Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rekonstrukce velkého sálu - JUPITER club, s.r.o. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ 19.12 2012 Osnova prezentace: 1.Popis objektu a přehled realizovaných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rekonstrukce velkého sálu - JUPITER club, s.r.o. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ 19.12 2012 Osnova prezentace: 1.Popis objektu a přehled realizovaných."— Transkript prezentace:

1

2 Rekonstrukce velkého sálu - JUPITER club, s.r.o. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ 19.12 2012 Osnova prezentace: 1.Popis objektu a přehled realizovaných stavebních kroků 2.Důvody nutnosti realizace rekonstrukce - Aktuální stav velkého sálu a přilehlých prostor - Současné požadavky na kulturně společenské centrum z hlediska zajištění jednotlivých činností Zpracoval: Mgr. Milan Dufek jednatel společnosti

3 POPIS OBJEKTU Komplex budov kulturního a společenského centra Komplex budov JUPITER clubu lze z hlediska historického vývoje, konstrukčního řešení i stávajícího provozního užívání rozdělit do tří základních celků: 1. Budova č.17 – Historická část ( restaurace, bar, učebny, šatna) - vlastník město původ budovy je datován v 16. století 2. Budova č.17 - Sokolovna - dnešní velký sál původ budovy z třicátých let 20. století 3. Budova č.18 - kinosál, výstavní a koncertní sál, loutková scéna a administrativní budova - vlastník OS KOVO Velké Meziříčí vybudována v sedmdesátých letech 20. století

4 Stavební kroky realizované v Jupiter clubu 1926 - 2000 1926 - Projekt přístavby „Sokolovna Velké Meziříčí“ Realizace stavby v první polovině 30. let 20. století 1964 - Generální opravy sokolovny a přístavba galerie v SZ části objektu Komplex užíván jako JKP při závodu Kablo 1974 - Rozšíření JKP duben - I. stavba – kinosál červen - II. stavba – klubovna, loutková scéna, vestibul 1984 - plynofikace JKP, I. etapa 1985 - plynofikace JKP, II. Etapa 1993 - rekonstrukce odbytové a výrobní části Jupiter clubu

5 Stavební kroky realizované v Jupiter clubu 2000 - dosud 2002 - výměna plynových kotlů, regulace topných větví 2003 - vize přeměny JC zpracované ve spolupráci s RRa Jihlava 2006 - zařazení akce JC mezi pilotní projekty města ve 2 etapách  Zaměření stávajících prostor v digitální podobě – zpracovány reálné plány budov JC  Vypracována studie řešící podobu školícího a vzdělávacího centra JC 2008 - Majetkové vypořádání s TJ Sokol, 100% vlastníkem budovy č.17 je město - Stavebně technický průzkum objektu budovy č.17 (VUT Brno-stavební fakulta) - Rozhodnutí rady města řešit opravu velkého sálu jeho komplexním vybouráním a vystavěním nového sálu 2010 - Architektonická studie – Atelier Wik 2012 - Zadání realizace projektové dokumentace pro provádění stavby

6 Hlavní důvody realizace 1. Aktuální stav velkého sálu -Odpovídající zajištění bezpečnostně – požárních a hygienických hledisek -Odstranění závažných závad jednotlivých částí objektu sokolovny  Podlaha sálu  Střecha sálu  Svislé konstrukce 2. Vybudování multifunkčního kulturně společenského centra Hlavní technické požadavky  Jevištní technika  Ozvučení a osvětlení  Komunikační technologie  Hlediště s elevací  Bezbariérový přístup  Cateringové zázemí  Vytápění a klimatizace

7 HLAVNÍ DŮVODY REALIZACE - 1. Aktuální stav velkého sálu Na základě vyhodnocení diagnostických prací a podrobné vizuální defektoskopické prohlídky posuzovatelé konstatovali tyto dílčí závady na budově Střecha: Nad jednotlivými konstrukčními celky hodnoceného objektu jsou různé druhy střešních krytin. Střecha nad sálem je opatřena oplechováním a asfaltovými izolačními pásy různého stáří. Hrozby: Havarijní stav střechy je příčinnou lokálních záteků do interiéru objektu  Oplechování povrchově koroduje  Eternitová krytina je na sklonku životnosti  Asfaltové izolační pásy ve většině ploch dožívají a v řadě míst jsou v havarijním stavu  Podélný žlab o Srážková voda je z většiny střešních ploch odváděna jedním podélným žlabem o Žlab je spádován do vnitřních a jednoho vnějšího svodu o Vyspádování žlabu je problematické a v některých částech je po deštích dlouhodobě namáháno stojící vodou o V oblasti vtoků do svislých vnitřních svodů dochází k průsakům srážkových vod

