Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ informace pro starosty obcí Plzeňského kraje 2011 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor krizového řízení Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KRIZOVÉ ŘÍZENÍ informace pro starosty obcí Plzeňského kraje 2011 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor krizového řízení Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor."— Transkript prezentace:

1 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ informace pro starosty obcí Plzeňského kraje 2011 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor krizového řízení Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor krizového řízení

2 Přípravné období Vyhlášení krizového stavu OBECNÝ MODEL Normální stav Mimořádná událost Krizová situace Obnova území

3 ÚKOLY ORGÁNŮ OBCE PŘI PŘÍPRAVĚ NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ STAROSTA OBCE: • zajišťuje připravenost obce k řešení krizových situací, • plní úkoly stanovené starostou ORP a orgány krizového řízení při přípravě na krizové situace, • může zřídit krizový štáb obce. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.

4 KRIZOVÝ ŠTÁB je pracovním orgánem starosty obce řešení k řešení krizových situací.

5 ÚKOLY ORGÁNŮ OBCE PŘI PŘÍPRAVĚ NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ OBECNÍ ÚŘAD: • organizuje přípravu obce na krizové situace, • podílí se na zajištění veřejného pořádku, • seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.

6 ÚKOLY ORGÁNŮ OBCE PŘI PŘÍPRAVĚ NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ OBEC ve svém rozpočtu: • vyčleňuje objem finančních prostředků potřebný k zajištění přípravy na krizové situace, • vyčleňuje na příslušný rok účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejích následků. § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.

7 ROLE ORP PŘI PŘÍPRAVĚ NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ Starosta obce s rozšířenou působností zřizuje BEZPEČNOSTNÍ RADU ORP jako koordinační orgán pro přípravu ORP na krizové situace. (§ 18 a § 24 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení) Starosta obce s rozšířenou působností zajišťuje připravenost správního obvodu obce s rozšířenou působností na řešení krizových situací. (§ 18 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení) Starosta obce s rozšířenou působností plní úkoly stanovené hejtmanem a orgány krizového řízení (§ 18 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení)

8 Přípravné období Vyhlášení krizového stavu OBECNÝ MODEL Normální stav Mimořádná událost Krizová situace Obnova území

9 STAV NEBEZPEČÍ NOUZOVÝ STAV OHROŽENÍ STÁTU VÁLEČNÝ STAV KRIZOVÉ STAVY PARLAMENT HEJTMAN VLÁDA PARLAMENT Naplnění důvodů vyhlášení: • ohrožení životů, majetku...., • velikost postiženého území, • nutnost použití nadstandartních prostředků. Pomoc při řešení škod: • pomoc v hmotné nouzi, • finanční příspěvek kraje, • dotační tituly MMR.

10 PŘEHLED KRIZOVÝCH STAVŮ

11 SLOŽENÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU OBCE Složení krizového štábu obce • místostarosta, • určení členové rady, zastupitelstva, • tajemník – pokud je jmenován, • osoby určené starostou – osoby, které jsou v obci k dispozici a jsou využitelné pro řešení krizové situace, • velitel dobrovolných hasičů (příslušníci dobrovolných hasičů), Složení krizového štábu může být v každé obci rozdílné, protože bude odpovídat místním podmínkám a možnostem.

12 ÚKOLY STAROSTY V DOBĚ KRIZOVÝCH STAVŮ STAROSTA v době krizových stavů: • zajišťuje provedení stanovených krizových opatření, • plní úkoly stanovené starostou ORP a orgány krizového řízení, • zabezpečuje varování a informování osob na území obce před nebezpečím, • nařizuje a organizuje evakuaci osob obce z ohroženého území, • podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací.

13 STAROSTA V DOBĚ KRIZOVÝCH STAVŮ V době krizových stavů: • může uložit právnickým nebo fyzickým osobám povinnost poskytnout věcný prostředek, • může požádat hejtmana o nařízení pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci.

14 VYHODNOCENÍ MOŽNOSTI VYHLÁŠENÍ KRIZOVÝCH STAVŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

15 OCHRANA PŘED POVODNĚMI Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách. Popisuje: • působnosti a pravomoci povodňových orgánů obcí, • náležitosti povodňových plánů, • přípravná protipovodňová opatření, • opatření při nebezpečí povodně a za povodně, • opatření po povodni, •..... a další.

16 OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ NÁSLEDKŮ POVODNÍ HLAVNÍ ÚKOL – ZÁCHRANA ŽIVOTŮ - informování obyvatelstva, - evakuace osob z ohrožených oblastí, - zajišťování stravy, lehátek a dek, prostor pro přenocování, -........ - sběr případné humanitární a jiné pomoci, - zásobování pitnou vodou v cisternách, - zprůtočnění vodních toků (odstranění překážek), - kontrola mostů -.........

