Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVOKOVANÉ POTENCIÁLY jako diagnostický nástroj

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVOKOVANÉ POTENCIÁLY jako diagnostický nástroj"— Transkript prezentace:

1 EVOKOVANÉ POTENCIÁLY jako diagnostický nástroj
Jaromír Příhoda 7. Kruh 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

2 Evokované potenciály - definice
= změny elektrické aktivity mozku, ale i jiných částí NS, vyvolané působením podnětů z vnějšího prostředí slouží ke zhodnocení funkčního stavu dané nervové dráhy rozlišujeme 4 typy: VEP (zrakové) AEP (sluchové) SEP (somatosenzorické) MEP (motorické) + další typy: - SSEP (ustálené) - ERP (kognitivní)

3 VYHODNOCENÍ evokovaných potenciálů
během testování je aktivita mozku probanda snímána pomocí EEG na záznamu jsou 2 složky: signál – vlastní odpověď na EP šum – neustála elektroencefalická aktivita nejčastěji se používá metoda Averaging > několik opakování daného procesu – způměrování pokud se křivky kryjí, potom je EP spolehlivý

4 VEP (visual-evoked potentials)
= měříme elektrickou aktivitu vyvolanou ve zrakové kůře (area 17 – okcipitální lalok) díky stimulaci světlem anatomický podklad: - sítnice (tyčinky a čípky (1.) - bipolární neurony (2.) - gangliové buňky (3.)) - přední optická dráha (nervus opticus – chiasma opticum – tractus opticus) - zadní optická dráha (corpus geniculatum laterale (4.) – radiatio optica – area 17)

5 VEP (visual-evoked potentials)
druhy podnětů: flash VEP (pomocí záblesků) pattern reversal (strukturovaný podnět) motion VEP (pohybové) diagnostika: optická neuritida jiná postižení n. opticus (např. utlačení tomorem hypofýzy, gliom optického nervu…)

6 VEP – průběh vyšetření Stimulus: šachovnicový vzor
střídání bíle a černé 1 – 2 Hz Čas analýzy (jedna epocha): 250ms Počet opakování: minimálně 250x nejméně 2 testy Hodnotí se: vlna P 100 /06052/index.html?artikelid=%2Fartikel%2F04236%2Findex.html &lang=en&image=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ad1IZn4Z2qZ pnO2Yuq2Z6gpJCDfX95e2ym162bpYbqjKbXpJ6eiKWcm4yf4w--

7 VEP jako diagnostický nástroj
roztroušená skleróza každé oko má jinou reakční dobu dochází k: prodloužení reakčního času (P 100 latency) snížení amplitudy

8 AEP (acoustic EP) diagnostika periferního sluchového nervu a u dětí při podezření na poruchy sluchu podnět: opakovaní jednoduchého cvaknutí (do jednoho ucha) druhé ucho je blokováno „maskovacím“ šumem /images/upload/BERA-MB11Standard_e_lg.jpg

9 SEP (somatosensoric EP)
diagnostika periferních nervových drah podněty: elektrické, laserové, krátký proud vzduchu na mechanoreceptory… např. vyšetření n. medianus - důležitý je silný impulz (aby vyvolal kontrakci svalu) - lze použít i při celkové narkóze i při intravenózním podávání sedativ

10 MEP (motoric EP) diagnostika funkční integrity motorických drah
2 možnosti vyšetřování: a) elektrická stimulace pyramidových buněk b) magnetická stimulace eferentních motorických drah => stimulace kořenů nad krční/bederní míchou vyvolává odpověď s kratší latencí než z kortexu

11 SSEP (steady state EP) objektivní vyšetření sluchu k určení sluchového prahu > lze stanovit zbytky sluchu na hlubokých frekvencích u velmi těžkých percepčních vad sluchu vyšetření probíhá u dětí ve spánku a nebo v anestézii výsledky se zaznamenávají v tzv. odhadovaném audiogramu

12 ERP (even related potentials)
změnu EEG vyvolají identifikovatelné podněty a nebo události při vyšetření jsou probandovi zadávány různé úkoly nevýhodou – nízká specifičnost (-> omezené klinické využití)

13 Děkuji za pozornost! a doufám, že jste si něco zapamatovali :D ZDROJE:
výuková prezentace (MVDr. Vajnerové) - [AJ], Jiří Heller ...] a Editor JANHERGET. Poznámky k přednáškám z fysiologie: 2. díl. 1. vyd. Jinočany: H, ISBN SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2004, XII, 435 s. ISBN X.


Stáhnout ppt "EVOKOVANÉ POTENCIÁLY jako diagnostický nástroj"

Podobné prezentace


Reklamy Google