Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."— Transkript prezentace:

1 Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona:III/2 Sada:VY_32_INOVACE_ČjL.1.43 Vytvořeno:1. 5. 2013 Ověřeno: 3. 5. 2013 Třída: 1. VE

2 Česká barokní literatura Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace. Předmět:Český jazyk a literatura Ročník:1. Autor:Mgr. Martina Sedlářová Časový rozsah:1 vyučovací hodina Pomůcky:žádné Klíčová slova: jednota bratrská, protestant, exulantská pobělohorská tvorba, Via lucis, Didactica Magna, Informatorium školy mateřské, Schola ludus, Hlubina bezpečnost, Labyrint světa a ráj srdce, Truchlivý, Obecná porada o nápravě lidských věcí, Kšaft umírající matky jednoty bratrské, vestfálský mír, Orbis pictus Anotace: Žák se z prezentace dozví o J. A. Komenském, jeho životě a díle. V závěru prezentace se nachází test pro zopakování látky formou otevřených otázek.

3 Život a dílo Jan Amos Komenský

4 Jan Amos Komenský (1592 – 1670) * Nivnice na Moravě nebo Uherský Brod Otec z nedaleké vesnice Komny Člen jednoty bratrské Představitel exulantské tvorby protestantů 1611 – studia v Herbornu (německá protestantská universita)

5 Po studiích v Herbornu a Heidelberku působil jako učitel a duchovní jednoty bratrské ve Fulneku, odkud utekl do Přerova, kde jeho první žena i oba synové zemřeli na mor. V roce 1628 musel odejít do polského Lešna. Stává se posledním biskupem jednoty bratrské a jako reformátor školství působí v různých protestantských zemích. Při požáru Lešna (1656) přišel o veškerý majetek, včetně rozepsaných rukopisů. Psal latinsky i česky (Labyrint světa a ráj srdce), především spisy výchovné a náboženské. Pochován je v nizozemském Naardenu.

6 Na studiích v Německu poznal, jak pokročilo u jiných národů vědecké bádání – proto jeho snaha o vytvoření české národní vědy – z těchto prací vyrušen pobělohorskou pohromou Světovou proslulost mu tedy přinesla reforma výchovy a vyučování Roku 1614 se pěšky vrací na Moravu Působí jako učitel v Přerově, pak ve Fulneku – kazatel jednoty bratrské, odtud musel r. 1621 prchnout se ženou a dvěma dětmi před plenícími španělskými vojáky Ztratil část rukopisů a celou knihovnu Za moru v Přerově mu zemřela žena a 2 děti

7 Pod vlivem těchto událostí píše náboženské a filosofické spisy – Truchlivý, Hlubina bezpečnosti a později Labyrint světa a ráj srdce (Rembrandtův obraz – Starý muž = Komenský)

8 Pobýval potom střídavě u českobratrských šlechtických ochránců, naposled v Bílé Třemošné v Podkrkonoší Víra v Boha mu poskytovala útěchu v nejtěžších chvílích života R.1628 – nařízení proti nekatolíkům – musel opustit vlast, usadil se v polském Lešně (zde útulek pro příslušníky jednoty bratské = centrum bratrské víry) V Lešně píše učebnice a plán na zlepšení organizace školství

9 V Lešně zvolen biskupem jednoty bratrské a zástupcem rektora gymnázia ---zájem o pedagogiku Pedagogické spisy: – napsal zde např. Českou didaktiku – teoretická, praktická a didaktická část měla sloužit rodičům a učitelům Napsal Velkou didaktiku (později ji přepracoval do latinské podoby Didactica Magna) a začíná pracovat na Vševědě = Pansofii, dále Brána jazyků otevřená a Informatorium školy mateřské, Orbis pictus – tyto knihy mu zajistily věhlas po celé nekatolické Evropě

10 Komenský se podílel na reformě školství v Anglii, Švédsku, Uhrách a Nizozemí, proto bývá nazýván učitelem národů. Výchova pro něj byla prostředkem k nápravě světa. Škola má být dílnou lidskosti, výuka musí být názorná a přiměřená věku žáků, může využívat i divadlo (Škola hrou = Schola ludus). Učitel by měl postupovat od jednoduššího ke složitějšímu. Všenápravné spisy: Via lucis (Cesta světla), De rerum humanarum emendatione consultatio catholica (Obecná porada o nápravě lidských věcí, tzv. Všenáprava) naučné: O poezii české

