Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rekonstrukce velkého sálu - JUPITER club, s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rekonstrukce velkého sálu - JUPITER club, s.r.o."— Transkript prezentace:

1 Rekonstrukce velkého sálu - JUPITER club, s.r.o.
JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ Osnova prezentace: Popis objektu a přehled realizovaných stavebních kroků Důvody nutnosti realizace rekonstrukce - Aktuální stav velkého sálu a přilehlých prostor - Současné požadavky na kulturně společenské centrum z hlediska zajištění jednotlivých činností Zpracoval: Mgr. Milan Dufek jednatel společnosti

2 POPIS OBJEKTU Komplex budov kulturního a společenského centra
Komplex budov JUPITER clubu lze z hlediska historického vývoje, konstrukčního řešení i stávajícího provozního užívání rozdělit do tří základních celků: 1. Budova č.17 – Historická část ( restaurace, bar, učebny, šatna) - vlastník město původ budovy je datován v 16. století 2. Budova č Sokolovna - dnešní velký sál původ budovy z třicátých let 20. století 3. Budova č kinosál, výstavní a koncertní sál, loutková scéna a administrativní budova - vlastník OS KOVO Velké Meziříčí vybudována v sedmdesátých letech 20. století 1. Nadzemní podlaží

3 Stavební kroky realizované v Jupiter clubu 1926 - 2000
Projekt přístavby „Sokolovna Velké Meziříčí“ Realizace stavby v první polovině 30. let 20. století  Generální opravy sokolovny a přístavba galerie v SZ části objektu Komplex užíván jako JKP při závodu Kablo Rozšíření JKP duben - I. stavba – kinosál červen - II. stavba – klubovna, loutková scéna, vestibul plynofikace JKP, I. etapa plynofikace JKP, II. Etapa rekonstrukce odbytové a výrobní části Jupiter clubu

4 Stavební kroky realizované v Jupiter clubu 2000 - dosud
výměna plynových kotlů, regulace topných větví vize přeměny JC zpracované ve spolupráci s RRa Jihlava zařazení akce JC mezi pilotní projekty města ve 2 etapách Zaměření stávajících prostor v digitální podobě – zpracovány reálné plány budov JC Vypracována studie řešící podobu školícího a vzdělávacího centra JC Majetkové vypořádání s TJ Sokol, 100% vlastníkem budovy č.17 je město Stavebně technický průzkum objektu budovy č.17 (VUT Brno-stavební fakulta) - Rozhodnutí rady města řešit opravu velkého sálu jeho komplexním vybouráním a vystavěním nového sálu Architektonická studie – Atelier Wik Zadání realizace projektové dokumentace pro provádění stavby

5 Hlavní důvody realizace
1. Aktuální stav velkého sálu Odpovídající zajištění bezpečnostně – požárních a hygienických hledisek Odstranění závažných závad jednotlivých částí objektu sokolovny Podlaha sálu Střecha sálu Svislé konstrukce 2. Vybudování multifunkčního kulturně společenského centra Hlavní technické požadavky Jevištní technika Ozvučení a osvětlení Komunikační technologie Hlediště s elevací Bezbariérový přístup Cateringové zázemí Vytápění a klimatizace

6 HLAVNÍ DŮVODY REALIZACE - 1. Aktuální stav velkého sálu
Na základě vyhodnocení diagnostických prací a podrobné vizuální defektoskopické prohlídky posuzovatelé konstatovali tyto dílčí závady na budově   Střecha: Nad jednotlivými konstrukčními celky hodnoceného objektu jsou různé druhy střešních krytin. Střecha nad sálem je opatřena oplechováním a asfaltovými izolačními pásy různého stáří. Hrozby: Havarijní stav střechy je příčinnou lokálních záteků do interiéru objektu Oplechování povrchově koroduje Eternitová krytina je na sklonku životnosti Asfaltové izolační pásy ve většině ploch dožívají a v řadě míst jsou v havarijním stavu Podélný žlab Srážková voda je z většiny střešních ploch odváděna jedním podélným žlabem Žlab je spádován do vnitřních a jednoho vnějšího svodu Vyspádování žlabu je problematické a v některých částech je po deštích dlouhodobě namáháno stojící vodou V oblasti vtoků do svislých vnitřních svodů dochází k průsakům srážkových vod

