Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika azbestu Karcinogen 1. třídy. Podle závažnosti se dělí: amfibolové azbesty chrysotil (technicky nejpoužívanější)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika azbestu Karcinogen 1. třídy. Podle závažnosti se dělí: amfibolové azbesty chrysotil (technicky nejpoužívanější)"— Transkript prezentace:

1 Problematika azbestu Karcinogen 1. třídy

2 Podle závažnosti se dělí: amfibolové azbesty chrysotil (technicky nejpoužívanější)

3 Uplatnění úplného zákazu zavádění nových zátěží azbestu vázáno na EU zák. č. 46/2004 - novela zák.č. 65/1965 Sb. § 134d odst. 2 bod 29 zákaz práce s azbestem zakázána i aplikace azbestu nástřikem pracovní postupy zahrnující použití tepelně nebo zvukově izolační materiály s hustotou menší než 1 g/cm 3

4 Uplatnění úplného zákazu zavádění nových zátěží azbestu vázáno na EU zák. č. 46/2004 - novela zák. č. 65/1965 Sb. § 134d odst. 2 bod 30 zakázána i aplikace azbestu nástřikem a pracovní postupy zahrnující použití tepelně nebo zvukově izolační materiály s hustotou menší než 1 g/cm 3

5 Výjimka výzkum analytické práce práce při likvidaci zásob, odpadů a zařízení, která obsahují azbest práce při odstraňování staveb obsahující azbest

6 Výrobky s obsahem azbestových vláken lze používat do ve stávajících zařízení do doby jejich odstranění ukončení jejich životnosti

7 Azbestová vlákna, výskyt, vlastnosti a biologické účinky přírodní ložiska azbestových materiálů v 8. stol. Karel Veliký – nehořlavá košile 19. – 20. stol. průmyslové využití

8 Proč? výtečné izolační vlastnosti

9 Jaké jsou fyzikálně - chemické vlastnosti azbestu? nehořlavost odolnost vůči kyselinám i zásadám pevnost ohebnost

10 Kde se lze s azbestem setkat? dobývání azbestu doly na těžbu azbestu v ČR nejsou průmyslové zpracování azbestu manipulace s výrobky obsahujícími azbestu (elektrikáři - izolatéři, demoliční pracovníci, údržbáři, opraváři, instalatéři, hasiči apod.)

11 Kde se lze s azbestem setkat? azbest v domácnosti nehořlavé zástěny, podložky lokálních zdrojů tepla, pečících trub a jiné drobné užitkové předměty

12 Působení azbestu na lidský organismus azbestová vlákna se dostávají s vdechovaným vzduchem až do plicních sklípků dlouhá a odolná vlákna vyvolávají místní reakci vznik onemocnění onemocnění z azbestu po dlouhé době od prvního kontaktu s azbestem

13 Které nemoci způsobuje expozice azbestovému prachu? Azbestóza Hyalinóza pleury Karcinom plicní Mezoteliom pleury

14 Azbestóza progresivní plicní fibróza vysoká expozice k vláknům azbestu závažnost závislá na celkovém množství vdechnutých azbestových vláken vyvíjí se pozvolna i po vyřazení z rizika

15 Hyalin ó za pleury benigní onemocnění pohrudnice reakce na přítomnost vláken v pleurální dutině transport z alveolů lymfatickou cestou tendence ke kalcifikaci

16 Karcinom plicní plicní rakovina potencováno kouřením rakovinu z azbestu nelze odlišit od plicní rakoviny z jiných příčin ve spojení s azbestózou plicní nebo hyalinózou pohrudnice, lze ji hlásit jako nemoc z povolání

17 Mezoteliom pleury nádorové postižení pohrudnice vzácné onemocnění v neexponované populaci je extrémně vzácný dlouhá doba latence (za 30-50 let) léčba omezená, průběh vážný nemoc z povolání

18 Mineralogie přírodních vláken azbest - souhrnný n á zev pro vl á knit é silik á tov é minerály (serpentiny) chryzotil, amfiboly vykrystalizovaly do azbestov é ho vzhledu odděluj í do dlouhých, tenkých a pevných vl á ken drcen í m, zpracov á n í m …

19 Krystalická struktura minerály v azbestové formě vláknité minerály v neazbestové formě nejsou vláknité optické a další vlastnosti těchto minerálů jsou totožné

20

21 Chryzotil patří do třídy dvouvrstevných krystalických struktur vrstva SiO 2 spojeny s hydroxyly a vrstva oktoedrická s ionty Mg jednotné složení

22 Chryzotil vlákna jsou: tenká trubičkovitá dutá měkká ohebná

23 Chryzotil vlákna jsou převážně: zvlněná zkroucená smyčkovitá

24 Producenti Kanada Čína Itálie Jižní Afrika USA Rusko Zimbabwe

25 Amfibolit vláknitá podstata derivovaná z řetězovité deskovité krystalické struktury různorodého složení

26 Amfibolit vlákna jsou: silnější přímá i zvlněná pevná tvrdá pružná

27 Amfibolit většina vláken je: přímá s jemnou až drsnou texturou

28 Aerodynamické chování vláken ve vzduchu podléhají zákonům dynamiky v klidovém prostředí klesají působením zemské tíže ve vzduchu jsou stabilní malá pádová rychlost větší vzdálenost od místa původu

29 Aerodynamické chování vláken ve vzduchu v pracovním prostředí jsou většinou elektricky nabitá drcení, mletí, pohyb v proudících plynech ovlivňuje odběr vzorků

30 Prevence Organizační hlášení o provádění prací s azbestem OOVZ před jejím zahájením vymezit kontrolované pásmo zákaz jídla, pití a kouření v pásmu vyhrazeno a označeno místo, které není kontaminované azbestem kontrola a pravidelná údržba odsávacích zařízení kontrola pracovních oděvů kontrola respirátorů evidence exponovaných pracovníků zajištění závodní preventivní péče

31 Prevence technické a technologické úpravy práce za vlhka místní odsávání hermetizace fixace pravidelné čištění podlah, stěn a povrchů odvoz odpadů v uzavřených a označených obalech

32 Prevence Kontrola zdravotního stavu pracovníků vstupní periodické výstupní následné zdravotní prohlídky pracovníků informovanost pracovníků

33 Prevence Zdravotní výchova podpora nekuřáctví dodržování opatření k ochraně zdraví

34 Děkuji Vám za pozornost…


Stáhnout ppt "Problematika azbestu Karcinogen 1. třídy. Podle závažnosti se dělí: amfibolové azbesty chrysotil (technicky nejpoužívanější)"

Podobné prezentace


Reklamy Google