Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pozitivní psychologie: cenná inspirace pro práci s ohroženou mládeží Pozitivní psychologie: cenná inspirace pro práci s ohroženou mládeží Alena Slezáčková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pozitivní psychologie: cenná inspirace pro práci s ohroženou mládeží Pozitivní psychologie: cenná inspirace pro práci s ohroženou mládeží Alena Slezáčková."— Transkript prezentace:

1 Pozitivní psychologie: cenná inspirace pro práci s ohroženou mládeží Pozitivní psychologie: cenná inspirace pro práci s ohroženou mládeží Alena Slezáčková Psychologický ústav FF MU, Brno konference Alternativní způsoby podpory rodiny jako prevence institucionalizace Most, 30.6.2010

2 Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti. Studuje: pozitivní individuální vlastnosti a rysy: optimismus, nezdolnost, svědomitost, smysl pro humor, charakter… pozitivní prožívání: radost, štěstí, naděje, vděčnost, plynutí „flow“,... pozitivně fungující společenství a instituce: rodina, škola, organizace,…

3 Pozitivní psychologie není: způsob „pozitivního myšlení“, vyzývající k nasazení „růžových brýlí“ výzva k ignorování negativních aspektů lidské existence, vyhýbání se náročným zkušenostem poskytovatelem zjednodušujících návodů, nabídek přímočarých cest ke štěstí a slibů o okamžitém úspěchu v praxi pozitivní psychologie nic nepředepisuje ani nevnucuje, formuluje pouze doporučení (na základě poznatků založených na empirických vědeckých studií)

4 Program pozitivní psychologie doplnění celkového obrazu psychiky o donedávna zanedbávaná pozitivní témata (nikoli falešný optimismus či „lakování skutečnosti na růžovo“) rozpracování dvou doplňujících se směrů v teorii i praxi (prevence negativních jevů a prožitků, podpora pozitivních fenoménů) ve vzdělávání, poradenství, psychoterapii a koučingu identifikovat a rozvíjet kladné vlastnosti a silné stránky člověka

5 K čemu nám mohou být poznatky pozitivní psychologie užitečné? uvědomění si svých silných stránek povzbuzení aktivity a tvořivosti využití svých schopností a dovedností podpora pozitivního způsobu prožívání zlepšení mezilidských vztahů kladný postoj k sobě a svému okolí zvýšení míry osobní pohody a štěstí

6 Inspirace PP pro práci s ohroženou mládeží Inspirace PP pro práci s ohroženou mládeží Pozitivní vzdělávání (positive education) – Seligman (2009) Jaké poznatky, schopnosti a dovednost by měla škola poskytovat a rozvíjet? Je na školách reálná i “výchova ke štěstí“? 3 úrovně podpory osobní pohody a štěstí žáků a studentů: - prevence proti depresi - nástroj pro zvýšení životní spokojenosti - činitel kladně působící na proces učení a podporující kreativní myšlení

7 Co je štěstí ? Co je štěstí ?. (Seligman, 2003) Štěstí jako: - pozitivní emoce, přispívající k příjemnému a pohodlnému životu (pleasant life) - životní angažovanost (engaged life), tj. míra aktivního zapojení do práce, intimních vztahů či volnočasových aktivit - smysl, vedoucí ke smysluplnému životu (meaningful life), v němž člověk využívá svých silných stránek a předností ve službě něčemu přesahujícímu

8 Programy pozitivní psychologie na podporu psychické pohody a úspěšnosti mládeže 1. Penn Resiliency Program (PRP, Pennsylvánský program podpory psychické odolnosti) Cíl: zvýšení schopnosti dětí a mládeže řešit každodenní problémy a čelit běžným stresorům typických pro období dospívání Obsah: - podpora realistického, flexibilního způsobu myšlení - podpora kreativního myšlení a správného rozhodování - podpora optimistického přístupu - osvojení asertivního způsobu chování - efektivní zvládání náročných situací, relaxační postupy - v USA jeden z nejrozšířenějších preventivních programů proti depresi u mládeže

