Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Současný vývoj a možnosti pozitivní psychologie v ČR Alena Slezáčková Sympózium o pozitivní psychologii Praha, 29.6.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Současný vývoj a možnosti pozitivní psychologie v ČR Alena Slezáčková Sympózium o pozitivní psychologii Praha, 29.6.2010."— Transkript prezentace:

1 Současný vývoj a možnosti pozitivní psychologie v ČR Alena Slezáčková Sympózium o pozitivní psychologii Praha, 29.6.2010

2 Pozitivní psychologie je: Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti. Studuje: pozitivní individuální vlastnosti a rysy: optimismus, nezdolnost, svědomitost, smysl pro humor,… pozitivní prožívání: radost, štěstí, vděčnost, naděje, plynutí „flow“,… pozitivně fungující společenství a instituce: rodina, škola, organizace,… Aktuální témata pozitivní psychologie: štěstí a smysluplnost charakter silné stránky (human strengths)

3 Pozitivní psychologie není: způsob „pozitivního myšlení“, vyzývající k nasazení „růžových brýlí“ výzva k ignorování negativních aspektů lidské existence, vyhýbání se náročným zkušenostem poskytovatelem zjednodušujících návodů, nabídek přímočarých cest ke štěstí a slibů o okamžitém úspěchu v praxi pozitivní psychologie nic nepředepisuje ani nevnucuje, formuluje pouze doporučení (na základě poznatků založených na empirických vědeckých studií)

4 Program pozitivní psychologie PP se snaží o: doplnění celkového obrazu psychiky o donedávna zanedbávaná pozitivní témata rozpracování dvou doplňujících se směrů v teorii i praxi (prevence negativních jevů a prožitků, podpora pozitivních fenoménů) vytvoření náplně pro výuku PP na VŠ podporu rozsáhlejšího empirického výzkumu v oblasti pozitivní psychologie v psychoterapii, poradenství a koučingu identifikovat a rozvíjet klientovy kladné vlastnosti a silné stránky

5 Pozitivní psychologie v ČR I. INSPIRACE A ZDROJE II. VÝZKUM III. VÝUKA IV. PRAXE V. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

6 Pozitivní psychologie v ČR I. INSPIRACE A ZDROJE psychologie zdraví: J. Křivohlavý, J. Mareš, V. Kebza, I. Šolcová, S. Hoskovcová, B. Koukola, V. Břicháček duševní hygiena: L. Míček, J. Křivohlavý psychologie osobnosti: V. Smékal, K. Balcar, M. Blatný klinická psychologie: M. Preiss psychologie sportu: V. Hošek psychologie náboženství: P. Říčan, V. Smékal, P.Halama, M. Stríženec výzkum osobní pohody a kvality života: M. Blatný, L. Osecká, J. Dosedlová, A. Slezáčková, D. Kováč

7 Pozitivní psychologie v ČR II. VÝZKUM Psychologický ústav Akademie věd ČR: výzkum osobní pohody, kvality života, resilience, posttraumatického rozvoje, silných stránek charakteru,... výzkum na VŠ: grantové projekty, diplomové práce z oblasti pozitivní psychologie (naděje, vděčnost, smysluplnost, PTR,...) ověření intervencí pozitivní psychologie: programy pro ohroženou mládež

8 oblast PTR počet osobprocent. zastoupení Mezilidské vztahy10287 % Hierarchie hodnot, úcta k životu8573 % Sebepercepce, seberozvoj5144 % Spiritualita a víra3126 % Nové možnosti života1715 % Zdraví podporující chování2118 % Posttraumatický rozvoj u rodičů onkolog. nemocných dětí v kontextu pozit. psych. (Disertační práce – A. Slezáčková)

9 Kategorie pozitivní psychologie ve výpovědích respondentů Kategorie pozitivní psychologie ve výpovědích respondentů Láska, poznání: „Mám teď jiný pohled na dceru a větší lásku.“ Empatie, zlepšení vztahu: „Onemocnění dítěte naše manželství upevnilo, přineslo hlubší vnímání jednoho k druhému, větší souznění.“ Vděčnost: „Uvědomuji si dar života.“ „Mám vděčnější přístup k životu.“ Hodnoty: „Přehodnotili jsme celý náš dosavadní život.“ Spiritualita: „Pevněji si uvědomuji svoji úlohu v řádu stvoření.“

10 Poměr udávaných pozitiv a negativ více pozitiv než negativ uvádělo 74% respondentů (z počtu různých 103), tj. 65% ze všech zkoumaných osob. pozitivní důsledky a změny alespoň v jedné doméně PTR uvedlo 107 osob (91%). Využití výsledků v praxi: facilitace posttraumaticého rozvoje, podpora kladného prožívání (naděje, vděčnost, smysluplnost,...)

11 Pozitivní psychologie v ČR III. VÝUKA Na PsÚ FF MU volitelný předmět „Pozitivní psychologie“ - absolvovalo 173 studentů (od počátku r. 2008) Hodnocení studentů (zdroj: výsledky studentské ankety) celkem předmět absolvovalo:173 studentů respondentů v anketě: 93 (54%) hodnocení na škále 0-11 není vůbec zajímavý.....(.)...X. je velmi zajímavý Zajímavost předmětu: průměr 9,6.....(.)...X. Přínosnost předmětu: průměr 9,0.....(.)..X..

12 Pozitivní psychologie v ČR IV. PRAXE Aplikace poznatků pozitivní psychologie v: poradenství a psychoterapii výchově a vzdělávání zdravotnictví personalistice sociální práci a pomáhajících profesích sportu Význam vzájemného propojení, sdílení zkušeností a mezioborové spolupráce!

13 Centrum pozitivní psychologie v ČR www.pozitivni-psychologie.cz Pracovní skupina pozitivní psychologie při ČMPS (od dubna 2010) Cíl: rozšiřovat povědomí o směru pozitivní psychologie v ČR, pořádat semináře a workshopy pozitivní psychologie a poskytovat konzultace pro diplomové a jiné práce tématicky související s danou oblastí. Všichni zájemci o spolupráci jsou vítáni!

14

15 Pozitivní psychologie v ČR V. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE začlenění do Evropské společnosti pozitivní psychologie ENPP (5. Evropská konference PP, Kodaň 23.-26.6.2010) spolupráce s mezinárodní asociací pozitivní psychologie IPPA zvané sympózium na 15. Evropské konferenci psychologie osobnosti (ECP 15, Brno 20.-24.7. 2010) účast na mezinárodním výzkumu osobní pohody (International Well-being Study, New Zealand)

16 Má pozitivní psychologie v ČR své místo a uplatnění? Má pozitivní psychologie v ČR své místo a uplatnění? Z výpovědí absolventů předmětu Pozitivní psychologie: “Mám pocit, že jsme se učili věci, které fakt každý využije a má šanci změnit svůj pohled na život i svoje chování.“ “Děkuji pozitivní psychologii za možnost introspektivně se zamyslet nad vlastními morálními kvalitami.“ “Absolvování i průběh konání kurzu pro mě byl výjimečným zážitkem. Téma silných stránek osobnosti ve mně podnítilo motivaci pro jejich pěstování a důvěru v to, že každý člověk je nositelem těchto silných stránek - lišíme se pouze v tom, do jaké míry je máme rozvinuty a jak jsme motivováni pro jejich pěstování.“

17 Děkuji za pozornost. www.pozitivni-psychologie.cz Kontakt: alena.slezackova@phil.muni.cz


Stáhnout ppt "Současný vývoj a možnosti pozitivní psychologie v ČR Alena Slezáčková Sympózium o pozitivní psychologii Praha, 29.6.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google