Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento projekt byl financován z Fondu rozvoje vysokých škol.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento projekt byl financován z Fondu rozvoje vysokých škol."— Transkript prezentace:

1 Tento projekt byl financován z Fondu rozvoje vysokých škol

2 Obsah prezentace  Zadání semestrálních prací  Obecný postup při vypracovávání  Na co si dávat pozor  Vzorové analýzy  Proč vznikly a kde je naleznete  Dokumenty tvořící analýzy a jejich provázanost  Koupě bytu do osobního vlastnictví a jeho následný pronájem  Státní důchod za současných legislativních podmínek Obsah prezentace

3  Neexistuje jednotné zadání  Každý student dostane své vlastní zadání nebo si navrhne zadání vlastní, které bude schváleno vyučujícím  Cílem semestrálních prací – zpracovat investiční nebo oceňovací studii Zadání semestrálních prací

4 Obsah prezentace  Věnujte dostatečnou pozornost výběru tématu.  Využívejte konzultací s odborníkem v dané oblasti.  Nejdříve si vyhledejte všechna zdrojová a výstupní data investice. Uvádějte a dokládejte u nich zdroje a dobu, pro kterou jsou platná.  Data převádějte na vzájemně porovnatelné jednotky.  Dobře si u dané investice definujte všechny náklady a všechny výnosy, které se k ní vztahují.  Proveďte analýzu budoucího vývoje. Obecný postup při vypracovávání

5 Obsah prezentace  Pokud používáte domněnky a předpoklady, uvádějte důvody, které vás k tomu vedly.  Všechny provedené výpočty dokládejte. Pokud jsou rozsáhlé, doložte příslušné soubory na přiloženém CD.  Proveďte analýzu různých způsobů financování projektu a porovnejte je dle vhodného hlediska.  Proveďte citlivostní analýzu.  V závěru shrňte dosažené výsledky.  Uveďte seznam použité literatury, který si vytváříte během celého vytváření semestrální práce. Obecný postup při vypracovávání

6 Obsah prezentace  Důsledně uvádějte zdroje dat  Např.: Zdrojem dat je ČSÚ [1]  [1] Metodika ČSÚ: http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/t/55002 D4D5B/$File/310107q2-2.pdf http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/t/55002 D4D5B/$File/310107q2-2.pdf  Popisovat metodiku měření dat  K jakému datu jsou hodnoty platné  Zdůvodňovat u vybrané varianty řešení proč jste ji vybrali Na co si dávat pozor

7 Vzorové analýzy  Proč vznikly  Chyběl ukázkový studijní materiál s metodickými pokyny  Vybraná témata  Koupě bytu do osobního vlastnictví a jeho následný pronájem  Státní důchod na současných legislativních podmínek  Kde je naleznete  V elektronické podobě - http://www.kiv.zcu.cz/~vavra/maf/http://www.kiv.zcu.cz/~vavra/maf/  V papírové podobě spolu s CD – v knihovně pod názvy  Koupě bytu do osobního vlastnictví a jeho následný pronájem  Státní důchod na současných legislativních podmínek Vzorové analýzy

8  Dokumenty tvořící vzorové analýzy: Vzorová práce MAF xxx.pdf obsahuje  Vzorové vypracování semestrální práce  Barevně odlišené metodické pokyny na co si dávat pozor, na co nezapomenout.  Metodické pokyny jak při analýze postupovat, na co dávat pozor  Odkazy na přednášky MAF a jiných předmětů  Adresář Excel obsahuje soubor(y) se:  Vstupními daty, transformací dat  Kvantifikací a verifikací modelu  Aplikací modelu  Obsahuje podklady pro vypracování xxx.pdf souboru Vzorové analýzy

9 Koupě bytu do osobního vlastnictví a jeho následný pronájem

10 Vzorové analýzy 1. Představení předmětu investice 2. Analýza příjmů a výdajů, odhad budoucího vývoje 3. Spočtení IRR (vnitřní míra výnosnosti) pro různé způsoby financování 4. Citlivostní analýza 5. Daňové pohledy 6. Závěr Koupě bytu do osobního vlastnictví a jeho následný pronájem Obsah

