Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 SANATORIUM ZÁTIŠÍ Ján Cabadaj. Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz 2 Občanské sdružení Hospic sv.Jiří Registrace: MV ČR 11. 7.2008,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 SANATORIUM ZÁTIŠÍ Ján Cabadaj. Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz 2 Občanské sdružení Hospic sv.Jiří Registrace: MV ČR 11. 7.2008,"— Transkript prezentace:

1 1 SANATORIUM ZÁTIŠÍ Ján Cabadaj

2 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz 2 Občanské sdružení Hospic sv.Jiří Registrace: MV ČR 11. 7.2008, MV čj. VS/1-1/72237/08-R). IČO : 227 29 909 DIČ : CZ 22729909 Bankovní spojení: ČSOB-BÚ: 224 004 721/0300 E-mail: hospicvchebu@tiscali.czhospicvchebu@tiscali.cz Web: www.hospicvchebu.cz

3 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz 3 Sanatorium Zátiší Projekt řeší zřízení dvou zdravotně- sociálních institucí na území města Chebu a to: 1. Hospic sv. Jiří – s celokrajskou působností 2. Zátiší - Denní stacionář s rehabilitací pro občany města Cheb.

4 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz 4 Úvod do problematiky Vědecký a technický pokrok medicíny vede k atomizaci klasických medicínských oborů a k pokrokům v léčbě řady chorob Přesto vznikají situace, že „kurativní medicína“ nemá již co svým pacientům nabídnout.

5 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz 5 Úvod do problematiky Vzniká skupina pacientů kdy jejich nemoc již není léčitelná a jejich stav vyžaduje již jen „péči paliativní“ Jde převážně o nemocné s nádorovými diagnózami nebo o terminální stavy orgánového selhávání

6 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz 6 Paliativní péče Je nový obor medicíny – u nás legislativně zakotven od roku 2005. Jde o péči nemocných s progredujícím a již neléčitelným onemocněním u nichž je délka života omezená Veškerá opatření se pak zaměří na léčbu bolestí a symptomů nemoci s cílem udržet co nejlepší kvalitu života pro umírající.

7 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz 7 Lidská bolest má více dimenzí: 1. Fyzickou – tělesnou 2. Psychickou – emoční 3. Sociální – společenskou 4. Spirituální – duchovní

8 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz 8 Formy projevů bolestí Mezi formy bolesti duševní, duchovní a sociální patří : Strach z umírání Obavy z opuštěnosti a osamělosti Strach z toho, co bude po smrti Starost o pozůstalé, dědictví, pozůstalosti,....

9 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz 9 Kde mají terminálně nemocní umírat ?! Nemocní, kteří ztratili svou soběstačnost tráví zbytek života v nemocnicích, léčebnách apod. Péče o umírající v těchto zařízeních je předmětem opakované kritiky ! podle výzkumu veřejného mínění z roku 2003 si 80% respondentů přeje zemřít doma, 75 % z nás však umírá v LDN, DD, nebo v nemocnicích,

10 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz 10 Kde mají terminálně nemocní umírat ?! V nemocnicích a léčebných ústavech je velmi dobře postaráno o biologické potřeby umírajících – tlumení fyzické bolesti, výživa,.. Zcela nedostatečné je však uspokojování duševních a duchovních potřeb nemocných a jejich sociálních problémů

11 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz 11 Hospicové hnutí Otázky smrti, umírání člověka a jejich humanizace – jsou témata, které uchopilo hospicové hnutí Hnutí přichází s myšlenkou, že pro člověka je přirozené a žádoucí umírat doma – v prostředí ve kterém má pocit soukromí, bezpečí a jistoty,..

12 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz 12 Hospic V případech, kdy z různých důvodů nelze umírajícímu zachovat komfort domácího prostředí se stává východiskem hospic Hospicium – útulek pro poutníky HOSPIC – „místo odpočinku na poslední cestě“

13 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz 13 Hospic Jde o menší, často charitativní, zdravotnická zařízení, ve kterém je poskytována ústavní forma paliativní péče Jeho součástí bývají ambulance bolesti, ambulance paliativní péče a mobilní hospic

14 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz 14 Hospic – legislativa Charta práv umírajících Doporučení Rady Evropy č. 1418/1999 „O ochraně lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících.“ Doporučení Rec (2003) 24 Výboru ministrů Rady Evropy členským státům o organizaci paliativní péče

15 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz 15 Legislativní rámec pro poskytování zdravotní části hospicové paliativní péče Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění V r. 2006 doplněn nový § 22 a – Zvláštní ústavní péče – péče paliativní lůžková – zakotvení tohoto druhu zdravotní péče v systému veřejného zdravotního pojištění – vytvořen nový výkon ošetřovacího dne pro hospicovou lůžkovou péči; V r. 2007 – s platností od 1. 1. 2008 – rozšířen § 22 – zvláštní ambulantní péče – paliativní péči, poskytovanou pojištěncům v terminálním stavu – zakotvení tohoto druhu zdravotní péče v systému veřejného zdravotního pojištění

16 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz 16 Hospice v ČR Jedinou formou lůžkové specializované paliativní péče v ČR je dosud Hospic V provozu je dosud již 13 hospiců s celkovou kapacitou 324 z 514 lůžek Pro Karlovarský kraj je doporučeno zřídit 16 lůžek pro 305.000 obyv.KVK

17 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz 17 Dostupnost Hospiců v ČR

18 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz 18 Proč hospic v KV kraji ? Cca 80% klientů hospiců jsou nemocní s onkologickými diagnózami KV Kraj se umísťuje na předních místech v úmrtnosti na nádorová onemocnění Úmrtnosti žen na zhoubné nádory je v KVK nejvyšší v ČR !