8 Střešní konstrukce nad velkým sálem obrazová dokumentace

9 Stropy na galerii velkého sálu 00

10 Podlaha velkého sálu Hrozby: 1.značná nerovnost podlahy způsobená:  Nedostatečnou vrstvou hydroizolace podlahy způsobuje nadměrnou vlhkost svislých zděných konstrukcí v interiéru hlavního sálu, je hygienicky závadná  Podloží podlahy je málo únosné, tvoří ho masivní navážka s obsahem různorodé stavební suti v hlinitopísčité zemině, která je málo ulehlá a značně pórovitá 2.Paty vnitřních sloupů staré galerie v jihovýchodní části hlavního sálu a příčné nosné zdi u hlavního vstupu do sálu jsou napadeny nadměrnou vlhkostí 3.Trhliny JZ obvodové stěny jevištního tělesa a pod pódiem 4.Absence drenážního odvodňovacího systému (objekt je v záplavovém území v blízkosti řeky Balinka)

11 Podlaha velkého sálu – obrazová dokumentace

12 Hlavní důvody realizace 2. Vybudování multifunkčního kulturně společenského centra Provozní důvody  Přemístění kotelny  Budova kotelny je v majetku OS KOVO  Současně běží soudní řízení mezi majitelem sousedního objektu a OS KOVO  Vytápění a klimatizace  Odvětrávaný, klimatizovaný sál  Možnost napojení stávajícího systému odvětrávání např. v kuchyni na novou soustavu  Bezbariérový přístup  Snížením sálu o 0,5m bude z náměstí přístup do JC bez schodu  Osobní výtah umožní přístup - 1. NP: do sálu, kina a malé scény - v 2.NP: na galerii, do restaurace, výstavní síně - 3. NP: kavárny, terasy, učeben  Cateringové zázemí  Úpravami dojde k vybudování barů, zajišťujících odpovídající obsluhu prostor

13 Hlavní důvody realizace 2. Vybudování multifunkčního kulturně společenského centra Hlavní technické požadavky  Jevištní technika  Bude splňovat požadavky současného trendu  Zvýší se světlost jeviště  Ozvučení a osvětlení  Interiérové osvětlení  Zvuková a světelná kabina bude v 3. NP  Nové osvětlovací soustavy na jevišti i před ním  Zvukový systém umožní externímu zvukaři napojení na jednu zásuvku v sále  Komunikační technologie  Bude odpovídat bezpečnostním a požárním požadavkům  Umožní komunikaci a řízení organizace práce z několika míst  Hlediště s elevací  Zabudování výsuvného hlediště pod podlahu sálu zvýší multifunkčnost sálu  Divákovi nabídne dobrý „obraz i zvuk“ ze zadní části sálu  Umožní posunem upravit velikost sálu

14 Pohled do prostor nového sálu

15 Pohled na JUPITER club od Balinky

16 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ Zásadní změny • Umístění šatny • Umístění baru • Zrušení přísálí • Vybudování výtahů • Osobní u dnešního vstupu k WC • Osobně nákladní v prostoru maskérny • Pod jevištěm – technické zázemí • Na sále – teleskopické hlediště

17 2. Nadzemní podlaží Zásadní změny • Širší galerie vpravo • Propojení s koncertním sálem • Pomocí výtahů propojení staré a nové budovy • Vysuté maskérny nad cestu k řece • Změna umístění záchodů

18 3. Nadzemní podlaží Zásadní změny • Zrušení bytu domovníka • Výtahy až do 3. NP • Vytvoření cateringového prostoru • Terasa • Na střeše umístěna  kotelna  klimatizace

19 Příklady z okolí – Kulturní centrum Hlinsko

20

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Rekonstrukce velkého sálu - JUPITER club, s.r.o. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ 19.12 2012 Osnova prezentace: 1.Popis objektu a přehled realizovaných."

Podobné prezentace


Reklamy Google