9 Vliv PRP na výskyt depresivních symptomů u mládeže Vliv PRP na výskyt depresivních symptomů u mládeže (Gillham, Reivich, Jaycox, & Seligman, 1995)

10 Programy pozitivní psychologie na podporu psychické pohody a úspěšnosti mládeže 2. Strath Haven Positive Psychology Curriculum (Předmět pozitivní psychologie na škole Strath Haven) Cíl: pomoci dětem a mládeži identifikovat a prakticky uskutečňovat jejich silné stránky a charakterové přednosti Obsah: - celkem 20-25 setkání o délce 80 minut - společné diskuze o silných stránkách osobnosti a dalších tématech pozitivní psychologie - praktické domácí úkoly - podpora schopnosti využití získaných poznatků a dovedností v běžném životě - podpora psychické odolnosti, pozitivního prožívání a pocitu smysluplnosti

11 Příklady praktických cvičení Příklady praktických cvičení. Seligman a kol. (2009) a) Tři dobré věci b) Využívání svých předností novým způsobem Zjištěný efekt programu: - zvýšení míry prožívané radosti a angažovanosti ve škole - posílení těch silných stránek, které přímo souvisejí s učením a školní aktivitou (zvídavost, tvořivost, láska k učení,...) - zlepšení úrovně sociálních dovedností (empatie, ochota ke spolupráci, asertivní chování, sebekontrola,..)

12 Projekt “Pozitivní škola“ The Geelong Grammar School Project (projekt na SŠ v Geelongu, Austrálie 2008) Realizace ve třech fázích: 1. výuka pozitivního psychologie a pozitivního vzdělávání (poznatky o psychické odolnosti, významu vděčnosti, silných stránkách, smysluplnosti, o významu pozitivních emocí, konceptu optimálního prožívání „flow“, jak získávat a udržovat kladné mezilidské vztahy). 2. implementace pozitivního vzdělávání do různých předmětů 3. využití pozitivního vzdělávání v běžném životě (diskuze na téma „Co se vám včera povedlo?”) Předběžné výsledky: pozitivní výchova a vzdělávání ve škole má kladný vliv na chování a prožívání žáků a studentů ve škole i mimo školu (Seligman a kol., 2009).

13 Nalezne pozitivní výchova a vzdělávání své uplatnění i v Čechách a na Moravě? Z výpovědí absolventů předmětu Pozitivní psychologie na PsÚ FF MU (2008-2010): “Mám pocit, že jsme se učili věci, které fakt každý využije a má šanci změnit svůj pohled na život i svoje chování.“ “Díky pozitivní psychologii za možnost introspektivně se zamyslet nad vlastními morálními kvalitami.“ “Absolvování i průběh konání kurzu pro mě byl výjimečným zážitkem. Téma silných stránek osobnosti ve mně podnítilo motivaci pro jejich pěstování a důvěru v to, že každý člověk je nositelem těchto silných stránek - lišíme se pouze v tom, do jaké míry je máme rozvinuty a jak jsme motivováni pro jejich pěstování.“

14 Centrum pozitivní psychologie v ČR www.pozitivni-psychologie.cz Pracovní skupina pozitivní psychologie při ČMPS (od dubna 2010) Cíl: rozšiřovat povědomí o směru pozitivní psychologie v ČR, pořádat semináře a workshopy pozitivní psychologie a poskytovat konzultace pro diplomové a jiné práce tématicky související s danou oblastí. Všichni zájemci o spolupráci jsou vítáni!

15

16 Děkuji za pozornost. Děkuji za pozornost. www.pozitivni-psychologie.cz Kontakt: alena.slezackova@phil.muni.cz


Stáhnout ppt "Pozitivní psychologie: cenná inspirace pro práci s ohroženou mládeží Pozitivní psychologie: cenná inspirace pro práci s ohroženou mládeží Alena Slezáčková."

Podobné prezentace


Reklamy Google