Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrationsfachdienst Integrační odborné vzdělávání Asistence při odborné přípravě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrationsfachdienst Integrační odborné vzdělávání Asistence při odborné přípravě."— Transkript prezentace:

1 Integrationsfachdienst Integrační odborné vzdělávání Asistence při odborné přípravě

2 Integrationsfachdienst Podporující instituce: Sociální referát Korutany Spolkový sociální úřad Služby zaměstnanosti Korutany

3 Integrationsfachdienst Systém odborného školství v Rakousku  Obecná úprava: zákon na spolkové úrovni Zákon o odborném vzdělávání  Úprava odborného školství na úrovni spolkových zemí

4 Integrationsfachdienst Systém odborného školství v Rakousku  Duální systém: odborné vzdělávání probíhá souběžně v podnikové učňovské dílně (centrum odborné přípravy) a v odborném učilišti (teoretická výuka) –poměr u regulérního oboru (80% : 20%) –obory s maturitou (plus 35 pracovních dnů v roce příprava do školy) –Integrační odborné vzdělávání podle § 8b Zákona o odborném vzdělávání částečná kvalifikace je možná odbornou přípravu lze prodloužit

5 Integrationsfachdienst Vývoj integračního odborného vzdělávání  2003 legislativní zakotvení v zákoně o odborném vzdělávání (§ 8b)  2006 rozšíření na zemědělství  2010 poslední novelizace zákona

6 Integrationsfachdienst Integrační odborná příprava  Odborná příprava může být prodloužena (zák. o odborném vzdělávání § 8b, odst.1)  Možnost dosáhnout částečné kvalifikace (zák. o odborném vzdělávání § 8b, odst.2) Po dohodě je možný přechod buď mezi oběma formami odborné přípravy, nebo i přechod na regulérní odborné vzdělávání (regulérní učební obor).

7 Integrationsfachdienst Prodloužená odborná příprava, § 8b (1)  Cílová skupina: Osoby, které nejsou schopné si úspěšně osvojit požadované odborné znalosti a dovednosti v rámci stanoveného trvání odborné přípravy

8 Integrationsfachdienst Prodloužená odborná příprava, § 8b (1)  Trvání odborné přípravy: Doba trvání odborné přípravy stanovená pro konkrétní obor může být prodloužena nejvýše o jeden rok, ve výjimečných případech až o dva roky.

9 Integrationsfachdienst Prodloužená odborná příprava, § 8b (1)  Ukončení: ukončení odborné přípravy – statut: tovaryš – vlastní mzdy podle kolektivní smlouvy  Docházka do učiliště: V případě prodloužené odborné přípravy může být docházka do učiliště individuálně a podle potřeb upravena, v případě potřeby lze ročník opakovat. Poskytují se možnosti jak interní podpory, tak dodatečného externího doučování.

10 Integrationsfachdienst Částečná kvalifikace, § 8b (1) zákona o odborném vzdělávání  Cílová skupina: Osoby, které jsou schopné si vybrané části učebního oboru úspěšně osvojit.

11 Integrationsfachdienst Částečná kvalifikace, § 8b (1) zákona o odborném vzdělávání  Trvání odborné přípravy: 1 rok až max. 3 roky  Ukončení: Závěrečná zkouška K zjištění získané kvalifikace se absolvuje závěrečná zkouška. Úspěšný absolvent zkoušky obdrží osvědčení centra odborné přípravy. Statut: zaučený pomocný dělník

12 Integrationsfachdienst Částečná kvalifikace, § 8b (1) zákona o odborném vzdělávání  Docházka do učiliště: Osnovy a učební látka jsou v souladu s cíly odborné přípravy, stanovenými ve smlouvě o odborné přípravě, upraveny podle individuálních možností učně.