17 ZÁSOBY PRO HUMANITÁRNÍ POMOC -slouží k zajištění nezbytných životních potřeb fyzických osob, které vlivem krizové situace zůstaly bez potřebných věcných prostředků (na dobu 3 dnů), -za přidělení zásob pro humanitární pomoc fyzickým osobám odpovídá starosta obce s rozšířenou působností, -vydané zásoby se neuhrazují ani nevracejí.

18 DŮSLEDKY POVODNÍ - zaplavená čistička odpadních vod, - zaplavené trafostanice, - přerušení dodávek elektrické energie, plynu, tepla - problémy ve školách a sociálních zařízeních, - přerušení dodávky pitné vody, - uzavírky komunikací - neprůjezdné některé úseky, - velký úhyn drůbeže, -......... Žádost o vyhlášení stavu nebezpečí

19 Záchranné práce Likvidační práce Likvidační práce Rozhoduje vláda na návrh MO (Nařízení vlády ČR) Hrozí-li nebezpečí z prodlení Nehrozí-li nebezpečí z prodlení NGŠ AČR Hejtmani krajů, starostové obcí, velitel jednotky PO, Vojenské záchranné útvary Vojenské útvary a zařízení SOC MO společné operační centrum Hejtmani krajů, starostové obcí OPIS VYŽADOVÁNÍ SIL A PROSTŘEDKŮ AČR operační středisko HZS PK

20 Vojenské útvary, jejichž techniku lze po dohovoru starosty s velitelem útvaru použít na dobu prvních 24 hodin při nebezpečí z prodlení Vojenský útvar KLATOVY- osoby stálá služba tel. 973 342 360- nákladní vozidla (T 815 valník) - těžká přepravní technika (podvalník) - nakladače (UDS) - autobus - nákladní vozidla pro přepravu osob Vojenský útvar STRAKONICE- osoby stálá služba tel. 973 323 160- autobus - nákladní vozidla (T 815) - nákladní vozidla pro přepravu osob Vojenský útvar RAKOVNÍK- osoby stálá služba tel. 973 284 160- autobus - ženijní technika (budlozer) - těžká přepravní technika - nákladní vozidla pro přepravu osob

21 Vojenské záchranné útvary se podílejí na plnění těchto humanitárních úkolů 1.Evakuace 2.Záchranné práce 3.Likvidace požárů 4.Zjišťování a označování nebezpečných oblastí 5.Dekontaminace a podobná ochranná opatření 6.Poskytování nouzového ubytování

22 KONTAKTY Krajské vojenské velitelství Plzeň Štefánikovo náměstí 1 plukovník gšt. Ing. Roman KUČERA tel. 973 340 301 podplukovník Ing. Slavomír TOMČÁK tel. 973 340 303 724 801 189 prap. Ing. Radomil DENK tel. 973 340 347 720 166 585 fax. 973 340 300 email: kvv.plzen@army.cz

23 Přípravné období Vyhlášení krizového stavu OBECNÝ MODEL Normální stav Mimořádná událost Krizová situace Obnova území

24 www.plzensky-kraj.cz PODPORA PŘI OBNOVĚ ÚZEMÍ

25 STÁTNÍ PODPORA PŘI OBNOVĚ ÚZEMÍ Státní pomoc při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou (zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území) • zpracování předběžného odhadu nákladů na obnovu majetku, • podklady do 7 dnů od ukončení krizového stavu (zasílá kraj – Ministerstvu financí), Návrh strategie obnovy území – dotační titul MMR Fyzickým osobám a obcím, které se při krizové situaci z důvodu havárie nebo živelní pohromy přechodně ocitly v mimořádně obtížných poměrech, lze poskytnout státní podporu (pomoc v hmotné nouzi). (§ 37 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení)

26 STÁTNÍ POMOC PŘI OBNOVĚ ÚZEMÍ Podklady pro rozhodnutí o státní pomoci při obnově území zpracovává pověřený obecní úřad prostřednictvím pověřených osob. Podklady se zpracovávají do formuláře tabulky uvedené v příloze č. 1 vyhlášky MF č. 186/2002 ve znění vyhlášky MF č. 93/2006

27 PŘÍSTUP DO APLIKACE OBNOVA www.plzensky-kraj.cz Uživatelské jméno a heslo je stejné jako do ePUSA

28 APLIKACE OBNOVA

29 METODICKÝ LIST - OBNOVA

30 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor krizového řízení Ing. Radek Svoboda tel: 377 195 190 email: radek.svoboda@plzensky-kraj.cz Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor krizového řízení Ing. Radek Svoboda tel: 377 195 190 email: radek.svoboda@plzensky-kraj.cz


Stáhnout ppt "KRIZOVÉ ŘÍZENÍ informace pro starosty obcí Plzeňského kraje 2011 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor krizového řízení Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor."

Podobné prezentace


Reklamy Google