Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tomáš Hanuš Michal Žemlička Květen 2009

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tomáš Hanuš Michal Žemlička Květen 2009"— Transkript prezentace:

1 Tomáš Hanuš Michal Žemlička Květen 2009
HERRNHUT – OCHRANOV Tomáš Hanuš Michal Žemlička Květen 2009

2 Časové souvislosti Martin LUTHER 1438 - 1546
ZALOŽENÍ JB - KUNVALD J.A.KOMENSKÝ Mikuláš ZINZENDORF HERRNHUT Obnovená Jednota Bratrská

3 EXULANTI vyhnanci pro víru
Bitva na Bílé Hoře = začátek protireformace poprava 27 českých pánů

4 KUNVALD a okolí žádost lanškrounských bratrských kněží z roku 1628
kněží požádali město Lanškroun o finanční příspěvek, protože musí opustit Moravu a odejít ze země. peníze opravdu dostali …

5 Poutníci ze zapadlé vesničky Kunvald na pokraji Orlických hor ve východních Čechách odešli po bitvě na Bílé Hoře do německého Rixdorfu. Odtud odcházeli dál do světa. Dnes žijí rozeseti v misijních stanicích na studeném Labradoru, ostrovech v Karibském moři, ale i v tibetských Himalájích.

6 Čeští exulanti, kteří opouštěli vlast po bělohorské bitvě a za třicetileté války, patřili většinou ke stavům (šlechtici nebo měšťané). Prostý lid nesměl opustit nešťastný domov. Teprve po roce 1720 začali ve velikém počtu utíkat i prostí lidé Útočištěm Bratří bylo už v dřívějším pronásledování Polsko (Lešno), kde se jim dostalo takové ochrany, že tam mohla vzniknout samostatná větev Jednoty. Poslední proud exulantů z českých zemí roku 1700 našel útočiště jednak v Horní Lužici (v okolí Žitavy), především však ve Slezsku a v Prusku

7 Jen jediná skupina bratrských exulantů nesplynula úplně s evangelickými církvemi v cizině a vytvořila samostatnou církev, která trvá dodnes. Byli to němečtí potomci Jednoty z fulneckého kraje (od Těšína, Suchdola a z okolí) vedeni tesařem Kristiánem Davidem ze Ženklavy u Nového Jičína (zemřel r. 1751)

8 ZINZENDORF Ludvík Mikuláš 1700 - 1760
sasský šlechtic, manželka hraběnka šlecht.titul mu otevřel dveře k duchov.vlivu v Německu v 18.stol. duchovním otcem Moravské církve – Obnovené Jednoty Bratrské spojen s německým pietismem

9 ZINZENDORF Ludvík Mikuláš 1700 - 1760
Narozen v Dresden Otec mu zemřel v jeho 3 letech, s matkou odešel k bratrovi svého otce do Dresden Babička – hraběnka Gersdorfová (žila na Hennersdorfu). Na něj byla programově velmi tvrdá, aby se naučil disciplině. poslán do Halle k Franckemu, jeho poručník Cresenius mu nerozuměl denně se setkávali v domě Franckeho – bibl.studium, zprávy z misií vzpomínal velmi rád na toto období

10 PIETISMUS Zinzendorf byl zasažen německým pietismem
P. = duchovní obnova, lze ho také nazvat enthuziasmem! Byl to návrat k vnitřní duchovní podstatě původní Lutherovy reformy. Lidé hledali jednodušší a upřímnější vyjádření víry , nezávislé na intelektuální formulaci .

11 SPENER Philip Jacob nar.1635
Laici začali hrát důležitější roli v církvi, číst bibli, modlit se a sdílet víru se stejně smýšlejícími přáteli na setkáních i mimo chrám. Důraz na asketický život ohledně požitků – kultura, jídlo apod. Luterství se rozdělilo na 2 tábory, lidé začali opouštět církev. Toho se Spener bál, proto přijal 1686 místo dvorního kazatele v Drážďanech - přešel tam z Frankfurtu, nakonec byl v Berlíně.

