Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SANATORIUM ZÁTIŠÍ Ján Cabadaj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SANATORIUM ZÁTIŠÍ Ján Cabadaj."— Transkript prezentace:

1 SANATORIUM ZÁTIŠÍ Ján Cabadaj

2 Občanské sdružení Hospic sv.Jiří
Registrace: MV ČR , MV čj. VS/1-1/72237/08-R). IČO : DIČ : CZ Bankovní spojení: ČSOB-BÚ: /0300 Web: Občanské sdružení Hospic sv. Jiří –

3 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz
Sanatorium Zátiší Projekt řeší zřízení dvou zdravotně- sociálních institucí na území města Chebu a to: Hospic sv. Jiří – s celokrajskou působností Zátiší - Denní stacionář s rehabilitací pro občany města Cheb. Občanské sdružení Hospic sv. Jiří –

4 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz
Úvod do problematiky Vědecký a technický pokrok medicíny vede k atomizaci klasických medicínských oborů a k pokrokům v léčbě řady chorob Přesto vznikají situace, že „kurativní medicína“ nemá již co svým pacientům nabídnout. Občanské sdružení Hospic sv. Jiří –

5 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz
Úvod do problematiky Vzniká skupina pacientů kdy jejich nemoc již není léčitelná a jejich stav vyžaduje již jen „péči paliativní“ Jde převážně o nemocné s nádorovými diagnózami nebo o terminální stavy orgánového selhávání Občanské sdružení Hospic sv. Jiří –

6 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz
Paliativní péče Je nový obor medicíny – u nás legislativně zakotven od roku 2005. Jde o péči nemocných s progredujícím a již neléčitelným onemocněním u nichž je délka života omezená Veškerá opatření se pak zaměří na léčbu bolestí a symptomů nemoci s cílem udržet co nejlepší kvalitu života pro umírající. Občanské sdružení Hospic sv. Jiří –

7 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz
Lidská bolest má více dimenzí: Fyzickou – tělesnou Psychickou – emoční Sociální – společenskou Spirituální – duchovní Občanské sdružení Hospic sv. Jiří –

8 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz
Formy projevů bolestí Mezi formy bolesti duševní, duchovní a sociální patří : Strach z umírání Obavy z opuštěnosti a osamělosti Strach z toho, co bude po smrti Starost o pozůstalé, dědictví, pozůstalosti, .... Občanské sdružení Hospic sv. Jiří –

9 Kde mají terminálně nemocní umírat ?!
Nemocní, kteří ztratili svou soběstačnost tráví zbytek života v nemocnicích, léčebnách apod. Péče o umírající v těchto zařízeních je předmětem opakované kritiky ! podle výzkumu veřejného mínění z roku si 80% respondentů přeje zemřít doma, 75 % z nás však umírá v LDN, DD, nebo v nemocnicích, Občanské sdružení Hospic sv. Jiří –

10 Kde mají terminálně nemocní umírat ?!
V nemocnicích a léčebných ústavech je velmi dobře postaráno o biologické potřeby umírajících – tlumení fyzické bolesti, výživa,.. Zcela nedostatečné je však uspokojování duševních a duchovních potřeb nemocných a jejich sociálních problémů Občanské sdružení Hospic sv. Jiří –

11 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz
Hospicové hnutí Otázky smrti, umírání člověka a jejich humanizace – jsou témata, které uchopilo hospicové hnutí Hnutí přichází s myšlenkou, že pro člověka je přirozené a žádoucí umírat doma – v prostředí ve kterém má pocit soukromí, bezpečí a jistoty,.. Občanské sdružení Hospic sv. Jiří –

12 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz
V případech, kdy z různých důvodů nelze umírajícímu zachovat komfort domácího prostředí se stává východiskem hospic Hospicium – útulek pro poutníky HOSPIC – „místo odpočinku na poslední cestě“ Občanské sdružení Hospic sv. Jiří –

13 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz
Jde o menší, často charitativní, zdravotnická zařízení, ve kterém je poskytována ústavní forma paliativní péče Jeho součástí bývají ambulance bolesti, ambulance paliativní péče a mobilní hospic Občanské sdružení Hospic sv. Jiří –

14 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz
Hospic – legislativa Charta práv umírajících Doporučení Rady Evropy č. 1418/1999 „O ochraně lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících.“ Doporučení Rec (2003) 24 Výboru ministrů Rady Evropy členským státům o organizaci paliativní péče Občanské sdružení Hospic sv. Jiří –

15 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz
Legislativní rámec pro poskytování zdravotní části hospicové paliativní péče Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění V r doplněn nový § 22 a – Zvláštní ústavní péče – péče paliativní lůžková – zakotvení tohoto druhu zdravotní péče v systému veřejného zdravotního pojištění – vytvořen nový výkon ošetřovacího dne pro hospicovou lůžkovou péči; V r – s platností od – rozšířen § 22 – zvláštní ambulantní péče – paliativní péči, poskytovanou pojištěncům v terminálním stavu – zakotvení tohoto druhu zdravotní péče v systému veřejného zdravotního pojištění Občanské sdružení Hospic sv. Jiří –

16 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz
Hospice v ČR Jedinou formou lůžkové specializované paliativní péče v ČR je dosud Hospic V provozu je dosud již 13 hospiců s celkovou kapacitou 324 z 514 lůžek Pro Karlovarský kraj je doporučeno zřídit 16 lůžek pro obyv.KVK Občanské sdružení Hospic sv. Jiří –

