Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji"— Transkript prezentace:

1 Situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji
Mgr. Libor Buganský ÚP ČR - krajská pobočka v Ostravě

2 Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji k 31.03.2012
okres počet uchazečů nově evidovaní uchazeči uchazeči s ukončenou evidencí a vyřazení počet volných míst počet uchazečů na jedno volné místo míra nezaměstnanosti ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci z toho celkem z toho umístění uchazeči rozdíl proti min. měsíci v procentech rozdíl proti min. měsíci v proc. bodech absolventi a mladiství osoby se ZP dosaži-telní Bruntál 8 942 -378 408 1 344 8 552 362 740 499 208 43,0 17,0 -0,8 Frýdek-Místek 9 901 -159 531 1 439 9 399 921 1 080 726 678 32 14,6 8,8 -0,1 Karviná 19 995 -74 888 2 039 19 140 1 390 1 464 866 741 -21 27,0 13,7 Nový Jičín 7 824 -84 466 1 137 7 409 767 851 563 431 -51 18,2 9,2 -0,2 Opava 10 119 -311 583 1 160 9 593 727 1 038 808 363 -52 27,9 10,8 -0,4 Ostrava 21 442 -161 1 109 2 277 20 435 1 743 1 904 1 260 1 655 59 13,0 12,0 MSK celkem 78 223 -1 167 3 985 9 396 74 528 5 910 7 077 4 722 4 076 -33 19,2 11,7 Mgr. Libor Buganský – ÚP ČR-krajská pobočka v Ostravě

3 Vývoj nabídky a poptávky na trhu práce v MSK v letech 2004 - 2012
Mgr. Libor Buganský – ÚP ČR-krajská pobočka v Ostravě

4 Délka evidence uchazečů o zaměstnání v MSK
Stav k Stav k Mgr. Libor Buganský – ÚP ČR-krajská pobočka v Ostravě

5 Věková struktura uchazečů o zaměstnání v MSK
Stav k Stav k Mgr. Libor Buganský – ÚP ČR-krajská pobočka v Ostravě

6 Vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání v MSK
Stav k Stav k Mgr. Libor Buganský – ÚP ČR-krajská pobočka v Ostravě

7 Vývoj zaměstnanosti u monitorovaných firem se stavem 26 a více osob
Mgr. Libor Buganský – ÚP ČR-krajská pobočka v Ostravě

8 Počet zaměstnanců u monitorovaných firem se stavem 26 a více osob
kategorie k k 12/ /2010 absolutně % 1 - 49 38 551 13,2 37 752 13,0 -799 -2,1 35,8 35,9 +230 +0,2 250 - více 51,0 51,1 +284 Celkem 100,0 -285 -0,1 Mgr. Libor Buganský – ÚP ČR-krajská pobočka v Ostravě

9 Počet zaměstnavatelů u monitorovaných firem se stavem 26 a více osob
kategorie k k 12/ /2010 absolutně % 1 - 49 1 135 47,3 1 121 47,5 -14 -1,2 1 049 43,7 1 025 43,4 -24 -2,3 250 - více 217 9,0 214 9,1 -3 -1,4 Celkem 2 401 100,0 2 360 -41 -1,7 Mgr. Libor Buganský – ÚP ČR-krajská pobočka v Ostravě

10 Silné stránky Moravskoslezského kraje
MSK byl a je jednou z hospodářsky nejvýznamnějších oblastí ČR, existence rozmanitých průmyslových odvětví, rozvoj oborů z oblasti informačních a komunikačních technologií, fungující a připravované průmyslové zóny, možnost využití tzv. „brownfields“, pohoří Beskyd a Jeseníků - oblasti vhodné pro rozvoj podnikání a cestovního ruchu, určitý potenciál kvalifikované, popř. dobře rekvalifikovatelné pracovní síly, relativně hustá síť železniční a autobusové dopravy, zlepšení dopravní dostupnosti zprovozněním dálnice D 1, letiště pro mezinárodní provoz v blízkosti centra kraje s výhledem výrazného rozvoje, dostatečná kapacita středních a vyšších odborných škol, systém vysokoškolského technického, ekonomického a humanitního vzdělávání. Mgr. Libor Buganský – ÚP ČR-krajská pobočka v Ostravě

11 Slabé stránky Moravskoslezského kraje
Nepříznivá struktura ekonomiky daná historickým vývojem - silně zaměřená na těžbu uhlí, hutnictví a těžké strojírenství, velká koncentrace podniků metalurgického, strojírenského a těžebního průmyslu, které v uplynulých letech prošly rozsáhlou restrukturalizací, nedostatek podnikatelské infrastruktury a zařízení pro podporu rozvoje malých a středních firem, nízké zastoupení obyvatel s vyšším stupněm vzdělání, dlouhodobá tendence kvalifikovaných osob, zejména mladších ročníků, kraj opouštět, míra nezaměstnanosti po delší dobu převyšuje celorepublikový průměr, značný podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob, vysoký počet osob se ZP jako důsledek jejich dlouholetého zaměstnání v těžkém průmyslu, dlouhodobý strukturální nesoulad mezi nabídkovou a poptávkovou stranou trhu práce (především nedostatek řemeslných a technických profesí). Mgr. Libor Buganský – ÚP ČR-krajská pobočka v Ostravě

12 Prognóza dalšího vývoje trhu práce v MSK
Situace na trhu práce bude nadále ovlivňována vnějším ekonomickým prostředím, zejména sousedním Německem a ostatními zeměmi, se kterými jsme nejvíce a dlouhodobě propojeni, vzhledem k předpokládanému mírnému růstu, popřípadě stagnaci, české ekonomiky a k probíhajícím i plánovaným úsporným vládním opatřením, nelze do konce roku 2012 očekávat výraznější obrat ve vývoji nezaměstnanosti, koncem uplynulého roku avizovali personalisté monitorovaných firem (s 26 a více zaměstnanci) souhrnný pokles zaměstnanosti cca o osob v průběhu I. pololetí 2012, v letních měsících, jako každoročně, očekáváme příchod „čerstvých“ absolventů škol, jejichž schopnost uplatnit se na trhu práce bude ztížena díky nedostatečné poptávce po nových pracovnících i neodpovídající kvalifikační struktuře, v současné době začíná pozitivně přispívat opětovný „rozjezd“ sezónních prací v zemědělství, lesnictví a stavebnictví. Vzhledem k výše uvedeným faktorům očekáváme v letošním roce v oblasti nezaměstnanosti spíše její další zvýšení. Mgr. Libor Buganský – ÚP ČR-krajská pobočka v Ostravě

13 ÚP ČR - krajská pobočka v Ostravě
Děkuji za pozornost Mgr. Libor Buganský ÚP ČR - krajská pobočka v Ostravě


Stáhnout ppt "Situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji"

Podobné prezentace


Reklamy Google