Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mapa možných budoucností veřejných knihoven

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mapa možných budoucností veřejných knihoven"— Transkript prezentace:

1 Mapa možných budoucností veřejných knihoven
FOBEROVÁ, Libuše – BLAHOVÁ, Drahomíra Kniha ve 21. století „Budoucnost knihoven – trendy a směry“ 15. – Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a směry

2 Vlivy na veřejné knihovny
Masová digitalizace; eKnihy – čtečky; GOOGLE BOOKS; multikulturalizmus; (ne)boj se sociální nerovností; místo setkávání - silný potenciál; komunitní knihovna – ano, či ne?; nedostatek financí; efektivita; permanentní změny (mění se hudební, filmový, knižní průmysl…) Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a směry

3 Obsah přednášky Zmapování světových trendů v knihovnictví, které preferují knihovny s vizí. Budoucnost veřejných knihoven z různých úhlů pohledu, jak ji vidí studenti knihovnictví, vyučující, manažeři knihoven a samotní knihovníci. Názory odborníků. Mapa možných budoucností veřejných knihoven (metody: kvalitativní sonda a tvorba scénářů). Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a směry

4 Anketní otázka: „Jak vidíte budoucnost veřejných knihoven?“
Respondenti Studenti VŠ Vysokoškolští pedagogové – vyučující knihovnictví Manažeři knihoven Knihovníci Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a směry

5 Citujeme z výpovědí respondentů: studenti
Většina studentů se domnívá, že je nutné inovovat/modernizovat služby knihoven (zejména elektronické služby). Dále si myslí, že je nutné začlenit knihovny do eProstoru, vytvořit silný portál a platformu spolupráce (knihovny musí táhnout za jeden provaz, aby přežily). Jedna studentka se vyslovila, že by veřejné knihovny měly nabízet informační služby „nezkostnatělým“ způsobem, tj. např. DDS. Další studenti se vyslovili, že velkou roli bude v budoucnu hrát osobnost knihovníka (pedagog, průvodce světem informací, mentor celoživotního vzdělávání apod.). Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a směry

6 Citujeme z výpovědí respondentů: studenti – pokrač.
„Čím čtenější, tím lepší kniha. Vybírám si knihy v knihovně podle tohoto vzorce. Pokud stála kniha tolika lidem za to, aby si ji přečetli, musí být dobrá. To žádný e-book neumí.“(studentka) „Knihovnu si představuji jako centrum informací a zábavy. Všechny vědomosti na jednom místě (ve stylu archivu).“ Bylo by úžasné, kdyby lidé říkali: „Mám svého lékaře, právníka a knihovníka.“ „Knihovny přežijí jako multikulturní centra.“ „Knihovnu vidím jako průvodkyni světem informací.“ Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a směry

7 Citujeme z výpovědí respondentů: manažeři knihoven
Kniha se připravuje na svoji vlastní technologickou revoluci. Klasická kniha je pojímána jako kulturní artefakt (umělecké dílo), nebude proto nahrazena zcela, ale zažije odtučňovací kůru. Knihovny, pokud chtějí uspět, musejí nabízet něco navíc. Výhoda - velká část tištěné produkce nebude nikdy digitalizována. Knihovny musejí nabízet dostatečně dimenzované a kvalitní prostory – zejména studijní místa. Knihovny musejí více participovat na životu obce/města, tzv. komunitní role knihoven. Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a směry

8 Citujeme z výpovědí respondentů: knihovníci
Většina knihovníků si uvědomuje, že je nutné inovovat služby a rozšířit stávající nabídku. Dále se domnívají, že záleží na řízení knihovny, aby management pochopil, že je nutné změnit pracovní klima tak, aby byl klid na práci a lidé chápali smysl práce. Management by měl zejména shánět finance, vytvářet kvalitní pracovní podmínky a reprezentovat/propagovat knihovnu v místní komunitě. Zejména motivovat zaměstnance, aby využívali osobní potenciál při práci. Obávají se nedostatku financí, který negativně ovlivní činnost knihoven. Z druhé strany může krize přilákat nové potencionální uživatele. Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a směry

9 Citujeme z výpovědí respondentů: knihovníci – pokrač.
„Jen na knihovnících bude záležet, jakou image budou knihovny mít a jak bude vnímána prestiž knihovnické profese. Vždy záleželo na osobnosti knihovníka, na jeho vzdělání,dovednostech a na podmínkách, ve kterých pracuje. Do budoucna bude zásadní umět se prodat. Simon Francis uvádí, že existují tři typy knihoven: - ty, co dělají nové věci, - ty, co se dívají na ostatní, jak dělají nové věci a knihovny, - ty, které se diví, co se stalo (a takové mohou být zrušeny).“ Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a směry