13 Integrationsfachdienst Kdo může využít možnosti Integračního odborného vzdělávání? Mladiství:  se speciálně pedagogickými potřebami po ukončení povinné školní docházky  s nedokončenou povinnou školní docházkou  s postižením ve smyslu zákona o zaměstnávání osob se zdravotním postižením  kteří nenašli místo na odbornou přípravu z jiných důvodů

14 Integrationsfachdienst Předpoklady k uzavření Smlouvy o integrační odborné přípravě  Potvrzení ze strany Služby zaměstnanosti  Potvrzení ze strany Spolkového sociálního úřadu  Ujasnění možností odborného vývoje clearingem

15 Integrationsfachdienst O becné informace  Učni, kteří absolvují integrační odbornou přípravu, jsou z pracovně právního a sociálně právního hlediska ve stejném postavení jako regulérní učni (zákon o odborném vzdělávání, § 8b, odst.13).  Asistence v rámci odborného vzdělávání je bezplatná.  Asistence v rámci odborného vzdělávání je ze zákona povinná (zákon o odborném vzdělávání, § 8b, odst.6).  Podpora pro podniky, které vzdělávají integrační učně.  V Korutanech probíhá odborná příprava výlučně na volném trhu.

16 Integrationsfachdienst Asistence v rámci odborné přípravy  Financování Spolkovým sociálním úřadem a Službou zaměstnanosti  Podpory v průběhu celé odborné přípravy

17 Integrationsfachdienst Poslání asistence v rámci odborného vzdělávání  Partner při uzavírání Smlouvy o odborné přípravě nebo o odborném vzdělávání  Podpora při vyřizování žádostí podnikům  Pravidelný kontakt s podnikem a učilištěm  Organizace jobcoachingu v podniku a doučování během docházky do učiliště nebo v mezidobě (když se střídá dílna a učiliště)  Příprava učňů na ukončení odborné přípravy  Součinnost při závěrečné zkoušce (TQ)

18 Integrationsfachdienst

19 Novelizace integrační odborné přípravy v červenci 2010  Zjednodušení formalit při přechodu z regulérní do integrační odborné přípravy  Dohoda o sníženém počtu pracovních hodin v týdnu ze zdravotních důvodů je možná  Získané znalosti a dovednosti částečné kvalifikace jsou zdokumentovány na vysvědčení o závěrečné zkoušce

20 Integrationsfachdienst Výsledek evaluace KMU Forschung Austria 2008: Asistence v rámci odborné přípravy  různí zřizovatelé ve spolkových zemích Rakouska  klíč péče (1:20)  točná, síť, „holka pro všechno“; podstatný prvek asistence v rámci odborné přípravy  frekvence kontaktů s podniky a mladistvými závislá na individuální situaci a fázích odborné přípravy (velká spokojenost)  Integrační asistent je prvním kontaktním partnerem pro podniky v případě problémů Quelle: KMU Forschung Austria

21 Integrationsfachdienst Závěry  Integrační odborná příprava je opravdovým úspěchem.  Charakteristika a kritéria úspěchu: –Vzdělávání s formálním ukončením –Stanovení cílových skupin a kritérií přístupu –Regulérní vzdělávání s možností individuální úpravy –Všechny učební obory –Formálně rovnocenné postavení s regulérním učněm –Doprovázená asistencí v rámci odborné přípravy –Integrace v odborném učilišti Quelle: KMU Forschung Austria

22 Integrationsfachdienst Integrační odborná příprava vývoj v Korutanech  2003 8 IOP účastníků  2004 78 IOP účastníků  2005 165 IOP účastníků  2006 261 IOP účastníků  2007 343 IOP účastníků  2008 421 IOP účastníků  2009 410 IOP účastníků  2010 409 IOP účastníků

23 Integrationsfachdienst Statistika učňů ke dni 31.12.2010

24 Integrationsfachdienst Statistika učňů ke dni 31.12.2010 (zdroj: Hospodářská komora Rakousko)

25 Integrationsfachdienst Děkuji za Vaši pozornost!


Stáhnout ppt "Integrationsfachdienst Integrační odborné vzdělávání Asistence při odborné přípravě."

Podobné prezentace


Reklamy Google