Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přínos veřejných služeb pro zaměstnanost při zavádění flexicurity* : pomáhat při přechodech v době krize Konference : « Flexicurity in times of Crisis.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přínos veřejných služeb pro zaměstnanost při zavádění flexicurity* : pomáhat při přechodech v době krize Konference : « Flexicurity in times of Crisis."— Transkript prezentace:

1 Přínos veřejných služeb pro zaměstnanost při zavádění flexicurity* : pomáhat při přechodech v době krize Konference : « Flexicurity in times of Crisis » - Praha 25.-26. března 2009- Annie Gauvin Ředitelka studií, hodnocení a mezinárodních věcí Pól zaměstnanost - Francie *flexibilita a sociální jistoty /pozn. překl./

2 2 Rámec intervence SPE* a společné stanovisko z prosince 2008 Čtyři složky flexicurity s dopadem na konkrétní aktivity SPE Flexicurita posiluje úlohu SPE Výzvy v době krize * Veřejné služby pro zaměstnanost /pozn. překl./

3 3 Rámec intervence SPE Vyhlášení poslání Veřejných služeb pro zaměstnanost v Lathi v roce 2006 « Veřejné služby pro zaměstnanost mají na trhu práce specifické poslání, a to poskytnout zdarma žadatelům o práci a zaměstnavatelům služby, jejichž cílem je vyrovnávat nabídku s poptávkou a přispívat k větší transparentnosti na trhu práce» Rozmanitost národních situací na trhu práce a v institucích Společné principy : význam sítě, blízkost, přístupnost, péče o osoby v největších obtížích

4 4 Rámec intervence SPE Společné stanovisko přijato na schůzi představitelů SPE 11.-12. prosince 2008. Je uvedeno ve zprávě «Poslání flexicurity » SPE: možnost reálně zasahovat při konkrétním zavádění principů flexicurity Výzvy v době krize Být proaktivní, svými intervencemi bezodkladně reagovat na stav trhu práce Zjednodušit a zabezpečit přechody mezi jednotlivými zaměstnáními a mezi obory činností Bezodkladně poskytovat služby osobám, které právě ztratily zaměstnání, usnadnit jim vyhledávání práce Starat se o nejzranitelnější osoby

5 5 Kontext intervence SPE Demografické perspektivy, hospodářské změny, inovace postupů výroby Složité a kontrastní situace na evropském trhu práce Nedostatek pracovních sil Nedostatek pracovních míst Příliš nízká míra zaměstnanosti Příliš vysoká míra nezaměstnanosti Současný stav Výrazné odezvy na pracovních trzích Rozsah růstu nezaměstnanosti a ztrát pracovních míst Velmi výrazný pokles pracovních příležitostí Riziko provázání se strukturální nezaměstnaností

6 6 4 složky flexicurity s dopadem na činnost SPE: v období růstu stejně jako v období krize Aktivní politiky trhu práce Zesílené v době krize Centrální úloha SPE Smluvní pracovní vztahy: vlivy na rozsah a povahu toků pracovních míst a pracovních sil Podmínky ztráty zaměstnání Typy pracovních příležitostí Globální strategie celoživotního vzdělávání apelují na SPE Schopnost orientace a kapacity pro krátká školení u stávajících zaměstnání Poskytování školení s cílem trvalé zaměstnanosti a školení pro budoucí zaměstnání Moderní systém sociální ochrany: logika vyrovnanosti práv a povinností jednotlivců a zprostředkovatelů Podpora přiměřených příjmů při přechodech Posílení služeb zprostředkovatelů

7 7 Flexicurita posiluje úlohu SPE : 6 konkrétních oblastí působení (1/3) Pomoc pro žadatele o práci a programy sledování uchazečů o zaměstnání Zasahovat co nejdříve Uplatňovat diferenciovaný a osobní přístup Pomáhat zejména osobám s největšími obtížemi S multikanálovými způsoby přístupu Rozvíjet self service Podpora přechodů mezi jednotlivými pracovními místy Doprovázet a intervenovat proti restrukturalizacím Zajistit transparentnost volných pracovních míst Zajistit « řízení » rostoucí a rozrůzňující se mobility Doprovodné služby doplnit školeními na míru

8 8 Flexicurita posiluje úlohu SPE : 6 konkrétních oblastí činnosti (2/3) Aktivace pasivních opatření a vyvážené sledování práv a povinností žadatelů o práci Definovat aktivní vyhledávání pracovních míst Podmínit vyplácení dávek Propojit úřady práce/zprostředkovatele s orgány vyplácejícími podporu v nezaměstnanosti Služby nabízené zaměstnavatelům při náboru zaměstnanců Poskytnout zaměstnavatelům pro jejich nábor profesionálního vyjednavatele Předvídat potřeby pracovních sil a identifikovat nové zdroje pracovních míst Vyvinout služby přizpůsobené zaměstnavatelům Rychle uspokojovat nabídky práce

9 9 Flexicurita posiluje úlohu SPE : 6 konkrétních oblastí činnosti (3/3) Specifické služby pro cílové osoby Rozšířit a prohloubit nabídku služeb pro osoby nejvzdálenější trhu práce Mladí lidé, senioři, sezónní zaměstnanci, osoby se zdravotním postižením, osoby velmi vzdálené práci, pracovníci s nízkou kvalifikací Čerpat ve zdrojích neaktivních pracovních sil Informační služby a podpora geografické a profesní mobility Informovat o trhu práce a o volných pracovních místech za účelem usnadnění změn zaměstnání a náborů Rozvíjet podporu mobility EURES : informace o evropském trhu práce; pomoc pro uchazeče a náboráře; přeshraniční služby

10 10 Výzvy: SPE musí přizpůsobit způsoby svého působení a svoji organizaci Pracovat s ostatními aktéry (soukromé služby, nevládní organizace, vzdělávací a školící organizace) Zajistit územní koherenci intervencí (s ekonomickými a sociálními partnery) Vyvíjet snahu o vnitřní rozvoj kompetencí zprostředkovatelů a přizpůsobení organizací Lépe hodnotit efektivnost a dopad svých opatření Zesílit přínos SPE při definování politik trhu práce

11 11 Výzvy : přínos SPE v době krize Opatření Udržení zaměstnání; udržení se v zaměstnání (dílčí činnosti) Pomoc při vytváření pracovních míst Podpory rekvalifikace pomocí specifických programů Rozšíření palety služeb pro nové zákazníky Udržování kontaktu se zaměstnáním u žadatelů o práci Vyhledávání zdrojů pracovních míst Zvýšení kapacit vzdělávání a e-learningu Vytváření decentralizovaných center ve znevýhodněných oblastech Podpora při hledání zaměstnání: posílení podpory v nezaměstnanosti nebo přizpůsobené podpory Zesílení prostředků SPE (staff ; agentury) Zvýšení možnosti úlev na daních a intervencí v partnerství s ostatními aktéry

12 12 Děkuji za Vaši pozornost. Pokračování prací sítě představitelů SPE Pokračovat v úvahách vycházejících ze společného stanoviska Identifikovat dobré praktiky Propracovat otázku přínosu SPE k flexicuritě v době krize


Stáhnout ppt "Přínos veřejných služeb pro zaměstnanost při zavádění flexicurity* : pomáhat při přechodech v době krize Konference : « Flexicurity in times of Crisis."

Podobné prezentace


Reklamy Google