Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POVODNĚ 2002.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POVODNĚ 2002."— Transkript prezentace:

1 POVODNĚ 2002

2 Obsah semináře: 1/ Průběh nasazení Armády České republiky při záchranných pracích a odstraňování následků ničivých povodní v srpnu 2002 2/ Seznámení s operací "OBNOVA"

3 Část první: Nasazení sil AČR v průběhu povodní

4 velitelů jednotlivých útvarů se starosty a přednosty zasažených
srpna 2002 Rozsáhlé povodně zasáhly jižní Čechy V 39 městech Jihočeského kraje vyhlášen stav nebezpečí Tisíce lidí evakuovány V tomto období armáda postupně nasazovala síly a prostředky na základě operativních dohovorů velitelů jednotlivých útvarů se starosty a přednosty zasažených obcí, měst a okresů.

5 Neděle 11. srpna 2002 ZASAZENÉ vojáci technika 465 57/5
Avizovány další vydatné srážky Povodí Vltavy upouští přeplněné přehrady Poznámka: Do dále uváděných počtů zasazených a záložních sil a prostředků jsou zahrnuty pouze centrálně řízené síly a prostředky AČR a nezahrnují ty, které vyčlenili velitelé jednotlivých útvarů na žádost orgánů státní správy a místní samosprávy v postižených oblastech. ZASAZENÉ vojáci technika 465 57/5 Ve hodin vydává NGŠ AČR nařízení velitelům operačních stupňů o uvedení vojsk do vyššího stupně připravenosti Na operačních velitelstvích začínají pracovat operační skupiny Další jednotky AČR se přesunují do prostoru jižních Čech Současně na GŠ AČR začíná pracovat operační středisko

6 Pondělí 12. srpna 2002 ZASAZENÉ vojáci technika přes 500 66/12
Silné srážky na celém území Čech Očekává se další vlna povodní ZASAZENÉ vojáci technika přes 500 66/12 Nejpočetnější nasazení sil AČR je v postižených oblastech Jihočeského a Západočeského kraje V Praze nasazeno 150 vojáků k budování ochranných hrází Záchrana lidských životů vrtulníky vojenské letecké záchranné a pátrací služby v nočních hodinách na Plzeňsku

7 Úterý 13. srpna 2002 ZASAZENÉ vojáci technika 1775 270/16
Záplavy paralyzovaly téměř celé Čechy lidí evakuováno Stav nouze v šesti postižených krajích ZASAZENÉ vojáci technika 1775 270/16 ZÁLOHA vojáci technika 2751 406/6 Vláda na základě vývoje krizové situace rozhodla o povolání vojáků v činné službě pro plnění úkolů pořádkové a ochranné služby a pro plnění úkolů při živelních pohromách. Armáda zahájila distribuci humanitární pomoci Zajištění logistické podpory pro fungování sítě mobilního operátora využívané v rámci krizového řízení Integrovaného záchranného systému Vyslání sil a prostředků AČR do prostorů elektráren Kamýk a Štěchovice Potopení remorkéru s pískem v Kralupech nad Vltavou Soustřeďování mostních konstrukcí v posádce Bechyně Záchrana lidských životů vrtulníky vojenské letecké záchranné a pátrací služby v nočních hodinách na Plzeňsku Aktivní dobrovolné zálohy v akci

8 Středa 14. srpna 2002 ZASAZENÉ vojáci technika 1957 333/16
Povodeň udeřila plnou silou v hlavním městě Zatopeny klíčové stanice metra Povodňová vlna postupuje na sever ZASAZENÉ vojáci technika 1957 333/16 ZÁLOHA vojáci technika 4788 542/4 Na základě rozhodnutí Ministerstva obrany ČR a Ministerstva dopravy a spojů ČR jsou zakázány od půlnoci 14.srpna 2002 do hodin 18.srpna 2002 lety všech letounů (všeobecného letectví a sportovních letounů) kromě letounů integrovaného záchranného systému, které pomáhají obyvatelům v oblastech postižených povodněmi Těžiště nasazení AČR se přesouvá do oblasti hlavního města a severních Čech Vydáno zvláštní nařízení NGŠ AČR o urychleném řešení sociální situace vojáků, jejichž rodiny byly zasaženy povodněmi Vojenští psychologové pomáhají v evakuačních centrech První letadla s humanitární pomocí dorazila do Prahy (z Belgie a Řecka) Zahájeno přemosťování zničených mostů v postižených oblastech