10 Citujeme z výpovědí respondentů: učitelé knihovnictví
Adaptace tradiční knihovny na novou situaci může probíhat: Zvýšeným důrazem na „lidský rozměr“(odtud transformace knihoven v komunitní centra); Provozováním vlastní digitální knihovny nebo umožněním přístupu k takovýmto knihovnám – viz model Europeana Posílením síťového fenoménu – tradiční knihovny měly mezi sebou vybudovanou síť už v době předinternetové (služby MVS, MMVS). S nasazením ICT můžou zvýšit efektivnost této sítě (např. služby DDS -document delivery service). Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a směry

11 Citujeme z výpovědí respondentů: učitelé knihovnictví – pokrač.
Předpovědět budoucnost nelze, ale sledovat konkurenci a trendy, mít vizi a jasně definovat strategii je možno. Platí: Kdo je připraven, není ohrožen. Otázkou je budoucí postavení knihoven v "síťově orientované" společnosti, a jak vezmou na vědomí nová média. Knihovna je médium tradiční a záleží na mnoha okolnostech, jestli zůstane pro uživatele moderní a žádoucí. „Knihovny budou existovat, pokud je lidé budou potřebovat ke svému životu.“ Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a směry

12 Citujeme z odborného tisku:
H. Landová: „...knihovny by se měly stát třetím oblíbeným místem v životě lidí, kam se rádi vracejí (domov, zaměstnání, knihovna). Slovo „uživatel“ je neosobní a žádá si návrat k člověku, např. znovu užívat termín čtenář..“ T. Řehák: „…knihovny se budou muset v tomto novém světě umět dobře zorientovat. A tato orientace spolu s  loajalitou k uživatelům se stane její hlavní konkurenční výhodou. Protože stávající strategické východisko: "my to máme, nikdo jiný to nemá, když to chcete, musíte přijít k nám", se rozplyne jako pára nad hrncem. Některé knihovny se změní a některé zaniknou..“ Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a směry

13 Citujeme z odborného tisku – pokrač.:
R. Vlasák: “.. nastane konec „kamenných“ knihoven? Veřejné knihovny nabízejí i elektronické dokumenty a vzdálené přístupy do nejrůznějších databází, přesto by se konce „kamenných“ knihoven měly více bát specializované knihovny…“ „Problém spíše štěpí knihovnickou profesi do dvou různých směrů: knihovník s osobním kontaktem se čtenářem a knihovník bez osobního kontaktu s uživatelem. Změnily se podmínky přístupu člověka k informacím, je zde domácí internet. Když chceme hovořit o změně paradigmatu knihovnictví, jedná se spíše o změnu paradigmatu knihovnického vzdělávání.“ Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a směry

14 Citujeme z odborného tisku – pokrač.:
„Pokud dnes internetu něco schází, je to zdravý (kritický) lidský rozum. Internet může být něčím víc, než pouhou sítí umělé inteligence, může se stát kolektivní inteligencí lidstva. Na to potřebuje i arbitra, který bude vybírat, hodnotit, popisovat, propojovat, uchovávat a propagovat to nejkvalitnější poznání. Zatím to nikdo nedokázal udělat lépe než knihovníci …(Rankov, P.) Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a směry

15 Citujeme z odborného tisku – pokrač.:
R. Papík: čtečky jsou vynikajícím nástrojem ke čtení a otvírá se před námi etapa možná lepšího a kvalitnějšího čtení, než si řada skeptiků myslí. Je to velká šance pro gramotnost a lepší čtení po psychické i fyziologické stránce. Knihovny to neohrozí, ale budou uzavírat smlouvy na půjčování knih s nakladatelstvími a knihkupectvími. Knihovny a čtečky budou v symbióze. Jsme svědky nové technologie, která ovlivní čtenářství a v dobrém slova smyslu i nové role knihoven. Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a směry

16 Zahraniční výzkumy Výzkum nakladatelství SPRINGER, 2009:
eBookové licence nově – vede nízká cena a vysoká míra pohodlí; Průzkum mezi univerzitními studenty a akademickými pracovníky v USA, Německu, Holandsku, Finsku a Indii. Zjišťovalo se povědomí, (ne)užívání a názory na eBooky; Výsledek: na trhu zatím není adekvátní nabídka eBooků, ale jedná se o důležitou službu, která přiláká do univerzitních knihoven novou klientelu. Tato služba zasáhne všechny typy knihoven a zájem o ní poroste zároveň s nabídkou. Několik let bude v oblasti eBooků vzrušujícím obdobím. Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a směry

