Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji Mgr. Libor Buganský ÚP ČR - krajská pobočka v Ostravě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji Mgr. Libor Buganský ÚP ČR - krajská pobočka v Ostravě"— Transkript prezentace:

1 Situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji Mgr. Libor Buganský ÚP ČR - krajská pobočka v Ostravě

2 Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji k okres počet uchazečů nově evidovaní uchazeči uchazeči s ukončenou evidencí a vyřazení počet volných míst počet uchazečů na jedno volné místo míra nezaměstnanosti ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci z toho celkem z toho umístění uchazeči ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci v procentech rozdíl proti min. měsíci v proc. bodech absolventi a mladiství osoby se ZP dosaži- telní Bruntál ,017,0-0,8 Frýdek-Místek ,68,8-0,1 Karviná ,013,7-0,1 Nový Jičín ,29,2-0,2 Opava ,910,8-0,4 Ostrava ,012,0-0,1 MSK celkem ,211,7-0,2 Mgr. Libor Buganský – ÚP ČR-krajská pobočka v Ostravě

3 Vývoj nabídky a poptávky na trhu práce v MSK v letech Mgr. Libor Buganský – ÚP ČR-krajská pobočka v Ostravě

4 Délka evidence uchazečů o zaměstnání v MSK Stav k Stav k Mgr. Libor Buganský – ÚP ČR-krajská pobočka v Ostravě

5 Věková struktura uchazečů o zaměstnání v MSK Stav k Stav k Mgr. Libor Buganský – ÚP ČR-krajská pobočka v Ostravě

6 Vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání v MSK Stav k Stav k Mgr. Libor Buganský – ÚP ČR-krajská pobočka v Ostravě

7 Vývoj zaměstnanosti u monitorovaných firem se stavem 26 a více osob Mgr. Libor Buganský – ÚP ČR-krajská pobočka v Ostravě

8 Počet zaměstnanců u monitorovaných firem se stavem 26 a více osob Mgr. Libor Buganský – ÚP ČR-krajská pobočka v Ostravě kategorie k k / /2010 absolutně% % % , , , , , , více , , ,2 Celkem , , ,1

9 Počet zaměstnavatelů u monitorovaných firem se stavem 26 a více osob Mgr. Libor Buganský – ÚP ČR-krajská pobočka v Ostravě kategorie k k / /2010 absolutně% % % , ,5-14-1, , ,4-24-2, více2179,02149,1-3-1,4 Celkem , ,0-41-1,7

10 Silné stránky Moravskoslezského kraje Mgr. Libor Buganský – ÚP ČR-krajská pobočka v Ostravě  MSK byl a je jednou z hospodářsky nejvýznamnějších oblastí ČR,  existence rozmanitých průmyslových odvětví, rozvoj oborů z oblasti informačních a komunikačních technologií,  fungující a připravované průmyslové zóny, možnost využití tzv. „brownfields“,  pohoří Beskyd a Jeseníků - oblasti vhodné pro rozvoj podnikání a cestovního ruchu,  určitý potenciál kvalifikované, popř. dobře rekvalifikovatelné pracovní síly,  relativně hustá síť železniční a autobusové dopravy, zlepšení dopravní dostupnosti zprovozněním dálnice D 1,  letiště pro mezinárodní provoz v blízkosti centra kraje s výhledem výrazného rozvoje,  dostatečná kapacita středních a vyšších odborných škol, systém vysokoškolského technického, ekonomického a humanitního vzdělávání.

11 Slabé stránky Moravskoslezského kraje Mgr. Libor Buganský – ÚP ČR-krajská pobočka v Ostravě  Nepříznivá struktura ekonomiky daná historickým vývojem - silně zaměřená na těžbu uhlí, hutnictví a těžké strojírenství,  velká koncentrace podniků metalurgického, strojírenského a těžebního průmyslu, které v uplynulých letech prošly rozsáhlou restrukturalizací,  nedostatek podnikatelské infrastruktury a zařízení pro podporu rozvoje malých a středních firem,  nízké zastoupení obyvatel s vyšším stupněm vzdělání, dlouhodobá tendence kvalifikovaných osob, zejména mladších ročníků, kraj opouštět,  míra nezaměstnanosti po delší dobu převyšuje celorepublikový průměr, značný podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob, vysoký počet osob se ZP jako důsledek jejich dlouholetého zaměstnání v těžkém průmyslu,  dlouhodobý strukturální nesoulad mezi nabídkovou a poptávkovou stranou trhu práce (především nedostatek řemeslných a technických profesí).

12 Prognóza dalšího vývoje trhu práce v MSK Mgr. Libor Buganský – ÚP ČR-krajská pobočka v Ostravě  Situace na trhu práce bude nadále ovlivňována vnějším ekonomickým prostředím, zejména sousedním Německem a ostatními zeměmi, se kterými jsme nejvíce a dlouhodobě propojeni,  vzhledem k předpokládanému mírnému růstu, popřípadě stagnaci, české ekonomiky a k probíhajícím i plánovaným úsporným vládním opatřením, nelze do konce roku 2012 očekávat výraznější obrat ve vývoji nezaměstnanosti,  koncem uplynulého roku avizovali personalisté monitorovaných firem (s 26 a více zaměstnanci) souhrnný pokles zaměstnanosti cca o osob v průběhu I. pololetí 2012,  v letních měsících, jako každoročně, očekáváme příchod „čerstvých“ absolventů škol, jejichž schopnost uplatnit se na trhu práce bude ztížena díky nedostatečné poptávce po nových pracovnících i neodpovídající kvalifikační struktuře,  v současné době začíná pozitivně přispívat opětovný „rozjezd“ sezónních prací v zemědělství, lesnictví a stavebnictví. Vzhledem k výše uvedeným faktorům očekáváme v letošním roce v oblasti nezaměstnanosti spíše její další zvýšení.

13 Děkuji za pozornost Mgr. Libor Buganský ÚP ČR - krajská pobočka v Ostravě


Stáhnout ppt "Situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji Mgr. Libor Buganský ÚP ČR - krajská pobočka v Ostravě"

Podobné prezentace


Reklamy Google