Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ informace pro starosty obcí Plzeňského kraje 2011

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KRIZOVÉ ŘÍZENÍ informace pro starosty obcí Plzeňského kraje 2011"— Transkript prezentace:

1 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ informace pro starosty obcí Plzeňského kraje 2011
Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor krizového řízení

2 OBECNÝ MODEL Vyhlášení krizového stavu Normální stav Přípravné období
Krizová situace Obnova území Mimořádná událost

3 ÚKOLY ORGÁNŮ OBCE PŘI PŘÍPRAVĚ NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. STAROSTA OBCE: zajišťuje připravenost obce k řešení krizových situací, plní úkoly stanovené starostou ORP a orgány krizového řízení při přípravě na krizové situace, může zřídit krizový štáb obce.

4 k řešení krizových situací.
KRIZOVÝ ŠTÁB je pracovním orgánem starosty obce k řešení krizových situací.

5 ÚKOLY ORGÁNŮ OBCE PŘI PŘÍPRAVĚ NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. OBECNÍ ÚŘAD: organizuje přípravu obce na krizové situace, podílí se na zajištění veřejného pořádku, seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.

6 ÚKOLY ORGÁNŮ OBCE PŘI PŘÍPRAVĚ NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ
§ 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. OBEC ve svém rozpočtu: vyčleňuje objem finančních prostředků potřebný k zajištění přípravy na krizové situace, vyčleňuje na příslušný rok účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejích následků.

7 NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ
ROLE ORP PŘI PŘÍPRAVĚ NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ Starosta obce s rozšířenou působností zajišťuje připravenost správního obvodu obce s rozšířenou působností na řešení krizových situací. (§ 18 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení) Starosta obce s rozšířenou působností zřizuje BEZPEČNOSTNÍ RADU ORP jako koordinační orgán pro přípravu ORP na krizové situace. (§ 18 a § 24 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení) Starosta obce s rozšířenou působností plní úkoly stanovené hejtmanem a orgány krizového řízení (§ 18 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení)

8 OBECNÝ MODEL Vyhlášení krizového stavu Normální stav Přípravné období
Krizová situace Obnova území Mimořádná událost

9 KRIZOVÉ STAVY Naplnění důvodů vyhlášení: VÁLEČNÝ
ohrožení životů, majetku ...., velikost postiženého území, nutnost použití nadstandartních prostředků. VÁLEČNÝ STAV PARLAMENT STAV OHROŽENÍ STÁTU PARLAMENT NOUZOVÝ STAV VLÁDA Pomoc při řešení škod: pomoc v hmotné nouzi, finanční příspěvek kraje, dotační tituly MMR. STAV NEBEZPEČÍ HEJTMAN

10 PŘEHLED KRIZOVÝCH STAVŮ

11 SLOŽENÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU OBCE
místostarosta, určení členové rady, zastupitelstva, tajemník – pokud je jmenován, osoby určené starostou – osoby, které jsou v obci k dispozici a jsou využitelné pro řešení krizové situace, velitel dobrovolných hasičů (příslušníci dobrovolných hasičů), Složení krizového štábu může být v každé obci rozdílné, protože bude odpovídat místním podmínkám a možnostem.

12 STAROSTA v době krizových stavů:
ÚKOLY STAROSTY V DOBĚ KRIZOVÝCH STAVŮ STAROSTA v době krizových stavů: zajišťuje provedení stanovených krizových opatření, plní úkoly stanovené starostou ORP a orgány krizového řízení, zabezpečuje varování a informování osob na území obce před nebezpečím, nařizuje a organizuje evakuaci osob obce z ohroženého území, podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací.

13 V době krizových stavů:
STAROSTA V DOBĚ KRIZOVÝCH STAVŮ V době krizových stavů: může uložit právnickým nebo fyzickým osobám povinnost poskytnout věcný prostředek, může požádat hejtmana o nařízení pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci.

14 VYHODNOCENÍ MOŽNOSTI VYHLÁŠENÍ KRIZOVÝCH STAVŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

15 OCHRANA PŘED POVODNĚMI
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách. Popisuje: působnosti a pravomoci povodňových orgánů obcí, náležitosti povodňových plánů, přípravná protipovodňová opatření, opatření při nebezpečí povodně a za povodně, opatření po povodni, ..... a další.