17 International City /County Management Association (ICMA)
ICMA na základě průzkumu vytvořila inovační program pro veřejné knihovny – jedná se o propojení knihoven s komunitními partnery. Šest hlavních témat: Knihovna a místní politická reprezentace musejí mít společné priority. Vybudování partnerství jako klíč k inovacím. Vůdčí funkce na všech úrovních organizací – policie, rekreační zařízení ad. kooperující organizace v místě. Úspěch partnerů závisí od společného úsilí. Inovace jsou možné v komunitách jakékoliv velikosti. Ne každé úsilí vede k úspěchu. Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a směry

18 Využívání knihovny – sociální rozměr
Goulding zjistil, že veřejné knihovny mají jako místo setkávání silný potenciál. „Aniž bychom v knihovně s někým hovořili, existuje pocit sounáležitosti s touto společností, je dokonce tak silný, že prožíváme pocit solidarity.“ Boj se sociální nerovností (výzkum) nemohou knihovny nikdy vyhrát, pokud budou bojovat izolovaně. Nutnost kooperovat s dalšími kulturními a sociálními institucemi v místě (nová strategie – šíření kultury a demokratizace, důraz na digitalizaci a multikulturalizmus). Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a směry

19 Efektivní knihovna Ukazatele efektivnosti knihovny:
1) Ochota zaměstnanců; 2) Kompetentnost vedení; 3) Povědomí ve společnosti o službách knihovny; 4) Přizpůsobení služeb knihovny potřebám společnosti. Výzkum – novozélandská studie – místní společnost si veřejnou knihovnu velice cení (komunitní knihovny). Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a směry

20 Mapa možných budoucností veřejných knihoven
Scénář č. 1: Změna řízení. Základem každé úspěšné knihovny je kvalitní management (vize, strategie, fundraising). Scénář č. 2: Budování silnějších komunit prostřednictvím veřejných knihoven. Scénář č. 3: Změna paradigma knihovnického vzdělávání. Scénář č. 4: Vytvoření společné platformy pro sdílení informací, pro kooperaci, včetně kvalitního portálu – silná společná značka (začlenění do eProstoru). Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a směry

21 Mapa možných budoucností veřejných knihoven - pokrač.
Scénář č. 5: Držet roli arbitra, který hodnotí kvalitu informací v internetu. Scénář č. 6: Rozšíření nabídky o eKnihy a kvalitní čtečky. Spolupráce s vydavateli eKnih a cílená digitalizace (tím přispívání k obsahu čteček). Scénář č. 7: Bojovat za vědomosti a znalosti, vytvářet nový prostor pro celoživotní učení (odstraňování sociální nerovnosti). Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a směry

22 Seattle Public Library, USA veřejná knihovna města Veria, Řecko
Případové studie: Seattle Public Library, USA veřejná knihovna města Veria, Řecko Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a směry

23 Seattle Public Library místo sociálních kontaktů
“V současnosti, kdy elektronická revoluce zdánlivě rozpouští vše, co je pevné - zbavuje se vší potřeby koncentrace a ztělesnění - se nejzazší představa knihovny jeví jako zcela absurdní.“ Rem Koolhaas, 1998 Vizonář Rem Koolhaas se vždycky protivil jakýmkoliv konvencím (formálním i programovým). V případě SPL bylo jeho úkolem zatraktivnit knihovnu úplně novému druhu návštěvníků. Řešení našel v odpovědi: „Knihovna se z prostoru ke čtení proměňuje na společenské centrum s mnohanásobnými kompetencemi.” Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a směry

24 SPL Dvanáctipodlažní stavba se skládá z pěti hlavních platforem, které různě předskakují a odskakují a vytvářejí tak nepravidelný obrys stavby. Nejdůležitější úrovní je “spirála knih”, která prochází jako rampa přes čtyři podlaží a umožňuje volný výběr knih. Z horních poschodí se nabízí pohled na patra pod vámi, město a záliv Puget Sound. Úplně nahoře se nachází čítárna s podlahou z ořechového dřeva a 3,7 m vysokým stropem. Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a směry

25 SPL V hlavním podlaží jsou umístěny auditorium pro 275 lidí s místnostmi pro překladatele a dětský koutek s “výukovými sloupy” z betonu a bambusu. Ve druhém podlaží leží “obývák” s kobercem na podlaze a červené zakřivené pohovky pro 20 lidí. Na stejném patře jsou také kavárna, videotéka a místo pro čtení novin a časopisů. Na čtvrtém poschodí je stánek s informacemi a 130 ze 400 celkových veřejně přístupných počítačů v budově. Nová knihovna má kapacitu titulů. Hadovitě zatočený pás knih obsahuje knihy od hlavního podlaží až k tomu nejvyššímu, kde se vypůjčené knihy mechanicky třídí a vrací nazpět do regálů. Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a směry