17 Dostupnost Hospiců v ČR
Občanské sdružení Hospic sv. Jiří –

18 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz
Proč hospic v KV kraji ? Cca 80% klientů hospiců jsou nemocní s onkologickými diagnózami KV Kraj se umísťuje na předních místech v úmrtnosti na nádorová onemocnění Úmrtnosti žen na zhoubné nádory je v KVK nejvyšší v ČR ! Občanské sdružení Hospic sv. Jiří –

19 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz
Proč hospic v Chebu Cheb je po Karlových Varech druhé největší město kraje V Chebu je činné Občanské sdružení hospicového hnutí Město Cheb má pozemky a objekty vhodné po opravě k tomuto účelu V Chebu je jediné lůžkové onkologické oddělení KV kraje Občanské sdružení Hospic sv. Jiří –

20 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz
Zařízení o 1 lůžkové stanici s kapacitou 16 jednolůžkových pokojů s přistýlkou Jeho součástí bude mobilní hospic a půjčovna zdravotnických pomůcek Zázemí se standardním vybavením pro hospic celkový počet zaměstnanců 40 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří –

21 Organizační schéma hospice
Občanské sdružení Hospic sv. Jiří –

22 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz
Denní stacionář Stárnutí obyvatel je delší dobu typickým rysem demografického vývoje v ČR i v KV kraji K žilo v Chebu obyv. v seniorském věku (nad 60 let) bylo osob, tj. 12,8 % celé populace. Občanské sdružení Hospic sv. Jiří –

23 Zátiší - Denní stacionář
Při přípravě projektu je výchozím dokumentem „Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Chebu na období “ Občanské sdružení Hospic sv. Jiří –

24 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz
Denní stacionář Potřebnost denního stacionáře v Chebu byla zjištěna v : Pracovních skupinách V sociálně-demografické analýze Průzkumu praktických lékařů Občanské sdružení Hospic sv. Jiří –

25 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz
Denní stacionář …v kapitole se konstatuje „jedním z problémů seniorů se zdravotním postižením je špatná dostupnost rehabilitačních služeb“… Zřízení stacionáře s rehabilitací by uvítal širší počet klientů Dalším požadavkem je i možnost společného stravování, svoz i rozvoz klientů Občanské sdružení Hospic sv. Jiří –

26 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz
Denní stacionář Denní a týdenní stacionář s rehabilitaci. Provozní pracovnici Rehabilitace Stacionář pro seniory Uklízečka Řidič Fyzioterapeut Setra pro elektro Lázeňská Uklízečka Sestra v soc.službách 1 Vychovatelka Zdravotní asistentka 1 Ergoterapeut Občanské sdružení Hospic sv. Jiří –

27 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz
Majetkoprávní vztahy Město Cheb a OS Hospic sv. Jiří... založí společně „Obecně prospěšnou společnost SANATORIUM Sv. JIŘÍ“ Občanské sdružení Hospic sv. Jiří –

28 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz
SANATORIUM Sv. Jiří o.p.s Organizační schéma a právní vztahy Zakladatelé a členové o.p.s. Město Cheb IČO: OS Hospic sv.Jiří IČO: Organizační forma Sanatorium Sv. Jiří obecně prospěšná společnost Denní a týdenní stacionář s RHB Hospic sv.Jiří v Chebu Provozní jednotky Občanské sdružení Hospic sv. Jiří –

29 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz
SANATORIUM Sv. JIŘÍ o.p.s. Občanské sdružení Hospic sv. Jiří –

30 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz
SANATORIUM Sv. JIŘÍ o.p.s. Město Cheb: * vloží do společnosti majetek (budovy,přilehlé pozemky) *získá vliv na rozhodování strategie a kontrolu hospodaření Občanské sdružení Hospic sv. Jiří –

31 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz
SANATORIUM Sv. JIŘÍ o.p.s OS Hospic sv. Jiří... Získá zastoupení v orgánech o.p.s. Bude zajišťovat přípravu a doškolování pracovníků Bude se podílet na získávání finančních prostředků na zřízení a provoz o.p.s Zajistí osvětovou a charitativní činnost Občanské sdružení Hospic sv. Jiří –

32 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz
Vedení Sanatoria, o.p.s. Výkonný ředitel – ředitel o.p.s. Členové: 1. Ekonomický náměstek 2. Primář hospice 3. Hospodářský správce 4. Sociální sestra 5. Duchovní Občanské sdružení Hospic sv. Jiří –

33 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz
Investiční náklady Soubor 4 staveb: Hospic sv. Jiří ,5 mil. Vstupní pavilon a patio 16,5 mil. Terénní úpravy ,0 mil. ´´Denní stacionář ,0 mil Úhrnem ,5 mil. Občanské sdružení Hospic sv. Jiří –

34 Zdroje investičních nákladů
Hospic celkem ,5 mil.Kč Státní dotace cestou MZ 24,0 Dotace z rozpočtu KVK 20,0 Sponzorské dary,charita 5,5 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří –

35 Občanské sdružení Hospic sv. Jiří – www.hospiccheb.cz
Provozní náklady Náklady na 1 lůžko a den se pohybují od 1.850,- až po Kč Základ Kč % Příjmy od ZP cca Kč % Platby měst a obcí % Sponzorské dary % Spoluúčast pacienta % Občanské sdružení Hospic sv. Jiří –


Stáhnout ppt "SANATORIUM ZÁTIŠÍ Ján Cabadaj."

Podobné prezentace


Reklamy Google