Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji Mgr. Libor Buganský ÚP ČR - krajská pobočka v Ostravě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji Mgr. Libor Buganský ÚP ČR - krajská pobočka v Ostravě"— Transkript prezentace:

1 Situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji Mgr. Libor Buganský ÚP ČR - krajská pobočka v Ostravě libor.bugansky@ot.mpsv.cz

2 Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji k 31.03.2012 okres počet uchazečů nově evidovaní uchazeči uchazeči s ukončenou evidencí a vyřazení počet volných míst počet uchazečů na jedno volné místo míra nezaměstnanosti ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci z toho celkem z toho umístění uchazeči ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci v procentech rozdíl proti min. měsíci v proc. bodech absolventi a mladiství osoby se ZP dosaži- telní Bruntál8 942-3784081 3448 552362740499208043,017,0-0,8 Frýdek-Místek9 901-1595311 4399 3999211 0807266783214,68,8-0,1 Karviná19 995-748882 03919 1401 3901 464866741-2127,013,7-0,1 Nový Jičín7 824-844661 1377 409767851563431-5118,29,2-0,2 Opava10 119-3115831 1609 5937271 038808363-5227,910,8-0,4 Ostrava21 442-1611 1092 27720 4351 7431 9041 2601 6555913,012,0-0,1 MSK celkem78 223-1 1673 9859 39674 5285 9107 0774 7224 076-3319,211,7-0,2 Mgr. Libor Buganský – ÚP ČR-krajská pobočka v Ostravě

3 Vývoj nabídky a poptávky na trhu práce v MSK v letech 2004 - 2012 Mgr. Libor Buganský – ÚP ČR-krajská pobočka v Ostravě

4 Délka evidence uchazečů o zaměstnání v MSK Stav k 31.12.2010 Stav k 31.12.2011 Mgr. Libor Buganský – ÚP ČR-krajská pobočka v Ostravě

5 Věková struktura uchazečů o zaměstnání v MSK Stav k 31.12.2010 Stav k 31.12.2011 Mgr. Libor Buganský – ÚP ČR-krajská pobočka v Ostravě

6 Vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání v MSK Stav k 31.12.2010 Stav k 31.12.2011 Mgr. Libor Buganský – ÚP ČR-krajská pobočka v Ostravě

7 Vývoj zaměstnanosti u monitorovaných firem se stavem 26 a více osob Mgr. Libor Buganský – ÚP ČR-krajská pobočka v Ostravě

8 Počet zaměstnanců u monitorovaných firem se stavem 26 a více osob Mgr. Libor Buganský – ÚP ČR-krajská pobočka v Ostravě kategorie k 31.12.2010k 31.12.201112/2011 -12/2010 absolutně% % % 1 - 4938 55113,237 75213,0-799-2,1 50 - 249103 96735,8104 19735,9+230+0,2 250 - více148 24651,0148 53051,1+284+0,2 Celkem290 764100,0290 479100,0-285-0,1

9 Počet zaměstnavatelů u monitorovaných firem se stavem 26 a více osob Mgr. Libor Buganský – ÚP ČR-krajská pobočka v Ostravě kategorie k 31.12.2010k 31.12.201112/2011 -12/2010 absolutně% % % 1 - 491 13547,31 12147,5-14-1,2 50 - 2491 04943,71 02543,4-24-2,3 250 - více2179,02149,1-3-1,4 Celkem2 401100,02 360100,0-41-1,7

10 Silné stránky Moravskoslezského kraje Mgr. Libor Buganský – ÚP ČR-krajská pobočka v Ostravě  MSK byl a je jednou z hospodářsky nejvýznamnějších oblastí ČR,  existence rozmanitých průmyslových odvětví, rozvoj oborů z oblasti informačních a komunikačních technologií,  fungující a připravované průmyslové zóny, možnost využití tzv. „brownfields“,  pohoří Beskyd a Jeseníků - oblasti vhodné pro rozvoj podnikání a cestovního ruchu,  určitý potenciál kvalifikované, popř. dobře rekvalifikovatelné pracovní síly,  relativně hustá síť železniční a autobusové dopravy, zlepšení dopravní dostupnosti zprovozněním dálnice D 1,  letiště pro mezinárodní provoz v blízkosti centra kraje s výhledem výrazného rozvoje,  dostatečná kapacita středních a vyšších odborných škol, systém vysokoškolského technického, ekonomického a humanitního vzdělávání.

11 Slabé stránky Moravskoslezského kraje Mgr. Libor Buganský – ÚP ČR-krajská pobočka v Ostravě  Nepříznivá struktura ekonomiky daná historickým vývojem - silně zaměřená na těžbu uhlí, hutnictví a těžké strojírenství,  velká koncentrace podniků metalurgického, strojírenského a těžebního průmyslu, které v uplynulých letech prošly rozsáhlou restrukturalizací,  nedostatek podnikatelské infrastruktury a zařízení pro podporu rozvoje malých a středních firem,  nízké zastoupení obyvatel s vyšším stupněm vzdělání, dlouhodobá tendence kvalifikovaných osob, zejména mladších ročníků, kraj opouštět,  míra nezaměstnanosti po delší dobu převyšuje celorepublikový průměr, značný podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob, vysoký počet osob se ZP jako důsledek jejich dlouholetého zaměstnání v těžkém průmyslu,  dlouhodobý strukturální nesoulad mezi nabídkovou a poptávkovou stranou trhu práce (především nedostatek řemeslných a technických profesí).

12 Prognóza dalšího vývoje trhu práce v MSK Mgr. Libor Buganský – ÚP ČR-krajská pobočka v Ostravě  Situace na trhu práce bude nadále ovlivňována vnějším ekonomickým prostředím, zejména sousedním Německem a ostatními zeměmi, se kterými jsme nejvíce a dlouhodobě propojeni,  vzhledem k předpokládanému mírnému růstu, popřípadě stagnaci, české ekonomiky a k probíhajícím i plánovaným úsporným vládním opatřením, nelze do konce roku 2012 očekávat výraznější obrat ve vývoji nezaměstnanosti,  koncem uplynulého roku avizovali personalisté monitorovaných firem (s 26 a více zaměstnanci) souhrnný pokles zaměstnanosti cca o 1 400 osob v průběhu I. pololetí 2012,  v letních měsících, jako každoročně, očekáváme příchod „čerstvých“ absolventů škol, jejichž schopnost uplatnit se na trhu práce bude ztížena díky nedostatečné poptávce po nových pracovnících i neodpovídající kvalifikační struktuře,  v současné době začíná pozitivně přispívat opětovný „rozjezd“ sezónních prací v zemědělství, lesnictví a stavebnictví. Vzhledem k výše uvedeným faktorům očekáváme v letošním roce v oblasti nezaměstnanosti spíše její další zvýšení.

13 Děkuji za pozornost Mgr. Libor Buganský ÚP ČR - krajská pobočka v Ostravě libor.bugansky@ot.mpsv.cz


Stáhnout ppt "Situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji Mgr. Libor Buganský ÚP ČR - krajská pobočka v Ostravě"

Podobné prezentace


Reklamy Google