26 The Seattle Public Library
Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a směry

27 Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a směry - 15. - 16

28 Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a směry - 15. - 16

29 Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a směry - 15. - 16

30 Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a směry - 15. - 16

31 Příklad komunitní knihovny v Řecku
Veřejná knihovna města Veria nejsilnější knihovnickou institucí a chloubou. Přetvořila se v komunitní centrum, místo učení a vzdělávání, kreativity a zábavy. Děti pracují na uměleckých projektech, dospělí vysílají vlastní digitální filmy na YouTube, prarodiče se účastní kurzu, jak používat Facebook a Twitter. Město má 50 tisíc obyvatel. Knihovně se podařilo prorůst do života komunity, její aktivity sleduje celá země. Využívají fundraising a „patrony“ knihovny. Jejich příběh je silný: video ukázka. Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a směry

32 Děkujeme vám za pozornost a těším se někdy opět na setkání.
Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a směry

33 PhDr. Libuše Foberová, PhD.
Kontaktní údaje PhDr. Libuše Foberová, PhD. Ústav bohemistiky a knihovnictví, FPF SU v Opavě, Masarykova 37 Opava Bc. Drahomíra Blahová Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a směry

34 Informační zdroje AABO, Svanhild, AUDUNSON, Ragnar, VARHEIM, Andreas. How do public libraries function as meeting places? In: Library and Information Science Research, (32) 2010, p AUDUNSON, Ragnar, ESSMAT, Sophie, AABO, Svanhild. Public libraries: A meeting place for immigrant women? In: Library and Information Science Research, (33) 2011, p BULLETIN SKIP. Praha: SKIP, Vychází čtvrtletně. ISSN (Rubrika Směr: Co provedou e-čtečky knihovnám, ročník 2011.) Jean-Claude Carrière, Umberto Eco. Knih se jen tak nezbavíme. Rozhovory vedl Jean-Philippe de Tonnac ; [přeložila Dagmar Slavíkovská]. Vyd. 1. Praha : Argo, s. ISBN: (váz.). Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a směry

35 Informační zdroje FOBEROVÁ, Libuše. Trend ve službách: management kvality. Knihovna plus [online]. 2010, č. 2 [cit ]. Dostupný z WWW: < ISSN FOBEROVÁ, Libuše. Dokonalé služby v hudebních knihovnách. Duha [online]. 2010, č. 4 [cit ]. Dostupný z WWW: < knihovnach>. ISSN FOBEROVÁ, Libuše. Formování knihoven na komunitní centra vede k jejich zviditelnění. Knihovnický zpravodaj Vysočina [online] , roč. 10, č. 1 [cit ]. Dostupný z WWW: < ISSN Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a směry

36 Informační zdroje GLORIEUX, Ignace, KUPPENS, Toon, VANDENBROECK, Dieter. Mind the gap: Societal limits to public library effectiveness. In: Library and Information Science Research, (29) 2007, p , p JEŽKOVÁ, Z. Komunitní knihovna – příležitost pro knihovnu i obec. Knižnica, 2007, roč. 8, č. 2-3, s LOŠŤÁKOVÁ, D. Trendy vývoje evropských knihoven. Knižnice, 2007, roč. 8, č. 5, s Maximize the potential of your public library: A report of the innovative ways public libraries are addressing community priorities (ICMA Public Library Innovations Grant Projects), [online]. 2011, [cit ]. Dostupný z WWW: < Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a směry

37 Informační zdroje RANKOV, P. Společenská funkce knihoven v dávné minulosti a nejbližší budoucnosti. ITlib [online]. 2003, č. 1 [cit ]. Dostupný z WWW: < ISSN SHELBURNE, Wendy A. E-book usage in an academic library: User attitudes and behaviors. In: Library Collection, Acquisitions and Technical Services (33) 2009, p Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a směry

38 Informační zdroje STASSELOVÁ, S. Návštěva prezidentky ALA na Slovensku. Knižnica, 2011, roč. 12, č. 6, s Strategie pro evropské knihovny / přeložil a uspořádal Zdeněk Matušík. Praha : Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, s. ISBN: VLASÁK, R. Nová paradigmata knihovnictví. [online]. 1999, [cit ]. Dostupný z WWW: < k.htm >. Kniha ve 21. století - Budoucnost knihoven - trendy a směry


Stáhnout ppt "Mapa možných budoucností veřejných knihoven"

Podobné prezentace


Reklamy Google