12 HALLE Skutečným místem rozvoje pietismu se stala univerzita v Halle
Byla založena v r.1691 Mužem č.1 zde byl August Herman FRANCK, profesor teologie Pozval sem i Mikuláše Z. …

13 HALLE a FRANCK Vnesl do bibl.studia pietistické principy - tzv.collegia philliobiblica Měl hodně kritiků na předchozích univerzitách – Lipsko, Erfurt Založil zde školu pro chudé,učitel.ústav, tiskárnu, knihkupectví, špitál, lékárnu, chudobinec, misijní společnost aj. Odtud vyjeli na přání dánského krále Fredericka IV. misionáři do Indie

14 Dle SPANGENBERGA - 3 PILÍŘE
3 pilíře křest.života , které si MZ vybudoval už v dětství a dále je rozvíjel: 1.hluboké prožívání utrpení a zásluh Krista 2.pevné rozhodnutí cele patřit tomu, kdo za něj zemřel a v důsledku toho 3. vedl upřímné a otevřené rozhovory s nejbližšími přáteli

15 1716 WITTENBERG rozhodl poručník Otto Christian – MZ se podřídil neochotně ! Nařízení, příkaz navštěvovat veřejné bohoslužby a ne tajná shromáždění = byl to výsledek odporu ortodoxních luteránů Duchovní ovzduší W. bylo ohrožením jeho hallské pietistické zkušenosti, proto se obrnil téměř zákonickým systémem osobních pobožností. Kromě denního programu modliteb a studia bible, příležitostně věnoval celou noc modlitbám. Udržoval rozsáhlou korespondenci.

16 Psal si deník, opisoval ho i matce a babičce
Matka ho nečetla, aby nepodporovala jeho ješitnost….

17 Univerzity UTRECHT, PARIS
MZ hodně cestoval (např. Zeist,Holandsko) I když měl otevřen přístup do nejvyšších společen.kruhů, necítil se tam dobře. Ve svém živlu byl jen tehdy, když mohl situace využít k náboženské diskuzi. konec univ.studií v Paříži , před vstupem do stát.služby mu zbýval rok na cestování nechtěl do státní služby

18 1721 Dresden přechodně – cca 5 let koupě Berthelsdorfu
svatba s Erdmuth Beningou Měli 12 dětí, osm zemřelo v dětském věku V této době do H.Lužice přišli Moravští bratři

19 Kristián DAVID nar na Moravě , potulný tesař, žil v Goerlitz u faráře Schaefera dostal se do kontaktu s MZ, pozval bratry Neisserovy z Moravy sluha MZ Heitz je ubytoval pod úpatím kopce Hutbergu padl první kmen na stavbu

20 David Nitschmann byl vězněn v Olomouci-tkadlec, později první biskup Obnovené Jednoty Bratrské
nesnadnosti při sžívání v Herrnhutu- rozdílné názory atd., odpor od okolních farářů, že lidé začali odcházet do H. ODPADNUTÍ K.David a Kruegera

21 Kdo projevil ochotu k nějaké službě byla mu losem přidělena !!!

22 12.5.1727 vyhlášení herrnhutské ústavy 42 bodů
podáním ruky a slib MZ-ovi vč.navrátivšího se K.Davida podařilo se ho získat zpět události zahájily měsíc probuzení stále více hostů, proto setkání „hostů“

23 Zinzendorf věděl, že morav
Zinzendorf věděl, že morav. emigranty má na své straně jen jako skupinu náboženských nadšenců a o církvi jejich otců ví málo a oni také neznali svoji historii Proto váhal, aby jim dovolil opustit luterské bohoslužby

24 Vznik Ochranova Zinzendorf se snažil Bratry z Moravy udržet v zemské luterské církvi, ale časem povoloval jejich bratrským řádům a kázni, kterou vynikali nad ostatní evangelické církve. Splynuli s nimi i mnozí němečtí přistěhovalci pietistického směru. Tak vznikl Ochranov (1722–1727) a v něm Obnovená Jednota bratrská Ochranovská, jako součást saské luterské církve, s některými bratrskými zvláštnostmi. Později však byla uznána za samostatnou církev (roku 1749).

25 Změna názoru Zinzendorfa
MZ změnil názor mezi 22.7 a 4.8, když si v Žitavě přečetl – víceméně náhodně - „RATIO DISCIPLINAE“, což byla latinská verze stanov českých bratří, k níž roku 1600 napsal J.A.Komenský historickou předmluvu Tady si MZ poprvé uvědomil že se nejedná o sektu ale o církev předcházející vlastnímu luterství !! IHNED pořídil německý výtah z brožurky a všichni byli překvapení podobností obsahu s hernhutskými tezemi

26 13.8.1727 Svatá Večeře Páně = duchovní zrození Obnovené JB
2 skutečnosti se prolínají: 1. oddaná láska k Pánu Ježíši 2. uvedení tohoto osobního vztahu ke Kristu do praxe Odložení všech jiných povinností a činností a 100% sebevydání evangelizaci, aby se o vykoupení dozvědělo co nejvíce ztracených duší !

