Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KRAJská konference UNIV 2 Kraje – jihomoravský kraj 29. a 30

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KRAJská konference UNIV 2 Kraje – jihomoravský kraj 29. a 30"— Transkript prezentace:

1 KRAJská konference UNIV 2 Kraje – jihomoravský kraj 29. a 30
KRAJská konference UNIV 2 Kraje – jihomoravský kraj 29. a 30. březen 2012 My hotel lednice

2 Diskuzní příspěvek na téma „ Možnosti vzdělávání sociálně vyčleněných jedinců“
Vězni jako cílová skupina vzdělávání dospělých. Ve společnosti je v současné době jedinců, které soud zbavil svobody. Na různě dlouhou dobu jsou umístěni do vězení a je na pracovnících vězeňské služby zajistit, aby mohli čas smysluplně využívat. Podle platného zákona z r je pro odsouzené zákonná povinnost v průběhu výkonu trestu pracovat. Výjimkou jsou pouze starobní důchodci a jedinci, kterým to nedovoluje zdravotní stav. Realita – maximální hranice 60% práce schopných. Do aktivit, které nahrazují klasické pracovní zařazení patří mimo jiné i vzdělávání.

3 Počátky vězeňského školství u nás sahají do dob Rakousko – Uherska
Počátky vězeňského školství u nás sahají do dob Rakousko – Uherska. Za průkopníka je považován páter František Josef Řezáč, který působil jako duchovní ve Svatováclavské trestnici v Praze. V 50.letech 19. století vznikl moderní penitenciární systém vzdělávání ve věznicích.

4 Školní vzdělávání bylo povinné pro mladé trestance ve věku 14 až 21 let a pro negramotné a pologramotné do věku 35 let. (K návštěvě školy však mohli být připuštěni i starší trestanci, jestliže ukázali, že jsou schopni výuky. Pozornost a píle byly povinností každého žáka). Vedle elementárního vyučování směřujícího k doplnění znalostí základní školy, existoval i vyšší stupeň, zaměřený na získání praktických dovedností v určitém oboru. Zde se řídili osnovami platnými pro veřejné učňovské školy. Bylo možné absolvovat celou řadu odborných kurzů nebo získat výuční list bez udání místa, kde byl vystaven. Výchovnou a vzdělávací činnost obstarávali ústavní učitelé a duchovní.

5 V roce 1981, po dohodě Ministerstva školství a Ministerstva spravedlnosti bylo zřízeno střední odborné učiliště Sboru nápravné výchovy a od roku 1983 bylo zařazeno do sítě školských zařízení. Střední odborné učiliště se členilo na ředitelství a místní odloučená pracoviště. Po listopadu 1989, po rozsáhlé amnestii z 370 žáků ukončilo výuku pouze 27 a z toho někteří přijeli vykonat zkoušku už po svém propuštění.

6 S reformou českého vězeňství byly zpracovány koncepce vzdělávání podle zkušeností ve vyspělých zemích jejichž cílem bylo: udělit vzdělávání stejný statut jako pracovnímu zařazení realizovat vzdělávání ve všech věznicích zřizovat kurzy pro získání nebo rozšíření kvalifikace realizovat vzdělávání v rozsahu základní školy modernizovat a rozšířit nabídku učebních oborů

7 Ne všechno se podařilo důsledně naplnit
Ne všechno se podařilo důsledně naplnit. Ovlivňovaly to finanční limity, přeplněnost věznic, hromadné ubytování apod. V současné době působí ve Vězeňské službě České republiky Střední odborné učiliště a v rámci tohoto pak 6 školských vzdělávacích zařízení, do kterých je začleněno kolem 500 vězněných osob.

8 Nyní pohovořím o konkrétní situaci ve Věznici Kuřim …..

9 Závěr Moderní stát nemůže opomíjet tu skutečnost, že všichni odsouzení se dříve nebo později dostanou na svobodu. Ti, kterým se podaří získat novou kvalifikaci, mohou mít snadnější návrat do civilního života. Pachatelé by se neměli z vězení vracet horší, než do něho přišli.

10 Děkuji za pozornost plk.PhDr. Zuzana Kalivodová ředitelka Věznice Kuřim


Stáhnout ppt "KRAJská konference UNIV 2 Kraje – jihomoravský kraj 29. a 30"

Podobné prezentace


Reklamy Google