11 Předmětem investice je koupě a následný pronájem bytu 3+1, který se nachází v Plzni. Cílem práce je zhodnotit různé formy investování a provést citlivostní analýzu. 1.Představení předmětu investice Koupě bytu do osobního vlastnictví a jeho následný pronájem Hlavní údaje Velikost bytu:3+1 Lokalita:Plzeň, Brněnská Rozloha bytu:65 Vlastnictví:osobní Druh budovy:panelová Podlaží bytu:1 z 11 Zařízený:ne Stav budovypo rekonstrukci Cena:1 780 000 Kč

12  Zjištění všech příjmů a výdajů spojených s investicí  Vyhledání příslušných zákonných norem  Stanovení budoucího vývoje  Rozdělení poplatků, které musí hradit investor, resp. nájemník 2.Analýza příjmů a výdajů, odhad budoucího vývoje Koupě bytu do osobního vlastnictví a jeho následný pronájem

13 2.Analýza příjmů a výdajů, odhad budoucího vývoje Koupě bytu do osobního vlastnictví a jeho následný pronájem Přehled ročních výdajů investora v roce 2007 Druh nákladů obsazený byt (celý rok) neobsazený byt (celý rok) Fond oprav a společných nákladů 17 100,00 daň z nemovitosti273,00 Pojištění domácnosti762,00 Plyn0,00444,00 Elektřina0,001 385,16 Odvoz odpadu0,00 Vytápění0,002 928,42 Voda0,00724,68 CELKEM18 135,0023 617,26

14  IRR při průměrném obsazení bytu po 11.5 měsíce v roce:  Při financování z vlastních zdrojů: 9.22%  Při financování pomocí 70% hypotéky: 12.94%  Při financování pomocí 100% hypotéky: 19.33%  Důvod rozdílných hodnot – Efekt finanční páky  Nastává v případě, kdy investor investuje více prostředků než má. 3. Spočtení IRR pro různé způsoby financování Koupě bytu do osobního vlastnictví a jeho následný pronájem IRR při průměrném obsazení po 11.5 měsíce v roce IRR investora9,22 %12,94 %19,33 % IRR financiéra---6,21 %6,53 % IRR celkového projektu 9,22 % 9,54 % 9,70 %

15  Největší citlivost:  Prodejní cena  Počet pronajatých měsíců  Citlivost při různém způsobu financování  Nejcitlivější při financování 100% hypotékou  Nejmenší citlivost v případě financování z vlastních zdrojů  Projevuje se zde efekt finanční páky 4. Citlivostní analýza Koupě bytu do osobního vlastnictví a jeho následný pronájem

16  Nejnižší částky jsou zaplaceny v případě financování 100% hypotékou, nejvyšší pak v případě financování z vlastních zdrojů  Přehled odvodů je v následující tabulce 5. Daňové pohledy Koupě bytu do osobního vlastnictví a jeho následný pronájem Daňová povinnost Vlastní zdroje70 % hypotéka100 % hypotéka počet měsíců 12,0011,501211,51211,5 Daň celkem 115 698 Kč110 877 Kč59 009 Kč51 868 Kč23 698 Kč18 845 Kč

17  Z pohledu IRR se jeví nejlepší financovat investici 100% hypotékou  Nejmenší citlivost je v případě financování z vlastních zdrojů  Kompromisem může být financování 70% hypotékou  V případě, že investor má dostatek finančních prostředků, tak je vhodné nekupovat pouze jednu nemovitost, ale koupit jeden byt z vlastních zdrojů a druhý financovat hypotékou 7.Závěr Koupě bytu do osobního vlastnictví a jeho následný pronájem

