Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Okresní agrární komora Olomouc

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Okresní agrární komora Olomouc"— Transkript prezentace:

1 Okresní agrární komora Olomouc
Seminář: Využití informačních technologií v zemědělském podniku s ohledem na zákonné požadavky na hospodaření Okresní agrární komora Olomouc GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ

2 Program semináře Úvod Agronomická evidence Evidence půdy Oběd
Evidence zvířat

3 Certifikát o absolvování
Prezence – certifikát o absolvování Bude vydán proti podpisu

4 Dotazník Vývoj programu Oblasti agroporadenství Témata školení
Školení u PC

5 Materiály ze školení Vzdělávací materiál CD
Web:

6 Služby Technická podpora – hot-line, aktualizace
GC Info – webový server Agroporadenství Poskytování katastrálních dat Vzdálený servis Školení GC ÚPRAVY® Tisk velkoformátových map…

7 Agroporadenské služby
Dotace z PRV – Kč/ročně Audit plnění CC, servis GC ÚPRAVY®, tisk hospodářské mapy, platná legislativa, příprava předání evidencí v elektronické podobě, vzdálený servis, havarijní plány aj. žádosti koncem 1.čtvrtletí roku 2010

8 2. Obecné novinky 2.1 GC Info – str. 8 2.2 Aktualizace verze programu
2.3 Zálohování 2.4 Aktualizace číselníků 2.5 Práva uživatelů a správa událostí

9

10

11 3.1 Agronomická evidence Aktuální legislativa – str. 13
Zákon o hnojivech – 9/2009 Sb. Vyhláška o hnojivech – 353/2009 Sb. Vyhláška o přípravcích – 146/2009 Sb. Nové požadavky GAEC Nový zemědělský zákon

12 3.2 Agronomická evidence Změny v ovládání – str. 16
Aktualizace půdních bloků Změny v pořizování evidencí Předání údajů kontrolám Novinky v mapě Hospodářský výsledek

13

14

15

16

17

18 GC Mapa Mapová prohlížečka Vlastní výběr zobrazených vrstev
Uložení do projektu

19 Aplikace modulu GC Mapa
Osevní plán Katastr nemovitostí Nitrátovka Definiční body

20 4.1.Evidence půdy – aktuální legislativa
Změna průměrné ceny katastrů Nové průměrné ceny k.ú. Vyhláškou 427/2009 Sb. se s platností od mění některé průměrné ceny k.ú. Stažením demodatabáze a aktualizací číselníku k.ú. je doplníte do svých dat. 4.1.2.Nastavení ocenění BPEJ

21 4.2.Novinky v SPI WMS služby

22

23

24 4.3.Novinky ve Smlouvách Změna ovládání dialogu pro nastavení ocenění smluv Statistiky smluv Vytvoření vlastního makra parcel Novinky v podnájmech

25 4.3. Smlouvy Protokol o výpočtu Kontroly smluv na SPI
Zobrazení vlastního LV v mapě Vazba modulu Smlouvy na SPI Nové výběry v tisku smluv

26 4.4 Novinky v programu - Platby
4.4.1 Správný postup zpracování plateb kontrola smluv – údaje, platnost kontrola adres, stanovení způsobu výplaty popřípadě pokladny nastavení parametrů plateb (přes tlačítko Nastav) zpracování plateb – individuálně, hromadně vytvoření jednotlivých dávek

27 4.4 Novinky v programu - Platby
nastavení parametrů plateb kontrola adres a účtů novou dávku lze omezit na počet položek – osob odstranění plateb podle organizace nové varianty tiskové sestavy Přehled plateb export dat do *.csv

28 4.4 Novinky v programu - Platby
dávky – zobrazeny podrobné parametry dávky – sloupce Cizinci, Zastavené platby, Organizace, Středisko, atd. výběr dávek nyní podle nájemního roku (dřív byl na kalendářní rok v čísle dávky) editace adres, třídění vlastníků (u vlastníků lze zobrazit rodné číslo / identifikační číslo) export pro poštu, banku - volitelný výstupní adresář

29 4.1.3 Aktuální daně z nemovitostí
Zákonem č. 362/2009 Sb. se mění daň z nemovitosti následovně: Dochází k zdvojnásobení sazeb daně z pozemků uvedených v § 6 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí. Nevztahuje se na ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, lesy a rybníky. Dochází k zdvojnásobení základních sazeb daně ze staveb s výjimkou staveb sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost uvedených v § 11 odst.1 písm. d) bod 3 zákona o dani z nemovitostí Dále dochází u vybraných katastrů ke změně průměrných cen půdy

30 4.1.3 Aktuální daně z nemovitostí
Provedení aktuálních změn v programu: nainstalovaná verze 4.4.8 aktualizace číselníků průměrných cen půdy katastrálních území aktualizace číselníků sazeb Druhů pozemků a Druhu staveb

31 4.5 Novinky v programu - Daně z nemovitostí
4.5.1 Naplnění daňového přiznání definice daňového přiznání nastavení parametrů plátce daně naplnění - ručně / importem z příslušných modulů (SPI-Info, Užívací vztahy, Smlouvy)

32 4.5 Novinky v programu - Daně z nemovitostí
Pro správný výpočet daně z nemovitosti zkontrolujeme: aktuální číselníky (průměrná cena půdy v katastrech, sazby za Druhy pozemků a Druhy staveb) koeficient podle § 6 odst. 4, § 11 odst. 3 a 4 (standardně podle počtu obyvatel) popřípadě místní koeficient

33 4.5 Novinky v programu - Daně z nemovitostí
Kontrola, tisk, export daňového přiznání (cds.mfcr.cz) Import parcel z modulu Užívací vztahy

34 5.1 Registr zvířat - legislativa
Zemědělský zákon 385/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 268/2009 Sb.

35 5.2 Novinky v programu – Registr zvířat
Import aktuálního stavu zvířat - import z Portálu farmáře - import v EPO (elektronická podatelna portálu farmáře) v programu GC ÚPRAVY®

36 5.2 Novinky v programu – import v EPO

37 5.2 Novinky v programu – Registr zvířat
Zadávání nových zvířat do programu s následným doplněním do Stájového registru

38 5.2 Novinky v programu – Registr zvířat
Pastevní deník Informace o PB v pastevním areálu Doplnění PB do pastevního areálu Pastevní výkaly Výpočet možný po stádech

39 5.2 Novinky v programu – Registr zvířat
Transpodéry – čísla čipů zvířat - získání souboru - import souboru do programu GC ÚPRAVY® str. 74

40 5.2 Novinky v programu – Registr zvířat
Ustájení – nová evidence - souhrn informací o zvířeti (mléčná užitkovost, plodnost) Léčení - vazba léčiv na sklad

41 5.2 Novinky v programu – Registr zvířat
Deník zvířat - nová kategorie – vysokobřezí krávy

42 5.2 Novinky v programu – Registr zvířat
Mléčná užitkovost - import údajů souborem z ČMSCH str. 75 - ruční zadání údajů


Stáhnout ppt "Okresní agrární komora Olomouc"

Podobné prezentace


Reklamy Google