Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Institut biostatistiky a analýz Současné trendy v hodnocení kvality dat a informací v EU Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Institut biostatistiky a analýz Současné trendy v hodnocení kvality dat a informací v EU Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc."— Transkript prezentace:

1 © Institut biostatistiky a analýz Současné trendy v hodnocení kvality dat a informací v EU Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.

2 Enviro-iforum, 2007, Zvolen © Institute of biostatistics and analyses MU Brno  ffgf Enviro-i-forum, Zvolen 2 Obsah: Úvod Metriky kvality dat Kvalita environmentálních dat a infromací Inciativa Go4 Závěr

3 Enviro-iforum, 2007, Zvolen © Institute of biostatistics and analyses MU Brno Informační prostor pro životní prostředí Data Znalost Informace Data – metadata (kvalita dat,… Informace – metadata (kvalita informace, … Znalost – ontologie (relace vztažené k třídě data a informace, … Rozhodnutí politiků, manažerů v životním prostředí na základě znalostí odráží kvalitu dat a informací….

4 Enviro-iforum, 2007, Zvolen © Institute of biostatistics and analyses MU Brno Jeden pohled na hierarchii DIZV (Clark, 2004)

5 Enviro-iforum, 2007, Zvolen © Institute of biostatistics and analyses MU Brno Kvalita dat Kvalitou (dat) je podle ISO 8402:  „Characteristics of an entity as a whole that give the capability to satisfy explicit and implicit needs:  Quality of an entity is a subjective concept dependent on requirements that the user of the entity requests in an implicit or explicit manner.  Quality is a multidimensional concept tied to various characteristics.“

6 Enviro-iforum, 2007, Zvolen © Institute of biostatistics and analyses MU Brno Kvalita informací  Kvalita informací se odvozuje od kvality dat, jedná se ale o specifický problém, který je předmětem intenzivního výzkumu.  Typickou úlohou je řešení problému, jaká je kvalita informací využívajících data různé kvality.  Důsledkem potřeby sledování kvality dat jsou zákonná opatření jednotlivých států a mezinárodní (především standardizační) aktivity a výzkum.

7 Enviro-iforum, 2007, Zvolen © Institute of biostatistics and analyses MU Brno Kvalita informací  Již téměř dvanáct let existuje federální zákon USA Data Quality Act (www.DataQualityAct.us).www.DataQualityAct.us  ISO se snaží definovat metriky kvality softwaru včetně metrik kvality dat (projekt SQuaRE, který přináší sérii ISO norem 25000).  Výzkum kvality dat a informací je jedním z nosných témat výzkumu koordinovaného v USA na MIT (web.mit.edu/www/papers/).  Konference o kvalitě dat a kvalitě informací, např. www.iqconference.org a diskusní kluby, např. www.tdan.com.

8 Enviro-iforum, 2007, Zvolen © Institute of biostatistics and analyses MU Brno Definice metriky kvality dat Metriku kvality dat považovat takovou charakteristiku dat, která 1. má význam pro řadu různých aplikací pracujících s danými daty, 2. není přímo vázána na potřeby určité konkrétní aplikace (není vstupem či parametrem algoritmů této jediné aplikace). Legislativa by měla stanovit pravidla vyhodnocování metrik kvality dat a stanovit na podmínky, které by měly splňovat hodnoty metrik kvality dat při daném typu použití. Měla by také zajišťovat, aby nedocházelo ke ztrátě kvality dat. To by mělo např. zahrnovat pravidla pro zachovávání dostupnosti dat pořízených veřejnými institucemi.

9 Enviro-iforum, 2007, Zvolen © Institute of biostatistics and analyses MU Brno Čištění dat Pod čištěním dat (data cleansing) rozumíme procesy zlepšování kvality a použitelnosti dat, jako je např.:  statisticky korektní vylučování okrajových hodnot, doplňování chybějících údajů do časových řad a matic variant měření, atd.  Příkladem pravidel čištění dat je NRS State Data Quality Standards Checklist.

