Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POVODNĚ 2002. Obsah semináře: 1/ Průběh nasazení Armády České republiky při záchranných pracích a odstraňování následků ničivých povodní v srpnu 2002.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POVODNĚ 2002. Obsah semináře: 1/ Průběh nasazení Armády České republiky při záchranných pracích a odstraňování následků ničivých povodní v srpnu 2002."— Transkript prezentace:

1 POVODNĚ 2002

2 Obsah semináře: 1/ Průběh nasazení Armády České republiky při záchranných pracích a odstraňování následků ničivých povodní v srpnu 2002 2/ Seznámení s operací "OBNOVA"

3 Část první: Nasazení sil AČR v průběhu povodní

4 7.-10. srpna 2002 Rozsáhlé povodně zasáhly jižní Čechy V 39 městech Jihočeského kraje vyhlášen stav nebezpečí Tisíce lidí evakuovány V tomto období armáda postupně nasazovala síly a prostředky na základě operativních dohovorů velitelů jednotlivých útvarů se starosty a přednosty zasažených obcí, měst a okresů.

5 Neděle 11. srpna 2002 Avizovány další vydatné srážky Povodí Vltavy upouští přeplněné přehrady Na operačních velitelstvích začínají pracovat operační skupiny ZASAZENÉ vojácitechnika 46557/5 Ve 22.00 hodin vydává NGŠ AČR nařízení velitelům operačních stupňů o uvedení vojsk do vyššího stupně připravenosti Další jednotky AČR se přesunují do prostoru jižních Čech Poznámka: Do dále uváděných počtů zasazených a záložních sil a prostředků jsou zahrnuty pouze centrálně řízené síly a prostředky AČR a nezahrnují ty, které vyčlenili velitelé jednotlivých útvarů na žádost orgánů státní správy a místní samosprávy v postižených oblastech. Současně na GŠ AČR začíná pracovat operační středisko

6 Pondělí 12. srpna 2002 Silné srážky na celém území Čech Očekává se další vlna povodní V Praze nasazeno 150 vojáků k budování ochranných hrází ZASAZENÉ vojácitechnika přes 50066/12 Záchrana lidských životů vrtulníky vojenské letecké záchranné a pátrací služby v nočních hodinách na Plzeňsku Nejpočetnější nasazení sil AČR je v postižených oblastech Jihočeského a Západočeského kraje

7 Úterý 13. srpna 2002 Záplavy paralyzovaly téměř celé Čechy 200.000 lidí evakuováno Stav nouze v šesti postižených krajích Zajištění logistické podpory pro fungování sítě mobilního operátora využívané v rámci krizového řízení Integrovaného záchranného systému ZÁLOHA vojácitechnika 2751406/6 ZASAZENÉ vojácitechnika 1775270/16 Armáda zahájila distribuci humanitární pomoci Vláda na základě vývoje krizové situace rozhodla o povolání vojáků v činné službě pro plnění úkolů pořádkové a ochranné služby a pro plnění úkolů při živelních pohromách. Vyslání sil a prostředků AČR do prostorů elektráren Kamýk a Štěchovice Potopení remorkéru s pískem v Kralupech nad Vltavou Soustřeďování mostních konstrukcí v posádce Bechyně Záchrana lidských životů vrtulníky vojenské letecké záchranné a pátrací služby v nočních hodinách na Plzeňsku Aktivní dobrovolné zálohy v akci

8 Středa 14. srpna 2002 Povodeň udeřila plnou silou v hlavním městě Zatopeny klíčové stanice metra Povodňová vlna postupuje na sever Vydáno zvláštní nařízení NGŠ AČR o urychleném řešení sociální situace vojáků, jejichž rodiny byly zasaženy povodněmi ZÁLOHA vojácitechnika 4788542/4 ZASAZENÉ vojácitechnika 1957333/16 Těžiště nasazení AČR se přesouvá do oblasti hlavního města a severních Čech Na základě rozhodnutí Ministerstva obrany ČR a Ministerstva dopravy a spojů ČR jsou zakázány od půlnoci 14.srpna 2002 do 24.00 hodin 18.srpna 2002 lety všech letounů (všeobecného letectví a sportovních letounů) kromě letounů integrovaného záchranného systému, které pomáhají obyvatelům v oblastech postižených povodněmi Vojenští psychologové pomáhají v evakuačních centrech První letadla s humanitární pomocí dorazila do Prahy (z Belgie a Řecka) Zahájeno přemosťování zničených mostů v postižených oblastech

