněných
Vězeňská služba zajišťuje vysokoškolské vzdělání středoškolské vzdělání vyučení v oboru základní vzdělání

18 Výkon vazby Soud může nařídit vazbu, pokud má obavu, že:
obviněný uprchne nebo se bude skrývat (tzv. útěková vazba) bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit stíhání (tzv. koluzní vazba), nebo bude pokračovat v trestné činnosti, pro niž je stíhán (tzv. předstižná vazba). Průměrná délka vazby je 154 dní

19 podmínky ve výkonu vazby
Výkon vazby Jedním ze základních cílů je přiblížit podmínky ve výkonu vazby evropským standardům Vzorová cela

20 Charakteristika programů pro obviněné a pro odsouzené
Nabídka programů pro obviněné bez předchozí diagnostiky bez ambice působit ve smyslu konkrétní osobnostní změny Nabídka programů pro odsouzené na základě komplexní diagnostiky cílevědomé a komplexní působení na osobnost

21 Zacházení s obviněnými ve výkonu vazby
Programy pro obviněné: preventivně výchovné vzdělávací zájmové sportovní

22 Programy zacházení pro odsouzené
Pracovní aktivity Vzdělávací aktivity Zájmové aktivity Utváření vnějších vztahů Speciálně-výchovné aktivity

23 Preventivně výchovné programy
Jde o individuální a skupinové, speciální, zejména pedagogické a psychologické působení, vedené kompetentními zaměstnanci

24 protidrogovou poradnu
Preventivně výchovné programy zahrnují například: psychoterapii arteterapii psychorelaxační techniky právní poradenství sociální poradenství protidrogovou poradnu komunitní setkání

25 Diferencovaný přístup s ohledem na potřeby odsouzených
Oddělení pro odsouzené matky s dětmi – Světlá nad Sázavou

26 Nové projekty - zabezpečovací detence
Zákon nabyl účinnosti 1. ledna 2009 VS ČR vybrala tři lokality pro ústavy K dispozici je prvních 48 míst

27 Zabezpečovací detence – typ klientů
vysoce nebezpečné osoby závažnou trestnou činnost páchají kvůli svému duševnímu stavu běžná ochranná léčba není účinná vrazi, kteří již dříve páchali násilnou trestnou činnost a jsou nebezpeční sexuální devianti, u nichž selhala ochranná léčba

28 Zabezpečovací detence - Brno
Kapacita 48 míst

29 Zabezpečovací detence - Opava
Kapacita 100 až 150 míst Otevření v dubnu 2009

30 Zabezpečovací detence - Vidnava
Předpokládaná kapacita 250 míst Dokončení se předpokládá v roce 2011


Stáhnout ppt "Profesní vzdělávání sociálních kurátorů"

Podobné prezentace


Reklamy Google