10 Enviro-iforum, 2007, Zvolen © Institute of biostatistics and analyses MU Brno Environmentální data  Nepřesnosti v primárních datech jsou důležitým rysem jejich monitoringu a sběru v životním prostředí, jak u pevných a mobilních senzorových sítí, tak v různých statistických šetřeních a v ročních a čtvrtletních hlášeních evidence o životním prostředí, kterou vyžaduje environmentální legislativa Evropské unie a jejich členských států, jak jsou Česká a Slovenská republika.  Tyto nepřesnosti a chyby se přenáší i do národního reportingu jednotlivých členských států EU a pak do zpráv Evropské agentury životního prostředí a Eurostatu. V rámci sítě EIONET řízené EEA, to vede ke snížení kvality dat a informací v životním prostředí EU a ve svém důsledku i chybným rozhodnutí v environmentálním managementu EU.

11 Enviro-iforum, 2007, Zvolen © Institute of biostatistics and analyses MU Brno Aktivity Eurostatu  2002 projekt Accompanying Measure for R&D in Statistics (AMRADS), (http://amrads.jrc.it/WPs%20pages/Quality/q uality.htm)  2002 deklarace Quality Declaration of European Statistical System (ESS) (Eurostat News 2002).  2005 European Statistics Code of Practice (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/d ocs/PAGE/PGP_DS_QUALITY/TAB47141301/C ODE_OF_PRACTICE-EN.PDF)

12 Enviro-iforum, 2007, Zvolen © Institute of biostatistics and analyses MU Brno Aktivity Go4 (Skupiny čtyř) 2006 - Go4 Skupina čtyř  Evropská agentura životního prostředí - EEA,  Generální ředitelství pro životní prostředí (DG Environment) Evropské komise,  Eurostat,  Joint Research Centre – JRC ISPRA. Návrh na vytvoření SEIS a pěti Datových center v jednotlivých oblastech životního prostředí, které se budou věnovat mimo jiné i řešení problematiky kvality dat a informací v EU.

13 Enviro-iforum, 2007, Zvolen © Institute of biostatistics and analyses MU Brno Shared Environmental Information System There are SEIS building blocks (pillars):  A common infrastructure and tools for data and information sharing to ensure that data and information can be easily located, accessed and exploited by a wide range of users.  Cost-efficient and coherent monitoring and modelling to ensure adequate provision and quality of the required data and information.  Updated and streamlined reporting and monitoring obligations, coherent with the overall system.

14 Enviro-iforum, 2007, Zvolen © Institute of biostatistics and analyses MU Brno SEIS data and information content data and information required by : EC Environment legislation (both aggregated and underlying raw data) State of the Environmental Information (often provided voluntarily) International environmental conventions, in those cases that either DG ENV or EEA are designed as one-shop stop EU interlocutor to these conventions vis-à-vis data collection, management and reporting. Environment-related information and data required by other EC policies The ambition of SEIS however is to develop a flexible infrastructure that would allow other data collections, flows and systems beyond the above four categories to ' plug in' on the basis of mutual benefits. European Commission – DG Environment- Sustainable Development and Integration Directorate

15 Enviro-iforum, 2007, Zvolen © Institute of biostatistics and analyses MU Brno ETC on Resource and Waste Management Datové centrum pro odpady, zdroje a výrobky Implementační plán 2007 Úkol 7.1.1 naplnit požadavky:  Zabezpečit vysokou kvalitu (primárních) dat pro stanovení agregovaných Indikátorů pro oblast odpadů  Stanovit kritéria pro jejich výběr a objasnit je členským státům EU a zavést jednotný postup pro sběr a vyhodnocení kvality data Úkol 7.1.2 naplnit požadavky:  Nařízení 2150/2002/EC, o statistice odpadů  Nařízení 574/2004/EC měnící Přílohy I až III Nařízení 2150/2002/EC.

16 Enviro-iforum, 2007, Zvolen © Institute of biostatistics and analyses MU Brno  ffgf Enviro-i-forum, Zvolen 16 Děkuji za pozornost hrebicek@iba.muni.cz hrebicek@iba.muni.cz hrebicek@iba.muni.cz Děkuji za pozornost hrebicek@iba.muni.cz hrebicek@iba.muni.cz hrebicek@iba.muni.cz


Stáhnout ppt "© Institut biostatistiky a analýz Současné trendy v hodnocení kvality dat a informací v EU Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google