Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA NA PŘELOMU 17. A 18. STOLETÍ JAN AMOS KOMENSKÝ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA NA PŘELOMU 17. A 18. STOLETÍ JAN AMOS KOMENSKÝ"— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA NA PŘELOMU 17. A 18. STOLETÍ JAN AMOS KOMENSKÝ

2 Ukončení třicetileté války- diplomaté sjednávají Vestfálský mír
Velký úpadek školství Po skončení třicetileté války byla zrušena většina škol na venkově. Začala převládat negramotnost. Ukončení třicetileté války- diplomaté sjednávají Vestfálský mír

3 Školy na vesnicích Děti se učili většinou v bytě učitele, v obecním domě nebo na faře. Kantor (tehdejší název pro učitele) byl kdokoli, kdo uměl alespoň trošku číst, psát a počítat. Kantoři ( bývalí vojáci, řemeslníci) byli špatně placeni, museli si přivydělávat.

4 Školy ve městech Vyučování probíhalo ve zvláštních domech- školách.
Vyučovali většinou vzdělaní lidé.

5 Gymnázia a vysoké školy
Pouze pro chlapce. Učitelé byli vzdělaní mniši. Vyučování probíhalo v latině. Studenti se učili zpaměti krátké poučky i dlouhé texty, aniž by jim rozuměli. Pouze dívky z bohatých šlechtických rodin měly možnost získat vzdělání. Nejznámější vysokou školou byla Karlova univerzita v Praze.

6 Školy na přelomu 17. a 18. století
Zápis do sešitu Školy na přelomu 17. a 18. století Po skončení třicetileté války bylo zrušeno mnoho škol, mezi lidmi začala převládat negramotnost. Nebyla povinná školní docházka. Školy na vesnici Vyučovalo se v bytě učitele, nebo na faře. Učitel (kantor) byl kdokoli, kdo uměl alespoň trochu číst, psát a počítat. Školy ve městech Vyučovalo se zvláštních domech- školách. Učitelé byli většinou vzdělaní lidé. Gymnázia a vysoké školy Pouze pro chlapce, výuka probíhala v latině, učení zpaměti. Učitelé byli vzdělaní mniši. Nejznámější- Karlova univerzita v Praze. Dívky mohly získat vzdělání, pouze pokud pocházely z bohatých šlechtických rodin.

7 Jan Amos Komenský velký reformátor školství
Narození: 15.dubna 1592 Nivnice Úmrtí: 15.listopadu 1670 Nizozemí Citát: Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoli se tu koná, všech se týče.

8 Životopis Narodil se v měšťanské rodině v Nivnici (asi).
Do školy chodil v Přerově. Studoval na univerzitách v Německu. Po návratu učil na školách jednoty bratrské. Byl posledním biskupem jednoty bratrské. Po bitvě na Bílé hoře se musel skrývat a posléze odejít ze země. Dlouho žil a pracoval v polském Lešně. Pracoval také v Uhrách, Švédsku a Anglii. Konec svého života prožil v Nizozemí, kde také zemřel a je pochován.

9 Hlavní zásady Komenského
Škola má být pro všechny, tedy i pro dívky. Děti by se měly učit zpočátku v mateřském jazyce. Vyučování by mělo být názorné (modely, obrázky). Děti by neměly být trestány bitím. Komenského rukopis: V mladosti má člověk pamatovati, kterak by dobře živ byl, a v starosti kterak by dobře umřel.

10 Učitel národů Myšlenky Jana Amose Komenského byly tak pokrokové, že podle jeho zásad se vyučuje dodnes. Po prožitých hrůzách třicetileté války navrhoval, aby bylo ve světě odstraněno násilí a lidé mohli žít bez válek. Jeho víru v lepší svět vyjádřil slovy: „Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český.“

11 Jan Amos Komenský Životopis
Zápis do sešitu Jan Amos Komenský Životopis Narodil se asi v Nivnici v měšťanské rodině, studoval v Přerově a na univerzitách v Německu, učil ve školách jednoty bratrské. Po bitvě na Bílé hoře se musel ukrývat a později odejít ze země. Působil v polském Lešně, Uhrách, Švédsku, Anglii a Nizozemí, kde nakonec zemřela a je pochován. Pro své pokrokové názory je nazýván „Učitelem národů“. Hlavní zásady Komenského (sám si seřaď podle důležitosti) Škola má být pro všechny, tedy i pro dívky Děti by se měly učit základy v mateřském jazyce Vyučování by mělo být názorné (obrázky, modely) Děti by neměly být trestány bitím

12 Otázky: Jaký následek mělo zrušení většiny škol na vesnicích.
Jak se lišily školy na vesnicích, ve městech a gymnázia a vysoké školy? Jan Amos Komenský byl znám svými pokrokovými názory. Jak se mu přezdívá? Vyjmenuj hlavní zásady Komenského.

13 Použité prameny Vlastivěda pro 4. a 5. ročník ZŠ, Nová škola
Čítanka pro 4. a 5. ročník, Nová škola Dětská ilustrovaná encyklopedie Má vlast, Slovart přístupné k , přístupné k , přístupné k , přístupné k


Stáhnout ppt "ŠKOLA NA PŘELOMU 17. A 18. STOLETÍ JAN AMOS KOMENSKÝ"

Podobné prezentace


Reklamy Google