27 období, kdy se bratrstvo stalo později známé jako Obnovená JB nábožensko-ekonomicko-sociologická jednotka postupně napodobována - vznikly další osady vlastní dělení na chóry, dům svobod.mužů – výukové středisko atd. celibát nebyl ideálem SINGSTUNDE – nutné znát písně nazpaměť řetězové přímluvné modlitby PŘÍSNĚ vedený režim v Herrnhutu působil dojmem popření spasení pouhou vírou

28 Od původní Jednoty bratrské se liší v mnohém, hlavně tím, že její učení i řády mají ráz německého pietismu. V Herrnhutu nebyla přijata Bratrská konfese ani Bratrský katechismus ani Komenského katechismus sepsaný pro Fulnecké. Byly skládány nové duchovní písně, velmi odlišné od bratrských

29 Moravští bratři The Moravians, Moravian Brethren, Unitas fratrum
Ochranovská Jednota bratrská zůstala v Německu malou církví Stala se však příkladem druhým církvím svou misijní činností a svým školstvím Založila sbory i v Anglii a v Severní Americe, kde nabyla spíše reformovaného rázu a nese jméno Moravská církev

30 POUTNICKÝ SBOR RONNEBURG
zde měl začátek Poutnický sbor = ti nejbližší Z-ovi, tzv.výkonná rada morav.bratrstva 1736 První synod OJB 1737 biskupské svěcení

31 VYSVĚCENI BRATŘÍ byli jen 2 biskupové ze starého bratrstva – Jablonský + 1 v Berlíně vysvěcen David Nitschmann následovala silná vlna opozice – vč.dánskéího krtále Christiana

32 MZ versus J.WESLEY během léta 1738 vznikal II.Herrnhut v Hernhaagu – ten navštívil John Wesley JW se nezúčastnil Večeře Páně na Marienbornu v Ocxhranově v r. 1727 střet v Londýně: JW kladl důraz na snahu o zbožnost a dokonalost MZ s Lutherovou nekompromisní důkladností odsoudil jakýkoliv náznak ospravedlnění skrze skutky, a tak se rolku 1741 metodisté a luteráni vydali různými cestami …..

33 HRABĚ KAZATELEM samouk
jel se nechat PŘEZKOUŠET do Stralsundu k  2 teologům kazatelem ho uznala Univerzita v Tuebingen Nová sbírka písní – bylo jich 972

34 PÍSNĚ - TEXTY 101 Kristova krev a spravedlnost 283 Ó vyvolená Hlavo
Můj Jezu, po Tvé šlépěji Když jsi Ty můj Pán Ježíši rač sám, cestu razit nám Srdce k srdci spěšte spolu Halelujah, nejsme sami

35 HESLA nešpory večerní - sbírka veršů a jeden starší vytáhl na další den heslo poprvé v roce 1731 vytištěny na celý rok dopředu užívání losu pro závažná rozhodnutí bylo pro pietisty běžné

36 Soustava Hesel pro každý den 3 obsahově související texty:
ze SZ (heslo)- každoročně losováno přibližně z 1800 veršů, obsažených v ochranovské sbírce z NZ jsou k tomu vyhledávána přednostně z oddílů průběžného biblického čtení 3.textem jsou v českém vydání písně (Ne) 2 oddíly ke čtení

37 HESLA 1.čtení je z lekcionáře, vydaného luterskou liturgickou konferencí a je vztaženo k tématu týdne 2.čtení je průběžné dle ekum.spol.pro čtenáře Bible, které během 4 let projde celým NZ a během 7 let nejdůl-knihami SZ u nedělí a navíc odkaz na čtení z Žalmů

38 HESLA vydávána v 49 jazycích vč.hebrejštiny a řečtiny
vč.slepeckého písma

39 HESLA neděle: Církev Kristova pondělí: Služba církve ve světě
úterý: Rodina, škola,zaměstnání středa: Naši bližní čtvrtek: Společnost Pátek : Naše církve a sbor Sobota: Pohled zpět a výhled

40 HESLA - Modlitební stráž
1.2 – Česko Jamajka Kuba Grand Cayman

41 HERRNHUT Kirchensaal Schwesternhaus Herrschaftshaus
Zinzendorfdenkmal im Herrschaftsgarten Zinzendorfplatz Berthelsdorf Hutberg

42 Jednota Bratrská do světa ….
Dánsko,Grónsko,eskymáci St.Thomas v Indii CHRISTIAN RENATUS – syn – do PENSYLVÁNIE - dvě lokality severně od Filadelfie, jež byla základnou pro evangelizaci u Němců  v souvislosti s misionářskou činností mezi Indiány v Nikaragui mají devadesát tisíc věřících členů, kteří se česky modlí Otčenáš s. 92


Stáhnout ppt "Tomáš Hanuš Michal Žemlička Květen 2009"

Podobné prezentace


Reklamy Google