9 Čtvrtek 15. srpna 2002 ZASAZENÉ vojáci technika 3877 495/20
Severní Čechy se připravují na povodňovou vlnu Hladiny řek v jižních a západních Čechách a v Praze začínají klesat Problémy ve Spolaně Neratovice ZASAZENÉ vojáci technika 3877 495/20 ZÁLOHA vojáci technika 4600 823/5 Vrtulníky AČR zachraňují lidské životy v Zálezlicích a na Litoměřicku Mi-17 nasazen při likvidaci havárie ve Spolaně Neratovice Proveden chemický průzkum Spolany Neratovice Postaveny tři mosty AM-50 (Malonty, Třeboň, rybník Svět)

10 Pátek 16. srpna 2002 ZASAZENÉ vojáci technika 4330 693/11
Kulminace hladiny Labe v Ústí nad Labem Začínají práce na odstraňování následků povodní ZASAZENÉ vojáci technika 4330 693/11 ZÁLOHA vojáci technika 3526 911/8 Těžiště nasazení sil AČR přeneseno do severních Čech Policie ČR posílena o 1334 vojáků MO ČR rozhodl o omezení výcviku v AČR, uvolněnými silami a prostředky pomoci při likvidaci následků povodní

11 Sobota 17. srpna 2002 ZASAZENÉ vojáci technika 4731 885/10
Povodňová vlna opustila území ČR Pokles hladin na všech tocích Únik chlóru ve Spolaně Neratovice ZASAZENÉ vojáci technika 4731 885/10 ZÁLOHA vojáci technika 3370 873/8 Schválen plán operace "Povodeň 2002" Nasazení speciálního chemického odřadu AČR k eliminaci nebezpečí ve Spolaně Neratovice (142 osob) Realizace opatření k omezení výcviku v AČR

12 Operace „Povodeň 2002“ zahrnuje:
- operaci „Obnova“ Poskytnutí účinné pomoci silami a prostředky AČR při odstraňování následků povodní - operaci „Ochrana“ Vyčleněné síly AČR pro potřeby policie ČR k zabezpečení ochrany majetku osob a zabezpečení pořádkové služby. - operaci humanitární pomoci CÍL : Poskytnout pomoc orgánům státní správy a samosprávy při řízení humanitární pomoci, nabídnout volné ubytovací, školící, rekreační a výcvikové kapacity AČR pro obyvatelstvo postižené povodněmi k ubytování rodinných příslušníků obyvatel, kteří nejsou schopni se zapojit do likvidace následků povodní (nezletilí, fyzicky handicapovaní) - psychologickou a zdravotnickou operaci Příslušníkům AČR nasazeným do operace „Obnova“ a postiženému obyvatelstvu zabezpečit v souladu s platnou legislativou primární, odbornou a specializovanou zdravotní péči, psychologickou podporu, běžný a zvýšený hygienický dozor, protiepidemická a veterinární opatření v prostoru nasazení a ubytování vojsk a v nezbytném rozsahu i v nevojenském sektoru. Zajistit dostatečný počet zdravotnického personálu, nezbytné množství léčiv, dalšího zdravotnického materiálu a techniky, jeho průběžné doplňování a údržbu a plynulé zásobování zasazených vojsk.

