Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt: CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt: CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“"— Transkript prezentace:

1 Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“
Projekt: CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_ČjL.1.43 Vytvořeno: Ověřeno: Třída: 1. VE

2 Česká barokní literatura
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 1. Autor: Mgr. Martina Sedlářová Časový rozsah: 1 vyučovací hodina Pomůcky: žádné Klíčová slova: jednota bratrská, protestant, exulantská pobělohorská tvorba, Via lucis, Didactica Magna, Informatorium školy mateřské, Schola ludus, Hlubina bezpečnost, Labyrint světa a ráj srdce, Truchlivý, Obecná porada o nápravě lidských věcí, Kšaft umírající matky jednoty bratrské, vestfálský mír, Orbis pictus Anotace: Žák se z prezentace dozví o J. A. Komenském, jeho životě a díle. V závěru prezentace se nachází test pro zopakování látky formou otevřených otázek.

3 Jan Amos Komenský Život a dílo

4 Jan Amos Komenský (1592 – 1670) * Nivnice na Moravě nebo Uherský Brod
Otec z nedaleké vesnice Komny Člen jednoty bratrské Představitel exulantské tvorby protestantů 1611 – studia v Herbornu (německá protestantská universita)

5 Po studiích v Herbornu a Heidelberku působil jako učitel a duchovní jednoty bratrské ve Fulneku, odkud utekl do Přerova, kde jeho první žena i oba synové zemřeli na mor. V roce 1628 musel odejít do polského Lešna. Stává se posledním biskupem jednoty bratrské a jako reformátor školství působí v různých protestantských zemích. Při požáru Lešna (1656) přišel o veškerý majetek, včetně rozepsaných rukopisů. Psal latinsky i česky (Labyrint světa a ráj srdce), především spisy výchovné a náboženské. Pochován je v nizozemském Naardenu.

6 Na studiích v Německu poznal, jak pokročilo u jiných národů vědecké bádání – proto jeho snaha o vytvoření české národní vědy – z těchto prací vyrušen pobělohorskou pohromou Světovou proslulost mu tedy přinesla reforma výchovy a vyučování Roku 1614 se pěšky vrací na Moravu Působí jako učitel v Přerově, pak ve Fulneku – kazatel jednoty bratrské, odtud musel r prchnout se ženou a dvěma dětmi před plenícími španělskými vojáky Ztratil část rukopisů a celou knihovnu Za moru v Přerově mu zemřela žena a 2 děti

7 Pod vlivem těchto událostí píše náboženské a filosofické spisy – Truchlivý, Hlubina bezpečnosti a později Labyrint světa a ráj srdce (Rembrandtův obraz – Starý muž = Komenský)

8 Pobýval potom střídavě u českobratrských šlechtických ochránců, naposled v Bílé Třemošné v Podkrkonoší Víra v Boha mu poskytovala útěchu v nejtěžších chvílích života R.1628 – nařízení proti nekatolíkům – musel opustit vlast, usadil se v polském Lešně (zde útulek pro příslušníky jednoty bratské = centrum bratrské víry) V Lešně píše učebnice a plán na zlepšení organizace školství

9 V Lešně zvolen biskupem jednoty bratrské a zástupcem rektora gymnázia ---zájem o pedagogiku
Pedagogické spisy: – napsal zde např. Českou didaktiku – teoretická, praktická a didaktická část měla sloužit rodičům a učitelům Napsal Velkou didaktiku (později ji přepracoval do latinské podoby Didactica Magna) a začíná pracovat na Vševědě = Pansofii, dále Brána jazyků otevřená a Informatorium školy mateřské , Orbis pictus – tyto knihy mu zajistily věhlas po celé nekatolické Evropě

10 Komenský se podílel na reformě školství v Anglii, Švédsku, Uhrách a Nizozemí, proto bývá nazýván učitelem národů. Výchova pro něj byla prostředkem k nápravě světa. Škola má být dílnou lidskosti, výuka musí být názorná a přiměřená věku žáků, může využívat i divadlo (Škola hrou = Schola ludus). Učitel by měl postupovat od jednoduššího ke složitějšímu. Všenápravné spisy: Via lucis (Cesta světla), De rerum humanarum emendatione consultatio catholica (Obecná porada o nápravě lidských věcí, tzv. Všenáprava) naučné: O poezii české

11 1641 – pozván anglickým parlamentem do Anglie – tam měl vytvořit jakousi akademii věd
Akademie věd by šířila do celého světa jednotné vzdělání jediným jazykem 1642 – do Švédska – aby vedl reformu tamního školství a napsal učebnice – zde napsal knihu Nejnovější metoda jazyků 1648 – zpět do Lešna (biskupem), zde mu umírá 2. žena 1648 – vestfálský mír – ukončena 30letá válka, konec nadějí na návrat do vlasti

12 Při mírových jednáních se nikdo pobělohorské emigrace nikdo neujal
Slova, jimiž se zklamaný Komenský rozloučil s národem a vyslovil svou víru v lepší budoucnost: „ Na tebe, národe Český a Moravský, vlasti milá, zapomenouti také nemohu při svém již dokonalém s tebou se loučení, tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, nápadníkem činím…Věřímť i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase vrátí, ó lide český!“ Kšaft umírající matky jednoty bratrské (1648)– alegorická forma závěti

13 KŠAFT UMÍRAJÍCÍ MATKY JEDNOTY BRATRSKÉ
(1650) Odkaz národu českému Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti také nemohu při svém již dokonalém s tebou se loučení, nýbrž k tobě nejpředněji se obracejíc, tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, nápadníkem a dědicem nejpřednějším činím, příkladem některých bohatých měšťanů římských i králů jejich pomezních, kteříž umíraje dědicem věci svých obec římskou, vládu okršlku zemského ujímající, kšafty svými nařizovali. Věřím i já Bohu, že pro přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český.

14 Opakování

15 Proč J. A. Komenský opustil vlast?
Byl členem jednoty bratrské, tj. protestant Proč je nazýván učitelem národů? Byl reformátorem školství a výchovy v protestantských zemích Vyjmenujte jeho pedagogické spisy. Velká didaktika (Didactica Magna) Brána jazyků otevřená Informatorium školy mateřské Schola ludus (školská dramata) Nejnovější metoda jazyků

16 Jak se jmenuje spis, alegorická forma závěti, v němž vyjadřuje své zklamání z vestfálského míru a loučí se s národem? Kšaft umírající matky jednoty bratrské. Co znamená slovo kšaft? Závěť Vyjmenujte Komenského nejdůležitější pedagogické zásady. Škola má být dílnou lidskosti výuka musí být názorná a přiměřená věku žáků postupovat od jednoduššího ke složitějšímu.

17 Vyjmenujte jeho náboženské spisy.
Truchlivý Hlubina bezpečnosti Labyrint světa a ráj srdce Vyjmenujte jeho spisy všenápravné. Via lucis Obecná porada o nápravě lidských věcí, tzv. Všenáprava

18 Použité zdroje Obrázky:
Jan amos komenský. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:

19 Starý muž - jan amos komenský
Starý muž - jan amos komenský. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:

20 KONEC Navazující prezentace: VY_32_INOVACE_ ČjL.1.44 – J. A. Komenský – Labyrint světa a ráj srdce Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


Stáhnout ppt "Projekt: CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“"

Podobné prezentace


Reklamy Google