18 Státní důchod za současných legislativních podmínek

19 1. Zadání 2. Systém důchodového pojištění 3. Náklady – výnosy 4. Ocenění vložených prostředků 5. Modelování budoucích hodnot 6. Model zaměstnance a OSVČ 7. Výpočet a srovnání 8. Citlivostní analýza 9. Závěr Obsah Státní důchod za současných legislativních podmínek

20 Oceňte Vaše povinně vložené prostředky na státní důchodové pojištění a následně čerpaný státní důchod. Výpočet realizujte pro průměrného pracovníka národního hospodářství a pro středoškoláka a vysokoškoláka zvlášť. Respektujte vliv platby pracovníka a jeho zaměstnavatele. Uveďte i algoritmus výpočtu státní penze. Dále pak rozlište postavení osoby mající příjmy pouze ze závislé práce a osoby samostatně výdělečně činné. V tomto srovnání respektujte vliv indexu růstu mezd a inflaci měřenou CPI. 1. Zadání Státní důchod za současných legislativních podmínek

21 Vzorové analýzy Princip státního důchodového pojištění je takový, že poplatník platí státu příspěvky ve formě pojistného a po dosažení potřebného věku pro přiznání důchodu jsou mu státem doživotně vypláceny měsíční dávky.  Náklad je důchodové pojistné  Výnos je měsíční penze 2. Systém důchodového pojištění Státní důchod za současných legislativních podmínek

22 Náklady Jsou popsány v zákoně o sociálním pojištění. Výnosy Jsou popsány v zákoně o důchodovém pojištění. Pro výpočet důchodu je sestaven algoritmus výpočtu výše penzí. 3. Náklady - výnosy Státní důchod za současných legislativních podmínek

23  Pojistné – dlouhodobé spoření  Důchod – pravidelné výplaty z této investice porovnáním těchto plateb => výnosové procento  Výnosové procento – porovnání výnosnosti mezi jednotlivými účastníky 4. Ocenění vložených prostředků Státní důchod za současných legislativních podmínek

24 Vzorové analýzy Vytvoření předpovědních modelů pro hodnoty nezbytné k výpočtu důchodu v budoucnosti. Zde ukázka některých z nich. 5. Modelování budoucích hodnot Státní důchod za současných legislativních podmínek

25 společné žena, věk 23 let splněna doba pojištění 25 let 42 odpracovaných let doba pobírání důchodu = střední doba dožití (zdroj ČSÚ) odchod do důchodu přesně v den nároku …. a další …. zaměstnanec navíc – příjmy pouze ze závislé činnosti – odvádí sociální pojistné (8% + 26% zaměstnavatel) – hrubé mzdy – ze statistického úřadu OSVČ navíc – příjmy pouze z podnikání – odvádí sociální pojistné (28%) 6. Model zaměstnance a OSVČ Státní důchod za současných legislativních podmínek

26 Vzorové analýzy 7. Výpočet a srovnání Státní důchod za současných legislativních podmínek Ukázka výpočtové tabulky pro průměrného pracovníka Výsledná srovnávací tabulka pro průměrného pracovníka, středoškoláka a vysokoškoláka

27 8. Citlivostní analýza Státní důchod za současných legislativních podmínek Tabulka citlivostní analýzy pro odlišný počet odpracovaných let Tabulka citlivostní analýzy pro odlišnou dobu pobírání důchodu

28 Vzorové analýzy  tato forma spoření není pro účastníky příliš výhodná  ve většině případů je hodnota výnosnosti státního penzijního systému záporná  vyšších výnosností je u důchodového pojištění dosaženo při nižších částkách pojistného  z pohledu výnosnosti na tom byl nejlépe průměrný pracovník, který měl nejnižší hrubou mzdu  na druhou stranu průměrný pracovník (i když s nejvýhodnější výnosností ) bude ve srovnání se středoškolákem a vysokoškolákem pobírat nejnižší důchod 9. Závěr Státní důchod za současných legislativních podmínek


Stáhnout ppt "Tento projekt byl financován z Fondu rozvoje vysokých škol."

Podobné prezentace


Reklamy Google