13 Neděle 18. srpna 2002 ZASAZENÉ vojáci technika 4742 856/7
V Ústí nad Labem zahájeny odklízecí práce Zřícení podmáčených objektů v zasažených oblastech ZASAZENÉ vojáci technika 4742 856/7 ZÁLOHA vojáci technika 4327 969/6 AČR provádí přeskupení nasazených sil a prostředků Dva letouny z Velké Británie s humanitární pomocí přistály v Praze Posílení chemického odřadu k eliminaci nebezpečí v neratovické Spolaně na 180 osob Vydáno nařízení pro operaci „Obnova“ Příprava účelového uskupení k nasazení ženijní techniky v severních Čechách Rozvinuta humanitární základna pro 70 dětí v prostoru Uhříněvse

14 Pondělí 19. srpna 2002 ZASAZENÉ vojáci technika 6406 1099/7
Pokles hladin řek pokračuje Pokračují práce na odstraňování následků Škody mohou dosáhnout až 90 miliard ZASAZENÉ vojáci technika 6406 1099/7 ZÁLOHA vojáci technika 5466 1135/8 Zahájení činnosti vojenských statiků AČR nasazuje další síly a prostředky ze zálohy Zvýšená pozornost věnovaná eliminaci nebezpečí úniku škodlivin ze Spolany Neratovice

15 Úterý 20. srpna 2002 ZASAZENÉ vojáci technika 4256 458
V řadě míst zasažených povodní zůstávají rozsáhlé zatopené oblasti Dochází k narušení statiky staveb a borcení podmáčených objektů Pokračují práce při odstraňování následků povodní Do postižených oblastí je přidělována zahraniční pomoc na základě rozhodnutí Ústředního krizového štábu ZASAZENÉ vojáci technika 4256 458 ZÁLOHA vojáci technika 738 112 8.00 hodin – zahájena operace „Obnova“ Předání řízení operace „Povodeň“ Velitelství sil územní obrany AČR Na odstraňování následků povodní se podílí také 69 příslušníků aktivních dobrovolných záloh

16 Průběh nasazení sil a prostředků AČR

17 včetně fotogrammetrických letů letounem
Souhrn nasazení sil a prostředků Vzdušných sil AČR se stavem k hodin Počet nasazených vrtulníků 20 Počet vzletů celkem 835 včetně fotogrammetrických letů letounem L-410FG (20 vzletů, 34h 41min) Nálet hodin 422h 51min Počet evakuovaných a zachráněných 1618 z toho 30 v noci Monitoring, státní správa, samospráva a krizový štáb 425 osob Přepravený materiál kg Byly nasazeny vrtulníky typu: Mi-17, W-3A Sokol a Mi-24

18 Část druhá: Operace „OBNOVA“

19 Cíl operace „Obnova“: poskytnout účinnou pomoc silami a prostředky AČR při odstraňování následků povodní

20 Velitelství sil územní obrany
Schéma řízení operace: Velitelství sil územní obrany Tábor 20. VeÚzO 21. VeÚzO Kraj Okres Pracovní skupiny

21 Způsob řízení operace na operačním stupni:
Velitelství sil územní obrany: Celková podpora operace Evidence sil a prostředků Koordinace nasazení lidí a strojů Uvolňování větších celků Výstavba mostů Humanitární pomoc

22 Způsob řízení operace na taktickém stupni:
Kraj: Podpora okresů Přehled o lidech a technice Přesun sil a prostředků v rámci kraje Uvolnění sil a prostředků z kraje Okres: Efektivní řízení prací Logistika

23 Časový plán operace „Obnova“:
do v 8.00 od - přeskupení sil a prostředků - zahájení operace - masové nasazení sil a prostředků - propuštění nezbytných specialistů, (např. vojáků pro zahraniční mise) pohyb sil, zejména ženijních specialistů

24 Vyčleněné síly a prostředky:
Kraj, okres vojáci technika Písek 288 67 Strakonice 329 59 Prachatice 60 12 České Budějovice 261 43 Český Krumlov 198 30 Jindřichův Hradec 120 34 Tábor 245 28 Plzeňský kraj 144 PRAHA 929 92 Středočeský kraj 600 74 Ústecký kraj 532 55 Jihomoravský kraj 128 4 CELKEM 3834 510


Stáhnout ppt "POVODNĚ 2002."

Podobné prezentace


Reklamy Google