19 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz 19 Proč hospic v Chebu Cheb je po Karlových Varech druhé největší město kraje V Chebu je činné Občanské sdružení hospicového hnutí Město Cheb má pozemky a objekty vhodné po opravě k tomuto účelu V Chebu je jediné lůžkové onkologické oddělení KV kraje

20 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz 20 Hospic sv.Jiří Zařízení o 1 lůžkové stanici s kapacitou 16 jednolůžkových pokojů s přistýlkou Jeho součástí bude mobilní hospic a půjčovna zdravotnických pomůcek Zázemí se standardním vybavením pro hospic celkový počet zaměstnanců 40

21 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz 21 Organizační schéma hospice

22 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz 22 Denní stacionář Denní stacionář Stárnutí obyvatel je delší dobu typickým rysem demografického vývoje v ČR i v KV kraji K 1.1.2006 žilo v Chebu 33.680 obyv. v seniorském věku (nad 60 let) bylo 4.330 osob, tj. 12,8 % celé populace.

23 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz 23 Zátiší - Denní stacionář Při přípravě projektu je výchozím dokumentem „Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Chebu na období 2006-2009“

24 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz 24 Denní stacionář Potřebnost denního stacionáře v Chebu byla zjištěna v : 1.Pracovních skupinách 2.V sociálně-demografické analýze 3.Průzkumu praktických lékařů

25 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz 25 Denní stacionář …v kapitole 2.4.1 se konstatuje „jedním z problémů seniorů se zdravotním postižením je špatná dostupnost rehabilitačních služeb“… Zřízení stacionáře s rehabilitací by uvítal širší počet klientů Dalším požadavkem je i možnost společného stravování, svoz i rozvoz klientů

26 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz 26 Denní stacionář Denní stacionář Denní a týdenní stacionář s rehabilitaci. Provozní pracovnici Uklízečka 1 Řidič 1 Rehabilitace Fyzioterapeut 3 Setra pro elektro 1 Lázeňská 1 Uklízečka 1 Stacionář pro seniory Sestra v soc.službách 1 Vychovatelka 1 Zdravotní asistentka 1 Ergoterapeut 1

27 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz 27 Majetkoprávní vztahy Město Cheb a OS Hospic sv. Jiří... založí společně „Obecně prospěšnou společnost SANATORIUM Sv. JIŘÍ“

28 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz 28 SANATORIUM Sv. Jiří o.p.s Organizační schéma a právní vztahy Zakladatelé a členové o.p.s. Organizační forma Město Cheb IČO: 002 53 979 Sanatorium Sv. Jiří obecně prospěšná společnost OS Hospic sv.Jiří IČO:227 29 909 Hospic sv.Jiří v Chebu Provozní jednotky Denní a týdenní stacionář s RHB

29 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz SANATORIUM Sv. JIŘÍ o.p.s.

30 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz 30 SANATORIUM Sv. JIŘÍ o.p.s. Město Cheb: * vloží do společnosti majetek (budovy,přilehlé pozemky) *získá vliv na rozhodování strategie a kontrolu hospodaření

31 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz 31 SANATORIUM Sv. JIŘÍ o.p.s OS Hospic sv. Jiří... - Získá zastoupení v orgánech o.p.s. - Bude zajišťovat přípravu a doškolování pracovníků - Bude se podílet na získávání finančních prostředků na zřízení a provoz o.p.s - Zajistí osvětovou a charitativní činnost

32 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz 32 Vedení Sanatoria, o.p.s. Výkonný ředitel – ředitel o.p.s. Členové: 1. Ekonomický náměstek 2. Primář hospice 3. Hospodářský správce 4. Sociální sestra 5. Duchovní

33 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz 33 Investiční náklady Soubor 4 staveb: 1. Hospic sv. Jiří 25,5 mil. 2. Vstupní pavilon a patio 16,5 mil. 3. Terénní úpravy 3,0 mil. 4. ´´Denní stacionář 33,0 mil Úhrnem 82,5 mil.

34 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz 34 Zdroje investičních nákladů Hospic celkem 49,5 mil.Kč Státní dotace cestou MZ 24,0 Dotace z rozpočtu KVK 20,0 Sponzorské dary,charita 5,5

35 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz 35 Provozní náklady Náklady na 1 lůžko a den se pohybují od 1.850,- až po 2.700.- Kč Základ 2.000 Kč 100% Příjmy od ZP cca 1.100 Kč 55% Platby měst a obcí 500 25% Sponzorské dary 200 10% Spoluúčast pacienta 200 10%


Stáhnout ppt "1 SANATORIUM ZÁTIŠÍ Ján Cabadaj. Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz 2 Občanské sdružení Hospic sv.Jiří Registrace: MV ČR 11. 7.2008,"

Podobné prezentace


Reklamy Google