11 1641 – pozván anglickým parlamentem do Anglie – tam měl vytvořit jakousi akademii věd Akademie věd by šířila do celého světa jednotné vzdělání jediným jazykem 1642 – do Švédska – aby vedl reformu tamního školství a napsal učebnice – zde napsal knihu Nejnovější metoda jazyků 1648 – zpět do Lešna (biskupem), zde mu umírá 2. žena 1648 – vestfálský mír – ukončena 30letá válka, konec nadějí na návrat do vlasti

12 Při mírových jednáních se nikdo pobělohorské emigrace nikdo neujal Slova, jimiž se zklamaný Komenský rozloučil s národem a vyslovil svou víru v lepší budoucnost: „ Na tebe, národe Český a Moravský, vlasti milá, zapomenouti také nemohu při svém již dokonalém s tebou se loučení, tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, nápadníkem činím…Věřímť i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase vrátí, ó lide český!“ Kšaft umírající matky jednoty bratrské (1648)– alegorická forma závěti

13 KŠAFT UMÍRAJÍCÍ MATKY JEDNOTY BRATRSKÉ – (1650) – Odkaz národu českému – Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti také nemohu při svém již dokonalém s tebou se loučení, nýbrž k tobě nejpředněji se obracejíc, tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, nápadníkem a dědicem nejpřednějším činím, příkladem některých bohatých měšťanů římských i králů jejich pomezních, kteříž umíraje dědicem věci svých obec římskou, vládu okršlku zemského ujímající, kšafty svými nařizovali. Věřím i já Bohu, že pro přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český.

14 Opakování

15 Proč J. A. Komenský opustil vlast? – Byl členem jednoty bratrské, tj. protestant Proč je nazýván učitelem národů? – Byl reformátorem školství a výchovy v protestantských zemích Vyjmenujte jeho pedagogické spisy. – Velká didaktika (Didactica Magna) – Brána jazyků otevřená – Informatorium školy mateřské – Schola ludus (školská dramata) – Nejnovější metoda jazyků

16 Jak se jmenuje spis, alegorická forma závěti, v němž vyjadřuje své zklamání z vestfálského míru a loučí se s národem? – Kšaft umírající matky jednoty bratrské. Co znamená slovo kšaft? – Závěť Vyjmenujte Komenského nejdůležitější pedagogické zásady. – Škola má být dílnou lidskosti – výuka musí být názorná a přiměřená věku žáků – postupovat od jednoduššího ke složitějšímu.

17 Vyjmenujte jeho náboženské spisy. – Truchlivý – Hlubina bezpečnosti – Labyrint světa a ráj srdce Vyjmenujte jeho spisy všenápravné. – Via lucis – Obecná porada o nápravě lidských věcí, tzv. Všenáprava

18 Použité zdroje Obrázky: Jan amos komenský. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2013 [cit. 2013-07-03]. Dostupné z: http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.o rg/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Johan_amos_comenius_15 92-1671.jpg/225px-Johan_amos_comenius_1592- 1671.jpg&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Ko mensk%25C3%25BD&h=255&w=225&sz=14&tbupload.wikimedia.o rg/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Johan_amos_comenius_15 92-1671.jpg/225px-Johan_amos_comenius_1592- 1671.jpg&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Ko mensk%25C3%25BD&h=255&w=225&sz=14&tb

19 Starý muž - jan amos komenský. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2013 [cit. 2013-07-03]. Dostupné z: http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.adam.cz/i mg/201302030637_rembrandt-stary-muz-komensky- detail.jpg&imgrefurl=http://www.adam.cz/clanek- 2013010039-jan-amwww.adam.cz/i mg/201302030637_rembrandt-stary-muz-komensky- detail.jpg&imgrefurl=http://www.adam.cz/clanek- 2013010039-jan-am

20 KONEC Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména. Navazující prezentace: VY_32_INOVACE_ ČjL.1.44 – J. A. Komenský – Labyrint světa a ráj srdce


Stáhnout ppt "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google