7 Střešní konstrukce nad velkým sálem obrazová dokumentace

8 Stropy na galerii velkého sálu
00

9 Podlaha velkého sálu Hrozby: značná nerovnost podlahy způsobená:
Nedostatečnou vrstvou hydroizolace podlahy způsobuje nadměrnou vlhkost svislých zděných konstrukcí v interiéru hlavního sálu, je hygienicky závadná Podloží podlahy je málo únosné, tvoří ho masivní navážka s obsahem různorodé stavební suti v hlinitopísčité zemině, která je málo ulehlá a značně pórovitá Paty vnitřních sloupů staré galerie v jihovýchodní části hlavního sálu a příčné nosné zdi u hlavního vstupu do sálu jsou napadeny nadměrnou vlhkostí Trhliny JZ obvodové stěny jevištního tělesa a pod pódiem Absence drenážního odvodňovacího systému (objekt je v záplavovém území v blízkosti řeky Balinka)

10 Podlaha velkého sálu – obrazová dokumentace

11 Hlavní důvody realizace 2
Hlavní důvody realizace 2. Vybudování multifunkčního kulturně společenského centra Provozní důvody Přemístění kotelny Budova kotelny je v majetku OS KOVO Současně běží soudní řízení mezi majitelem sousedního objektu a OS KOVO Vytápění a klimatizace Odvětrávaný, klimatizovaný sál Možnost napojení stávajícího systému odvětrávání např. v kuchyni na novou soustavu Bezbariérový přístup Snížením sálu o 0,5m bude z náměstí přístup do JC bez schodu Osobní výtah umožní přístup - 1. NP: do sálu, kina a malé scény - v 2.NP: na galerii, do restaurace, výstavní síně - 3. NP: kavárny, terasy, učeben Cateringové zázemí Úpravami dojde k vybudování barů, zajišťujících odpovídající obsluhu prostor

12 Hlavní důvody realizace 2
Hlavní důvody realizace 2. Vybudování multifunkčního kulturně společenského centra Hlavní technické požadavky Jevištní technika Bude splňovat požadavky současného trendu Zvýší se světlost jeviště Ozvučení a osvětlení Interiérové osvětlení Zvuková a světelná kabina bude v 3. NP Nové osvětlovací soustavy na jevišti i před ním Zvukový systém umožní externímu zvukaři napojení na jednu zásuvku v sále Komunikační technologie Bude odpovídat bezpečnostním a požárním požadavkům Umožní komunikaci a řízení organizace práce z několika míst Hlediště s elevací Zabudování výsuvného hlediště pod podlahu sálu zvýší multifunkčnost sálu Divákovi nabídne dobrý „obraz i zvuk“ ze zadní části sálu Umožní posunem upravit velikost sálu

13 Pohled do prostor nového sálu

14 Pohled na JUPITER club od Balinky

15 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ Zásadní změny Umístění šatny Umístění baru
Zrušení přísálí Vybudování výtahů Osobní u dnešního vstupu k WC Osobně nákladní v prostoru maskérny Pod jevištěm – technické zázemí Na sále – teleskopické hlediště

16 2. Nadzemní podlaží Zásadní změny Širší galerie vpravo
Propojení s koncertním sálem Pomocí výtahů propojení staré a nové budovy Vysuté maskérny nad cestu k řece Změna umístění záchodů

17 3. Nadzemní podlaží Zásadní změny Zrušení bytu domovníka
Výtahy až do 3. NP Vytvoření cateringového prostoru Terasa Na střeše umístěna kotelna klimatizace

18 Příklady z okolí – Kulturní centrum Hlinsko

19

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Rekonstrukce velkého sálu - JUPITER club, s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google