9 Čtvrtek 15. srpna 2002 Severní Čechy se připravují na povodňovou vlnu Hladiny řek v jižních a západních Čechách a v Praze začínají klesat Problémy ve Spolaně Neratovice Mi-17 nasazen při likvidaci havárie ve Spolaně Neratovice ZÁLOHA vojácitechnika 4600823/5 ZASAZENÉ vojácitechnika 3877495/20 Vrtulníky AČR zachraňují lidské životy v Zálezlicích a na Litoměřicku Postaveny tři mosty AM-50 (Malonty, Třeboň, rybník Svět) Proveden chemický průzkum Spolany Neratovice

10 Pátek 16. srpna 2002 Kulminace hladiny Labe v Ústí nad Labem Začínají práce na odstraňování následků povodní Policie ČR posílena o 1334 vojáků ZÁLOHA vojácitechnika 3526911/8 ZASAZENÉ vojácitechnika 4330693/11 Těžiště nasazení sil AČR přeneseno do severních Čech MO ČR rozhodl o omezení výcviku v AČR, uvolněnými silami a prostředky pomoci při likvidaci následků povodní

11 Sobota 17. srpna 2002 Povodňová vlna opustila území ČR Pokles hladin na všech tocích Únik chlóru ve Spolaně Neratovice Nasazení speciálního chemického odřadu AČR k eliminaci nebezpečí ve Spolaně Neratovice (142 osob) ZÁLOHA vojácitechnika 3370873/8 ZASAZENÉ vojácitechnika 4731885/10 Schválen plán operace "Povodeň 2002"Schválen plán operace "Povodeň 2002" Realizace opatření k omezení výcviku v AČR

12 Operace „Povodeň 2002“ zahrnuje: - operaci „Obnova“ - operaci „Ochrana“ Vyčleněné síly AČR pro potřeby policie ČR k zabezpečení ochrany majetku osob a zabezpečení pořádkové služby. - operaci humanitární pomoci CÍL : Poskytnout pomoc orgánům státní správy a samosprávy při řízení humanitární pomoci, nabídnout volné ubytovací, školící, rekreační a výcvikové kapacity AČR pro obyvatelstvo postižené povodněmi k ubytování rodinných příslušníků obyvatel, kteří nejsou schopni se zapojit do likvidace následků povodní (nezletilí, fyzicky handicapovaní) - psychologickou a zdravotnickou operaci Příslušníkům AČR nasazeným do operace „Obnova“ a postiženému obyvatelstvu zabezpečit v souladu s platnou legislativou primární, odbornou a specializovanou zdravotní péči, psychologickou podporu, běžný a zvýšený hygienický dozor, protiepidemická a veterinární opatření v prostoru nasazení a ubytování vojsk a v nezbytném rozsahu i v nevojenském sektoru. Zajistit dostatečný počet zdravotnického personálu, nezbytné množství léčiv, dalšího zdravotnického materiálu a techniky, jeho průběžné doplňování a údržbu a plynulé zásobování zasazených vojsk. Poskytnutí účinné pomoci silami a prostředky AČR při odstraňování následků povodní

13 Neděle 18. srpna 2002 V Ústí nad Labem zahájeny odklízecí práce Zřícení podmáčených objektů v zasažených oblastech Dva letouny z Velké Británie s humanitární pomocí přistály v Praze ZÁLOHA vojácitechnika 4327969/6 ZASAZENÉ vojácitechnika 4742856/7 AČR provádí přeskupení nasazených sil a prostředků Posílení chemického odřadu k eliminaci nebezpečí v neratovické Spolaně na 180 osob Vydáno nařízení pro operaci „Obnova“ Příprava účelového uskupení k nasazení ženijní techniky v severních Čechách Rozvinuta humanitární základna pro 70 dětí v prostoru Uhříněvse