16 OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ NÁSLEDKŮ POVODNÍ
HLAVNÍ ÚKOL – ZÁCHRANA ŽIVOTŮ informování obyvatelstva, evakuace osob z ohrožených oblastí, zajišťování stravy, lehátek a dek, prostor pro přenocování, sběr případné humanitární a jiné pomoci, zásobování pitnou vodou v cisternách, zprůtočnění vodních toků (odstranění překážek), kontrola mostů

17 ZÁSOBY PRO HUMANITÁRNÍ POMOC
slouží k zajištění nezbytných životních potřeb fyzických osob, které vlivem krizové situace zůstaly bez potřebných věcných prostředků (na dobu 3 dnů), za přidělení zásob pro humanitární pomoc fyzickým osobám odpovídá starosta obce s rozšířenou působností, vydané zásoby se neuhrazují ani nevracejí.

18 Žádost o vyhlášení stavu nebezpečí
DŮSLEDKY POVODNÍ zaplavená čistička odpadních vod, zaplavené trafostanice, přerušení dodávek elektrické energie, plynu, tepla - problémy ve školách a sociálních zařízeních, přerušení dodávky pitné vody, uzavírky komunikací - neprůjezdné některé úseky, velký úhyn drůbeže, Žádost o vyhlášení stavu nebezpečí

19 VYŽADOVÁNÍ SIL A PROSTŘEDKŮ AČR
Záchranné práce Likvidační práce Nehrozí-li nebezpečí z prodlení Hrozí-li nebezpečí z prodlení Rozhoduje vláda na návrh MO (Nařízení vlády ČR) Hejtmani krajů, starostové obcí, velitel jednotky PO, Hejtmani krajů, starostové obcí operační středisko HZS PK OPIS NGŠ AČR společné operační centrum SOC MO Vojenské záchranné útvary Vojenské útvary a zařízení

20 Vojenské útvary, jejichž techniku lze po dohovoru starosty
s velitelem útvaru použít na dobu prvních 24 hodin při nebezpečí z prodlení Vojenský útvar KLATOVY - osoby stálá služba tel nákladní vozidla (T 815 valník) - těžká přepravní technika (podvalník) - nakladače (UDS) - autobus - nákladní vozidla pro přepravu osob Vojenský útvar STRAKONICE - osoby stálá služba tel autobus - nákladní vozidla (T 815) Vojenský útvar RAKOVNÍK - osoby stálá služba tel autobus - ženijní technika (budlozer) - těžká přepravní technika

21 Vojenské záchranné útvary se podílejí na plnění těchto humanitárních úkolů
Evakuace Záchranné práce Likvidace požárů Zjišťování a označování nebezpečných oblastí Dekontaminace a podobná ochranná opatření Poskytování nouzového ubytování

22 Krajské vojenské velitelství Plzeň
KONTAKTY Krajské vojenské velitelství Plzeň Štefánikovo náměstí 1 plukovník gšt. Ing. Roman KUČERA tel podplukovník Ing. Slavomír TOMČÁK tel prap. Ing. Radomil DENK tel fax

23 OBECNÝ MODEL Vyhlášení krizového stavu Normální stav Přípravné období
Krizová situace Obnova území Mimořádná událost

24 PODPORA PŘI OBNOVĚ ÚZEMÍ

25 STÁTNÍ PODPORA PŘI OBNOVĚ ÚZEMÍ
Fyzickým osobám a obcím, které se při krizové situaci z důvodu havárie nebo živelní pohromy přechodně ocitly v mimořádně obtížných poměrech, lze poskytnout státní podporu (pomoc v hmotné nouzi). (§ 37 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení) Státní pomoc při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou (zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území) zpracování předběžného odhadu nákladů na obnovu majetku, podklady do 7 dnů od ukončení krizového stavu (zasílá kraj – Ministerstvu financí), Návrh strategie obnovy území – dotační titul MMR Obec to předává pověřené obci, ta kraji a ten do 7 dnů Ministerstvu financí.

26 STÁTNÍ POMOC PŘI OBNOVĚ ÚZEMÍ
Podklady pro rozhodnutí o státní pomoci při obnově území zpracovává pověřený obecní úřad prostřednictvím pověřených osob. Podklady se zpracovávají do formuláře tabulky uvedené v příloze č. 1 vyhlášky MF č. 186/2002 ve znění vyhlášky MF č. 93/2006

27 PŘÍSTUP DO APLIKACE OBNOVA
Uživatelské jméno a heslo je stejné jako do ePUSA

28 APLIKACE OBNOVA

29 METODICKÝ LIST - OBNOVA

30 Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor krizového řízení Ing. Radek Svoboda tel:


Stáhnout ppt "KRIZOVÉ ŘÍZENÍ informace pro starosty obcí Plzeňského kraje 2011"

Podobné prezentace


Reklamy Google