14 Pondělí 19. srpna 2002 Pokles hladin řek pokračuje Pokračují práce na odstraňování následků Škody mohou dosáhnout až 90 miliard ZÁLOHA vojácitechnika 54661135/8 ZASAZENÉ vojácitechnika 64061099/7 AČR nasazuje další síly a prostředky ze zálohy Zahájení činnosti vojenských statiků Zvýšená pozornost věnovaná eliminaci nebezpečí úniku škodlivin ze Spolany Neratovice

15 Úterý 20. srpna 2002 V řadě míst zasažených povodní zůstávají rozsáhlé zatopené oblasti Dochází k narušení statiky staveb a borcení podmáčených objektů Pokračují práce při odstraňování následků povodní Do postižených oblastí je přidělována zahraniční pomoc na základě rozhodnutí Ústředního krizového štábu ZÁLOHA vojácitechnika 738112 ZASAZENÉ vojácitechnika 4256458 Předání řízení operace „Povodeň“ Velitelství sil územní obrany AČR 8.00 hodin – zahájena operace „Obnova“ Na odstraňování následků povodní se podílí také 69 příslušníků aktivních dobrovolných záloh

16 Průběh nasazení sil a prostředků AČR

17 Souhrn nasazení sil a prostředků Vzdušných sil AČR se stavem k 18.00 hodin 19. 8. 2002 Byly nasazeny vrtulníky typu: Mi-17, W-3A Sokol a Mi-24 Počet nasazených vrtulníků20 Počet vzletů celkem835 včetně fotogrammetrických letů letounem L-410FG (20 vzletů, 34h 41min) Nálet hodin422h 51min Počet evakuovaných a zachráněných 1618 z toho 30 v noci Monitoring, státní správa, samospráva a krizový štáb 425 osob Přepravený materiál40.000 kg

18 Část druhá: Operace „OBNOVA“

19 Cíl operace „Obnova“: poskytnout účinnou pomoc silami a prostředky AČR při odstraňování následků povodní

20 Schéma řízení operace: Velitelství sil územní obrany Tábor Kraj Okres 20. VeÚzO 21. VeÚzO Pracovní skupiny

21 Způsob řízení operace na operačním stupni: Velitelství sil územní obrany:  Celková podpora operace  Evidence sil a prostředků  Koordinace nasazení lidí a strojů  Uvolňování větších celků  Výstavba mostů  Humanitární pomoc

22 Způsob řízení operace na taktickém stupni: Okres:  Efektivní řízení prací  Logistika Kraj:  Podpora okresů  Přehled o lidech a technice  Přesun sil a prostředků v rámci kraje  Uvolnění sil a prostředků z kraje

23 Časový plán operace „Obnova“:  do 20. 8. 2002  20. 8. 2002 v 8.00  19. 8. – 28. 8. 2002  29. 8. – 4. 9. 2002  od 4. 9. 2002 - přeskupení sil a prostředků - zahájení operace - masové nasazení sil a prostředků - propuštění nezbytných specialistů, (např. vojáků pro zahraniční mise) - pohyb sil, zejména ženijních specialistů

24 Vyčleněné síly a prostředky: Kraj, okresvojácitechnika Písek28867 Strakonice32959 Prachatice6012 České Budějovice26143 Český Krumlov19830 Jindřichův Hradec12034 Tábor24528 Plzeňský kraj14412 PRAHA92992 Středočeský kraj60074 Ústecký kraj53255 Jihomoravský kraj1284 CELKEM3834510


Stáhnout ppt "POVODNĚ 2002. Obsah semináře: 1/ Průběh nasazení Armády České republiky při záchranných pracích a odstraňování následků ničivých povodní v srpnu 2002."

Podobné prezentace


Reklamy Google